Dotknoutt se nedotknutelného

Jednou z mála dobrých věcí, které přinesla španělská genocida známá jako "La Conquista", byl písemný popis mýtu o stvoření Mayů z kmene Quiché. Stejně jako u jiných významných kultur byl kladen velký důraz na to, aby si lidé zapamatovali zákony, historii, astronomii, posvátné vědomosti, události a další důležité informace týkající se jejich kolektivní moudrosti. Stejně jako u starých Egypťanů nebo Hopiů se cenné znalosti předávaly ústně z generace na generaci. Bylo to umění, které se těšilo velké úctě, a tato výsada byla svěřená jen několika málo zodpovědným jedincům. V roce 1701 však přišla řada na dominikánského mnicha Francisca Ximéneze, který vyslechl ústní historii Mayů z kmene Quiché a zvěčnil ji na papíře. Načasování nemohlo být lepší, protože kmen byl prakticky vyhuben buď španělskými meči, nebo nemocemi divochů, kteří jimi vládli.

Ze všech zajímavostí tohoto korpusu s názvem "Popul Vuh" vynikají zejména dvě položky. Zaprvé, jeho líčení života během zlatého věku před katastrofickou globální potopou, která zaplavila Zemi, zní pozoruhodně podobně jako většina gnostických textů sestavených jinými civilizacemi, s nimiž se Mayové z kmene Quiché údajně nikdy nesetkali. Za druhé popisuje, že "první lidé" měli jasnovidecké schopnosti: "Obdařeni inteligencí, viděli daleko; podařilo se jim vidět, podařilo se jim poznat vše, co je na světě. Věci skryté v dálce viděli, aniž by se předtím museli pohnout... byli to ohromní muži." Zdá se, že naši vzdálení předkové byli velmi dobře naladěni na přírodu a své schopnosti podle toho uplatňovali. Ostatně mnoha kulturám, které sdílejí úzký kontakt se Zemí, byla vždy připisována schopnost přírodního věštění. Keltské kultury - a později druidové - stejně jako Křováci z Kalahari byli nejen vysoce intuitivní, ale také disponovali telepatií. Tato vrozená schopnost jim umožňovala vidět neviditelné a dotýkat se nedotknutelného.

Obří menhir v Carnacu

Kromě toho, že byli lépe naladěni na své okolí,

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.