NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH TERRYHO JOSEPHA LOVELACE (6)

LMH: Kdo to byl?

TL: Byla to zvláštní ženská bytost, která za mnou chodila, když jsem byl malý kluk. Představila se mi tenkrát jako Sue. Setkávala se, jak se mnou společně s dalšími jinými „dětmi“. Vždy šlo o stejnou skupinu „dětí“ ve věku šestsedm let. Bylo to v době, kdy jsem jako dítě často vídával UFO.  Čas od času za mnou přišli a zeptali se mne, zda si chci s nimi hrát. Bylo to divné. Ty děti byly oblečeny jako malé cirkusové opice. V současné době jsem si jist, že to byl záměr, proto, aby pro šesti, nebo sedmileté dítě nevypadaly děsivě.

 

LMH: Proč si nyní s odstupem času v roce 2017 zpětně myslíte, když jste je ve svém věku šesti, sedmi let vnímal jako malé oblečené opice, které vstupovali v noci do vašeho dětského pokoje. Jaké si myslíte, že bylo mezi vámi spojení.

TL: Ty opice byly únosci. Vyzařovali z nich nedobré energie. Kdyby se něco takového znovu opakovalo, asi bych je zastřelil. Ovšem k té ženské bytosti jsem cítil skutečnou náklonost.

 

LMH: Tak si to shrňme. Pokud tomu dobře rozumím, snažíte se říci, že do vašeho dětského pokoje, když vám bylo tak šest, sedm let vstupovla ženská bytost, která s vámi opětovně hovořila opět až nyní v roce 2017?

TL: Ano, přesně tak.

 

LMH: Co s vámi ta bytost dělala?

TL: Nevím přesně kam jsem byl unášen. Pamatuji si jen na kruhovou polstrovanou podlahu šedé barvy. Místnost byla dobře osvětlena, ale nebyl jsme schopen zjistit odkud světlo přicházelo. Ona byla vždy se mnou. Hráli jsme společně různé hry se znaky. Na zemi se objevovaly různé trojúhelníky, kruhy a další geometrické tvary.

 

LMH: Předpokládám tedy, že hovoříš o tom, že jsi byl jako dítě (1961-1962) unášen do mimozemského plavidla s tím, že ta ženská bytost, která k tobě promlouvala v roce 2017 (Terrymu bylo 62 let), se s tebou hrávala, když jsi byl malé dítě, přičemž vám ukazovala různé symboly a vzory?

TL: Ano, myslím si, že to byl záměr. Možná testovala mou paměť či inteligenci, nebo tak podobně.

 

Mimozemská bytost Terryho varuje před tím, aby se nikde nezmiňoval o tom, že se v jeho těle mimozemský implantát

LMH: Pojďme se nyní přesunout ke komunikaci, která mezi vámi probíhala ohledně rentgenových snímků

TL: Několikrát jsem se ptal na tu věc, co jsem měl v noze. Ona se vždycky nějak odpovědi na tuto otázku vyhnula. Ptal jsem se: „Jaký účel má to zařízení v mé noze“. Ona na to, že slouží mnoha účelům. Pak dodala, že tu technologii mám v nohách. Zeptal jsem se, proč mluví v množném čísle?  Bytost odpověděla, že má na mysli množné číslo. „Máte implementováno zařízení do obou noh“, dodala. V té chvíli mi došlo, že rentgenové snímky mé levé nohy učiněny nebyly.

Pak jsem se zeptal: „Proč jste tady?“ Odpověděla: „Neměl byste o tom mluvit, neměl byste o tom psát. Neznáte souvislosti. Nejste dost chytrý na to, abyste rozhodl, co je a co není důležité. Na to jsem reagoval: „Vždyť o problematice UFO dnes a denně píše tisíce lidí po celém světě. Můžete mi říci, že v čem se mé zkušenosti liší od kohokoliv druhého“? Bytost na to reagovala tak, že řekla: „Na vašem příběhu není nic speciálního, ale lidé vám prostě nebudou věřit.“

 

LMH: Ve své knize hovoříte o tom, že od bytosti zazněla jakási skrytá hrozba. Můžete to trochu více osvětlit?

TL: Bylo to tak trochu zastřeno. V podstatě šlo o dva okamžiky, které jsem interpretovala jako jistý druh ohrožení. Bytost mi sdělila, že to, co mám v nohách nad kolenem, nemůže být odstraněno a nalyžováno prostřednictvím pozemských vědců. „Hostitel“ prý nedovolí, aby se to stalo. Pak ještě dodala: „Brzy přijdou, a sami vám to odeberou. Učiní tak v noci a již žádné bolesti mít nebudete.“ Pak to zaznělo druhé varování, které již bylo více přímočařejší: „Když již hovoříme o těchto věcech, myslím že vaše vláda vás zabije.“ Já si v tu chvíli pomyslel, že jsme se snad přeslechl.

