Neviditelné cesty

Společným znakem "duchovních cest" od Británie po Bolívii je, že všechny spojují stovky energetických ohnisek, z nichž velká část jsou posvátné hory. Člověk se musí ptát, jak a proč se některé hory vůbec staly posvátnými. Představovala se nějaká síla nebo entita způsobem, který se výrazně lišil od okolní krajiny? James Swan, profesor antropologie, vysvětluje, že "místo se pro nás nakonec stává posvátným, když ho vnímáme jako místo, které v nás nějakým způsobem dokáže energetizovat ty pocity a pojmy, které si spojujeme s duchovními dimenzemi života". Vnímání reality, kterou běžně zažívají a posilují lidé s podobným záměrem po dlouhá období, je tedy času slouží k označení daného místa jako posvátného.

Není pochyb o tom, že některá místa na Zemi mají větší sílu než jiná. Velké množství vědeckých důkazů ukazuje, že energie se v určitých geografických lokalitách koncentruje a chová jinak. A starověká uctívaná místa bez výjimky vždy odkazují na oblasti geomagnetických anomálií, dokonce i na gravitační anomálie. Pokud nám tedy taková místa připadají mocná, je to pravděpodobně proto, že taková jsou. Lidé jsou koneckonců citliví na své okolí a byli nepochybně citlivější před tisíci lety, kdy se nemuseli potýkat s přehršlí elektronických zařízení a poměr signálu k šumu byl mnohem silnější. Rozdíl v místním magnetickém poli o pouhých několik jednotek stačí k tomu, aby ho lidé vnímali, a anomálie na posvátných místech jsou zaznamenány mnohem silněji.

Taktsang Dzong, Tibet

Z atomového hlediska není hora nic jiného než obrovská akumulace energie. V celé přírodě platí, že forma následuje funkci. A forma neboli hmota je jednoduše zkonkretizovaná energie: atomy, molekuly a elektrony, které spolu rotují, rezonují a spojují se. Rozšíříme-li tuto logiku, můžeme tvary reliéfu považovat za projevy inherentní energie; pohoří může být výsledkem fyzikální srážky tektonických desek, ale tyto desky jsou výsledkem pohybu energie uvnitř Země, která je sama o so

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.