MARŤANSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ SUPERVOJÁKA RANDYHO CRAMERA

Hodně se povídá o tajných kosmických jednotkách, zejména od doby, co se ve Skotsku narozený hacker, Garry McKinnon, naboural do tajných složek americké armády a NASA. Chtěl zjistit, co americké úřady skutečně ví o fenoménu UFO. V utajení zkoumal skoro dva roky a odhalil podivnou směsici, týkající se technologií UFO, antigravitace a  co bylo nejvíc ohromující, existenci hojně financované a tajné armády, posláání které bylo vést válku v hlubokém vesmíru a snad i na jiných planetách. To hezky koresponduje s tvrzeními o tom, že na Měsíci existují základny už od konce padesátých let, když v rámci Projektu Horizon oznámily americká armáda a letectvo svůj záměr vystavět tam  permanentně obsazené zákadny, aby získaly výraznou vojenkou výhodu v nebezpečných dnech, následujících po druhé světové válce. Snad tato prohlášení nejsou tak divoká, jak by se na první pohled mohlo zdát, kvůli tomu, co údajně viděli Neil Armstrong a Buzz Aldrin v průběhu jejich ikonické mise s Apollem 11 v roce 1969.

Když byli Armstrong a Aldrin na povrchu Měsíce, údajně viděli něco, co popsali jako obrovské vesmírné plavidlo, které se nacházelo na okraji kráteru naproti nim. Samozřejmě, že žádný z těchto krátkých rozhovorů nebyl nikdy NASA zveřejněn. Objevilo se množství tvrzení, jak pro, tak i proti této možnosti, ale nicméně existují lidé, kteří nejenom tvrdí, že o takových základnách vědí, ale také připouštějí, že na nich byli. Taková možnost se stává věrohodnější poté, co si připomeneme rok 2018, kdy americký prezident Donald Trump hovořil o založení  šesté části americké armády, o americkém kosmickém vojsku, což na to navazuje.

Asi to naznačil i další americký prezident, tentokrát Ronald Regan, který při třech různých příležitostech v letech 1985, 1987 a 1988 řekl, že: “V případě mimozemské hrozby bychom brzy zapomněli na domácí a teritoriání problémy a spojili bychom se, abychom se  proti takové hrozbě bránili“. Možná je to součáast agendy, jak veřejnost připravit na ještě významnější oznámení. Tato prohlášení pomáhají prosadit myšlenku, že tam mohou být tajné základny, ale asi nejlepší informace pochází od někoho, kdo vrdí, že nejenom že na jedné takové zkladně byl, jak na Měsíci, a - co je neuvěřitelné, na Marsu, ale že také patřil do tajného projektu, zaměřeného na ochranu planety Země před invazí.

I když první reakcí bude  odmítnout to všechno jako hoax, existují však nepříjemné detaily, které tomu příběhu přidávají na věrohodnosti. Cramer, který byl z bezpečnostních důvodů znám jako kapitán Kaye, se objevil v mnoha televizních pořadech, kde mluvil o svých zkušenostech.  Říká, že poprvé byl naverbován do tajných kosmických programů (SSP) v roce 1970, když mu byly čtyři roky, kdy se stal součástí MILAB či vojenského únosu. Říká, že tento program byl pojmenován "Projekt Stín Měsíce". Předtím, než byl unesen, měl sérii jakoby živých snů, jak si myslel, ale později se ukázalo,  že to bylo úmyslně vloženo do jeho mozku, aby se vidělo, zda je pro program vhodný kandidát.

Randy Cramer

Také tvrdil, že byl jedním z  300 mladých lidí, kteří byli tajně přibráni do programu, ale lepším výrazem je slovo uneseni. Z těch 300 bylo 20% děvčat a tento poměr byl udržován po celou dobu jeho působení v programu. Řekl, že v noci ho vzali z postele do osamocených výcvikových táborů a tam mohl být několik dnů, někdy i týdnů.  Tato období výcviku neprobíhala na jiných planetách, ale vypadalo to, že byla na izolovaných místech v zařízeních zde na Zemi a jeho zkušenosti mimo planetu začaly až později. Je zajímavé, že z výcvikových lekcí byl vždy vrácen do postele a vzbudil se jako normálně; neměl pocit, že byl byl uplynul nějaký delší čas. O tom, co se dělo v mezidobí, si myslel, že měl živé sny.

