Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí !! Zdá se, že nám skutečný potenciál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? (40)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

10.08.2010 Exkluzivně

Na počátku bylo slovo a slovo bylo… zvukem - dechem Božím. V sanskrtu „Nada Brahma“ znamená „Svět je zvuk.“ Stejně jako v Bibli, tak i hinduističtí učenci tvrdí, že vesmír nejprve vznikl ze zvuku, ze kterého vzniklo světlo, které se pak stalo hmotou. Zdá se, že moderní věda má tendenci souhlasit. Kontroverzní teorie o velkém třesku navrhuje, že náš vesmír explodoval do bytí z jednoho velkého zvuku. Hinduisté věří, že „neslyšný zvuk“ je nejkřehčím elementem. Přesahuje rychlost světla, obsahuje univerzální vědění a je soudržným Zdrojem všeho, co je.

Každá planeta, vlastně každá vrstva života, vibruje a produkuje zvuk. Kromě lidských bytostí komunikují i mnohé živé organismy pomocí zvuku tak bohatě, že je těžké představit si bez něj jejich přežití. Například ptačí písně a písně velryb jsou ohromně komplexní a vysloveně muzikální.

My lidé jsme tak citliví na zvuk, že zatížení prostředí zvukem je nazýváno nejběžnějším moderním ohrožením zdraví. Vysoké hladiny nepříjemných zvuků způsobují stažení cév; zvýšení krevního tlaku, tepu a dechové frekvence; uvolňování většího množství tuků do krevního oběhu; a pokles hladiny hořčíku v krvi. Lidé jsou nepříznivě ovlivněni nejen hlasitými zvuky, ale také těmi, které jsou disonantní neboli disharmonické.

Po tisíce let používaly kultury na celém světě hudbu k léčení těla, mysli a ducha. Avšak teprve nedávno se do povědomí lidí v plné síle dostal obor léčení zvukem. Studie dokázaly, že hudba může zmírnit stress, posílit funkce imunitního systému, zpomalit a uvést do rovnováhy činnost mozkových vln, snížit svalové napětí, zvýšit hladinu endorfinu a vyvolat pocit lásky a vnitřního míru.

Zvuk také může pro nás znamenat něco, co nelze adekvátně vysvětlit pouhou analýzou fyzických změn, které způsobuje. Zvukové vibrace mohou otevřít dveře do jiných dimenzí změnou vibrační reality. Po tisíciletí předepisovaly mnohé velké duchovní tradice opakování určitých zvuků k podnícení zážitku nadpřirozené reality. Ritualistické použití specifických chvalozpěvů, motliteb, zaříkadel, prohlášení a svatých slov je skutečně rozšířené po celém světě.

Starověké civilizace věřily, že každá duše má svou vlastní hudební frekvenci, něco jako individuální zvukový otisk v každé buňce těla. Má se za to, že v pradávné Atlantidě se tomuto zvukovému otisku říkalo „wam“, neboli hudba duše. V křišťálových jeskyních Atlantidy rozeznívaly léčitelské kněžky wam jednoduše tím, že uhodily na příslušný křišťálový matrix a tím vytvořily rezonanční tón, který navrátil jedince zpět k harmonii. První tibetští mistři vyvinuli způsob reprodukce a uchování wam vytvořením posvátných nástrojů, mezi které patří dorje, zvon a tibetská „zpívající“ mísa.

Dnes jsme svědky vznikání zpívajících mís z křemenného krystalu, který se vyvinul díky počítačovému průmyslu, ve kterém se používá jejich intenzivní energetické pole k vytváření křemíkových čipů. Každá křišťálová mísa je digitálně naladěna na diatonickou stupnici - C, D, E, F, G, A, B - která je vibračně spojena se systémem čaker. Čím větší je mísa, tím hlubší je zvuk a tím víc rezonuje s tělesnem. Čím je mísa menší, tím je zvuk vyšší a tím víc rezonuje s duchovnem. Zvuk vydávaný hrou na křišťálové mísy je považován za jeden z nejčistších tónů na světě.

Krystaly jsou duhové kanály světla a mohou být naprogramovány k léčení. Zvuk vyvolaný mísami zintenzivňuje sedm duhových světel krystalů. Když vstoupíme do zvuku křišťálových mís, jejich sedm duhových tónů aktivuje různé stavy vědomí. Vibrační frekvence mís rezonují s fyzickým tělem a křehkým energetickým polem kolem těla, napomáhají harmonizaci srdce a mysli, tělesna s duchovnem.

