LÉČIVÁ SÍLA MYSLI (2)

Soria Albert Amao

Soria Albert Amao

autor

04.06.2021 Esoterika

Léčebná moc placeba

Moje zkoumání této záležitosti a moje vlastní zkušenosti mě přivedly k přesvědčení, že lidé mohou obnovit své zdraví pouze pomocí síly své myslí. Moderní tradiční lékařské kruhy postupně přijímají v procesu hojení vztah mysli a těla. Lékaři navíc nyní navrhují spíše humanističtější a holističtější způsoby léčení, než aby se drželi staré tradiční a materialistické koncepce založené silně na škodlivých chemických látkách a technologických postupech. Příkladem toho je začlenění lékařskou profesí technik, jako je meditace, cvičení jógy, bezpodmínečná láska, půst atd. Je zajímavé, že tento fenomén uzdravování bez medicíny se dnes v Americe nadále rozvíjí prostřednictvím rozšiřující se praxe tzv. energetické psychologie, do které patří terapie myšlenkového pole (TFT)  a její deriváty, jako je technika emocionální svobody (EFT) a další podobné způsoby.

Placebo může aktivovat nebo spustit léčivé schopnosti podvědomí v akci, která může někdy vyústit v takzvané „zázračné uzdravení“. Mnoho starověkých kultur bylo při léčbě nemoci závislých na spojení mysli a těla. Šamani nebo  medicinmani by jejich snahu nepovažovali za placebo. Ale jejich léčivé síly mohly fungovat stejným způsobem, částečně díky pevné víře pacienta, že šamanská léčba obnoví jeho zdraví. Nebo se mohlo stát, že se nemocný bude stejně zlepšovat, ale předpokládalo se, že k uzdravení došlo díky léčbě - která pro nemoc nemohla opravdu nic udělat.

Výsledky placeba a noceba se někdy nazývají efekty očekávání. To znamená, že osoba užívající placebo může zaznamenat něco v duchu toho, co očekává. Pokud se člověk chce cítit lépe, může k tomu dojít. Jeho víra hraje v účinnosti placeba důležitou roli. Realizuje se to díky té víře pacienta v léčbu, v léky a v lékaře. Někteří lidé věří, že placebo pravděpodobně funguje, protože mnoho nemocí se časem zlepšuje, a to i bez léčby. Stejně jako přírodní endorfiny mohou zmírnit bolest, jakmile jsou uvolněny, některé výzkumy ukazují, že mozek může reagovat na imaginární scénu stejně jako na něco, co skutečně vidí. Placebo může mozku pomoci pamatovat si již nějakou dobu před objevením se příznaků a způsobit chemickou změnu. Toto je teorie zvaná „pamatovaný pocit pohody“.

Samozřejmě bychom neměli ztrácet ze zřetele psychosomatické nemoci, které postihují moderního člověka kvůli stresujícímu a náročnému životnímu stylu. Neuroložka Suzanne O'Sullivanová tuto myšlenku zakomponovala do názvu své knihy z roku 2006 - "It Is All in Your Head" (Vše je ve vaší hlavě). Tvrdí, že většina nemocí je pouze v mysli člověka. Schopnost těla znovu získat zdraví se nazývá spontánní uzdravení nebo nevysvětlitelná remise. Problém je v tom, že většinu času, když se u lidí objeví příznaky onemocnění, místo toho, abychom se uchýlili k detoxikaci a očistě těla, aby se mu povedlo obnovit rovnováhu, obvykle spěcháme užívat škodlivé přípravky a léky, které oslabují imunitní systém těla; za těchto podmínek je tělo vystaveno napadení mikroby, bakteriemi a viry. Existují tři základní koncepty, které je třeba vzít v úvahu, aby proběhlo uzdravení mysli/mentální uzdravení:

1. Mysl je vozatajem těla. Tomu se říká medicína mysli a těla.
2. Lidské tělo má schopnost samo znovu získat zdraví.
3. Většina léčení, ať s léky nebo bez nich je způsobena účinkem placeba.

