JSOU KONFLIKTNÍ EMOCE A MYŠLENKY ZDROJEM NAŠICH NEMOCÍ?

Martel Jacques

Martel Jacques

autor

01.04.2021 Zdraví

Otázky zdraví mě vždy znepokojovaly. Ve skutečnosti jsem od útlého věku začal pociťovat zdravotní problémy, aniž bych chápal, co je způsobilo. Vzhledem k tomu, že mé nemoci nebyl nikdo schopen vyléčit, začal jsem se domnívat, že mé problémy mohou být psychického rázu. Napadlo mě: „Buď je to „v mé hlavě “, nebo musí existovat jiné důvody, proč se tohle děje.“ Tehdy jsem začal pátrat po skutečné příčině svých zdravotních potíží. V roce 1978 jsem pracoval v oblasti zdravotnictví, konkrétně s potravinovými doplňky. V průběhu individuálních konzultací jsem si díky pečlivému pozorování začal uvědomovat, že mezi našimi emocemi, myšlenkami a zdravotními problémy může existovat přímá souvislost. Během několika kurzů osobního rozvoje, kterých jsem se v roce 1988 účastnil, jsem objevil metafyzický přístup ke zdravotním indispozicím a nemocem.

Od té doby jsem při své praxi – pracuji jako psychoterapeut, mistr Reiki a reinkarnační terapeut – pokračoval ve studiu, výzkumu a ověřování těchto principů prostřednictvím svých konzultací, kurzů i workshopů, které vedu. Postupem času mi bylo stále jasnější, že když jsou naše myšlenky, pocity a emoce pozitivní, pomáhají nám růst a posunovat se vpřed. Když jsou naopak negativní, blokují řádné proudění energie v našem těle, což může vést k onemocnění. Pokud nepracujeme s negativními emocemi, jako je hněv, zášť, žárlivost, nenávist, obavy atd., hromadí se a způsobí bolest a nemoc, je to podobné jako popelnice, která musí být pravidelně vyprazdňována. Jestliže se nemůžeme zbavit našich negativních emocí, budou zabírat stále větší prostor. V určitém okamžiku je už naše mysl nedokáže ignorovat. Nakonec znečišťují naše tělo, působí jeho rozklad a současně jsou spouštěčem nemoci nebo bolest. Jakmile člověk dekóduje emoce a myšlenky, které souvisejí s jeho zdravotními potížemi nebo nemocí, je pro něj snadné pochopit, co se s ním děje.

S každou chorobou se pojí specifický program. V jistém smyslu, kdyby veškeré relevantní údaje mohly být vloženy do počítačové databáze a člověk počítači poskytl popis příznaků své zdravotní indispozice nebo nemoci, případně chorobu jednoduše pojmenoval, počítač by následně dokázal vydat informace o tom, co daný člověk ve svém životě prožívá, ať už vědomě, či nevědomě. Dnes, se svými zkušenostmi a výsledky výzkumu nahromaděnými během posledních 40 let:

 Vím, že ti, kteří onemocněli cukrovkou, zažívají pocity hlubokého smutku nebo averzi k situaci, s níž se potýkají.

 Vím, že lidé trpící artritidou zažívali sebekritiku, případně nespokojenost s nějakou osobou nebo s určitými situacemi ve svém životě.

 Vím, že pacienti s jaterními potížemi zažívali pocity frustrace a hněvu vůči sobě nebo ostatním.

 Vím, že ti, kdo trpí depresí, mívají silné pocity viny a sebepodceňování.

 Vím, že ti, kteří mají horečku, pociťují vztek vůči nějaké osobě nebo situaci.

Mé předchozí vysokoškolské elektrotechnické vzdělání mi pomohlo propracovat se k logické a racionální stránce věci. Fyzika mě naučila, že příčina je vždy spojena s velmi reálnými důsledky. A právě tento zákon příčiny a důsledku jsem později aplikoval v oblasti emocí a myšlenek, přestože jsou méně hmatatelné než samotná fyzická realita. Ale je to skutečně tak? Vždyť i v podoblasti fyziky, jakou je elektřina, pracujeme s něčím, co žádný člověk přímo nespatřil: s elektrickou energií. Ve skutečnosti pracujeme s jejími důsledky, jako je světlo, teplo, elektromagnetická indukce atd. Podobně ani myšlenky a emoce nemusí být nezbytně fyzické v přísném vymezení tohoto pojmu, přesto mohou mít fyzické následky ve formě zdravotního problému či nemocí. Cosi neviditelného, jako jsou myšlenky a emoce, může vyvolat fyzickou a měřitelnou reakci, velmi často ve formě zdravotní indispozice nebo choroby.

