KRÁTKÉ ZPRÁVY - AKTUALITY (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

12.04.2019 Zajímavosti

ZAPOMEŇTE NA PŘELIDNĚNÍ: SVĚT MŮŽE BRZY ČELIT POPULAČNÍMU KRACHU

Srinivaspuri, velkém městském slumu v jižním Dillí, se po ránu schází malé skupiny žen ve škole, v místnosti školy lemované potrhanými abecedními plakáty. Přišli diskutovat o citlivém tématu - kolik dětí mají v plánu. Ženy jsou ve věku 20 - 30 let. Některé svobodné, jiné vdané. Všechny říkají, že chtějí lepší život než jejich matky. Chtějí pracovat, mít peníze a být schopny postavit se mužům. Dvě děti by byly nejlepší.

To je pozoruhodné. Podle údajů OSN indická žena jejich věku v roce 1960 měla obvykle šest dětí, v osmdesátých letech čtyři, v současné době mají indické ženy v průměru více než dvě děti. Je to posun s hlubokými důsledky a neodpovídá očekávání většiny lidí. Komise OSN pro populaci předpovídá na konci století 11,2 miliardy lidí, což je téměř o čtyři miliardy více než dnes. Pokud k tomu dojde, vyvolalo by to krizi z přelidnění, která by mohla vést k hladomoru, válce a devastaci životního prostředí.

O těchto předpovědích pochybuje čím dál větší počet demografů a dalších autorit. Věří, že budoucnost nebude populační bomba, ale krach. Mladé ženy Srinivaspuri pomáhají vysvětlit proč. Při zkoumání budoucnosti populace planety mluví Darrell Bricker a John Ibbitson o velikosti rodiny s lidmi na šesti kontinentech – s akademiky, statistiky, vládními úředníky, ale také s mladými ženami a muži, kteří s diskuzí o jejich budoucnosti souhlasili. Kromě toho Ipsos Public Affairs se zeptal lidí ve 26 zemích – méně, nebo více rozvinutých - kolik dětí chtějí. Zjistili, že téměř všude ženy a muži chtějí v průměru dvě děti. Tato porodnost stabilizuje celosvětovou populaci a může znamenat i pokles, spíše než explozi.

Zdá se, že tento trend řídí rychle rostoucí urbanizace. Padesát pět procent lidí na světě nyní žije ve městech. Jak lidé v rozvojových společnostech opouštějí venkov, ženy získávají přístup k médiím, ke vzdělání, k informacím od jiných urbanizovaných žen a rozhodují se mít malé rodiny. Již dlouho ve vyspělém světě má téměř každá země porodnost pod 2,1 dětmi na ženu (potřebné k udržení počtu obyvatel).

Japonsko loni ztratilo téměř 450 000 lidí. V Itálii vládní statistiky ukazují, že porodnost je 1,3 dítěte na ženu. Ministr zdravotnictví v roce 2015 řekl: "Jsme umírající země." Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je porodnost v Americe od roku 1971 pod úrovní náhrady. USA však jako stát imigrantů mají demografickou výhodu. Přichází milion nových lidí ročně - obsazují volná pracovní místa a platí daně, aby udrželi stárnoucí obyvatelstvo.

Ale skutečné zprávy přicházejí z rozvojového světa. Míra porodnosti v Číně klesla tak nízko, že podle odhadů Světové banky začne v nejbližším desetiletí nejlidnatější národ světa ubývat. Brazílie, pátý nejlidnatější národ, potká stejný osud v roce 2040. V Indii, Indonésii, Bangladéši, Jihoafrické republice, Malajsii a Mexiku je porodnost na úrovni, která je sotva vyšší než míra náhrady a stále klesá. Velká část subsaharské Afriky se stále potýká s přelidněním, ale v roce 1970 měla žena sedm nebo osm dětí; dnes má tři nebo čtyři. Tyto údaje naznačují, že asi do roku 2050 se globální populace ustálí na osmi miliardáchdevíti miliardách lidí, a pak začne klesat. (http://tinyurl.com/y49y4b4x)

