MENTÁLNÍ DETOXIKACE: PŘEKROČENÍ MENTÁLNÍ TOXICITY

Kde je moje dítě? Stalo se něco? Ptala se moje unavená matka. "Před několika hodinami jste řekla, že ho přinesete zpět kvůli krmení, ale nikdo ho nepřinesl a já se obávám, že teď už musí mít hlad." Tohle je rozhovor, který vedla má maminka se zdravotní sestrou několik hodin poté, co mne přivedla na svět. Období před mým porodem bylo pro oba mé rodiče také stresující. Snažil jsem se narodit předčasně a maminka trpěla porodními bolestmi po několik týdnů. Když jsem se konečně narodil, byl jsem velmi velké dítě, hodně jsem vážil. Říct, že jsem byl baculatý, by bylo příliš slabé označení, a protože jsem měl poněkud znepokojující modrou barvou, odebral mne personál nemocnice okamžitě z náruče mé maminky, aby mi dali kyslík, a pak mne odnesli do jeslí. To bylo mé přivítání na tomto světě. Vzali mě od mé maminky, abych trávil hodiny o samotě bez péče a jídla.

Nezáleželo na tom, že šlo o nevinné pochybení nemocničního personálu. To jsem tehdy nevěděl. Mé pocity znepokojení vycházely z mých možná přirozených, ale mylných dojmů, které byly poháněny tím, co jsem si myslel, že se stalo. Pokračoval jsem ve svém životě spolu s toxickým přesvědčením, které jsem si v ten den nevědomě vytvořil a ani jsem nevěděl, že k této události vůbec kdy došlo. A dále jsem netušil, že tato událost a přesvědčení utlačovaly z poza scény po několik let můj život. To trvalo až do doby, než jsem použil metodu Mind Detox (o tři desetiletí později), kdy jsem důsledky toho, že jsem byl po narození ponechán sám, nakonec odhalil a vyřešil. Žil jsem se skrytou úzkostí, že jsem na světě sám. Nezáleželo na tom, jak často mi lidé říkali, že mě milují nebo že o mě stojí, nikdy jsem tomu nevěřil a podle toho jsem i jednal. Uvnitř jsem byl jako ostrov, osamělý, vynechaný, izolovaný a nechtěný. Vytvořil jsem si řadu sžíravých strategií, jak to zvládat a ty nakonec zničily většinu mých vztahů. Věřil jsem, že jsem lidi obtěžoval již svou pouhou přítomností.

To, jak jsem se cítil a jednal, si také pohrávalo s mou schopností vydělávat peníze a omezovalo to i jiné oblasti mého života. Pomocí metody Mind Detox (Detoxikace mysli) jsem zjistil, že mé narození mě přimělo cítit se „smutně, vyděšeně a osaměle, protože jsem byl nechtěný.“ Dávalo to smysl, když jsem viděl, jak jsem se po většinu svého života tajně cítil. A přestože to bylo očividné, tak jsem vůbec nevnímal, že s sebou po mnoho let nosím tento emocionálně nabitý nesprávný závěr. Od té doby jsem se dozvěděl, že přestože začínáme žít bez jakýchkoliv mluvených slov, tak ještě před naším prvním nádechem jsme schopni cítit, co se děje. Později se v životě učíme používat k vyjádření toho, jak se cítíme, slova - ale formování našich přesvědčení podněcují a pohánějí od samého počátku pocity.

Jelikož je většina našich přesvědčení utvářena ještě před našimi náctiletými roky, což je období našeho života, kdy máme málo životních zkušeností, jsou tato přesvědčení často mylná a nesprávná. Dokonce i nejranější události mohou ovlivňovat celý náš život do té doby, dokud naše zkreslená přesvědčení proaktivně neobjevíme a neopravíme. Každého z nás potkaly náročné události, v jejichž důsledku se utvořilo pár nesprávných závěrů, které pracují proti nám a brání nám být nejzdravější, nejšťastnější a nejúspěšnější verzí našeho já. S Mind Detox (Detoxikací mysli) můžete vyléčit skryté části své mysli, které vás potají brzdí a brání vám postupovat vpřed s větší svobodou a naplněním.