Poznámka: Terryho přítel – Toby, zemřel 30 let po události v roce 1977. Tedy v roce 2007, několik let před tím, než byly pořízeny rentgenové snímky Terryho nohy (22. října 2013)

 

LMH: Jakým způsobem s vámi ta bytost hovořila.

TL: Celá komunikace probíhala na mentální úrovni. Telepaticky.

 

LMH: Když ti ta bytost oznámila, že nechce, abys si zmiňoval o implantátu ve svém těle s tím, že tě tvoje vláda zabije. Nezeptal jsi se proč, z jakého důvodu, by tě měla vláda zabíjet?

TL: Stalo se to až ke konci našeho rozhovoru. Pamatuji se, že jsem byl nějakou chvíli v šoku. Byl jsem úplně otupělý. Zpětně si uvědomuji, že tam zaznělo více takových zahalených informací.

 

Kdo je „Hostitel a další informace k únosům a implantátu

LMH: Dobře. Výše uvedený klíčový rozhovor cizí bytostí proběhl v roce 2017. Nyní je leden 2019. Co se stalo v tomto meziobdobí? Měl jste nějaký živý sen, nebo stala se vám nějaká zásadní událost, která by mohla mít nějakou souvislost s vašim příběhem. Obdržel jsi Terry nějaké informace o tom, kdo je „Hostitel“ a proč je ve spojení s naší planetou? Proč probíhá experimentování na lidech? Proč ti vložili implantáty do nohou?

TL: To je mnoho otázek najednou, ale povím k tomu tolik. Poté, co mne ta bytost varovala, že budu odstraněn, když budu mluvit, rozhodl jsem se, že o tom povím mé manželce. Pak jsme měli dlouhou debatu. Nakonec jsem se rozhodl, že i přes hrozbu zabití, budu i nadále mluvit, a to co nejvíc hlasitě, tak aby se o této věci dozvědělo co nejvíce lidí. Myslím si, že lidé mají právo o takových událostech vědět co nejvíce. Asi tři týdny po onom rozhovoru s mimozemskou bytostí jsem se ráno kolem sedmé hodiny probudil se strašlivou bolestí v obou nohách. Došlo mi, že ty bytosti opět přišly a odebraly ty cizí předměty z mých nohou.

To všechno ve mne vyvolalo pocit naléhavosti v tom smyslu, že existují událostí, které se právě odehrávají, anebo které se budou odehrávat v blízké budoucnosti a nejsou vůbec pod naší kontrolou. Pamatuji se, jak mi jednou ona bytost sdělila, že existují lidé, kteří vědí všechno. A pak dodala:

„Máte po více, jak dvě generace svých lidi na Měsíci. V současné době tam žije generace, která se již na měsíčních základnách narodila. Čili lidé této aktuální generace žijící na měsíčních základnách nepochází již ze Země. Oni mají k dispozici pohonné systémy, prostřednictvím kterých jsou schopné cestovat mezi Měsícem a Marsem. Let pouhých 17 hodin.“

Já jsem se na to ušklíbl a řekl jsem: „To je směšné. To přece vůbec nejde realizovat“. A ona na to:

„Ale jde. Je to možné a dochází k tomu každý den. Tak jako vaše námořnictvo má k dispozici letadlové lodě s letadly, tak podobná plavidla máte i ve volném kosmickém prostoru. Některé z nich jsou hangárovány na odvrácené straně Měsíce a některé na Marsu. V současné době veškeré aktivity z vaší strany (tajné kosmické programy), směřují k budování“.

 

LMH: Terry, k budování čeho?

TL: K budování nových základen.

 

LMH: Kde?

TL: Na Marsu. První základny byly osídleny na Měsíci. Zde bylo také nalezena látka zvaná „Helium 3“. Tato látka se stala zdrojem tzv. „studené fúze“. Myslím, že se něco bude dít uvnitř naší sluneční soustavy. Ti, kteří vládnou tomuto světu budují „archy“„záchranné čluny“. Ty entity jim pomáhají. Myslím, že lidské bytosti mají něco, co chtějí. A je to Duše. Oni chtějí naše Duše. Co myslíte, odkud vzešel příběh o člověku, který upsal svou Duši Ďáblu?

-konec-

Další díly