Určité meditační praktiky, které zdůrazňují opakované odříkávání speciálních zvuků nebo manter, jsou spojovány s prokazatelným dobrým vlivem na zdraví. Odborník na zvuk James D‘Angelo (viz. obr. vlevo) věří, že zpívané zvuky nebo slova vyslovovaná osobou mají nejsilnější dopad na chemické změny jedince, zejména pravidelně opakované mantry, které mohou vyvolat razantní změny.

Ve své knize Healing with the Voice (Léčba hlasem) D’Angelo píše, že „jemné a mocné vibrace vyvolané lidským hlasem očišťují a vyrovnávají energie v těle a podporují celkovou tělesnou i duševní pohodu.“ Věří, že tónování - opakování jednoduchých samohlásek nebo slabik - a odříkávání jsou nejvyššími formami léčivých vibrací za použití hlasu. Opakování zvuku proniká hluboko do duše a může uklidnit mysl či zvýšit úroveň energie. Různé zvuky mohou být nasměrovány do určitých oblastí těla, aby posílily tělesnou i duševní pohodu.

Zvuk má ohromnou moc. Starověcí obyvatelé chápali, že jediný zvuk mohl přeorganizovat tělesnou strukturu. Specifické tóny odpovídají specifickým oblastem těla. Každá čakra může být vyvážena specifickým tónem. Ve skutečnosti mohou zvuky ovlivnit všechny různé smysly a tělesné orgány a mohou stimulovat chřadnutí či regeneraci těchto systémů. Zvuky, které jsou harmonické, mohou aktivovat tělo a léčit.

Dostáváme se blíže k tomu, abychom plně pochopili to, jak nás může hudba uzdravit. Hudba nás ovlivňuje fyzicky, psychologicky, emocionálně a duševně. Nyní můžeme s jistotou říct, že naše odezvy vůči hudbě jsou daleko komplexnější, jemnější a dalekosáhlejší než jsme si představovali. Mnozí odborníci nyní uznávají existenci „energetické anatomie“, která je vázána na fyzickou anatomii a je každým coulem stejně skutečná, jako tělo.

Na téma účinků zvuků - zejména hudby - byly provedeny pozoruhodné studie na plodu v lůně. Francouzský lékař Alfred Tomatis pochopil, že ucho je prvním orgánem, který se napojuje na vyvíjející se nervové systémy mozku a že plod v lůně začíná slyšet do druhého trimestru. Dr. Tomatis si uvědomil, že dojde-li k zabránění poslouchání v děloze a v prvních letech života, mohlo by to později vést k poruchám sluchu, učení a emocí.

Objevil, že jedinými zvuky, které do lůna pronikají, jsou vysokofrekvenční zvuky. Po rozsáhlém výzkumu zjistil, že dvěma nejpozitivnějšími zvuky pro plod byl hlas matky filtrovaný přes speciální zařízení, které vynechávalo všechny zvuky kromě těch vysokofrekvenčních, a hudba Mozarta. Hudba, rytmus, tón a vibrace zvuku slouží k organizaci hmoty - k vytvoření struktury v prostoru a času. Tyto účinky jsou jasné a změřitelné. Zejména Mozartovy vysoké frekvence stimulují a nabíjejí kreativní a motivační oblasti mozku.

Don Campbell ve svých dvou knihách o „Mozartově efektu“ také ukazuje, jak účinným je hudba nástrojem, který pomáhá rozvoji mozku u kojenců. Hudba může hrát klíčovou roli v zapojování mozku malého dítěte. Mnohé studie prokázaly, že novorozenci jasně rozpoznávají a preferují hudbu, kterou matka poslouchala či zpívala během těhotenství. To samé platí i pro příběhy čtené dětem v lůně.

Tomatis také zjistil, že rozdílné frekvence a rytmy zvuku mají pozoruhodně odlišné účinky na stav jeho pacientů. Vysokofrekvenční zvuky zvyšovaly úroveň energie a vytvářely pocit klidu, zatímco nízkofrekvenční zvuky byly často dezorientující.

