ODPOVĚDI Z ANDROMEDY (3)

Anonym

Anonym

autor

07.03.2019 Chanelling

Otázka: Jakou technologií zneviditelňujete lodě?

Odpověď: Jednoduchý trik. Neviditelnost je relativní stav schopnosti vidění. Existují dvě technologie. V případě lidí je jejich vidění omezeno na úzký rozsah frekvencí světla. Naše lodě mohou vytvářet pole luminiscenčního plazmatu, které, podobně jako vaše infračervená frekvence, není detekován lidským okem. Druhá technologie je energetické pole, které přenáší světlo. Paprsky fotonů zaměřené na jedné straně lodi se přenáší na protilehlou, bez ohledu na polohu kosmické lodi, s ohledem na pozorovatele.

Tato technologie není zachytitelná infrakamerou. Současně můžeme na povrchu lodi vytvořit pole, které absorbuje a neutralizuje vaše radarové frekvence a zabrání jeho odrazu. Máme ochranné pole s vysokou energií plazmy, která má sílu energetické zbraně a zabrání jakémukoli materiálu povrchový kontakt s kosmickou lodí. Toto pole je aktivováno při navigaci v prostoru, aby nedošlo ke kolizi s mikrometeority a dalšími objekty. Nikdy jsme nemuseli použít obranu před útokem. Pokud byste mohli vidět některé z velkých lodí, aniž byste byli řádně připraveni, měli byste strach. Některé jsou ošklivé dokonce i podle našich standardů.

 

Otázka: Malé koule sledující naše letadla?

Odpověď: Koule jsou dálkové sondy řízené libovolnou kosmickou lodí v oblasti, velmi rychlé a disponují širokou paletou nástrojů pro analýzu a záznam. Mohou dostat i na malá místa a přesně manévrovat. Nikdy nenarazí, navigační systém přesně řídí vzdálenost od objektů. Nepředstavují žádné nebezpečí. Občas se stanou nehody mimo kontrolu operátora či pokus lidí o zachycení. Mnoho z nich provádí výzkum oceánů každý den, jsou naprogramovány k sebezničení, pokud po určitou dobu ztratí kontakt s operátorem. V krátké době je z nich kovový prach.

 

Otázka:  Proč se nepoužije tato technologie degradace pro lodě. Nepadly by do rukou pozemšťanů.

Odpověď: Kosmické lodě jsou mnohem složitější jednotky, obsahují systémy, které nelze zničit, jako antikarbonové jednotky a jsou pilotovány humanoidy. Nejsou projektovány na pád. Pokud mají problémy, jsou vráceny. Pozemšťané je nedokáží analyzovat. Sondy jsou mnohem křehčí a bezpilotní, nejsou řízeny signály mozku jako kosmické lodě. Mohou být částečně pochopeny pozemšťany. Ničí se bez větších problémů nebo velkých nákladů.

 

Otázka: Jaké máte zbraně?

Odpověď:  Nemáme zbraně a nepoužíváme atomovou energii. Způsobuje mnoho špatných vedlejších účinků a je primitivním způsobem získávání špinavé energie. Velmi brzy budete nuceni vyměnit špinavou energii za čistou. Naše zbraně jsou svazky koncentrované energie. Nepoužívají se jako zbraně. Používáme je nejčastěji k ničení asteroidů a jiných nebeských těles, které by mohly způsobit nějaké problémy. Použití jako zbraň proti nějaké divné rase nebo kvůli okolnostem je poslední možnost. Sledujeme vás velmi mnoho let. Pokud jde o vaše atomové zbraně, máme způsoby, jak čelit katastrofickým účinkům, ale mohlo by dojít ke ztrátě mnoha druhů žijících na planetě. To by způsobilo nerovnováhu po mnoho generací. Všechny vaše atomové instalace jsou pod neustálým dozorem.

 

Otázka: Jaké by bylo čisté řešení získávání energie?