Je ironií, že většina lidí onemocní kvůli negativním doporučením, která jim neúmyslně a někdy s „dobrými úmysly“ poskytli členové rodiny, učitelé a sousedé, kteří se domnívají, že nemoc je normální a že dříve nebo později budeme všichni postiženi. Stejné poselství je sdělováno ve zpravodajství, v hromadných sdělovacích prostředcích a publicitou, generovanou společnostmi, které vyrábějí léky na předpis. Farmaceutické společnosti vynakládají miliardy dolarů na navrhování nemocí při každé změně sezóny; také to povzbuzuje lidi k chirurgickým zákrokům, i když většinou nejsou potřeba. Většina těchto lidí věří těm doporučením, které obvykle schvalují lékaři; toto je pro nevědomé jednotlivce mocnou sugescí. Další nepřímý způsob propagace je prostřednictvím lékařů; farmaceutické společnosti často dávají lékařům vzorky léků na předpis zdarma, aby povzbudili lékaře k jejich předepisování.

 

Síla sugesce

Jedním ze závěrů, ke kterým jsem ve svých studiích na toto téma dospěl, je, že léčitel a jakákoli technika, kterou praktikuje, dává pacientovi pouze návrh (nebo placebo). Jinými slovy, léčitel vtiskne do mysli člověka „návrh na uzdravení“. Osoba, která převezme roli léčitele, tedy ve skutečnosti neléčí sama o sobě; ale pouze aktivuje  v nemocné osobě vnitřní mechanismy, aby došlo k uzdravení. Jinými slovy, technika léčitele mysli je placebo v akci. V těchto případech podvědomá mysl potřebovala podnět, motivaci k aktivaci léčivé síly těla. Velmi důležité je také pozitivní očekávání a touha nemocného po vyléčení; jinými slovy, práci udělá jeho víra.

Účinnost placeba tedy spočívá ve skutečnosti, že obchází vědomou mysl a do podvědomí vnáší pozitivní návrh na uzdravení. Úlohou skutečného léčitele je převést nemocného z místa strachu na místo posílení. Takzvaná „zázračná uzdravení“, která se odehrávají na náboženských místech, jako je svatyně v Lurdech, ve starých katedrálách,  atd., jsou prostým a jednoduchým „společným doporučením“. To je umocněno vírou, že idol, světec, relikvie nebo „posvátné místo“ má nadpřirozenou moc. Práci odvede víra dotyčného člověka.

Na otázku, proč se lidé vyléčí různými metodami nebo terapiemi, přemýšlejte o starém rčení: „Na každého platí něco jiného“;  v tom rčení je ta myšlenka obsažena.  Existuje další aforismus: „To, co je pro jednoho potravou, je pro druhého jedem“; v oblasti léčení platí stejný princip. Specifická terapie, která je účinná pro jednu osobu, nemusí být účinná pro druhou. Ze všech léčebných modalit na trhu bude vyhovovat potřebám konkrétního jednotlivce jedna a bude následovat uzdravení. Výše uvedené platí také v lékařské oblasti, kde různé léky působí na různé druhy onemocnění; konkrétní lék, který je pro někoho prospěšný, by mohl negativně ovlivnit jiného. Stejně tak pro různé lidi fungují různé typy doplňkových a alternativních terapií; je to proto, že každý je se svými zvláštnostmi a dispozicemi jedinečný.

V oblasti doplňkové a alternativní medicíny může někdy působivý a sebevědomý léčitel pozitivně ovlivnit nemocného, nebo to může být konkrétní léčba, kterou praktikuje. To je v souladu se zásadou, že každý člověk má psychologické dispozice reagovat na různé druhy léčby pozitivně nebo negativně. Je dobře známo, že někteří lidé pociťují úlevu od nemocí tím, že píší deníky nebo básně, jiní tančí nebo jsou blízko přírody v lese; pro ty, kteří inklinují k náboženským nebo duchovním praktikám, to bude dělat modlitba, rozjímání, uchýlení se k duchovnu nebo čtení životopisů svatých a duchovních témat. Jiní inklinují k asketickým praktikám a půst a meditace jsou pro ně dobrou alternativou. Někteří lidé se uzdravili jen tím, že byli veselí, smáli se zábavným filmům nebo televizním pořadům, četli komiksy v novinách, jako americký redaktor a autor Norman Cousins.3