Bohužel jsme v moderním životě obklopeni nízkofrekvenčními zvuky v neustálém hukotu počítačů, ledniček, mikrovlnek, autobusů, pneumatických kladiv, atd. Vytváří to nerovnováhu těla, která se, je-li dostatečně vážná, rozvíjí do stavu „nemoci“. Čím více vystavujeme sami sebe zvukům s vysokými vibracemi, které se nachází v symfonii přírody, abychom rovnováhu korigovali, tím lépe. Ptačí zpěv, jemný zvuk větru, vodopády a proudy vody a rytmus vln narážejících na pobřeží - to vše má na tělo a duši léčivé a uklidňující účinky.

Průkopnické studie Dr. Marcela Vogela (viz. obr. vpravo) a Irzhaka Bentova odhalily, že ve stavu hluboké relaxace či meditace se elektromagnetické pole obklopující naši hlavu doslova nalaďuje na samotné základní elektromagnetické pole země! Harmonická rezonance země byla změřena přibližně v 8 cyklech za sekundu neboli 8 Hertzích (Hz). Frekvenční rozsah elektrické aktivity mozku, které dosahujeme ve stavech hluboké relaxace je také kolem 8 Hz. Je tato shoda pouhou náhodou? Možná, že to vysvětluje, proč se cítíme tak osvěžení, jsme-li obklopeni lesem, horami či vodou. Možná, že je to také klíč k porozumění toho, jak může být naše vnitřní a vnější prostředí společně zinstrumentováno na vyšší úroveň harmonie.

Hudba je univerzálním jazykem. Jejími dary jsou pocity, vzpomínky, radost a slzy, které vytváří. Hudba vytváří emoce a emoce vytváří vlastní chemické reakce v krevním oběhu (uvolňují se neuropeptidy), které působí na orgány a systémy. Harmonický zvuk se rovná harmonickým emocím, což se rovná harmonickému tělu.

Lidské tělo je samo o sobě vnitřně muzikální až do DNA, která vytváří naše geny. Dokonce i naše DNA má svou vlastní melodii. Myšlenku, že DNA a hudba může mít spojitost, lze vidět v práci genetika Susumu Ohno. Abychom pochopili názory Dr. Ohna, musíme si uvědomit, že všechny geny organismu jsou tvořeny řetězci DNA, které jsou na oplátku tvořeny čtyřmi takzvanými nukleotidy. V imaginární smyčce přidělil Dr. Ohno každé z těchto čtyř látek hudební noty. Výsledkem byla melodická kompozice, kterou nakonec doplnily harmonie jeho ženy Midori, která je hudebnicí. Partitura byla přepsána a pak ji zahráli profesionální hudebníci na klavíru, varhanách, houslích a viole.

Dr. Ohno zatím zaznamenal již více než patnáct „písní DNA“ v různých živých organismech. Zjišťuje, že čím je organismus vyvinutější, tím komplikovanější je jeho hudba. Posluchačům znalým klasické hudby připadaly tyto kompozice založené na DNA jako od Bacha, Brahmse, Chopina a dalších velkých skladatelů. Tyto melodie jsou velkolepé a inspirující. Mnozí, kteří je slyšeli poprvé, byli pohnuti k slzám; nemohli uvěřit, že jejich těla, která považovali za pouhou sbírku chemických látek, obsahují tak povznášející, inspirující harmonie.

Zvuk může také vytvořit formu. To se přímo vztahuje na posvátnou geometrii. Posvátná geometrie má svůj původ v přírodě. Buddhova lekce o posvátné geometrii spočívala v tichém držení květiny. Neuvěřitelná symetrie a vzor v květině vytváří nepřekonatelný pocit posvátné úcty. I lidské tělo je odrazem takovéto posvátné geometrie. Přesné rozměry jednotlivých částí těla v poměru s jinými vytváří sadu harmonických zvuků, které odrážejí harmonii všeho života.

Koncertní klavírista Lorin Hollander popsal bohaté vizuální představy, které po celý svůj život zažívá, když hraje díla velkých skladatelů. Hollander byl překvapen, když později objevil, že tyto formy, které si představoval již od dětství, byly prakticky stejné jako mnoho nádherných islámských mozaik roztroušených po celém Středním Východě. Tyto obrazy, říká, mají často podobu vysoce komplexních geometrických schémat. Jeho zkušenost potvrzuje Pythagorův výrok: „V hučení potoků existuje geometrie. V roztečích mezi koulemi existuje hudba.“

Po více než dvě stě let potvrzují moderní badatelé tuto spojitost zvuku a vibrací s fyzickou formou. První, kdo to spojil dohromady, byl Němec Ernst Chaldni, který v roce 1787 podrobně rozebral své objevy v díle Discoveries Concerning the Theory of Music (Objevy týkající se teorie hudby). V této průkopnické práci popsal způsoby, jak přimět zvukové vlny vytvářet viditelné struktury. Podrobně popsal, jak smyčec tažený ve správném úhlu po rovné tabuli pokryté pískem vytváří vzory a tvary. Dnes jsou tyto vzory a tvary nazývány Chaldniho obrazce (viz. obr. vpravo).