Odpověď: Čistá energie je v současné době antikarbonová jednotka. Nemá žádný vedlejší efekt. Používáme malé jednotky generující energii, které mohou po dlouhá staletí zásobovat vaše velká města bez jakékoliv údržby. Poháněná místa mají malý přijímač. Energie se bezdrátově distribuje na jakékoliv místo na planetě, kde je instalován přijímač. Spalování ropy je také špinavá forma energie. Nová éra radikálně dekontaminuje zemskou atmosféru.

 

Otázka: Poslechly jste si písně, které jsem vám dal?

Odpověď: Poslechli a mnohé z nich jsou velice krásné. Oceňujeme zejména ty s klavírem. Tvůj přístroj jsem ti přinesl zpět. Nyní kopírujeme zvuky na našich zařízeních.

 

Otázka: Říkal jsi, že teleportujete jen váš podpis. Jak jsi vzal iPod na svou loď?

Odpověď: Když chci něco vzít s sebou, sdělím, že beru nějaký artefakt. Může to být rostlinna, zvíře nebo objekt. Systém vytvoří bezprostřední podpis objektu, který je se mnou v kontaktu. Je to tak automatické, že je to téměř nepostřehnutelné.

 

Otázka: Víš o dalších, kteří s námi komunikují?

Odpověď: Jen málo mluví s pozemšťany jako já. Byl jsem zvědavý na vaše zvláštnosti. Cítím se velmi dobře, naše mozky mohou komunikovat na dobré úrovni. Na konci této éry je možná dobrá komunikace. Dostali jste na intelektuální úroveň, která nejlépe absorbuje tyto nové koncepty.  Země se stává připravená, pro mě velká zkušenost. Bohužel ne všechny mimozemské rasy mají stejné principy. Plazi stále potřebují rozvíjet jejich filozofii koexistence. Některé nezávislé nereptiliánské kolonie je následují, aby profitovali z jejich sdružení a využívání surovin.

Tyto skupiny nejsou příliš spolehlivé. Podle zdrojů naší flotily v uplynulém roce přišlo na Zemi asi 4000 reptiliánů, kteří se nevrátili zpět. Určitě musí žít a pracovat v podzemních základnách s laskavým svolením vašich vlád. Celkově je na Zemi kolem 20 000 reptiliánů a spřízněnců. Vaše planeta může přijímat rasy, které zde chtějí žít. Ale tato rasa nečiní nic, co není jejím vlastním zájmem. Nezamýšlí pomoci vývoji vaší komunity. Dejte si pozor, co vaše vlády chystají. Tito partneři nemusí být pro komunitu prospěšní (Hovoříme rtu o roce 2010, pozn. red.). Dám ti malý molekulárně programovaný kámen. Budeme moci mluvit, i když odejdu. Naprogramuje ho člen posádky, který se zabývá programováním.

 

Otázka: Opravdu se ti to podaří? Bude to nejdůležitější "telefon" v mém životě. Bude to skvělé, bylo mi líto, že brzy ztratíme kontakt.

Odpověď: Nebudeš ho používat moc dlouho. Vaše planeta bude mít mnoho kontaktů se zcela odlišnými a zajímavými lidmi.

 

Otázka: Jsem zvědavý na molekulární programování. My pracujeme s křemíkem, to je také minerál. Ale vůbec není proaktivní.

Odpověď:  Máme technologii pro programování surovin už dlouho. Naše kovové artefakty, kontroly, motory - vše je molekulárně naprogramováno k vykonávání určité funkce. V našich lodích nejsou žádné vedení, jen nějaké potrubí pro tekutiny. Tento vysílač využívá energii vašeho vlastního těla. Na Zemi máte křemenné krystaly, které byly naprogramovány přírodou, aby reagovaly na podněty. Pokud stlačíte křemenný krystal v jedné ose, na koncích kolmé osy vytvoří napětí. Pokud dáte elektrický signál na elektrickou osu, na kolmé ose se vytváří mechanický pohyb. To je jen jeden příklad molekulárního programování přírodou. Nic není nadpřirozené, vše je aplikovaná věda

 

Otázka: To není to přesně to, co chci vědět. Jak přesvědčíte kámen, aby nás spojil?

