KORONAVIRUS - ANEB JAKÉ JSOU VYHLÍDKY LIDSTVA? (1)

Čáp Josef

Čáp Josef

autor

19.03.2020 Společnost

Říká se, že sebechvála smrdí! Ovšem v případě jednoho článku, na nějž jsem si v souvislosti s novým koronavirem 2019-nCoV vzpomněl, nelze o nějakém chvástání mluvit, protože se jen potvrdilo to, o čem jsem již v roce 2012 své čtenáře informoval - upozornil, tedy že přírodní systém (Matka příroda) nebude dlouho pokrytecké chování člověka tolerovat. Přesvědčte se sami, jak tento příspěvek rezonuje s dnešní zdravotní hrozbou, která se týká takzvaného wuchanského koronaviru: „PŘÍRODA SE BRÁNÍ VŠEMU - CO JI NEJVÍCE OHROŽUJE!“

-----------------------------------------------------

 

Jsou součástí našeho života i smrti

Nikdy jsem netvrdil a netvrdím, že jsou všichni lidé vůči životnímu prostředí lhostejní, případně negativně naladění, anebo že v naší společnosti převládají jedinci, kteří se snaží přírodě s potěšením ubližovat, hlavně když to sype, že. Spíš jde o to, že tahle civilizace je sobecky naladěna sama na sebe, že kvůli proklamovanému  hospodářskému růstu, což není nic jiného než pomíjivý mamon, zcela zapomínáme na životní prostředí v němž se realizuje naše existence, bez níž by nic nebylo! Co tím bylo řečeno?

Často si neuvědomujeme, že jsme lidmi, že jsme živá stvoření, nikoliv robotická zařízení fungující na digitálních algoritmech, která nezapadají do přírodního schématu, z něhož byl veškerý život zrozen! Do působnosti života rovněž patří bakterie, ale i viry, které jsou pomyslným indikátorem planetárního zdraví. Proč jsou viry od nepaměti spjaty s koloběhem lidského života? Na co nás upozorňují? Podívejme se tedy na ně z jiného úhlu pohledu, abychom zbytečně nevykládali energii na boj s něčím, co nás odjakživa ochraňuje před degenerací a vymřením lidského rodu.

 

Hýbou světem

Jeden můj známý v tomto kontextu prohlásil: „Všechno to tady a teď – už mě netrápí, neboť za padesát let už na tomto světě nebudu!“ Egoismus, to je přesně ta cesta jak dojít k vyhynutí! Takhle ale uvažovat nelze, protože v našem genetickém předurčení se skrývá povinnost o zachování vlastního rodu, což znamená, že nejdůležitější záležitostí v životě lidském je reprodukce (rozmnožování), jež našemu živočišnému druhu umožňuje pokračování v započatém vývoji. Z tohoto důvodu nás geny nabádají k tomu, abychom se udržitelně množili a nezdegenerovali, aby naši potomci měli tytéž podmínky k životu, jako máme my dnes. Pro názornost si uveďme příklad z přírody. Samička motýla klade shluk vajíček na nejzdravější (nejvýživnější) rostlinu, která v pozdější fázi housenkám poskytne nejvitálnější stravu, což je základ pro budoucnost hmyzího druhu, v tomto případě motýla.

Proč se  tedy chováme jako smyslů zbavení a paradoxně se řídíme heslem - po nás potopa? Cožpak nechceme předat našim potomkům, jako zmiňovaní motýli housenkám, výživu z níž vzejde bakteriím a virům odolná generace obyvatel, tak abychom se transformovali na vznešenější bytosti, jimž je lhostejnost vůči všemu živému cizí vlastností? Dobře se zamyslete nad tím, v jakém stavu předáváme tuhle planetu našim potomkům? Půda živitelka je kontaminovaná chemickými hnojivy, a tyto jedy postupně otrávily prameny s pitnou vodou, také  potoky, řeky či jezera, ale i oceány. Jak mohou pak naši potomci vyrůstat ve zdravém a motivujícím prostředí s neustálými podněty pro jejich perspektivní rozvoj, když jsme je připravili o to nejcennější, čímž je „božská mana“. Nepochybujte o tom, že těmito toxickými látkami znečištěná  voda a potraviny z nás učiní zdravím kypící a rozumem obdařené bytosti. Domnívá se snad někdo, že je tomu naopak?

Co je toho příčinou, že nám pud sebezáchovy kolabuje? Vskutku, za tímto evolučním zaškobrtnutím hledejme cosi nekalého, co lidstvo ve směru plynulého života (jízdy), zjevně vychýlilo . To, co nás svedlo z cesty, není nic jiného než jsou moderní technologie, které nynější civilizaci přerostly přes hlavu. Pokud trochu zabrousím do konspiračních teorií, pak se nemohu zbavit dojmu, že mnohé technologie nám vstoupili do života příliš rychle a příliš jednoduše, za čímž hledejme současný civilizační pokles, nikoliv povznesení,  neboť některé pokrokové výdobytky (technologie) dost možná nepocházejí z tohoto světa!  Tudíž je zapotřebí, abychom s těmito cizorodými technickými prostředky zacházeli víc než obezřetně! Víc k tomu asi nemusím dodávat.

