LOGANŮV SVĚT - BLÍŽ NEŽ KDY JINDY! (2)

Čáp Josef

Čáp Josef

autor

05.10.2021 Společnost

Od hmoty k hmotě 

Co mi na tom přijde ale obzvlášť smutné, je dost nepříjemný fakt, že jsme na super-realitě závislí! Skrz televizní Signál a Internet,  přijímáme bez rozmyslu kdejakou zprávu, která nám prostřednictvím informačního pole,  vchází  do podvědomí, aniž bychom přijatá data napřed prověřili vlastním (rozumovým) „antivirovým programem“. To asi nebude náhoda, že se valná většina lidí domnívá: „Když to bylo řečeno v televizi, tak to musí být pravda!“ Nutné je si ovšem přiznat, že tahle fiktivní pravda platí po celém světě, také tam,  kde se vládne  železnou rukou, což jsou nechvalně známé nedemokratické země. Zrozená a dobře fungující SUPER-REALITA na jasných egregorových fundamentech, ve všech oblastech běžného života ukazuje svou existenci iluzí a předstíráním.

Pakliže se soudobá civilizace nepokusí, nově vzešlé super-realitě vzdorovat, pak nám všem hrozí totální pohlcení a kontrola, a to ve sdíleném prostoru pokořeného nevědomí. Tudíž je zapotřebí eliminovat zmiňované egregory, neboť právě to jsou přeludy, co hrají zásadní úlohu v tvorbě  super-reality, kterou máme přibitou na očích, abychom neviděli již vůbec nic! Takže dokud si takové brýle nesundáme z dosahu našeho zraku, přijdeme o možnost volby. A kam až mohou vůbec takové projevy dojít? To se vám pokusím v následujících řádcích, co nejvěrohodněji nastínit. Začne to tím, když podlehneme blouznění, že světlo je tmou, a tma zas světlem. Z výše uvedeného plyne, co všechno takový egregor může napáchat, pakliže dokáže z tradičního jídla (vajec) stvořit potraviny na pranýři. V jiných oblastech není tomu jinak. S tímto záludným bubákem (egregorem), se můžeme potkat kdekoliv, dokonce i tam,  kde bychom to nečekali. Kvůli razantnější super-realitě, která se od roku 2012 vyvíjela do této současné podoby, pozvedl se dobře hnojený přelud k digitálnímu egregoru, jenž se pokouší jako bloudící duch éterickým prostorem, vstoupit do hmotného těla, jež mu nepatří,  aby dosáhl vysněné skutečnosti, kterou dosud nepoznal.  

 

Mobil je dobrý sluha, ale zlý pán!

Něco takového jsem nazval digitalizací společnosti, která od fantazijních představ směřuje k čemusi neurčitému a těžko uchopitelnému, co lze pojmenovat konečným dovršením veškerého bytí. Chytrá elektronika, sbírá o nás všemožná data, která slouží k utajenému monitoringu - sledování, jehož nástroje nás okrádají o soukromí, jež je možné přirovnat k nedotknutelnému duševnímu vlastnictví. Kdo jiný, než popisovaný digitální egregor má v této manipulaci namočené prsty, které posilují super-realitu, jenž si postupně podmaňuje svět pouhou nehmotnou myšlenkou. Digitální egregor v porovnání s ostatními myšlenkovými přeludy na této metě, došel vůbec nejdál. Jeho Síla a Moc nás nabádá se zamyslet nad biblickým textem, v němž se píše o šelmě 666. Domnívám se, že tuhle výstrahu bychom neměli brát na lehkou váhu, neboť se tak nevědomky vystavujeme absolutní kontrole, která se pokouší přeměnit biologického člověka na nemyslícího robota.

Úplně stačí se zamyslet nad tím, před čím nás „KNIHA KNIH“ varuje. Pochopil jsem, oč tu běží, a to v souvislosti s tím, co se děje ve světě kromě koronaviru. Dávejte dobrý pozor! V Bibli je napsáno: „A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ Po přečtení článku – NOVÁ DOBA, který jsem napsal v roce 2012, ihned mi vytanulo srovnání s dneškem, tedy že tomuto cejchu, o němž je psáno v knize ZJEVENÍ SVATÉHO JANA, očividně odpovídá QR kód. Pozn. QR kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Zkratka vychází z anglického „Quick Response“, tedy kódy rychlé reakce. QR kód dokáže zakódovat mnohem větší množství dat, než klasický EAN čárový kód. Specifikace QR kódů je od června 2000 standardem ISO 18004. Standard byl upraven v roce 2006.

Na první pohled to třeba může znít úsměvně, ale když si uvědomíte, jaká neskutečná moc byla do QR kódů vložena, v tom případě si nemohu nevzpomenout na zmiňovaný biblický cejch, o němž je napsáno, že ho budou muset nosit všichni, bohatí i chudí, nikoho nevyjímaje. Proč podle Bible budou mít všichni lidé stejný cejch na pravé ruce? Pojem slova cejch znamená - neodstranitelné označení osoby, zvířete nebo věci. Nejsou snad naše mobilní telefony přesně tím atributem, jemuž patří přidělené telefonní číslo – identifikátor, což by ve starověku bibličtí lidé považovali za onen „cejch“, který máme všichni při sobě, čímž je mobilní telefon a telefonní číslo. Kupříkladu - telefonní předvolba do Maroka je: 666. Jistěže, všichni jsme tímto číslem vlastního mobilního telefonu, takto dokonale ocejchováni. Každý jsme jen číslo! Navíc, éra chytrých telefonů dostala tuhle civilizaci do naprostého digitálního područí, že se zanedlouho bez smartphonů ani neobejdeme, protože jedině s těmito bezdrátovými  „krabičkami“ bude možné nakupovat i prodávat, jak je pravdivě uvedeno v Bibli.