Odpověď: Vaše mobilní telefony se připojují přímo k telekomunikačním družicím kdekoli na planetě. Náš malý kámen bude také vysílat na váš přirozený satelit, kde je reléová anténa nebo jakákoli kosmická loď, která je ve vaší atmosféře. Signál obteče prostředek a napojí se na nejbližší bránu. Brána není určena pouze pro průchod kosmických lodí a rudy, ale také vysílá signály všem připojeným k síti. Každá z žijících bytostí má ve vesmíru jedinečný podpis.

Je to číslo nebo kód, který se dá najít. Je to proto, že jste připojeni ke stejnému síťovému systému. Signál po dosažení nejbližší brány se přenese do celé sítě a pokusí se najít příjemce. I pokud je koncový bod miliony světelných let vzdálen můžeme bezprostředně komunikovat. V dávných dobách byly programované monolity na mnoha planetách. Sloužily pro komunikaci a navigaci kosmických lodí. Tenkrát zde nebyla kompletní komunikační síť.

 

Otázka: Jsou monolity na Zemi funkční?

Odpověď:  Ano, ale nejsou to přímo monolity. Přitahovaly by pozornost. A neslouží původnímu účelu. Ve všech místech, kde jsou koncentrace lidí, jsme naplánovali nějakou konkrétní konstrukci se všemi daty. Jsou molekulárně naprogramované k přenášení dat – read only. Jako maják. Často se používají památky jako obelisky a věže. Tato data jsou přístupná každému výzkumníkovy. Obsahují informace, např. průměrný počet obyvatel regionu, zdroje, mapy, koordináty hlavních instalací, charakteristiky komunity (intelektuální úroveň, typ vlády, sociální organizace atd.). Tyto databáze jsou neustále aktualizovány pro výzkumné účely a detaily lidí, kteří obývají planetu.

 

Otázka: Odeslání zlatých CD disků s informacemi do vesmíru zní jako vtip.  

Odpověď:  Ano, pouze kamufláž.

 

Otázka:  Jak vnímáš manipulaci našimi vládami?

Odpověď: Jste velmi různorodý mix osobností. Od feudálních dob dochází ke všemožným manipulacím. Pravidla jsou nastavena podle zájmu a zisku. Náš systém automaticky jmenuje nejkvalifikovanější a nejvhodnější. Naši lídři jsou zde pro životní filozofii, posloupnost harmonizace a rozvoje celé rasy, vše s nezbytnou infrastrukturou. Bez protěžování. Všichni jsou ve své práci šťastní, protože dělají to, co rádi co nejlépe. Nemáme tak velký rozdíl mezi společenskými třídami. Pokud se kvalita života v některých ohledech zlepšuje, je to pro celou rasu na planetě.

Povinnosti s nižší odpovědností jsou stejně důležité jako povinnosti s větší odpovědností. Povinností s malou odpovědností je nesčetněkrát více, takže tvoří většinu, na jejímž základě mohou být přijata všechna důležitá rozhodnutí. Nejbrilantnější vědec není důležitější než ten, kdo vyrábí jídlo. Bez něj bys nepřežil. Naši lídři jsou respektováni stejně jako každý obyvatel naší planety. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Toto je koncept pro nový věk planety Země. Vaši lidé budou žít harmoničtěji, když každý udělá to nejlepší pro dobro celého společenství, s respektem a oceněním svých odlišností.

 

Otázka: V okolí Slunce bylo několik týdnů pozorováno velké množství umělých anomálií.

Odpověď: Zmínil jsem, že v blízkosti solárního systému jsou Plejáďané. Velikost objektů, které lze pozorovat, odpovídají velikostí jejich mateřským lodím. Jejich energetické pole odolává vysokým teplotám bez vlivu na vnitřní prostor. Při průchodu zemskou atmosférou dosahují kosmické lodě vysokých rychlostí, nezahřívají se třením, ani nehoří jako meteory, protože mají aktivované energetické pole. Budete svědky mnoha pohybů kosmických lodí ve vaší sluneční soustavě.

 

Otázka: Máte jiné lodě na misi na jiných kontinentech, například v Evropě. Kontaktujete tam pozemšťany?