 

Viry - nástroj rovnováhy

Kdy přemýšlíme nejčastěji o životě? Většinou, když jsme nemocní, že. Jakmile onemocníme obyčejnou chřipkou, máme vysokou teplotu a necítíme se dobře, potom se naše myšlenky ubírají úplně jiným směrem, než když jsme plní energie a pohody. Není divu, že fyzické tělo dokáže agresivním bakteriím a virům jen ztěžka odolávat, proto je nezpochybnitelné, že tam, kde vládne bída, jsou vnitrobuněční cizopasníci opravdu doma, zvlášť pokud se řídí striktním pravidlem, tedy tím, že co nevykazuje odolnost je lepší sprovodit ze světa.

Pěstitelé jabloní odstraňují taktéž jablka napadená plísní, protože tímto neduhem  znehodnocené plody se nedají konzumovat, natož pak prodávat. Navíc plísně se rády šíří, takže se proti nim musí zavčas zasáhnout, aby nebujely. A proto pěstitel sáhne po chemických postřicích, jenž jablka ochrání před zkázonosnou hnilobou. Jistěže, v tomto směru lze viry  přirovnat k agresivním postřikům, jejichž účel spočívá v ochraně před nežádoucími chorobami. V přirozeně čistém prostředí se vyskytuje rovnováha, a to je základ  zdravého života, takže, následkem toho není „postřiků“ virů potřeba. Jakmile se lidem z nějakého důvodu nedostává čistá strava, voda a vzduch, ale i harmonie, klid a mír v duši, pak chřadne celá společnost.

Výsledkem toho, jsou pak různá virová onemocnění, ale i dříve neznámé bakteriální infekce, na které nemáme účinných léků. Ještě než se pustím do příčin nově vzniklého koronaviru, jenž se zrodil v Číně s ambicemi celosvětové pandemie, tak vás musím seznámit s nejnovějším závěrem atomových vědců, kteří se zabývají od roku 1947 hrozbami, jenž mohou vést ke zkáze lidstva, především v důsledku jaderné války a nebo ekologické katastrofy. Podle těchto vědců, kteří spravují symbolické hodiny posledního soudu, se svět v uplynulém roce přiblížil k největšímu riziku absolutní zkázy.

Tahle skupina vědců a dalších osobností oznámila, nepříznivé posunutí hodinových ručiček o dalších 20 sekund dopředu. Do půlnoci, respektive do konce světa zbývá už jen 100 vteřin. Rok 2019 z pohledu třiasedmdesátileté historie atomových hodin, představuje vůbec nejpesimističtější sdělení, které mohlo být zveřejněno. Příčiny vědci spatřují v jaderném zbrojení, neschopnosti čelit klimatickým změnám a šířením digitálních dezinformací. Já bych si  ještě výše uvedená nebezpečí dovolil doplnit o další dvě hrozby, jež jsou z mého pohledu zcela neoprávněně opomíjené, poněvadž kdyby bylo přihlédnuto k jejich nezanedbatelné hrozbě, která je popravdě řečeno reálnější, než propuknutí třetí světové války, tak už by na hodinách posledního soudu odbíjela dvanáctá! V přeneseném slova smyslu – KONEC SVĚTA!

Jaké dvě hrozby mám tedy na mysli? Většina z nás si dostatečně neuvědomuje, že nebezpečí střetu s kosmickým objektem, čímž může být zbloudilý asteroid či kometa, představuje daleko větší nebezpečí, než je propuknutí třetí světové války. Kvůli této reálné hrozbě jsem nezištně podpořil – MEMORANDUM, které je umístěné na tomto portálu, kde je tohle stanovisko k zastavení závodu ve zbrojení k nalezení. Prostřednictvím facebookových stránek jsem zas oslovil nejbohatšího Čecha, kterému jsem napsal: Mám k Vám velký obdiv, zejména proto, že jste Čech! Jak vím, tak podporujete nemajetné lidi v jejich vzdělávání, a to je velmi šlechetné. Není mnoho významných podnikatelů (myšleno zde v ČR), kteří tímto způsobem pomáhají našemu národu.

S tímto rezonuje tento citát:

„Každý národ je tím bohatší, čím je vzdělanější!"

O to víc mě zajímá, jak reflektujete celkovou situaci této planety, která hyne před očima! Napsal jsem článek o kosmickém nebezpečí, které se týká nás všech, ale jenom lidé jako Vy, mají tu možnost proti takovému nebezpečí něco podniknout. Alespoň jsem o tom přesvědčen!

-pokračování-

Další díly