KOSMICKÁ INSTRUKTÁŽ: DAVID WILCOK A SHLEDÁNÍ S COREY GOODEM (2)

Wilcock dr. David

Wilcock dr. David

autor

03.07.2019 Rozhovory

David: S tím vším souvisí pochopitelně pozoruhodná agenda týkající se Antarktidy. Můžeš nám povědět, co se tam aktuálně odehrává? Co bylo objeveno pod vodou u pobřeží Antarktidy?

Corey: Ano, dozvěděl jsem se o aktuálních vědeckých výpravách v blízkosti břehů Antarktidy. Námořní síly NATO zde objevily podmořské ostrovy, na kterých byly zaznamenány, ve formě skupiny ruin, četné známky prastaré civilizace.

 

David: O jaké ostrovy se jedná?

Corey: V podstatě jde o dva řetězce bývalých ostrovů (dnes již potopených), které se nachází mezi Antarktidou a nejjižnějším výběžkem jihoamerického kontinentu. Další sekvence ostrovů se pak nachází mezi Antarktidou a jižním výběžkem Austrálie.

David: Takže tyto ostrovy jsou v současné době pod vodou?

Corey: Ano, ale ne všechny leží zcela na dně oceánu. Mnohé z nich se zvedají nad dno, ale stále jsou poměrně hluboko pod hladinou.

 

David: To, co vidíme na snímku níže je zjevně jeden z mnoha záběrů, který jsi měl možnost získat. Tyto snímky byly pořízeny z ponorky, nebo z něčeho jiného?

Corey: To, co jsem měl možnost vidět je výsledkem několika různých expozic. Šlo o průzkum sedimentů, které se tyčily nad dnem. Na snímku níže můžeme vidět malé tmavé formace, které na první pohled vypadají velmi vágně.  Nicméně vědci měli k dispozici specializovaný podvodní dron, který dokázal zájmovými oblastmi proplouvat doslova jako ulicemi ve městě. Tak jak se dálkově ovládaný dron přibližoval ke zkoumané oblasti všechny tyto věci najednou jako by vyrostly.

Uprostřed všech těchto sedimentů a trosek byl používán typ velmi pokročilého radaru. S jeho pomocí byly získány křišťálově čisté snímky trosek. Když jsem to poprvé viděl, ukázali mi vytištěné fotografie o velikosti 203x254 mm, se kterými jsme zvyklí pracovat. Bylo mi jasné, že mám před sebou černobílé fotografie pořízení s vysokým rozlišením, jež byly získány prostřednictvím radarové technologie.

Podvodní dron

David: Takže říkáš „město“, „ulice“ či „zříceniny“. Mohl bys vysvětlit, jak to tam konkrétně vypadalo?

Corey: Dobře. Je to tam všechno velmi poničené. Nelze si to představovat, jako nějaké starobylé podmořské ruiny. Všechno to tam bylo uplně zničené. Když hovořím o „ulicích“, tak mám na mysli zcela rozpadlé budovy s uličkami, které byly z větší části zavalené přilehlými objekty. Ze zbytků budov, bylo patrné, že vypadaly podobně jako stavby Aztéků.

David: Stupňovité pyramidy?

Corey: Ano, vypadalo to tak. Všechno bylo ovšem extrémně poškozené. Často bylo vidět pravé úhly.

 

David: OK.

Corey: Evidentně to všechno bylo pod vodou po mnoho tisíc let.

 

David: Mluvíme o kamenných stavbách?

Corey: Ano. O gigantických zničených kamenných budovách. Nešlo o projev vyspělé technologie. Všude byl kámen. Stejně jako u starověkých budov prehistorických civilizací jižní a střední Ameriky.

 

David: Získal jste nějaké informace týkající se stáří potopených ostrovů, resp. staveb, které byly na nich postaveny? Kdy byly naposledy nad hladinou moře?

Corey: Ano. Obdržel jsem informace, že před 11900 lety. To je nejpřesnější odhad.

 

David: Jasně. Takže to ukazuje na prehistorickou infrastrukturu ve spojení s bájnou Atlantidou. Nabízí se dost neodbytná myšlenka, že Antarktida by mohla být Atlantida. Zemská osa se vychýlila a klima se na území Atlantidy dramaticky změnilo. Došlo k rozsáhlým záplavám, přičemž voda během relativně krátké chvíle zmrzla. Co myslíš?

Corey: Ano. Pokud k tomuto procesu skutečně došlo, pak je průběh musel být okamžitý.

David: Dobře. Již nějakou dobu se dozvídáme informace o mnohých velmi zvláštních věcech, které se nacházejí hluboko pod ledovým příkrovem Antarktidy, ale většinou jsou tyto artefakty soustředěny na odlehlých místech.

Corey: Potopené ostrovy, o kterých je řeč s největší pravděpodobností nebyly součásti Antarktidy.

 

David: Můžeš být konkrétnější?

Corey: Z toho, co jsem se dozvěděl vyplývá, že potopené ostrovy byly původně součástí jižního výběžku Ameriky a Austrálie. Původně se jednalo o řetězec ostrovů, mezi kterými se mohli lidé snadno plavit.

David: To dává smysl. Pokud se podíváte na oblast mezi Antarktidou a Jižní Amerikou, povšimnete si skupiny podmořských vyvýšenin. Před potopením mohly tvořit pozemní most spojující jihoamerický kontinent s Antarktidou.

Corey: Ano. To je pravda. Ve skutečnosti pouze o vzestup vody. V důsledku globální katastrofy se mnohá místa propadla do hlubin oceánů a moří a jiná se zase vynořila.

 

David: To, co jsi právě řekl je důležitá informace.

Corey: Proběhly i opačné procesy.

 

David: Jako v případě jezera Titicaca v Peru, které se nachází nyní nachází ve výšce 3350 m nad mořem. To je výška, kde, již někdo může mít potíže s dýcháním.

Corey: Ano.

 

David: V blízkosti jezera Titicaca se také nachází velké množství starověkých ruin.

Corey: Přesně tak.

Jezero Titicaca, Peru
Starověké ruiny v blízkosti jezera Titicaca, Peru

David: Dobře. Chtěl bych se ujistit, že jsme nezapomněli na jednu věc, kterou považuji za důležitou. Vraťme se do roku 2009. To je rok, kdy jsem začal komunikovat s Petem Petersonem. Setkal jsem se s ním v projektu „Camelot“Kerry Cassidym a Billem Ryanem. V podstatě jsem financoval společný výlet. Natočili jsme rozhovor a poté jsme již zůstaly ve společném kontaktu. V podstatě od onoho roku 2009 až do nedávné doby jsme spolu mluvili 2-3 hodiny 2-3x týdně. Nyní je v pečovatelském domě.

Pete Peterson

Corey: Vím. Byl blízko smrti.

-pokračování-

Další díly