KRÁTKÉ ZPRÁVY - AKTUALITY (17)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

11.09.2020 Zajímavosti

Starověké aboriginské artefakty nalezené v lokalitách pod vodou 

První podmořská domorodá archeologická naleziště, objevená mimo severozápadní Austrálii, jsou datována do doby před tisíci lety, když ještě současné mořské dno bylo suchou zemí. Mezinárodní tým archeologů z Flinders University, University of Western Australia, James Cook University, Airborne Research Australia a University of York (UK) se spojil s Murujuga Aboriginal Corporation s cílem najít a prozkoumat staré artefakty ve dvou podvodních lokalitách, v nichž byly nalezeny stovky kamenných nástrojů vyrobených domorodými obyvateli, a to včetně brusných kamenů. Podle studie zveřejněné v PLOS ONE poskytují starověká podvodní naleziště na mysu Cape Bruguieres a Flying Foam Passage nové důkazy o způsobu života domorodých obyvatel v době před tisíci lety, kdy kvůli nižší hladině moře bylo mořské dno ještě souší,

Zatopená kulturní krajina představuje to, co je dnes mnoha domorodým Australanům, kteří mají hluboké kulturní, duchovní a historické spojení s těmito oblastmi, známé jako Mořská země. Austrálie je rozsáhlý kontinent, ale jen málokdo si uvědomuje, že více než 30 % její původní rozlohy bylo zatopeno kvůli vzestupu hladiny moře po poslední době ledové. To znamená, že obrovské množství archeologických důkazů dokumentujících život domorodců se nyní nachází pod vodou,“ říká docent Jonathan Benjamin, který je koordinátorem Maritime Archaeology Program na Flinders University's College of Humanities, Arts and Social Sciences. „Nyní máme konečně první důkaz, že alespoň některé z těchto archeologických stop přežily proces stoupání mořské hladiny. Starověká pobřežní archeologie není navždy ztracená; jen jsme ji zatím ještě nenašli. Tyto nové objevy jsou prvním krokem k prozkoumání poslední skutečné oblasti australské archeologie.“

Potápěčský tým zmapoval 269 artefaktů na mysu Bruguieres v mělké vodě v hloubkách až do 2,4 m pod současnou hladinou moře. Radiokarbonové datování a analýza změn hladiny moře ukazují, že naleziště je staré nejméně 7 000 let. Druhá lokalita ve Flying Foam Passage zahrnuje i podvodní sladkovodní pramen v hloubce 14 m pod hladinou moře. Odhaduje se, že tyto nálezy jsou staré nejméně 8 500 let. Obě naleziště mohou být mnohem starší, protože datování určuje pouze minimální věk; mohou tedy pocházet z doby ještě mnohem dřívější. (Zdroj: https://tinyurl.com/ybsxxurx)

 

Vědci nacházejí nečekané struktury v zemském jádru 

Geofyzici z University of Maryland analyzovali tisíce záznamů seismických vln – akustických vln šířících se Zemí – aby identifikovali odrazy z oblasti mezi roztaveným zemským jádrem a pevnou vrstvou pláště nad ní. Odrazy odhalily na rozhraní mezi jádrem a pláštěm mnohem rozsáhlejší, heterogenní struktury – oblasti neobvykle husté, horké horniny –, než bylo dříve známo. Vědci si nejsou jistí složením těchto struktur a předchozí studie o nich poskytovaly jen omezené informace. Nový výzkum poskytuje první komplexní pohled na rozhraní jádra a pláště v tak široké oblasti a s tak detailním rozlišením. Studii přinesl 12. června 2020 časopis Science. Vědci se zaměřili na odrazy seismických vln putujících pod Tichým oceánem. Jejich analýza odhalila dříve neznámou strukturu pod sopečnými Markézskými ostrovy v jižním Pacifiku a ukázala, že struktura pod Havajskými ostrovy je mnohem větší, než si dříve mysleli. (Zdroj: https://tinyurl.com/ycqsphmu)

 

"CERN" plánuje urychlovač částic 30x silnější než "LHC" 

Velký hadronový urychlovač (Large Hadron Collider – LHC) nám umožnil studovat vnitřní fungování vesmíru do té doby nepředstavitelnými způsoby. Nicméně s 27kilometrovým urychlovačem částic můžete dělat jen něco. CERN proto schválil plány na vybudování mnohem většího urychlovače nazvaného Future Circular Collider (FCC) s obvodem 100 km. Fyzici vytvořili mnoho hypotéz o vlastnostech vesmíru a existenci exotických částic. Nejlepší známý způsob, jak tyto teorie otestovat, je vzájemná srážka protonů při vysokých rychlostech a zjišťování, co z toho vyjde. To je také způsob, jakým Velký hadronový urychlovač v roce 2012 potvrdil existenci Higgsova bosonu. Až bude FCC v provozu, bude moci na požádání vytvářet Higgsovy bosony, což vědcům umožní zmapovat způsob interakce těchto částic s jinou hmotou.

