KONSPIRAČNÍ TEORIE, NEBO KONSPIRAČNÍ FAKTA? PSYCHOLOGICKÁ VÁLKA NAMÍŘENA PROTI LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

publikováno: 30.03.2018 kategorie: Společnost

V současné době neuplyne jediný den, abychom se v některém z mainstreamových médií nesetkali s termínem "konspirace", nebo "konspirační teorie". Ono by na tom samo o sobě nebylo vůbec nic špatného, pokud by výše uvedený výraz neměl na sobě "stigma" něčeho špatného, zavádějícího, nepřijatelného, nebo dokonce zlovolného, protispolečenského, snad i protiprávního apod. Stávající, a pro mne osobně vskutku pozoruhodný trend mne přiměl, podívat se blíže na toto téma. Záhy jsem zjistil velmi zajímavé souvislosti o které bych se chtěl s čtenáři podělit.

Nezaujatý veřejný establishment se shoduje v názoru, že až do počátku šedesátých let 20. století byly tzv. "konspirační teorie" považovány za něco zcela normálního. Teprve v roce 1967 začala americká CIA používat výraz "konspirační teorie" pro své vlastní účely jako nástroj psychologické války. (https://www.zerohedge.com/news/2015-02-23/1967-he-cia-created-phrase-conspiracy-theorists-and-ways-attack-anyone-who-challenge)

Výraz "konspirační teorie" byl již od roku 1881 používán zcela normálně a to bez jakéhokoliv stigma negativismu ze strany sdělovacích prostředků, politiků, nebo širokého spektra společenských organizací. V duchu této skutečnosti v kontrastu se současným projevem sdělovacích prostředků, lze smutně konstatovat, že to, co je nazýváno "psychologickou válkou" se stalo běžnou praxí s přesahem do specifické skupiny neziskových organizací, které charakteristikou svých aktivit a obecného fungování, se chovají jako "nepřátelský agent cizí mocnosti".

V tomto ohledu nelze pominout širokou škálu různých "think-tanků" politologického zaměření. Ve všech vyjmenovaných oblastech se výraz "konspirační teorie" začal používat směrem k veřejnosti, jako "univerzální zbraň". Jsem přesvědčen o tom, že jde samo o sobě o velmi závažné téma a tak bychom měli mít výše uvedené skutečnosti dnes a denně na zřeteli. Ale co víc, na daný nešvar, by se mělo začít veřejně poukazovat a snažit se o to, aby se termínu "konspirace" vrátil původní čistý významový akcent.

Ale vraťme se na začátek. V dubnu roku 1967, CIA vydala zprávu, která popisuje jakým způsobem má probíhat boj s názory, které jsou odlišné od oficiálního mocenského jazyka, nebo dokonce prokazují pravý opak. V dané dokumentaci se přímo uvádí, že všechny takové zprávy a lidé, kteří za nimi stojí by měli být zdiskreditovány metodami tzv. "psychologické války". Nepřipomíná vám to strategii našich mnohých sdělovacích prostředků? Citovaný dokument/prováděcí předpis byl na základě účinnosti "Freedom of Information Act" poprvé zveřejněn v roce 1976 v listu "New York Times".

V praxi to znamená, že jakákoliv diskuze o otázkách případné "konspirace", neboli spiknutí musí být ihned ukončena. Tímto způsobem mají být likvidovány všechny pokusy definovat nebo popisovat aktivity "globálně-mocenského" systému hned v samém zárodku. Zároveň musí být veřejnosti opakovaně zdůrazňováno, že tzv. "konspirační teorie", jsou produktem, který je vyráběn výhradně nebezpečnými jednotlivci, skupinami osob, nebo internetovými weby, které tímto způsobem chtějí prosazovat svou vlastní propagandu, nebo ekonoický zisk.

Další postup proti tzv. "konspiračním teoretikům", spočívá v recenzích  na zakázku u tzv. "závadných knižných publikací" včetně pomlouvačných zpráv v hromadných sdělovacích prostředcích. V prováděcím předpisu CIA, se přímo poukazuje na to, že v předmětných recenzích, je třeba zdůraznit, že konspirační materiály jsou politicky motivované a že jejich autoři, se soustřeďují ve skutečnosti na finanční profit, anebo škodit veřejnosti záměrnými nepravdami.

V roce 2013, profesor Lance DeHaven-Smith zkoumal na půdě "Florida State University" zmiňovaný jev velmi detailním způsobem. Krátce po dokončení svého výzkumu vydal vynikající knihu - "Conspiracy Theory in America". Zjistil, že výraz "konspirační teorie" ve svém negativním odstínu byl vymyšlen v dílně CIA proto, aby došlo k umlčení kritiků "Warenovy zprávy", což byl oficiální dokument týkající se vraždy amerického prezidenta Johna F. Kennedyho ze strany údajného pachatele Lee Harvey Oswalda. Tento materiál měl dokázat, že v daném případě se jednalo pouze o jediného pachatele.

Během několika dalších desetiletí se situace vyvinula takovým způsobem, že dnes je ve své podstatě, každý protichůdný názor vůči oficiálně zavedenému názorovému proudu označen za "konspirační teorii" v akcentu hanlivého a odsuzujícího výrazu. Tento vývoj je bohužel plně v souladu se strategií "globálně-mocenského" systému.

Takže jakmile je jakýkoliv soubor informací označen masmedii,  politiky, nebo neziskovými organizacemi mocenského "think-tanku", jako "konspirační teorie", je taký zdroj okamžitě vyřazen z prostředí médií hlavního proudu. Jinými slovy by se dalo říci, že již samotnými termín - "konspirační teorie" - je vnímám jako nástroj spiknutí.

