NATO, I KDYŽ JINÝMI PROSTŘEDKY, POKAČUJE V HITLEROVĚ DÍLE (2)

Podle slov zástupce tajemníka Bezpečnostního výboru RF M. Popova: „....lběhem posledních dvou let dosáhly počty prvosledových jednotek NATO (ve východní Evropě) 40 tisíc osob, což znamená nárůst o 60 %. V duchu amerického vojenského programu „tři za 30“ by během 30 týdnů mělo být do služby nově postaveno 30 válečných plavidel, 30 leteckých perutí a 30 mechanizovaných praporů členských zemí NATO.  Dne 23. dubna USA soustředily ve Středozemním moři dvě námořní letecké úderné skupiny vedené atomovými letadlovými nosiči „Abraham Lincoln“ a „John C. Stennis“. Dohromady to představuje 10 lodí, 130 letadel, 9 tisíc námořníků a příslušníků námořní pěchoty. Americký velvyslanec v RF John Huntsman vyjádřil výtlak amerických letadlových lodí jako „200 tisíc tun diplomacie“, které prý demonstrují Rusku nutnost „přestat destabilizovat svět“.

Bez ohledu na nejrůznější summity a fóra jednající o zmírnění či odstranění sankcí a o rozvoji ekonomické spolupráce s EU vojenské přípravy sjednocené Evropy proti Rusku pokračují s neztenčenou silou. V červnu 2019 uskutečnilo NATO v Baltickém moři cvičení  BALTOPS-2019, kterého se zúčastnilo 44 lodí a ponorek, 40 letadel a vrtulníků a 12 tisíc osob (včetně 3 tisíc příslušníků námořní pěchoty Velké Británie) z 16 států NATO plus Švédska a Finska. Španělské letadlové a výsadkové lodi „Chuan Carlos I.“ se během cvičení nepodařilo vysadit pěchotu na litevské pobřeží a polská výsadková loď „Gniezno“ najela na mělčinu a prorazila  dno. V červenci se v Černém moři konala cvičení NATO "Cea Breeze-2019", kterých se zúčastnilo 32 lodí a člunů, 30 letadel a více než 3000 vojáků z 19 států (včetně Bulharska, Gruzie a Moldavska). Poprvé byly procvičeny úkoly „deblokace Dunaje“ - za účasti zvláštních sil královského námořnictva Velké Británie. V tomtéž roce proběhly na území Ukrajiny další 4 mnohonárodní manévry.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg znovu potvrdil záměr USA „používat v případné válce v Evropě nové nízkoenergetické jaderné hlavice. Připravenost společných ozbrojených sil NATO na západních hranicích Ruska se zkrátila ze 45 na 30 dní. Dnes NATO zintenzivňuje úsilí o rozvoj teorie hybridního boje a zlepšení forem a metod jeho přípravy a vedení. V roce 2017 vytvořilo Finsko Centrum progresívních zkušeností NATO-EU pro hybridní hrozby. Teoretický vývoj střediska již byl vypracován na velitelských a štábních cvičeních SMX-17. na velitelství spojeneckých sil NATO v Evropě bylo zřízeno Centrum pro kybernetické operace, které umožní využití kybernetických schopností každého členského státu v operacích NATO podle společného plánu a cíle.

Na téma boje proti mezinárodnímu terorismu zvyšuje NATO v rámci operace „Rozhodující podpora“ síly svých vojáků z 13 na 16 tisíc, včetně personálu armád 39 partnerských států. V rámci Programu dalšího vzdělávání v obraně plánuje NATO pokračovat ve financování výcviku afghánských bezpečnostních sil do roku 2020. Na tomto programu se podílí 12 států, včetně Arménie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ázerbájdžánu, Moldavska, Gruzie a Ukrajiny. Program i školicí středisko formálně fungují pod záštitou boje proti terorismu a zajištění suverénního rozvoje partnerských států. Zkušenosti s takovými iniciativami USA a NATO však opakovaně ukázaly, že za obrázkem „asistence“ není nic jiného než výcvik personálu a podmínky pro další barevné revoluce. Včetně a především ve státech sousedících s Ruskou federací.

Dnes NATO podniká rozsáhlé kroky k přizpůsobení svého systému velení s cílem zvýšit útočné schopnosti jednotky spojeneckého bloku přenosem posilujících sil ze Spojených států a Kanady do Evropy, zajištěním rychlého budování ozbrojených sil na ruských hranicích a koordinováním využití sil rychlého nasazení. Rozpočet Pentagonu na rok 2018 stanovoval platby za získané pozemky a výstavbu leteckých sil mimo USA. Celkem bylo na vybudování jejich zařízení na Islandu, Norsku a ve většině zemí východní Evropy přiděleno 214 milionů dolarů. Vedení NATO samo přiznalo hromadění agresivních příprav v závěrečné tiskové zprávě o spojenectví: 106 vojenských cvičení v roce 2018, z toho 45 vojenských cvičení pozemních sil, 12 cvičení vzdušných sil a 15 námořních sil. Kromě těchto mnohonárodních cvičení provedly armády zúčastněných zemí 180 svých národních cvičení. Zároveň generál R. Neller, velitel námořního sboru USA, v prosinci 2018 uvedl, že „země NATO mají v úmyslu provádět rozsáhlá cvičení přesně na hranicích Ruska (!).