Odpověď: Nemohu se vyjádřit, protože by se zdálo, že podporuji neoprávněné kontakty s pozemskými obyvateli. Mohlo by to být vnímáno jako manipulace. Má posádka se tváří, že nic nevidí, protože jsem průzkumník a vědec, který studuje chování. Byly jsme spolu na mnoha misích, takže mám mimořádné pochopení mých přátel. Co dělám, není úplně správné, ale neohrožuje to naši misi. Je to jen má vědecká zvědavost. Pro mě je to první příležitost, která přinesla lepší analýzu současného kontextu tvých otázek a otázek tvých přátel.

 

Otázka: Jak definujete schopnosti jednotlivců pro určité funkce ve vaší společnosti?

Odpověď: Při naší úrovni vývoje společnosti neexistují žádní lidé považovaní za hloupé nebo inteligentní. Máme velmi úzké rozpětí IQ. Respektujeme tendence a zájmy každého jednotlivce. Máme profese jako zde na Zemi. Rozdíl je v tom, že používáme pokročilé technologie. Řídíme teplotu, počasí a sluneční filtry, udržujeme kolonie pro rozvoj dalších planet, čímž udržujeme populaci naší planety stabilní. Naše tři kolonie jsou velmi příjemná místa pro život a dovolenou, máme mnoho vzorků rostlin z vašich a jiných planet přizpůsobených naší planetě a našim koloniím.

 

Otázka: Pokud se na Zemi stane to nejhorší a ztratíme většinu naší flóry a fauny, jak ji obnovíme?

Odpověď: Mnoho druhů bez problémů přežije. Další budou zavedeny k vyvážení kontextu. Stále máte mnoho druhů, které jsou škodlivé. Ty nemohou být součástí nové éry. Bakterie, mikroorganismy a škůdci planety budou také systematicky eliminovány během prvního století nové doby. Máte přenašeče chorob, jako jsou švábi a jiný hmyz. Ty v čistší a méně znečištěné společnosti nebudou fungovat. To, co nebude odpovídat novému konceptu, časem zmizí.

 

Otázka: Můžeš nás informovat, co se bude dít příští měsíc na planetě?

Odpověď: Pouze pokud nepůjde o utajené informace. Ale nebude se dít nic, co by mohlo ohrozit integritu vaší komunity této doby.

 

Otázka: Pyramidy soustředí energii? Jakou?

Odpověď: Ano. Pyramidy byly postaveny jako primitivní tunery a zesilovače kosmické energie. Kosmická energie udržuje vesmír v rovnováze, je matkou veškeré energie, která existuje a žije. Nebyly postaveny dávnou civilizací, ale pro ně. Finální vzhled a výzdobu si provedli sami civilizace v souladu se svou kulturou. V rezonanční komoře bylo možno přímo komunikovat s mateřskou planetou a zástupci elity zde přijímali znalosti a ladili mysl s oním světem. Nemohou být použity jako nástroj, ale dokáží zesílit až na 11-ti násobek přijímání kosmické energie. Nikdy nebyly hrobkou králů.

Tuto techniku přenosu energie může použít kdokoli. Kosmická energie může obnovit vlastnosti minerálů a zeleniny, ale především ovlinuje mozkové vlny humanoidů. Jednou dokáže vaše věda pochopit, jak je mozek sladěn s vesmírem. Jeho energii lze zesílit a nasměrovat. Síla mozku umožní udělat z kamínku vesmírný telefon. Kosmická energie přes mozek ovlivní reakce v celém těle, protože velmi zvyšuje hladinu plazmové energie, která protéká nervovým systémem. Tato zvýšená energie může usnadnit opravu center, které mohou být izolovány, nebo částečně izolovány fyzickými problémy, záněty apod.

Mozek je jako biologický generátor energie, při jakémkoli problému může generovat málo energie, a to vede k problémům s pomalou reakcí na zbytek obvodu. Pyramida může dodat energii k reaktivaci mozku a nervového systému, a poté tělo reaguje účinněji. Pokud jste zdraví, váš mozek a nervový systém jsou vyvážené. Pokud ji chcete testovat při meditaci, udělejte ji tak velkou, abyste mohli být uvnitř.