Studie fenoménu vln - to znamená schopnost zvuku organizovat a přeuspořádat hmotu - se nazývá kymatika. Formy zvuku lze vidět, vystavíme-li média jako písek, vodu či jíl nepřetržitým vibracím zvuku. Kymatické fotografie, které pořídil Dr. Hans Jenny, představují zvukové formy. Byly pořízeny při umisťování různých médií na ocelový plát, k jehož spodní části byl připevněn zvukový oscilátor. Oscilátor vytváří impulz, který s ocelovým plátem vibruje. Tvary na plátu jsou příklady zvuku organizujícího hmotu.

Pak jsou zde experimenty s vodou japonského badatele Masaru Emota. Výzkum Dr. Emota o přírodě či vodě odhaluje ohromnou řadu forem a struktur tak, jak jsou odráženy v krystalických tvarech, které vznikají, je-li voda vystavena jemným energiím. Součástí jednoho experimentu byla skupina lidí, kteří vrhali na vzorky vody lásku a vděčnost. Když byla voda zmražena a utvořily se krystaly, které byly pak vyfotografovány, odhalily vzorky vody nevýslovně krásné formy a tvary. Jiné vodní vzorky vystavené negativním slovům či myšlenkám odrážely odporné formy, barvy a tvary.

Bylo prokázáno, že hudba má na vodu podobný vliv jako slova a myšlenky. Mozartova hudba vytvářela nádherné, hexagonální krystalické tvary, zatímco vzorky vystavené heavy metalové hudbě byly výrazně fádní, beztvaré a ošklivé. Výzkum Dr. Emota je založen na předpokladu, že všechno ve vesmíru vibruje tím, co nazývá „hado“, což je vibrační frekvence neboli rezonanční vlna, která je skutečným zdrojem všech žijících forem ve vesmíru. Došel k závěru, že vše v souzvuku s Matkou přírodou se projevuje jako nádherné hexagonální krystalové struktury. Protože naše těla tvoří z více než sedmdesáti procent voda, musíme předpokládat, že vše, co slyšíme, myslíme a říkáme, ovlivňuje naši celkovou tělesnou strukturu, stejně jako těch, se kterými se setkáváme.

Básnířka Cathie Guzetta tyto poznatky shrnula nejlépe, když napsala: „Sněhové vločky a květy mohly převzít svůj tvar, protože reagují na některé zvuky v přírodě. Podobně je možné, že krystaly, rostliny a lidské bytosti mohou být v jistém smyslu hudbou, která převzala viditelnou formu.“ Pythagoras takovýto pohled předvídal, když před mnoha tisíci lety řekl: „Kámen je zmrzlá hudba.“

Dalším fascinujícím objevem Hanse Jennyho bylo jeho pozorování, že když byly vysloveny samohlásky starověkých jazyků jako hebrejština či sanskrt, písek se vytvaroval do psané podoby těchto samohlásek. Moderní jazyky, včetně angličtiny, podobné vzory nevytvářely.

Dr. Jenny došel k závěru, že veškeré přírodní jevy byly definitivně závislé na frekvencích vibrací, pokud jimi nebyly zcela určovány. „Každá buňka pulsuje, odráží a interaguje s akustickými oscilacemi,“ pozoroval. Dokonce i země a slunce vibrují unisono. Výsledkem toho lze tóny napomoci či zabránit fyzickému vyléčení. Tvrdil, že různé frekvence ovlivňují odlišné geny, buňky a rozmanité struktury v těle.

Můžeme mít klidně za to, že zvuky ovlivňují naši fyzickou i duševní pohodu. Tělo je nástrojem, který je schopen samoléčby, geneticky naprogramovaným na to, aby se sám vyléčil. Určité druhy hudby nás mohou vyléčit tím, že pomáhají tělu získat přirozený stav rovnováhy a harmonie. Když uznáme mocné vlastnosti zvuku, chopme se tohoto mocného nástroje a používejme jej, abychom do našeho života přinesli harmonii a léčbu.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.