 

ZRUŠENÍ SVĚTOVÉ BANKOVNÍ IMUNITY, OTEVŘENÍ DVEŘÍ ZÁKONŮM

Nejvyšší soud Spojených států odmítl nároky Světové banky na úplnou právní imunitu, když rozhodl, že jedna z jejích poboček může být žalována za úvěrové aktivity. Rozhodnutí 7–1 by mohlo otevřít další soudní spory o financování zámořského rozvoje mezinárodními organizacemi sídlícími v USA. Pro Světovou banku to znamená, že se nyní musí bránit proti žalobě příslušníků rybářské komunity v indické Mundře, kteří tvrdí, že jejich domovy a živobytí byly poškozeny znečištěním z uhelné elektrárny, která byla financována pobočkou mezinárodní bankovní korporace pro půjčky soukromému sektoru ve Washingtonu DC. Bhara Patel, generální tajemník Asociace pro boj za práva rybářů, jeden z žalobců, uvítal historické rozhodnutí a řekl: „Toto je obrovské vítězství pro lid Mundry. Velký krok proti Světové bance zodpovědné za negativní dopady, které způsobují jejich investice".

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zjistilo, že v letech 2004 - 2013 bylo přibližně 3,4 milionu lidí fyzicky nebo ekonomicky vysídleno kvůli rozvojovým projektům financovaným Světovou bankou. Banka často nedokázala dodržovat svá vlastní pravidla pro řádné přesídlování těchto komunit.

Rozhodnutí z 27. února údajně neovlivní Organizaci spojených národů, ani Mezinárodní měnový fond, protože mají úplnou imunitu danou jejich charakterem. Právníci EarthRights International, kteří zastupují žalobce , říkají, že Světová banka musí být odpovědná, pokud její jednání nebo její nedbalost poškodí místní obyvatelstvo. Případ žaloby rybářské komunity na banku může nyní pokračovat na nižších soudech v USA.

„Imunita vůči veškeré právní odpovědnosti neznamená další rozvoj cílů mezinárodních organizací," řekl Marco Simon, generální poradce společnosti EarthRights. "Jednoduše to vede k tomu, že jsou nedbalí, což se stalo tady." (http://tinyurl.com/y6l8avc9)

 

STÍHÁNÍ JULIANA ASSANGE, USA PŘEDVOLÁVAJÍ CHELSEA MANNING

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) pokračuje v útoku proti možnosti svobodného projevu. Více než osm let trvající pokus o stíhání Juliana Assangeho za publikování uniklých dokumentů se pomalu vyvíjí a ohrožuje svým způsobem každého novináře. WikiLeaks není jediná entita, která publikuje uniklé dokumenty nebo chrání jejich zdroj. V průběhu let udělalo v USA totéž několik tiskových subjektů. Zdá se, že si DOJ myslí, že je v pořádku jít po Assangeovi a WikiLeaks, protože to nejsou americké noviny. Zdá se, že vláda chce, aby Chelsea Manning vypovídala o svém vztahu s WikiLeaks a Julianem Assangem.

Předvolání neuvádí, na co se jí státní zástupci chtějí zeptat, ale bylo vydáno ve východním okrese Virginie a přichází poté, co prokurátoři neúmyslně zveřejnili v listopadu 2018, že Julian Assange, zakladatel WikiLeaks, byl v tomto okrese obviněn. Chelsea Manningová, která poskytla kopii předvolání The New York Times, uvedla, že její právní tým podá v pátek návrh na jeho zrušení. Argumentuje tím, že nutit ji se zúčastnit by porušilo její ústavní práva. Odmítla sdělit, zda bude spolupracovat, pokud neuspěje. Zdálo by se, že Manningová už během stíhání spolupracovala. Během tohoto slyšení převzala plnou zodpovědnost za své činy a uvedla, že WikiLeaks/Assange ji nijak neřídil. Ale pokud DOJ nedokáže přimět Manningovou k výpovědi, má zřejmě jiné možnosti.