Energie je soustředěna ve středu pyramidy a přesměrovaná hranolovým efektem. Nejlepším materiálem jsou pláty minerálního skla, betonu nebo kamene, protože zlepšují rezonanci. Nepoužívejte kov, protože odráží a ztrácí energii a uzemňuje signál. Nepoužívejte dřevo nebo plast, protože nevyvolávají potřebné rezonance. Správné měřítko je pro trojúhelníkovou plochu 3,2 přepona a 2 pro obě odvěsny. Čelo pyramidy vyrovnejte s linií sever/jih, stejně je vyrovnaná i planeta s magnetickým spinem galaxie. Umístěte ji do středu podlahy na dřevěný podstavec 0,7. Takto získáte nejvíce energie. Máme tyto systémy ve fitness, vyladění závisí na individuální potřebě obnovy. Nevkládejte citlivé elektronické přístroje, mohou mít poruchu.

 

Otázka: Může být naše sluneční soustava přitažena původně z jiné galaxie?

Odpověď:  Stále se rekombinuje mnoho nebeských těles, které nezabírají své původní pozice. Nevěřím, že Mléčná dráha by prošla poblíž další galaxie bez dalšího zachycení. Když se přiblíží dvě galaxie s velkým hmotnostním rozdílem, větší vždy přitahuje a modifikuje trasu menšího. Galaxie v poměru k jejich velikosti jsou velmi pomalé. Gravitační síla dvou blízkých galaxií je obrovská. Je to jiné, když nebeské těleso cestuje vyšší rychlostí a při průchodu kolem druhého ukradne měsíc.

 

Otázka: Máš někde rodinu?

Odpověď: Ano. Mám své biologické rodiče na mé planetě.  Zároveň mám mnoho dalších nevlastních rodičů. Jako teenageři hodně cestujeme na výměnu. Na nějakou dobu žiji na různých místech, které dokončí můj tréning. Každá rodina mě bere jako syna. Já jsem se narodil ve městě, ale žil na venkově ve třech koloniích. Setkal jsem se s veškerými profesionálními možnostmi, které mě zajímají, v původních lokalitách, abych si vytvořil svou vlastní osobnost. Teď jsem výzkumník, svobodný a jednou možná budu mít dítě.

 

Otázka: Mnoho unesených prý má implantáty. Co to je?

Odpověď: Jak jsem říkal, Zemi navštěvuje mnoho ras. Někteří z nich mají velký zájem o biologický vývoj. Protože Země ještě není součástí komunity Galactica, nemáme mnoho informací o tom, co dělají ostatní rasy. Mohou dělat, co chtějí, pokud nezpůsobují problémy vašim komunitám. Podle mých znalostí, identifikační čipy jsou umístěny na tvory, kteří jsou součástí nějaké studie. Při shromažďování genetického materiálu pro křížení s jinými bytostmi musí být vědci schopni najít původní zdroje znovu pro nové soubory. Nebo je jednoduše pozorují.  Je to jako očíslovaná zkumavka.

Některé rasy mají genetické problémy, fyzické mutace po mnoho generací rozvinuly patogenní abnormality, které lze léčit změnami genů. Jste rasa humanoidů se silnou fyzickou konstitucí, stále v počáteční fázi, bez větších ztrát podstatných charakteristik. Jste dobrým zdrojem humanoidního genetického materiálu. Obvykle nemají špatné úmysly, některé rasy nemají potřebný respekt, protože si myslí, že jste intelektuálně méně vyvinutá rasa. Taky to děláte s méně šťastnými jedinci. Testujete léky a děláte nejrůznější experimenty. Také používáte zvířata. Jsem si jistý, že unesení lidé neutrpěli vážná tělesná zranění, psychologická ano, protože byli překvapeni. Taková věc musí skončit, když se vaše planeta stane součástí komunity jako nezávislá rasa.

 

Otázka:  Odkud přesně jsi?