Zůstává jedna otázka - proč je možné, že lidé v naší společnosti nejsou zdravější, když lékařská technologie a medicína dosáhly obrovského pokroku? Dle mého názoru to vypadá, že v našich moderních materialistických a konzumních společnostech existuje obrovské spiknutí, které udržuje lidi v bídě, nemoci a utrpení. Hlavním důvodem je to, že existuje společenská shoda, která skrytě zastává tezi, že onemocnět je přirozené, že je to součástí bytí člověka. Tato „konvenční moudrost“ ve skutečnosti vůbec není „moudrostí“, ale polopravda, kterou lidé považují za samozřejmost. Tato konvenční moudrost vede lidi k přesvědčení, že když onemocníme, je to proto, že nemoc probíhá v naší rodině, nebo je v našich genech, nebo je to způsobeno změnou ročních období, atd. Společensky jsme byli indoktrinováni, že řešením jsou chemické léky a farmaceutika. Hromadné sdělovací prostředky tuto myšlenku podporují a zdůrazňují. Farmaceutické společnosti navíc utrácejí miliardy dolarů za dobře zpracované reklamy na propagaci svých léků.

Způsobem, jak vyvrátit toto společenské doporučení (nebo egregor), je uznat, že mysl je vozatajem těla, že tělo má schopnost uzdravovat se a přesměrovat mysl z negativního stavu na stav povznášející a konstruktivní. Metafyzické pojetí je, že žijeme v oceánu čisté elektromagnetické energie zvané „životní síla“ nebo „univerzální vědomí“. Tato škola má teorii, že tato energie životní síly je komukoli k dispozici. Ve skutečnosti ji používáme celý život prostřednictvím svých myšlenek a emocí. Problém je v tom, že si to lidé neuvědomují a tuto energii přesměrují na negativní myšlenky a pocity, jako je hněv, zášť, nenávist, závist atd., a tím si kolem těla vybudují štít negativní energie, která zabrání volnému proudění životní síly v těle. Tělu se tak nedostává životně důležité životní síly a je náchylné k invazi virů, choroboplodných zárodků a mikrobů z vnějšího světa.

Správné použití této životní síly spočívá v naladění se na pociťování míru a lásky k sobě a k lidstvu. Tento postoj aktivuje vnitřní mechanismus člověka a umožní, aby životní síla proudila naším tělem. Výsledky se projeví v rovnováze a harmonii s vnitřní přirozeností člověka a fyzickým tělem. To si vyžaduje získání přístupu do našeho nitra, které bylo zastíněno vlivem hmotného světa a požadavky fyzických smyslů. Metafyzická pravda je, že myšlenky a pocity vytvářejí naši realitu. Cokoli něčí podvědomá mysl přijme za pravdivé, dříve či později proběhne v naší realitě. Představte si nemoc jako bezprostřední a přirozenou věc a dostanete ji. Zachovejte optimistický přístup a věci budou fungovat příznivě. Máte moc ovládat, jaké myšlenky vám procházejí myslí. Proto se doporučuje, aby místo toho, aby se člověk zabýval depresivními a negativními myšlenkami, živil svou podvědomou mysl konstruktivními a povznášejícími myšlenkovými vzory. Výsledkem bude krystalizace těchto myšlenek do jeho reality.

 

Všechna placeba jsou skryté návrhy

Problematiku placebo efektu lze chápat pouze psychologicky a metafyzicky. Účinnost placeba spočívá ve schopnosti přesvědčit pacienta, že něco probíhá. Ve skutečnosti je placebo sugescí, která obchází vědomou mysl a vnáší návrh do podvědomí; jakmile podvědomí návrh přijme, nastane proces hojení, pokud pacient skutečně touží po uzdravení. Všechna placeba jsou tedy skrytými návrhy; mění očekávání subjektu z nastavení „nemoc“ na „uzdravení“. V tom spočívá celá záležitost. Problém je také ve víře pacienta; pokud jedinec nevěří v lékaře/léčitele nebo léčbu, placebo nebude fungovat a k uzdravení nedojde. Důvodem, proč pro různé lidi fungují různé terapie je to, že jen jedna z nich se setká u pacienta s odezvou a aktivuje podvědomou mysl. Celá záležitost placebo efektu spočívá v tom, že jedinec uvěří. Nakonec se pacient uzdraví pomocí placeba, které funguje jako „psychologická podpora“.

