MÝLIL SE EINSTEIN O GRAVITACI? (1)

V roce 1905, téhož roku, v němž získal doktorát na univerzitě v Curychu, Albert Einstein formuloval svou slavnou rovnici vztahu mezi hmotností a energií (E = mc2), která se později stala známou jako speciální teorie relativity. Jedinými proměnnými v této rovnici jsou energie (E), hmotnost (m) a rychlost světla (c). Čas v ní nehraje roli. V roce 1908 se profesor matematiky Hermann Minkowski, aby lépe vysvětlil speciální teorii relativity (E = mc2) svého bývalého studenta, vyjádřil pomocí matematického modelu, který spojil čas a tři dimenze prostoru do jediného čtyřrozměrného kontinua – tento model se stal známý jako Minkowského časoprostor. Všimněte si, že jediné osy v tomto diagramu jsou pro čas a prostor, žádná z nich není zahrnuta do rovnice E = mc2. Minkowského časoprostor je jednoduše grafické znázornění předpokládaného vztahu mezi časem a prostorem, jež nemá přímý vztah k proměnným energie, hmoty a rychlosti světla.

 

Obecná relativita

V roce 1915 Einstein formuloval svou teorii obecné relativity, geometrickou teorii gravitace, která je aktuálním popisem gravitace v moderní fyzice. Obecná relativita říká, že gravitace je geometrickou vlastností časoprostoru, ve kterém je jeho zakřivení přímo spojeno s energií a hybností jakékoli hmoty a záření. Ve své obecné teorii relativity Einstein předpokládal, že gravitace je výsledkem geometrické deformace čtyřdimenzionálního časoprostoru masivními objekty. Čím více hmoty způsobuje gravitaci tělesa, tím větší je deformace. Toto zkreslení pravděpodobně mění trajektorie objektů pohybujících se vesmírem, a dokonce i dráhy paprsků světla, když procházejí blízko velkých a těžkých těles. Jednoduše řečeno: mohutné objekty ohýbají prostor kolem nich, což způsobuje, že se jiné objekty odchylují od přímočarých drah, které by jinak opisovaly. Einstein si vybral Minkowského časoprostorový model pro grafické znázornění gravitačních sil implikovaných v obecné teorii relativity.

V tomto modelu se zdá, že obrovský objekt (nap

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.

Další díly