Odpověď: Můj domov se nachází  v pravém kvadrantu galaxie v blízkosti horní hranice. Moje sluneční soustava je přibližně 540 světelných let od středu mé galaxie. Naše sluneční soustava má 26 planet, 54 měsíců a naše Slunce je 18,3- krát větší než vaše. Planeta je umístěna na sedmé oběžné dráze a má tři měsíce. Máme tři kolonie na páté, šesté a osmé planetě oběžné dráze.  Jsme velmi vzdáleni.  Naše jednotky astronomických souřadnic jsou zcela odlišné od vašich. Vše je v hologramu naprogramovaném ke sledování aktuálních pohybů, můžeme si zobrazit planety vedle sebe. Dalekohledem nemůžete vidět vzálené solární systémy v galaxii. Vaši vědci nás nikdy nebudou schopni katalogizovat. S databázemi Galaktika to bude snadné. Pokud vy zde zachytíte obrázek, objekt již nemusí existovat v databázích. Budete mít informace v reálném čase, galaktickém čase.

 

Otázka:  Víte o nějakých válečných a nebezpečných rasách?

Odpověď: Ano. Nerad se tím zabývám. Existují kolonie ras, které jsou z povahy odporné. Jsou delikventi. Nemají schopnost vyřešit všechny své sociální problémy a degradují v nepřátelském chování. Máte zde tzv. piráty, jsou to meziplanetární piráti. Vypadají jako ‚greys‘ s přibližně 1,6 metry, ae barva kůže je spíše hnědá, oči jsou menší a tmavě hnědé a výraz tváře je nepříjemný. Tyto skupiny sebraly několik kosmických lodí z některých mírových planet a používají je k vykořisťování a pašování zboží protékajícího solárními systémy. Tyto gangy také simulují kódování komerčních kosmických lodí k obelstění systému hvězdných bran.

Někdy se přilepí na mateřské lodě v některých solárních systémech pod dohledem a obchází oficiální systém dopravy. Jakmile jsou ve sluneční soustavě, je obtížné je zjistit. Ale když se chtějí přestěhovat do jiného systému, musí využít naše dopravní brány, kde je větší šance se o nich dozvědět. Vidíte, že existují problémy na všech úrovních technologie a rozvoje. Mohou se pohybovat i tady, a shromažďovat biologický materiál pro třetí strany nebo unášet lidí na práci do jejich kolonií. Někdy můžeme zachytit a převzít některé z jejich lodí. Ale za každou zabavenou ukradnou dvě další. Také hodně obchodují s reptiliány ve všech galaxiích.

Reptiliáni nekradou, ale chopí se každé příležitosti bez ohledu na původ. Obvykle pracují skrytě, ale mohou teď být na vaší planetě velmi aktivní, pokud tu reptiliáni  instalují oficiální kolonii. Jak jsem řekl předtím, existuje druh rasy Grey, který také pracuje s plazy. Řídí pro piráty obchody a podílí se na ziscích. Ptal ses mě na objekty u tvého Slunce. Našli jsme asi 20 velkých lodíKuiperově pásu poblíž Pluta. V tuto chvíli nevíme, co tam dělají. Mají kosmickou loď jež do vaší sluneční soustavy dorazila z oblasti Canis Major, která přistála na Uranu. Tato obří kosmická loď může být snadno rozpoznána vašimi dalekohledy při odletu.

 

Otázka: Můžeš nám říci více o fyzických vlastnostech ras, které znáš?

Odpověď:  Jen syntézu, je jich moc. Zmíním detaily jen nejčastějších ras naší dimenze. Rasy jsou převážně humanoidní a nehumanoidní. Humanoidi jsou absolutní většinou. V komunitě Galactica máme zvláštní oddělení pro záležitosti vztáhů s nehumanoidy. Mezi humanoidy jsou rasy vysoké 30 cm, kteří jsou velice příjemní, máme rasy šedých, jak jim říkáte. Se štíhlým tělem a větší hlavou. Tyto rasy mají různé výšky v rozmezí od 1/2 metru do 1,6 metru. Je to přibližně 130 různých ras humanoidů. Charakteristické vlastnosti šedých - jsou obvykle pokročilí a dobrotiví, pouze asi 15 z jejich variací jsou bojovní a neklidní, někteří mají velké oči. Kůži mají od bílé po světle hnědou, oči černé, hnědé, občas nosí ochranné filtry jako kontaktní čočky, které se automaticky přizpůsobí okolnímu světlu. Také je používáme, moje oči jsou velmi citlivé po stovkách generací v prostředích s kontrolovaným osvětlením. Některé rasy se pokoušejí použít geny pozemšťanů k opravě degenerace svalů duhovky.