Pozn. Američtí výzkumníci zjistili, že 70 % lidí drží u ucha mobilní telefon svou dominantní rukou. Leváci levou a praváci pravou. Jejich zkoumání také odhalilo, že 95 % lidí má klíčová centra v mozku na levé straně a mobil drží rukou pravou.

 

Bez QR kódu ani krok!

Další důkaz, že Písmo svaté se nemýlí! No a když k tomu všemu připočteme QR kódy, které byly sofistikovaně navrženy k jedinému účelu, čímž je každodenní závislost na chytrých mobilech, tak asi nikoho nepřekvapí, proč bez této šifry (QR kódu), nelze dnes vycestovat ani do zahraničí. Je nad míru jasné, že přibudou další povinnosti a restrikce, které se s pomocí QR kódů budou vymáhat a kontrolovat. Proto se připravme na QR kódové vstupenky, odpustky a povolenky, průkazy totožnosti, ale i cestovní pasy, rovněž na různé certifikáty o bezinfekčnosti, apod.  O příčině takovýchto opatření raději taktně pomlčím, pravdou však zůstává, že máme co do činění s neobyčejným egregorem, jemuž se nepřiměřeně podvolujeme. Jak se říká, s jídlem roste chuť, tudíž můžeme očekávat, že QR kódy doslova pozřou celý svět!

Bezpochyby nás budou provázet na každém kroku, což tuhle odvážnou myšlenku ve všech aspektech posiluje. Připomeňme si znovu, před čím je lidstvo v Písmu svatém varováno: „A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ Ovšem to nejhorší nás teprve čeká! Nerad bych se dožil doby, kdy se z různých egregorů v rámci super-reality, vyklube z ničeho nic nový věk, v němž o vývoji lidstva bude rozhodovat výhradně umělá inteligence. Uvědomme si, že civilizační pokrok postavený na egregorovém základě, se může nečekaně zvrtnout v neuvěřitelný pád do nedostupných hlubin, do nichž by spadnout nikdo nechtěl, že.

 

Nesmysli, nemluv a poslouchej ty správné názory

Jen si představte svět, jenž byl chmurně vylíčen v apokalyptickém filmu – LOGANŮV ÚTĚK. Tento příběh vypráví o utopické civilizaci z roku 2274, která po ekologických i válečných katastrofách, žije v uzavřené městské aglomeraci, jejíž chod je ovládán umělou inteligencí – centrálním počítačem. Aby nedošlo k přelidnění, musí se každý, kdo dosáhne třiceti let, zúčastnit veřejného rituálu – znovuzrození. Tento slavnostní počin je ve skutečnosti hromadně organizovaná eutanazie – usmrcení z milosti, o němž jsou všichni lidé přesvědčeni, že jde o řízenou a hlavně fungující reinkarnaci, po níž jsou takto „zabití lidé“ znovuzrozeni. Takže kdo dosáhne zmiňovaného věku třiceti let, dobrovolně či nedobrovolně, bude  eutanazií „omlazen“. Neboli s velkou pompou veřejně oslavován a pak ve prospěch většiny usmrcen. Jen proto, že v tomto utopickém světě, se člověk vzdal vlastní zodpovědnosti, a nechal za sebe rozhodovat kybernetiku. 

Vše ve jménu udržitelného rozvoje! Zrůdnost super-reality je na tomto sci-fi příběhu věrohodně popsána. Musím zdůraznit, že lidský druh nemůže jít hlavou proti zdi, tedy proti přírodě. Tuhle sféru života nelze přechytračit, čímž chci říct, že lesy před kůrovcem neochrání Homo sapiens, ale příroda sama, protože člověk není v postavení planetárního záchranáře,  ale v pozici zachraňovaného. Nikdy tomu nebylo (nebude) jinak!  „Jedině příroda ví, co chce… nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk.“ Pakliže tento citát od  Johanna Wolfganga von Goetheho nebudeme respektovat, tak se z digitálního egregora v super-realitě zrodí zhmotněná skutečnost, která nás jediným mrknutím oka přenese do LOGANOVA působiště, kde panují nelidská nařízení a pravidla. Teď už jen zbývá, abychom si položili existenční otázku – dokážeme přemoct vypuštěné a negativně nehmotné myšlenky (egregorové vzorce chování), z nichž se samočinně vytváří super-realita, která se nás pokouší uvrhnout do něčeho tak absurdního, čímž je LOGANŮV SVĚT?

Postihnou naši civilizaci stejná direktiva jako v tomto pozoruhodném filmu? Budou se lidé taktéž kvůli přelidnění, po dosažení třiceti let, eutanazií „omlazovat“? A to jen proto, že z kybernetiky vycházející data predikují na této oběžnici zánik udržitelného života. Jak se z této šlamastyky dostat?  Pozn. Termín přelidnění označuje takový stav lidské populace, kdy je příliš velká na to, aby byla dlouhodobě udržitelná v daném prostředí. Tento termín je většinou používán v kontextu světové populace, ale může se týkat i regionů. Již žijeme v nové době, o tom není pochyb, tudíž záleží jen na nás, jaký ten věk bude, neboli jakou cestou se vydáme. Proto je třeba si vybrat: Čemu dáme přednost? Přírodě, anebo falešným našeptávačům v zápisu algoritmů? 

-konec-