Tam se stal součástí dalšího super tajného projektu, což bylo vytvoření jednotky stinných a obávaných supervojáků. Součástí toho bylo vystavit kandidáty všem možným druhům revolučního psychologického a fyzického výcviku, včetně použití nejrůznějších implantátů, i když kvůi zřejmým fyzickým změnám, které tyto implantáty způsobily, k tomu docházelo až v pozdějších fázích programu. Nicméně, tyto modifikace způsobily, že změnily jeho i jeho kolegy v doslova nezastavitelné biologické stroje. Ovšem, když ukončili svoje služební přidělení, všechny implantáty jim byly odstraněny.

Randy také mluvil o dalších aspektech tohoto projektu, kdy  byl za použití lidských plodů, pozměněných pomocí genetického inženýrství, vyvinut  odlišný typ supervojáka. Bylo  lacinější vyrobit je  takto, než vyrobit stroje a také měli omezenou životnost. Bylo možné vyslat je kamkoli a byli určeni pro krátkodobé použití v extrémně nebezpečných mimozemských podmínkách. Později Randy zjistil, že se to dělo prostřednictvím  cestování v čase, aby se zamezilo tomu, že by rodiče měli obavy, pokud by děti byly pryč, a samozřejmě se tím vyhnuli nevítané pozornosti ze strany policie a dalších civilních úřadů. Až v roce 1987, když dovršil sedmnáctý rok života, byl nakonec začleněn do Kosmického vojska, coby součást "Obranných sil Marsu". Obranné síly Marsu měly za úkol chránit a hlídat civilní osady, kterých bylo na planetě založeno pět, v zájmu usnadnění báňských  prací.  Předtím, než byl přidělen ke službě na Marsu, vzali ho na jednu základnu na Měsíci a ke svému překvapení se dověděl, že tato jednotka byla založena začátkem padesátých let.

Až když byl na Marsu, konečně podepsal přihlašovací dokumenty, což mělo za následek, že na Marsu strávil dvacet let. Byl přidělen k elitní skupině Kosmického námořnictva, které samotné je součástí supertajné odnože amerického námořnictva.  Byla mu přidělena hodnost kapitána a získal bezpečnostní prověrku na stupěň přísně tajné, kterou dostávali všichni, kdo patřili k tomuto programu. Je důležité uvědomit si, že tato kosmická armáda není pouze záležitostí samotných USA, ale  jde o společné úsilí vícero zemí, včetně Ruska, Německa a také Číny a USA.

I když se může zdát, že zde na Zemi tyto státy nevycházejí nijak zvlášť dobře, je pravděpodobné, že v případě mimozemské hrozby vůči samotné planetě by ve vlastním zájmu musely spolupracovat, aby této hrozbě čelily a "Tajné kosmické programy" a "Obranné síly Marsu" jsou součástí spolupracující aliance. Jak Cramer uvádí, po příchodu na Mars byl přidělen na základnu, zvanou Aries Prime, která se nacházela úplně na severu planety a tak zjistil, že nejenom že je na Marsu atmosféra, ale že ji lze dýchat. Ovšem, je to podobné jako zde na Zemi v Arktidě, takže museli nosit masku, ale dalo se dýchat i bez ní, i když to bylo velmi nepohodlné.

Aries Prime byla největší a první ze základen na Marsu a vojenská část této základny je označována jako ‘Forward Station Zebra’, a tam trávil svůj čas. Také dostal kódové označení  ‘Zed’. Zhruba v tu dobu se dověděl, že úřady na Zemi vědí o minimálně padesáti různých typech mimozemšťanů, z nichž většina používá odlišné formy cestování v kosmu. Bylo několik důvodů, proč byly na Marsu tyto základny založeny. Původně  bylo zamýšleno zkoumat, zda lidská rasa může na Marsu přežít, ale také zda může mimo planetu prosperovat, ale byly zde i další důvody. Jeden z nich bylo založit již zmíněnou obrannou armádu,  další bylo prohlásit Mars za teritorium USA a, což je k neuvěření, přizpůsobit (původní) obyvatele Marsu směrem k lidem na planetě Zemi.

Cramer hlásil,  že na rudé planetě existovaly dva inteligentní druhy, jeden reptiliánský a druhý byla hmyzí forma. Na začátku mu bylo řečeno, že tyto životní formy jsou nepřátelské, jak vůči sobě navzájem, tak i vůči lidem. Zjistil ale, že to byla propaganda a že pravda je docela jiná. Zjiistil, že oba druhy jsou inteligentní a vysoce vyspělé a každý má svoji vlastní kulturu a přesvědčení a většinou žily pod povrchem v čemsi, co označil za „úly“ a „společenství“. Zkraje domorodí Marťané, kteří vycházeli z toho, že jejich teritorium je respektováno, pohlíželi na lidi jako na sousedy a zjevně neměly zájem o žádný konflikt, a přestože došlo k několika krátkým šarvátkám, nebyly z toho žádné velké důsledky.