Moje definice placeba, mezi tisíci již formulovanými, je, že placebo je psychologický fenomén, skrytý návrh, který je pacientovi sdělován prostřednictvím prostředků, jako jsou farmakologicky neškodné látky, doplňkové a alternativní terapie, způsoby nového myšlení atd., s cílem přimět pacienta věřit, že se pro zmírnění jeho onemocnění něco udělalo. To znamená změnit své myšlení ze stavu nemoci na stav zdraví, ať už pomocí falešných léků, doplňkové a alternativní medicíny (CAM) nebo pozitivního myšlení. Jakmile je víra přijata podvědomím, dojde k uzdravení. Proč někteří lidé nereagují na žádnou léčbu, ať už s lékem nebo bez něj? Protože podvědomě sabotují své uzdravení nebo v sobě drží sebepoškozující psychologické mechanismy, aby poškodili svůj stav pohody - například že si nezaslouží být šťastní, myšlenky na sebepotrestání a mučednický přístup.

Zajímavé je, že PhDr. R. Barker Bausell, profesor na "Univerzitě v Marylandu" v důchodu a ředitel výzkumu programu  doplňkové a alternativní medicíny financovaného "Národním institutem zdraví", napsal knihu s názvem "Snake Oil Science: The Truth about Complementary and Alternative Medicine" (Věda hadího oleje: Pravda o doplňkové a alternativní medicíně) . Nabízí vědecké důkazy potvrzující myšlenky vyjádřené v mých knihách. Další vědecký pracovník v oblasti medicíny, MUDr. a PhDr. Edzard Ernst, a jeho tým 20 let zkoumali doplňkovou a alternativní medicínu (CAM). Tvrdí, že i některé konvenční lékařské postupy jsou placebem.

Nejpřesvědčivější důkaz rekuperační síly těla dokládají nové vědy, jako je neurověda, nová biologie (epigenetika), kvantová fyzika, hloubková psychologie a psychoneuroimunologie (PNI). Dr. Bruce H. Lipton, proslulý buněčný biolog, tvrdí, že myšlenky a životní prostředí mají přímý vliv na geny. V minulosti si vědci mysleli, že geny a DNA určují biologii člověka; nové objevy však ukázaly, že je tomu naopak. Víra a přesvědčení, držené v naší mysli, mají kontrolu nad geny a DNA.

Kromě toho v článku nazvaném „Mind Over Genes: The New Biology" (Mysl je víc než geny: Nová biologie), napsal Dr. Lipton vynikající esej, která poskytuje vědecké vysvětlení mechanismu spontánní remise, kam řadí roli mysli a ducha. Tento průlom v biologii je zásadní pro každé uzdravení, protože uznává, že když změníme naše vnímání nebo přesvědčení, pošleme do našich buněk úplně jiné zprávy a přeprogramujeme jejich projev. Zdůrazňuje, jak je důležité, aby praktikující (lékař či léčitel -  p.př.) a také pacient uvěřili v magii uzdravování.

Doplňkové a alternativní terapie

Moje knihy "Healing without Medicine" (Léčení bez medicíny)  a "Awaken the Power Within" (Probuďte svou vnitřní sílu) také analyzují většinu alternativ a doplňkových terapií a poskytují ucelená vysvětlení jejich úspěchu a neúspěchu. Pokud jde o tento aspekt, Dr. Barker Bausell v knize "Snake Oil Science" komplexně zkoumá většinu doplňkové a alternativní medicíny (CAM) na trhu. Autor tvrdí, že knihu napsal poté, co měl dostatek vědeckých důkazů, aby mu to umožnilo důkladné vyhodnocení doplňkové a alternativní medicíny. Došel k závěru, že veškerá doplňková a alternativní medicína jsou pouze placebem. Knihu uzavírá těmito slovy:

 „CAM terapie nejsou nic jiného než chytře zabalené placebo. A to je téměř vše, co lze o vědě CAM říci“.5