 

Čisté vnímání a cena duševního klidu a míru

Smír s minulostí je možný. Vím to z úspěšné detoxikace mysli stovek lidí. To, jak vnímáme minulé události, určuje, zda budeme přestávat problémy nebo zakoušet klid a mír. Díváme se přes mentální čočku, která je zahalena toxickými předpoklady, přesvědčeními nebo postoji? Pokud ano, postrádáme čisté vnímání. Tyto tři prvky pokřivují naše vzpomínky na věci, které se staly v naší minulosti a ospravedlňují reaktivní odpor vůči tomu, co si myslíme, že se stalo. Kombinace nečistého vnímání a reaktivního odporu vytváří chronický stres, negativní emoce, problematické vzorce chování a v některých případech i nemoci.

Stručně řečeno, pokud nejsme v klidu a míru s minulostí, pak si můžeme být jisti, že postrádáme čisté vnímání. Naše vnímání je čisté tehdy, když vidíme realitu v celé její úplnosti, tedy tak, jak je to ve skutečnosti, namísto toho, abychom ji viděli jako falešnou verzi reality, které je založena na našich předpokladech, přesvědčeních a postojích. Být v míru s minulostí vyžaduje, abychom se vrátili k pravdivé realitě, kde na nás čeká řešení. Dokud to neučiníme, je náš život obvykle definován a určován řadou fiktivních fantazií, které si představujeme v naší mysli a které jsou pouhou relativní realitou (podobnou snu nebo přesvědčivému příběhu). Jsou to příběhy, které si sami vymýšlíme a vyprávíme o životě, a které jsou zkreslené naším nečistým vnímáním a které nás časem zraňují a omezují.

Když odkryjeme pravdivou realitu, tak okamžitě automaticky najdeme skryté poklady odpuštění, moudrosti, pochopení a přijetí. Je-li pravda a duševní klid a mír tím, co chceme, musíme být ochotni zpochybnit naše předpoklady a naše přesvědčení pramenící z toho, co jsme si mysleli. Namísto toho musíme vidět, o co skutečně jde. Mind Detox (Detoxikace mysli) zahrnuje zodpovězení řady otázek, které nám pomohou odhalit o dané situaci pravdu, a v průběhu toho najít řešení tím, že poznáme skutečnou realitu (skutečnost). Zde jsou tři úvodní otázky, se kterými můžete začít:

« Jsou moje fakta o tom, co se skutečně stalo, fikcemi? «

« Je mým skutečným problémem mé vnímání minulosti? «

« Chci mít pravdu nebo být v klidu a míru? «

Samotný akt zpochybňování vašich předpokladů a domněnek může otevřít dveře uvnitř vás a umožnit nastolení klidu a míru. Pokud neústupně trváte na tom, že se minulost stala tak, jak v současnosti věříte, tak se toho ke zlepšení věcí dá udělat jen málo. Ale pokud jste otevření tomu, vnímat svou minulost novýma očima a z mnohem pozitivnější a posilňující perspektivy, pak může Mind Detox (Detoxikace mysli) dělat zázraky.

 

Objevte utajené kořenové příčiny

Vypozoroval jsem, že příčiny mnoha fyzických, emocionálních a životních problémů souvisejících s okolnostmi se nacházejí v jemnější (nevědomé) říši mysli. To může být velmi obtížné najít a opravit. S Detoxikací mysli (kniha Mind Detox) můžete objevit to, co nazývám kořenovými příčinami, které ospravedlňují existenci vašich toxických názorů a přesvědčení. Toxickými je nazývám proto, že když zůstanou nevyřešené, tak se stávají živnou půdou pro řadu zdravotních stavů a životních problémů. Toxická přesvědčení jsou pro nás špatná, protože ospravedlňují vnitřní odpor, který je jedním z hlavních důvodů, proč se chronické a přetrvávající problémy dosud nevyléčily.

Poté, co objevíte důvody kořenové příčiny, vám metoda pomůže dojít ke zdravějším závěrům ohledně toho, co se stalo, a to naopak povede k přítomnosti větší vnitřní harmonie s čímkoliv, čemu jste nevědomě vzdorovali. Díky propojení mezi vaší myslí, tělem a vnějším světem, vám snížení odporu a zvýšení vnitřního klidu a míru umožní, aby se ve vašem zdraví a životních situacích objevily pozitivní změny. Pro uzdravení je potřeba mít tak čisté, radostné a vyvážené vnitřní klima, aby v něm už žádné chronické zdravotní podmínky nemohly přetrvávat. Stres je všeobecně považován za nejčastější příčinu fyzických problémů na planetě. A třebaže je to překvapivé, tak vnější lidé nebo situace stres nezpůsobují. To namísto nich dělá náš vnitřní odpor vůči životu. Detoxikace mysli najde skryté důvody (opodstatnění), které způsobují chronický odpor vůči určitým životním událostem a pomůže nám žít více v souladu s naší minulostí, přítomností a možnou budoucností. Jak se snižuje odpor, snižují se i škodlivé stresy, což tělu umožňuje snadněji se léčit.