Závažné obavy vyvolávají snahy USA zatáhnout do sféry svého vlivu tzv. neutrální země Evropy. Tak například v roce 2018 se 81 mezinárodních cvičení NATO zúčastilo Finsko! V roce 2010 pracovalo ve finském obranném zpravodajském středisku v Tikkakoski 150 odborníků z různých oblastí elektronické špionáže a v roce 2018 jich bylo už o dalších 150 více. Jejich cílem je zvýšit efektivitu průzkumu stavu a činnosti ruských ozbrojených sil v severozápadním operačním teritoriu. Pro informaci: finské ozbrojené síly mají 34 700 lidí, 250 tisíc lidí je zahrnuto do vycvičených rezerv, mobilizační základna činí 1 milion osob, vojenský rozpočet 2,5 miliardy dolarů na 5,5 milionu obyvatel a v roce 2015 byly vytvořeny síly rychlé reakce. Hranice s Ruskem je dlouhá 1 325,8 km, včetně 60,3 km říční, 119,8 km jezerní a 54,0 km mořské.

Seznam provedených cvičení, jejich geografie a tématika, složení zúčastněných zemí, sil a prostředků svědčí:

 - o systematickém studiu a ovládnutí předpokládaného teritora vojenského působení v ruském směru;

- o vypracování organizace řízení nadnárodních různorodých uskupení při přípravě agrese (rozmístění sil) ve východoevropském a tichomořském operačním teritoriu;

- o systematickém zkoumání možností ruských sil (radioelektronické války, rozvědky, raketové a protivzdušné obrany, námořnictva atd.) v potlačení plíživé nebo rozsáhlé agrese;

- o neustálém psychologickém tlaku na ruské vedení, personál ozbrojených sil a obyvatelstvo Ruské federace;

- o snaze USA donutit své spojence a satelity k účasti na přímé nebo nepřímé podpoře úsilí amerického vedení udržet své vedoucí postavení ve světě. A samozřejmě vydávat peníze na nákup amerických zbraní.

Toto pochopitelně není úplný seznam cílů a úkolů vojensko-politických akcí NATO proti Rusku, zejména proto, že každý z účastníků provokačních manévrů má řadu svých vlastních zájmů.

Pro informaci:

Dnes se hlavně kybernetickými útoky proti Rusku zabývá Národní agentura pro bezpečnost USA (NSA). V jejím sídle pracuje asi 40 tisíc zaměstnanců. V jiných částech planety je to dalších více než 100 tisíc agentů. Rozpočet NSA v roce 2019 přesáhl 20 miliard dolarů. Podle zprávy vedoucího CIA B. Hubnera jeho zpravodajská služba v současnosti pracuje na realizaci asi 100 projektů na vytvoření systémů a prostředků umělé inteligence. Začátkem roku 2017 oznámila stejné informace zástupkyně náčelníka ředitelství CIA pro vědu a techniku ​​D. Meyerks, přičemž uvedla 137 projektů. Od roku 2017 americké ministerstvo obrany aktivně prosazuje projekt Maven, který implementuje softwary a hardwary ze strany umělé inteligence „v oblasti algoritmických válek, konkrétně kybernetických, finančních, ekonomických a behaviorálních konfliktů a konfrontací, jakož i v oblasti řízení a předpovídání konfliktů na pěti bitevních polích: na zemi, ve vzduchu, ve vesmíru, pod vodou a v kybernetickém prostředí.“

Vzhledem k tomu, jak se představitelé evropských států nervozně zmítají v pokrytecké politice, je vhodné připomenout slova bývalého velitele 6. gardové tankové armády GSVG (skupiny sovětských vojsk v Německu), generála plukovníka L. P. Ševcova:

„Evropané zapomněli, že někteří z nich už vůbec neměli být na geografické mapě. Byli předurčeni k tomu, aby byli německými protektoráty, někteří byli poctěni tím, že směli mít ve jménu protektorátu další slovo uvádějící jejich národnost, například francouzské, belgické... (Čech a Moravy). Polsko stoprocentně čekalo něco jiného. Mělo být germanizováno.“

Generál nikoli z doslechu, ale z první ruky zná mentalitu dnešních Evropanů: 9 let služby v Německu a téměř 3 roky jako zástupce Ruska v ústředí Vysokého velení NATO v Evropě (Brusel) se na ně díval v Bosně i v Hercegovině v letech 1995 - 1997 let.

-pokračování-

Další díly