Dr. Rick Ingrasci doplňuje výše uvedenou myšlenku, když říká: „Placebový efekt nabízí dramatický důkaz toho, že veškeré uzdravení je v zásadě samoléčivé.“6 Další lékař, Bruce Moseley, uznávaný ortopedický chirurg, provedl studii týkající se účinnosti placeba na lidi s ochromující bolestí kolena. Došel k závěru: „V této kontrolované studii zahrnující pacienty s osteoartritidou kolena nebyly výsledky po artroskopickém výplachu nebo artroskopickém odstranění úlomků lepší než výsledky po placebové proceduře.“7 Laicky řečeno, výsledky provedených operací nebyly o nic lepší než výsledek „falešných operací“, u nichž bylo pacientům řečeno, aby věřili, že tyto byly provedeny.
Bausellova kniha je dobře zdokumentována mnohaletým výzkumem a je napsána na přísné akademické úrovni a schválena fyziky a lékaři; nicméně ... (a vždy se něco najde)… Ignoruje však obrovskou schopnost lidského těla získat zpět své zdraví, což je fenomén, který lékaři označují jako „spontánní uzdravení“ nebo „spontánní remise“.

Spojení mysli a těla zmínilo mnoho autorů a lékařů, aby vysvětlili nevysvětlitelné remise; v jejich diskusích však chybí zásadní faktor, a to je podvědomí. Ve skutečnosti to není tělo, které se uzdravuje, jak se zdá. Tělo má, kromě vědomé mysli, ještě  dalšího neviditelného a silnějšího vozataje - a tím je podvědomá mysl, známá také jako subjektivní mysl. Metafyzický zákon říká, že podvědomá mysl je přístupná sugescím. A návrh je většinou placebem.
Émile Coué, který byl vyškolen na "Škole hypnózy"Nancy ve Francii, navrhl, aby se lidé mohli léčit pomocí autosugesce. Lidé by tedy nepotřebovali léčitele, aby jim tito poskytli návrh na uzdravení, protože lidé sami mohou použít autosugesci. V tom spočívá role léčitele. Úlohou léčitele je pomáhat pacientovi uzdravovat se; jinými slovy, zahrnuje „vložení myšlenek do mysli“ a přenesení této osoby z oblasti strachu do oblasti síly. Podstatné zde tedy je poskytnout čtenářům prostředky k pochopení toho, že sami mají nad sebou moc a zaslouží si být šťastní a zdraví. Tyto věci jsou jejich nezcizitelným právem.

Následkem toho je placebo efekt nezvratným důkazem toho, že podvědomí je léčitelem těla. Placebo obejde vědomou mysl a uvede do činnosti vnitřní mechanismus uzdravení, pročež lze dojít k závěru, že většina uzdravení je v podstatě samoléčbou. Jak k tomu dochází? Odpověď spočívá v obrovské schopnosti těla získat zpět své zdraví. Jak můžeme tuto schopnost aktivovat? Odpověď je: návrhem a placebem. Problém je v tom, že většina lidí se vědomě či nevědomky vzdala své schopnosti sebeurčení a kontroly nad stavem své pohody a zdravím. Žijí vystaveni na milost a nemilost přesvědčením (názorům) jiných lidí a konvenční moudrosti. Rozumím konvenční moudrosti, vlivu hromadných sdělovacích prostředků, tradičním polo - přesvědčením, předávaným učiteli, rodiči atd. Některé farmaceutické společnosti investují miliony dolarů do navrhování sezónních onemocnění prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, které se stávají účinnými doporučeními, jakmile to lékařská profese schválí.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Důkazy předložené v tomto článku slouží pouze pro vzdělávací a informační účely. Neměly by být chápány jako náhrada za konzultaci s profesionály z lékařské oblasti.

-konec-

-----------------------------------------------------------

 

PRAMENY

1. Region "Nové Anglie" je oblast, která vznikla z nejstarších anglických osad. Nachází se v severovýchodní části USA a skládá se ze šesti států (Maine, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Connecticut a Rhode Island). "Nové myšlenkové hnutí" je americký "produkt", který vznikl a vzkvétal v Nové Anglii a pak se rozšířil do celého světa.
2. "Healing Without Medicine: From Pioneers to Modern Practice", Quest Books, 2014.
3. Norman Cousins: "Anatomy of an Illness: As Perceived by the Patient" (New York: W.W. Norton & Company Inc., 1979).
4. http://edzardernst.com/2012/10/a-new-blog-on-alternative-medicine-why/
5. R. Barker Bausell: "Snake Oil Science: The Truth about Complementary and Alternative Medicine" (Oxford/New York: Oxford University Press, 1977), str. 275.
6. Marilyn Ferguson: "The Aquarian Conspiracy: Personal and Social Transformation in the 1980s", str. 249.