Zakusíme-li více klidu a míru, můžeme zjistit, že harmonie léčí. Ať cítíte cokoliv, tak to cítíte proto, že si myslíte, že je oprávněné to cítit. S Detoxikací mysli řešíme podvědomé příčiny emocionálních problémů tím, že si opětovně uvědomujeme, že to nejsou životní události, ale náš odpor vůči určitým životním událostem, který nakonec určuje, zda se v daném okamžiku cítíme dobře nebo špatně. Detoxikace mysli nám pomáhá najít a odstranit toxická přesvědčení, která tajně ospravedlňovala utajený odpor vůči určitým situacím. Jak naše vnitřní harmonie s životem vzrůstá, vzrůstají i pocity štěstí, důvěry, míru a lásky, spolu s dalšími „pozitivními“ emocionálními stavy. Pokud máte nějaká toxická přesvědčení týkající se vaší schopnosti vytvořit si v životě výsledky, které chcete, pak vaše mysl udělá vše, co je v jejích silách, aby dokázala (prokázala), že jsou vaše přesvědčení správná a učinila je živoucí realitou. Pokud se například domníváte, že je těžké vydělávat peníze, vaše mysl vám pomůže dokázat, že vydělat peníze těžké je! Detoxikace mysli odhaluje tajné zdroje vašich toxických přesvědčení a pak formuje mnohem prospěšnější přesvědčení o nás samých, o jiných lidech a o světě. S novým a vylepšeným systémem víry se pak vaše mysl opět vrátí do práce, ale tentokrát prokazuje, že vaše nová přesvědčení a víry jsou v pořádku (správné), a že životní úspěch je snadnější.

 

Použití Detoxikace mysli k vyřešení toxických tendencí ve vztazích

Po sérii neúspěšných vztahů jsem se chtěl dostat k srdci důvěrně známých pocitů a chování, které se stále vynořovaly a pohrávaly si s mou schopností milovat. Všiml jsem si, že se všechny mé intimní vztahy vyvíjejí podobným způsobem: věci začaly skvěle; byl jsem uvolněný, zábavný a sebevědomý a viděl jsem v druhé osobě můj „dokonalý protějšek“. Pak jsem si v určitém okamžiku uvědomil, že je miluji, nebo ony řekly, že mě milují, a věci začaly jít ke dnu. Začal jsem žárlit a soudit je, stal jsem se na nich citově závislým, byl jsem neklidný a našel jsem nespočet přesvědčivých důvodů, proč už pro mě nebyly vhodné. Hádali jsme se o hloupostech. Znáte to? Ať už se řeklo cokoli, přišel jsem s rozumným důvodem, abych nemohl přijmout jejich opětovnou útěchu a pohybovali jsme se v kruzích.

Takhle jsem se nechoval úmyslně; byl jsem prosáknut svými emocemi a nic z toho, co ony říkaly, nezmírnilo a neuklidnilo to, jak jsem se cítil, a většinu mého mluvení obstarávaly mé pocity. Když mi došly argumenty, tak jsem často nakonec na několik dní odjel. Stručně řečeno, bylo těžké se mnou být, dokud mě, zcela správně, neopustily. Pak jsem byl jejich ztrátou rozrušen; litoval jsem, jakou jsem v tom sehrál roli, ale přesto jsem byl podivně spokojen. Má série neúspěšných vztahů a matoucí pocit uspokojení, když skončily, mě motivovaly k tomu, abych si udělal Detoxikaci mysli.  „Jaká událost v mém životě je příčinou mé neschopnosti milovat, která je první událost, která, když se vyřeší, způsobí, že problém zmizí? Kdybych jen věděl, kolik mi bylo let?“ A tak 14 let, přišlo mi na mysl. „Když o této době přemýšlím, jaká je první osoba, místo, událost nebo věc, která přijde na mysl?“