Bývalý dobrovolník WikiLeaks, který byl jejím osobním přítelem, byl předvolán loni v květnu. Na rozdíl od Manningové však předvolání nenapadl. Se státními zástupci se dohodl na imunitě. Je to druhá osoba v širším okruhu Assange, o které je veřejně známo, že spolupracovala se státními zástupci v jejich téměř desetiletém úsilí o WikiLeaks. Utajená zpráva ministerstva obrany USA uvedla, že uniklé dokumenty nevedly k vážnému poškození osobních či amerických zájmů. Zjištění americké armády z roku 2013 potvrdilo totéž: žádní Američané nebyli v důsledku úniku zraněni nebo zabiti. (http://tinyurl.com/y6jayxpk)

 

EXPERTI NA KYBERNETICKOU BEZPEČNOST VARUJÍ PŘED RIZIKEM NAPADENÍ MOZKU PŘES NEURÁLNÍ IMPLANTÁTY

Lidský mozek se může stát další hranicí v hackování. V dokumentu varovali vědci z kybernetické bezpečnosti před zranitelností technologií neurálních implantátů, které mohou potenciálně odhalit a ohrozit naše vědomí. Podle jejich předpovědí technologie, jak doslova ovládat vzpomínky prostřednictvím těchto implantátů bude k dispozici do 20 let. Studie financovaná programem DARPA byla nedávno schopna od lidí izolovat elektrické signály, které kódují paměť, a poslat je zpět, čímž zvýšila výkon krátkodobé paměti o 37%. Zatímco základní mozkové implantáty jsou již zde, současná věda ukazuje, že jsme na pokraji ovládnutí chemie paměti.

Terapie Deep Brain Stimulation (DBS) zahrnuje implantování zařízení, které vysílá elektrické impulsy do elektrod, které jsou specificky umístěné k léčbě neurologických onemocnění, jako je Parkinsonova choroba. "Paměťové implantáty" budou s největší pravděpodobností využívat existující architekturu DBS. Společnost Kaspersky Labs spolupracovala s Oxfordskou univerzitou na testování těchto systémů z hlediska bezpečnostních nedostatků dříve, než k nim začneme propojovat své vědomí a jejich zpráva je docela osvětlující. Výzkumníci zjistili, že bezpečnost stávajících implantátů je nejslabší tam, kde se připojuje k jiným systémům, jako jsou platformy pro lékařská zařízení používaná lékaři a chirurgy.

Další slabé místo je tam, kde dochází k přenosu dat mezi implantátem, softwarem a dalšími sítěmi. Jejich zpráva varovala, že zlovolní hackeři dokáží nejen ovládnout samotný implantát a způsobit bolest nebo jinak zničit systémy v těle, ale jakmile technologie pokročí, mohou zadržovat vzpomínky osoby pro výkupné - nutit oběť platit za přístup k jejich vlastním myšlenkám. Přestože ve volné přírodě nebyly pozorovány žádné útoky na neurostimulanty, vědci varovali, že je to jen proto, že technologie ještě není rozšířená. Ještě je čas opravit potenciální zranitelnost dříve, než bude příliš pozdě. (Zdroj: http://tinyurl.com/y5uzqcrr)

 

VĚDECKÝ TRÉNING AI ZRYCHLUJE MOZKOVÉ SIGNÁLY

Neuroinženýři vytvořili průlomové zařízení, které používá strojově se učící neuronové sítě ke čtení mozkové aktivity a jejímu převedení do řeči. Článek, publikovaný v časopise Scientific Reports, uvádí podrobnosti o využití algoritmů hlubokého učení Zuckermanovým týmem v Mind Brain Behavior Institute na Columbia University. Stejný typ technologií používá zařízení, jako je Apple Siri a Amazon Echo, aby vytvořila „přesnou a srozumitelnou řeč.“ Člověk-počítač by nakonec mohl poskytnout pacientům, kteří ztratili schopnost mluvit, příležitost využít své myšlenky k verbální komunikaci prostřednictvím syntetizovaného robotického hlasu. "Ukázali jsme, že se správnými technologiemi by myšlenky těchto lidí mohly být dekódovány a pochopeny jakýmkoli posluchačem," uvedl Nima Mesgarani, elektrotechnik v Zuckerman Institute v Columbia University.

