Hory jako "chrám krajiny"

Takové kulturní asociace ukazují, jak je pojem posvátné hory spjat s božstvím a prahem lidského ducha. Je to okno do oné "oplocené zahrady" zvané ráj, či brána do stavu blaženosti. Posvátná hora je ve všech ohledech nejvyšším krajinným chrámem, prvním posvátným místem. Ani dnes jich není málo prakticky ve všech zemích světa a tradice spojené s každou z nich, předávané od pravěku, potvrzují jejich postavení ve světové mytologii. Zejména Indie si k těmto posvátným místům udržuje vztah již dlouho. Když se podíváme na některé tradice spojené s posvátnými horami, pochopíme, proč se lidé později pustili do celosvětového rozmachu výstavby chrámů umístěných na vrcholcích těchto mocenských bodů, nebo tak blízko, jak jim to jejich náboženský pohled dovoloval.

V jihoindické provincii Tamilnádu kdysi sestoupil bůh Šiva z nebe jako zářící sloup světla. Šivův zjev se mohl zdát poněkud drzý, ale toto chování mělo dobrý důvod. Přišel se zprávou o blížící se katastrofě a přál si určit zvláštní místo, kam by bylo uloženo souhrnné vědění o všem, aby bylo v bezpečí: "Až dojde ke zničení všech živých bytostí [hrozící celosvětovou potopou]... všechna budoucí semena budou jistě uložena tam... Všechny vědomosti, umění, bohatství písem a Védy jsou tam pravdivě dobře uspořádány." To bylo srdečně přijato druhým a třetím bohem stvořitelem Višnuem a Brahmou, navzdory hořkosladké zprávě. Šivovo světlo však bylo tak jasné, že ho Brahma a Višnu prosili, aby ho trochu ztlumil, aby se k němu smrtelníci mohli pohodlně přiblížit, jinak by nemělo smysl vytvářet zásobárnu vědění, k níž by smrtelníci neměli přístup. Šiva se zamyslel, souhlasil a snížil svou záři, která měla navždy zůstat v podobě ohnivé hory.

Chrám Arunachalaleswara, při pohledu z posvátného kopce Arunačela - Indie

Místo dnes označuje pyramidální kopec z červeného kamene zvaný Arunáčelá, nazývaný také "Posvátný červený kopec". O jeho numinózní kvalitě dnes není pochyb, neboť na jeho úpatí se nachází

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.