Několik ras má vysoké a štíhlé tělo, větší hlavu a pomalé pohyby. Jsou daleko před námi a žijí ve velmi vivinuté společnosti. Nazýváme je starými otci. Jsou zodpovědní za technologický vývoj antikarbonových jednotek, které dnes všichni dnes používají. Téměř nikdy neinterferují s jinými rasami. Jsou téměř soběstační ve všem, co potřebují, jsou to staré rasy humanoidů. Mají výšku 3,5 metru a mnohokrát již zde cirkulovali v dávných dobách.  Někteří již zanikli, jiní jsou aktivní v jiných galaxiích ve vesmíru, jsou s ostatními rasami dobře socializovaní.

Existuje mnoho ras jako vaše, přibližně 80. S podobnými vlasy a charakteristikama. Výška od 1,5 m do 2 m, s různými odstíny kůže někteří mnohem pokročilejší než vy, jiní méně. Méně pokročilí mají více chlupů a jsou více nepřátelští. Žijí, jak říkáte, v době kamenné. S nejpokročilejšími budete v kontaktu, spolu s nimi byste měli ztělesňovat Zemi v novém věku. Tyto civilizace mají velmi dynamický vývoj. Všechny etnické skupiny, které dnes obývají Zemi, původně pochází z těchto ras. Plejáďané jsou jako vy. Existují rasy odvozené z mořských savců, které se vyvinuly ve stejné standardy. Vzhledem k paralelnímu vývoji před milióny lety jsou považováni za humanoidy. Některé z nich jsou velmi technologicky vyspělé a mají dobré vztahy s jinými rasami.

Reptiliáni nejsou humanoidi. Pocházejí z jiné linie vývoje, jejich tělesná teplota je mnohem nižší než naše, což vysvětluje, že mají horké místa k životu. Existuje asi 20 druhů.  Některé druhy mohou dýchat i pod vodou. Jejich kůže je tlustá, aby udržovala teplotu a chránila je před slunečním zářením. Výška 1,7 až 3 metry. Jsou velmi chytří, mají spoustu energie a jsou fyzicky silní. Technologicky nejsou příliš dobří, ale velmi dobře asimilují znalosti ostatních.

Nakonec rasy pocházející z hmyzu. S vnějším skeletem. Obtížně se s nimi jedná, vzhledem k tomu, že jejich logické chování je jejich charakteristickým znakem. Jejich komunita se moc nezajímá, jsou mizerní hostitelé. S humanoidy a plazy mají pouze nezbytné kontakty. Jsou inteligentní a chytří, ale mají několik omezení, které se týkají zejména účasti na společných činnostech. Jsou pro humanoidy neortodoxní. Jsou rychlí, agilní, tvrdí a odolní. Mohou přežít ve velmi drsném prostředí. Všechny rasy jsou zcela svobodné ve svých rozhodnutích a životním stylu. Komunita Galactica je jen referenčním bodem pro plynulou integraci a harmonizaci všech zájmů.

 

Otázka:  A co zvířata, která obývají planety?

Odpověď:  To je otázka na desetiletí výzkumu. Existují miliony druhů zvířat, savci, plazi, obojživelníci, ptáci, hmyz a ryby – od malých mravenců, největší větší než vaše největší loď. Pokud nějaký druh na planetě vyhyne, znamená to, že něco není správné a dostačující s planetou, nebo vznikla nějaká nerovnováha, co způsobila změnu původního stavu. Může to být přírodní proces, katastrofa, nebo jen nevhodné používání dominantní rasou, jako u vás. Čím inteligentnější a pokročilejší rasa, tím víc se stará o planetu, je vždy v harmonii se všemi formami života.

 

Otázka:  Jakákoli rasa přidružená komunitě Galactica může mít přístup ke všem dostupným technologiím?