Plány na LHC vznikaly začátkem 90. let a hlavní výstavba začala v roce 1998. CERN však měl výhodu možnosti modernizace již stávajícího zařízení. Tunel o délce 27 kilometrů, ve kterém je umístěna dráha paprsků LHC, byl totiž původně v 80. letech 20. století postaven pro Velký elektron-pozitronový urychlovač. FCC ale bude vyžadovat zcela nový stavební projekt, v jehož rámci bude proražen 100km podzemní okruh a který nezačne dříve než v roce 2038. Pravděpodobně nás tedy čeká ještě půl století, než FCC začne pracovat. Projekt by nakonec mohl stát přes 23 miliard dolarů, což je více, než může CERN získat od svých evropských partnerů. Organizace tedy bude potřebovat partnerství s USA, Čínou nebo Japonskem. (Zdroj: https://tinyurl.com/yasw4zgk)

 

Zvířata: Včasný výstražný systém při zemětřesení?   

Ani dnes nikdo nemůže spolehlivě předpovědět, kdy a kde dojde k zemětřesení. Očití svědci však opakovaně uváděli, že se zvířata před zemětřesením chovají neobvykle. V rámci projektu mezinárodní spolupráce vědci z Max Planck Institute of Animal Behavior v Radolfzellu/Konstanzi, z Centre for the Advanced Study of Collective Behaviour, a Cluster of Excellence na University of Konstanz, zkoumali, zda to zvířata skutečně dělají. Na italské farmě v oblasti s častým výskytem zemětřesení připojili akcelerometry k obojkům šesti krav, pěti ovcí a dvou psů, u kterých se již neobvyklé chování před zemětřesením projevovalo. Vědci pak zaznamenávali jejich pohyby nepřetržitě po dobu několika měsíců. Během tohoto období oficiální úřady informovaly o přibližně 18 000 zemětřeseních v regionu. Kromě mnoha malých a stěží zaznamenatelných otřesů bylo zaznamenáno také 12 zemětřesení o síle 4, nebo i více na Richterově stupnici.

Vědci pak vybrali ty otřesy, které vytvořily statisticky relevantní pohyby zemského povrchu na farmě. Jednalo se o silné otřesy ze vzdálenosti až 28 km a slabší otřesy, jejichž epicentra byla velmi blízko farmy. Vědci zjistili neobvyklé vzorce chování až 20 hodin před zemětřesením. Čím blíže byla zvířata epicentru hrozícího otřesu, tím dříve změnila své chování. Stále není jasné, jak mohou zvířata cítit hrozící zemětřesení. Zvířata mohou v srsti cítit ionizaci vzduchu způsobenou velkými skalními tlaky v zónách zemětřesení. Lze si také představit, že zvířata mohou před zemětřesením cítit plyny uvolněné z křemenných krystalů. Data měřená v reálném čase a zaznamenaná vědci od prosince 2019 ukazují, jak by systém včasného varování při zemětřesení mohl vypadat: čip na obojku odesílá údaje o pohybu do centrálního počítače každé tři minuty. Ten vydá varovný signál, pokud registruje výrazně zvýšenou aktivitu zvířat po dobu nejméně 45 minut. Vědci už jednou takové varování dostali. O tři hodiny později se region otřásl. Epicentrum bylo přímo pod stájemi zvířat. (Zdroj: https://tinyurl.com/yauvylhz)

 

"RSF" vyzýváke stažení obžaloby proti Assangeovi - USA podává novou žalobu  

"Reportéři bez hranic" (Reporters Without Borders – RSF) odsoudili americké ministerstvo spravedlnosti za vydání nové obžaloby nahrazující onu původní proti Julianu Assangeovi, zakladateli Wikileaks – což je poslední z dlouhé série pokusů americké vlády manipulovat s právními mezerami a podkopávat Assangeovu obhajobu. Dne 24. června americké ministerstvo spravedlnosti podalo na Assange novou žalobu, čímž rozšířilo „rozsah spiknutí“ uplatňovaného v hackerských obviněních proti němu. Assange byl dříve obviněn v 17 bodech podle zákona o špionáži a v jednom bodě podle zákona o počítačových podvodech a zneužívání (Computer Fraud and Abuse Act – CFAA); nová obžaloba nepřinesla nové obvinění, ale rozšiřuje rozsah obžaloby podle CFAA a mění důkazní základ některých dalších obvinění proti němu.

Takový krok je velmi neobvyklý, v této pozdní fázi extradikčního případu, který probíhal na základě 18bodové obžaloby, vydané americkým ministerstvem spravedlnosti v květnu 2019. Jednání o vydání Assange do USA začalo v únoru 2020 u soudu ve Woolwich Crown Court v Londýně; RSF sledovali první týden řízení a vyjádřili znepokojení nad nedostatkem důkazů vlády USA v jejich obviněních proti Assangeovi. RSF se domnívají, že Assangeovým záměrem bylo podávání zpráv ve veřejném zájmu a že jeho stíhání má závažné důsledky pro žurnalistiku a svobodu tisku v mezinárodním měřítku. Při správním jednání u Magistrátního soudu ve Westminsteru dne 29. června Assangeův právník Mark Summers vyjádřil překvapení nad načasováním nového obvinění i nad skutečností, že se o něm obhájce dozvěděl až prostřednictvím tisku.

Obvinění dosud nebylo zasláno Assangeovým právníkům ani soudu a řízení ve Spojeném království nebylo formálně zahájeno. Obhajoba uvedla, že chtěli, aby americké extradiční jednání pokračovalo podle plánu; plné projednávání má být obnoveno od 7. září, kdy se očekává, že během tří týdnů budou vyslechnuty důkazy a svědectví. Příští Assangeovo slyšení je naplánováno na 27. července. Assange je stále držen ve věznici s vysokou ostrahou v Belmarsh. (Zdroj: https://tinyurl.com/ycjr5hoo)