"Zpráva Warrenovy komise" byl jen začátek. V současné době, je většina masmédií různorodého typu řízena skrze detašované centrály CIA, jež jsou rozmístěny na různých místech světa. Od šedesátých let 20. století byly vydány miliardy eur na veřejnou kontrolu informací, cenzurní aktivity různého typu a psychologickou válku.

To vše za účelem masivní manipulace s veřejným míněním. V současné době se dostáváme do situace, kdy každé podstatně odlišné stanovisko nebo názor od oficiálně povolené intelektuální linie - je zločin. Je potřeba si uvědomit, že toto je první fáze postupné devastace přirozené lidské osobnosti. V tomto směru by měla být věnována význačná a odpovědná péče našim dětem v rámci rodinné výchovy ze strany rodičů, neboť až na nějaké výjimky, je soudobý školský systém nastaven v duchu jasně určeného vzdělávacího a všeobecně intelektuálního "ISO" v rámci normativu "globálně-mocenského systému". Rodina by měla mít dostatečnou sílu neutralizovat tento zhoubný vliv.

Lance DeHaven-Smith ve své knize popisuje, jak americká vláda zinscenovala incident v Tomkinském zálivu, podobně jako tomu bylo při událostech 11.září 2001. Existuje dokument CIA (viz. foto níže), ve kterém je přesně definován postup proti tzv. "konspiračním teoretikům". Tato metodika je označena kódovým indexem: "1035-960". V tomto ohledu je vhodné věnovat dostatečnou pozornost informacím, které jsou spojené s problematikou "Operation Mockingbird" (https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Mockingbird)

Když se na nastíněnou problematiku podíváme z perspektivy řízené společnosti, pak by mohl vzniknout dojem, že něco jako "konspirační teorie" vlastně vůbec neexistuje, i když spiknutí hraje dnes, tak i ve všech významných historických událostech velmi důležitou roli. Ze strany "globálně-mocenského systému", je tak široké veřejnost vedena k velmi naivnímu pohledu na to, jak ve skutečnosti náš svět funguje. Názorný příklad jsme mohli vidět během demonstračního období u nás v České republice, ale i v sousedním Slovensku.

Příslušná ministerstva národních vlád společně s novinářskou obcí a neziskovými "think-tank" segmenty, jsou úkolovány analyzovat a zkoumat šíření ,pro globálně-mocenský systém"  potenciálně nebezpečných stanovisek, názorů a informací. V druhé fázi pak na jejich autory zaútočit. Tento přístup vede k něčemu, co bychom mohli nazvat "ministerstvem pravdy", jako tomu je v "utopíckém" románu Goerge Orwella - "1984" (slovo utopické dávám to do uvozovek, neboť v duchu událostí dnešní doby, se mi obsah této vizionářské knihy zase až tak utopický nejeví).

Takže sečteno a podtrženo, nezávislá média jsou největší hrozbou pro oficiální zpravodajské agentury a masmedia, jež jsou řízena ze strany "globálně-mocenského systému". Na druhou stranu musím uznat, že od událostí "9/11" stále více a více lidí si uvědomuje skutečnou podstatu toho, co systém nazývá "konspiračními teoriemi". Prezident Trump překvapil, když označil takové informační zdroje jako je "CNN", nebo "New York Times", za "líheň fake news". Začíná být stále více zjevné, že v našem případě nejde o "konspirační teorie", nýbrž o "konspirační fakta".

Podívejme se do vcelku nedávné historie. John F. Kennedy vydal důležitý veřejný projev, ve kterém upozornil  na spiknutí a to několik dní před svou smrtí. Za daným spiknutím stály nepochybně skryté mocenské struktury - Rothschldové, Rockefellerové, Vatikán a množství dalších mocných rodin, která společně ovládají světová masmédia. V současné době existuje mnoho "konspiračních teorií", jež se v následném retrospektivním pohledu ukázaly být "konspiračními fakty". Mezi tyto případy patří lži kolem "WTC 7" (9/11). (http://theantimedia.com/10-conspiracy-theories-that-turned-out-to-be-true/)

Dnes je prokázáno, že se tato budova nemohla zřítit pouze vlivem ohně. V Iráku nebyly zjištěny žádné zbraně hromadného ničení, jak tvrdila média v době před tím, než došlo k válečné agresi. Ještě před první válkou v Iráku v roce 1990, se všude ukazovalo video s dívkou jménem "Nayirah", která před kamerami tvrdila, že iráčtí vojáci v jedné z nemocnic v Kuvajtu zabili novorozence. (https://www.youtube.com/watch?v=EQEyDTPIm6Q)

Nakonec se ukázalo, že šlo o lež. "Amnesty International" zjistila, že "Nayirah" byla výmyslem "PR" firmy "Hill & Knowlton"  (http://www.hkstrategies.com/global/). Celé toto "show" mělo za úkol otočit válečnou propagandu v Kuvajtu a přes citově-emoční portfolio zmanipulovat veřejné mínění. Celé jméno oné dívky totiž zní Nayirah al-Sabah a je dcerou bývalého kuvajtského velvyslance ve Spojených státech. Pak tu máme takové operace CIA, jako "MK-Ultra", nebo "Paperclipe" apod.

Aktuálním příkladem transformace tzv. "konspirační teorie" v "konspirační faktum", jsou odhalení z dílny Edwarda Snowdena, který prokázal, že velké zpravodajské služby, jako jsou "NSA", "CIA" apod., monitorují telekomunikace, "chytré telefony" a internet.

Stále častěji se hovoří o tom, jak proti nám ze strany Ruska vedena jakási "hybridní válka", ale co "Západ" a jeho psychologická válka, jež je namířená proti naší veřejnosti?