Odpověď:  Přístup k technologiím odpovídá úrovni duševního a filozofického vývoje každé rasy. Rozsah povolených technologií je kompatibilní s dobou vývoje planety, kde je tato konkrétní kolonie instalována. Vyváženější a harmoničtější společnost má větší přístup k novým technologiím. Vibrační frekvence (aura) je přírodní způsob kategorizace civilizace, může být kdykoliv měřena a analyzována. Aura přenáší lehké, nebo těžké vibrace, které vnímáte. S planetami je to stejné. Rasy, jako zmiňovaní piráti oficiálně nemají přístup k vyšším typům technologií, aby je získali, okrádají rozvinutější rasy. Země bude mít přístup k novým technologiím. Nejprve se bude muset stabilizovat aura planety a zharmonizovat a sta bilizovat společnost.

 

Otázka: Jak se rozmnožujete?

Odpověď: Očekával jsem tuto otázku. Máme dvě možnosti jako tady. Přirozeně a pro potěšení sexem, nebo inseminace. Když naše partnerka otěhotní, jde do diagnostického centra, které má technologii pro definování pohlaví embrya před jeho vytvořením. Přibližně polovina párů má jedno dítě. Ale jelikož jsme dva, můžeme mít až dvě děti jako náhradu, když zemřeme. Pohlaví je podle potřeb vyvážení komunity, takže naše obyvatelstvo je stále více nebo méně v rovnováze. Všechny rasy humanoidů a reptiliánů se reprodukují stejně, insektoidi kladou vejce, nebo kokony.

 

Otázka: Máte sex mezi různými rasami humanoidů?

Odpověď:  Máme jinou filozofii. Máme sex pouze tehdy, když eistuje duchovní spojení. Mixování ras ve vesmíru existuje a je to běžný proces tvoření ras. Na Zemi jste sloučení ze všech národností. Máte různá etnika, která se protínají s každým jiným. Pokud dvě nebo více komunit z nějakého důvodu žijí ve stejné kolonii, jsou- li příbuzné druhy, mohou vytvářet křížené členy. Existují i ​​případy genetické hybridizace, které fyzicky vylepšují budoucí generace, opravují nedostatky vyvolané vývojem rasy.

Existuje mnoho ras včetně vaší, které mají sex s jinými rasami, věřím, ze zvědavosti, nebo jiného instinktu, kterému nerozumím, i když to nevede k žádnému praktickému výsledku. Některé rasy reptiliánů mají velký zájem o hybridy, aby rozvíjeli kolonie, které mohou být považovány za druh humanoidů. Snaží se už dlouho křížit s humanoidními savci, a možná to zkouší i na Zemi.  Společnost na Zemi zatím není oficiálně katalogizována jako homogenní rasa.

 

Otázka: Co je podle vás vesmír?

Odpověď: Existuje mnoho vesmírů, které prostě nevidíme, protože náš referenční bod je stále velmi nepatrný. Existují vazby mezi vesmíry. Černé díry vyrovnávají tlak, zajišťují výměnu materiálu a energetickou rovnováhu pro vytvoření hvězdných systémů mezi vesmíry. Vaši vědci jednou pochopí, jak to funguje.

 

Otázka: Naši vědci objevili  29. září 2010 planetu u hvězdy Gliese 581d v souhvězdí Libra podobnou Zemi. Jsou tam lidé?

Odpověď: Planeta je trochu větší než Země, existuje tu velká kolonie Reptiliánů. Kolonizovali téměř  po celé ploše rovníku. Postupně najdete tisíce obyvatelných planet a pro humanoidy, některé dokonce i s podobným teplotním rozmezím. Pokud není přesně ve správném teplotním rozmezí, máme postupy, jak zvládnout horní atmosféru, aby ohřívala nebo chladila planetu tím, že se sníží, nebo zvýší osvětlení a dalších frekvence jejich Slunce na svém povrchu, stejně tak barometrický tlak. Existují miliony planet, které mohou být vhodné. Mnozí jsou připraveni podporovat humanoidní kolonie.  My jsme nstalovali naše tři kolonie, chvíli to trvalo, ale fungují dobře.

 

Poznámka: Informace zde obsažené, ani zdaleka nemusí korespondovat s názory a poznatky naší redakce. Editor vydání

-pokračování-

Další díly