V mé mysli jsem byl katapultován zpět k události, kdy jsem jel na kole směrem k domu mého nejlepšího přítele. Vzpomněl jsem si, jak jsem zatočil do ulice, kde žil a zastavil se před jeho domem. Ale předtím, než jsem kolo položil, abych se rozběhl a zaklepal na dveře, jsem si všiml něčeho zvláštního. Když jsem se podíval do přední místnosti, uviděl jsem, že veškerý nábytek zmizel. Přední místnost - ne, počkejte, celý dům - byly prázdné. Byl pryč. „Co bylo to, z čeho se pro mě stal problém?“ Cítil jsem se: „Smutný a opuštěný, protože mě opustil můj nejlepší přítel.“ A najednou mé neúspěchy ve vztazích dávaly smysl. Dokud jsem tuto kořenovou příčinu nevyřešil, nebyl jsem schopen si s kýmkoliv, koho jsem miloval a/nebo kdo miloval mě, užívat dlouhodobý vztah. Dokud jsem věřil, že lidé, které miluju, mě opustí, pak jsem cítil potřebu odstrkovat tyto lidi od sebe tak dlouho, dokud nakonec sami neodešli.

Dokud zůstávali, cítil jsem, že něco není v pořádku, takže jsem našel důvody, které vysvětlovaly to, jak jsem se cítil. Také to objasnilo mou tendenci k žárlivosti, protože jsem vždy hledal důkazy, které by podpořily mé nevědomého očekávání, že mě nakonec opustí. „Co teď na prvním místě vím, že kdybych věděl v minulosti, tak bych se nikdy necítil smutný a opuštěný, že mě můj nejlepší přítel opustil?“ Mému příteli bylo 14 let a tak je velmi nepravděpodobné, že se sebrat a odjet byla jeho volba. Také jsem byl celé letní prázdniny s karavanem a mou rodinou na skotské vysočině. V té době jsme neměli mobilní telefony, takže mi nemohl dát vědět, i kdyby chtěl. Proto to nebylo osobní a nikdo mě neopustil. A vzal jsem si po uzdravení této vzpomínky další ženu, se kterou jsem potkal? Ne! Ale našel jsem staré známé pocity a chování, které zničily mé dřívější vztahy, aby se to znovu nestalo, a nyní jsem v lásce velmi šťastný.

 

Překročení muk mentální toxicity

Detoxikace mysli najde a opraví v mysli uložené možné příčiny fyzických, emocionálních a životních problémů. Pokud se ve vašem těle nebo životě děje něco negativního a vy nevíte proč, pak může tato metoda pomoci. Umožní vám získat smír s minulostí, a tím aktualizovat všechna mylná přesvědčení, která si zahrávala s vaším fyzickým zdravím, duševní pozitivitou a úspěchem v životě. Můžete objevit, že když změníte svou mysl tím, že se rozhodnete uvědomit si svou minulost, přítomnost a budoucnost ve více pozitivním světle, tak se tělo může rychle zahojit a život se zlepší. Jak už název napovídá, Detoxikace mysli je nástroj, který umožňuje opustit/nechat odejít cokoliv toxického, co vám brání být na tom nejlépe, jak je to jen možné.

Věřím, že jsme se narodili se zabudovanou září/brilancí, ale pokud se držíme nevyřešených věcí z minulosti, tak je pro nás těžší zapojit naše přirozené stavy vnitřního klidu a míru a náš obrovský potenciál. Ať už je to zranění, odmítnutí, hněv, zášť, vina, žal, strach nebo smutek, můžete se toho všeho pustit a zbavit se toho, do té míry, že vás vaše minulost již nebude omezovat, znepokojovat, stresovat nebo vám působit utrpení. Osvobozeni od trápení/muk mentální toxicity jsme hrdinní lidé s jasným, otevřeným srdcem. Bez nadměrné zátěže, kterou jsme nesli, zde děláme to, co jsme sem přišli dělat, a to s nadšením a s láskou k životu. Jsme mírumilovnou, aktivní a pozitivní přítomností ve světě.

 

SANDY C. NEWBIGGING je odborníkem na koučování a meditaci, je autorem a tvůrcem Calmologie. Jeho knihy zahrnují Mind Calm, Body Calm, Calm Cure a Thunk! Jeho pozoruhodná práce, kterou vytvarovaly tisíce hodin klinické praxe, se objevila na televizních stanicích po celém světě. Sandy je zakladatelem Calm akademie a pomáhá lidem a školí je. Žije mezi Spojeným královstvím a Španělskem a velmi cestuje. Webové stránky: www. sandynewbigging.com