Když mluvíme, naše mozky se rozsvítí a vysílají elektrické signály připojené k oblasti staré myšlenky. Pokud vědci mohou tyto signály dekódovat a pochopit jejich vztah k formování nebo slyšení slov, pak se dostaneme o krok blíž k jejich převedení do řeči. S dostatečným pochopením a dostatečným výkonem pro zpracování, by bylo možné vytvořit zařízení, které přímo převádí myšlenky na řeč. A to je to, co se týmu podařilo udělat, vytvořit "vokodér", který používá algoritmy a neuronové sítě, aby signály převedli do řeči. (http://tinyurl.com/ycxqlk4e)

 

PATENT US NAVY NA SUPRAVODIČ

Vědec pracující pro americké námořnictvo podal žádost o patent na supravodič při pokojové teplotě, což představuje potenciální změnu paradigmatu v přenosu energie a počítačových systémech. Na patentové přihlášce námořnictva zveřejněné americkým úřadem pro patenty a ochranné známky je jako vynálezce uveden Salvatore Cezar Pais. Přihláška tvrdí, že supravodič při pokojové teplotě může být vyroben s použitím drátu s izolačním jádrem a povlakem z hliníku PZT (olovo zirkoničitan titanát), který je nanesen vakuovým odpařováním s hlubokou penetrací Londonovou disperzí a polarizován po uložení.

Elektromagnetická cívka je umístěna po vnějším obvodu tak, že když je cívka aktivována pulzním proudem, indukuje se nelineární vibrace, což umožňuje supravodivost při pokojové teplotě. Podle patentového dokumentu "Tento koncept umožňuje přenos elektrické energie bez jakýchkoli ztrát a vykazuje optimální tepelnou vodivost (bez přeměny na teplo), což vede k vývoji nových zařízení pro výrobu a sběr energie s obrovským přínosem pro civilizaci." (Zdroj: http://tinyurl.com/yyas3kkf)

VĚDCI VYTVÁŘÍ NOVOU FORMU DNA

S vývojem nové formy DNA vědci posunuli hranice možností a změnili naše chápání základního kodexu životních forem, včetně potenciálního mimozemského života. Výzkumní pracovníci Nadace pro aplikovanou molekulární evoluci založené NASA vytvořili novou formu dvojité šroubovice DNA s dalšími čtyřmi nukleotidy nazvanou "hachimoji DNA" (japonsky "osm písmen"). Kód DNA, na kterém je postavena veškerá biologie a biochemie, se skládá z nukleotidů adeninu (A), thyminu (T), guaninu (G) a cytosinu (C). Nyní máme nová, umělá „písmena“ P, B, Z a S, která představují desítky nových chemických parametrů, které zase generují tisíce potenciálních genetických šablon, které dříve neexistovaly.

Zastánci této technologie říkají, že jak o druh musíme testovat hranice DNA, abychom se pokusili předvídat, jak daleko se život může vyvíjet. To nám v budoucnu pomůže porazit nevyléčitelné nemoci a viry zde na Zemi a také při hledání mimozemského života jinde ve sluneční soustavě a širším vesmíru. Mohlo by nám to také pomoci lépe ukládat mnohem větší množství dat než naše současné úložiště na bázi křemíku, a to díky vznikajícímu průmyslu ukládání dat do DNA. Zároveň nám to umožní přeprogramovat život pomocí jiného genetického základu a vytvořit nové druhy nanostruktur (pozn. překladatele – kéž by to zase nechtěli zneužít). (Zdroj: http://tinyurl.com/yybfmcc8)

-pokračování-