Prostředí byl nepřátelské a nemilosrdné ke všem druhům, takžev se nakonec všichni shodli na tom, že konflikt není cestou, kterou lze napředovat a proto byla navržena mírová dohoda. Mezi podmínkami této dohody bylo odsouhlaseno, že lidé budou respektovat zvyky a tradice domorodých Marťanů a že v nejlepším zájmu všech zůčastněných je spojit síly, aby porazili jinou reptiliánskou rasu, zvanou Drakoniáni, kteří měli v plánu provést na Mars invazi. Tato dohoda měla za následek úspěšnou společnou bitvu s touto bojechtivou rasou, která byla donucena odejít a Cramer prozradil, že Kosmické vojsko dokázalo získat různé zbraně, které zkoumali za pomoci reverzního inženýrství  tak, aby mohly být využity Kosmickým vojskem, i jinde.

Krátce předtím,  než Cramer  Mars opustil, jeho skupina mariňáků z "Obranných sil Marsu" dostala příkaz vstoupit do částí domorodých reptoidů a vyzvednout nějaký artefakt.  Byl si vědom, že to odporuje podmínkám dohody a že to může vyústit v konflikt, ale když se na to zeptal, bylo mu řečeno, že se jedná o přímý rozkaz z hlavního stanu a že nemá na výběr,  že musí udělat to, co mu bylo řečeno. Jeho skupina padesátí mariňáků vstoupila do podzemních tunelů  a přišla do velkého otevřeného prostoru, který se podobal obrovskému dómu a aréně a artefakt, který měli odnést, byl umístěn na piedestálu v prostředku arény. Když přišli, dveře  na okrajích arény se otevřely a vyrojili se reptoidi, a každý nesl  zbraň, podobnou kose.

Došlo k lítému boji zblízka, kde došlo ke ztrátám na obou stranách  a dvacet pět mužů z Cramerovy skupiny bylo zabito. Nicméně, artefakt vyzvedli. Cramer ho popsal, že to vypadalo jako nějaká starobylá technologie, ale nikdy nejistil, co se s ní stalo, ani co to dělalo.  I když byl vážně zraněn, povedlo se mu dostat se ven  a na základně strávil několik týdnů v nemocnici a tehdy mu jeho velící důstojník nabídl šanci dostat se z Marsu pryč.  Byla mu nabídnuta  šance stát se pilotem  transportního  přepravního prostředku a zařízení, které zajišťovalo přepravu na Měsíc.  Poté, co se uzdravil, opustil Mars nadobro a poslední tři roky strávil v Tajných kosmických programech jako pilot. Na konci služebního přidělení zůstal na Měsíci  čtyři měsíce, kde podstupil reverzní a omlazující proces, což ho připravilo  na konečný návrat na Zemi. Během toho procesu mu byly odstraněny implantáty a také  byl deprogramován, aby mu byly odstraněny vzpomínky na to, co viděl a co dělal.  Byl vrácen do své původní časové linie do roku 1987. Toto deprogramování vydrželo několik let, ale postupně se začaly objevovat potlačené vzpomínky. 

Příběh, který Cramer vyprávěl, je skutečně pozoruhodný, zejména vzhledem k tomu, že se v něm vyskytují varianty, které pocházejí i z jiných zdrojů, které také prohlašují, že sloužily na Marsu v rámci Tajných kosmických programů. Nicméně, sloužily v jiné době a nevěděly o sobě, až dokud Camer nevystoupil na veřejnost, což pomohlo vyvolat jejich vlastní vzpomínky na události, které prožily. Dalším rysem, který byl pro všechny společný je,  že byl používán nějký portál či brána,  což umožnlo témeř okamžitý přenos mezi různými  místy mimo planetu. Všichni také říkají, že s domorodými Marťany komunikovali za použití nějaké formy telepatie, což bylo další jejich vylepšení coby supervojáků, ale to jim bylo deaktivováno během reprogramování. Také potvrdili, že Mars má tenkou, dýchatelnou vrstvu atmosféry. 

Od roku 2006 se Cramer rozhodl zveřejnit své poselství směrem k veřejnosti, aby se dověděla o Tajných kosmických programech a probíhajícím utajování ohledně mimozemského života a existenci mimozemských základen na Měsíci a Marsu. Cramer to stále činí a doufejme, že veřejnost vyvine tlak na své vlády, aby konečně řekly pravdu.