 Můžeme měřit hněv? Ne, ale můžeme změřit horečku, jestliže právě tímto příznakem trpíme.

 Můžeme měřit skutečnost, že máme často dojem, že v životě musíme zápasit, abychom dostali to, co chceme? Ne, ale můžeme měřit snižující se počet červených krvinek v krvi, když máme anémii.

 Můžeme změřit skutečnost, že nám v životě chybí radost? Ne, ale můžeme měřit zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi atd.

Když si uvědomíme myšlenky a emoce, které způsobily propuknutí obtíží nebo nemoci, mohlo by být stejně snadné tyto myšlenky a emoce změnit, abychom se znovu uzdravili? Rozhodně ano!

 

Onemocnění a vliv lásky 

Zdravotní potíže nebo nemoci mohou být vědomou či nevědomou interpretací nedostatku lásky, ať už ve vztahu k určité situaci nebo osobě. Naše zranění způsobená nedostatkem lásky jsou v našem srdci zaznamenána jako odmítnutí, opuštění, nenávist, nedostatek porozumění, smutek, zklamání atd. Chceme-li změnit sdělení, které se zapsalo v našem nitru, musíme aktivně pracovat s danými informacemi už v místě jejich vstupu. Abychom mohli identifikovat situace, které „opětovně aktivují“ naše emoce, musíme si tedy uvědomit „složku“, která za ně byla odpovědná v době, kdy se v nás zapsaly, a musíme znát kontext týkající se původu zranění, když k němu došlo. Při rekonstrukci událostí, které nás zraňují, hněvají nebo zarmucují, otevíráme svou srdeční čakru, jež umožňuje, aby do nás pronikla léčivá energie lásky a přinesla nám hlubší poznání.

Veškeré nemoci tak mohou být vysvětleny nedostatkem lásky. Říká se, že láska je pravý léčitel. Je-li to však pravda, nemělo by stačit jednoduše milovat a potom pozorovat, jak se uzdravujeme? V určitých případech to platí. Ve skutečnosti to vypadá, jako by láska musela vstoupit těmi pravými dveřmi, aby došlo k uzdravení, tedy stejnými dveřmi, které byly před ní uzavřeny, když ji zasáhla předchozí zranění. To poskytuje obrovské pole pro objevování, dále rozšiřující vědomí člověka!

 

Integrační metoda

Aby mohla být aktivována a transformována lidská emoční paměť, poskytuji svou integrační metodu pracující prostřednictvím jednoslabičné, rytmické a postupné výslovnosti, kterou najdete v "The Encyclopedia of Ailments and Diseases: How to Heal the Conflicted Feelings, Emotions, and Thoughts at the Root of Illness" (Encyklopedii zdravotních obtíží a nemocí: Jak léčit konfliktní pocity, emoce a myšlenky stojící v jádru nemoci). Čtení knihy v první osobě v kombinaci se správným provedením této techniky umožňuje, aby se část nebo všechny emoce, z nichž nemoci, určité chování nebo daný stav pramení, přesunuly z hlavy do srdce a byly láskou vyléčeny. Přímým propojením se srdcem, v němž může dojít k plnému přijetí, může být zdroj konfliktu vědomě či nevědomě deaktivován.

Afirmace uváděné v závěru každého onemocnění nám pomáhají neutralizovat negativní pocity a myšlenky a přispívají k tomu, abychom si vytvořili nová pozitivní přesvědčení, která opět posilují proces léčení. Zde je několik příkladů lidí, kteří tuto techniku ​​úspěšně použili:

Jeden z mých klientů koktal. Pouhým trojnásobným přečtením textu encyklopedie, který byl věnován koktání, se jeho obtíže o 50 % zmírnily. Uvědomil si, jak se cítil nejistý, když vyrostl, a jak na něj a na jeho problémy s mluvením působil strach z jednoho rodiče. Moje kamarádka trpěla několik týdnů záškuby a bolesti v bocích. Poté, co si touto technikou přečetla text o kyčlích, a když si uvědomila, že se v jednom aspektu svého života bojí posunout vpřed, začala jednat. Bolest během jednoho dne zmizela.

Slovy terapeuta: „Při terapii nechávám každého ze svých pacientů přečíst si text popisující jejich onemocnění. Monosylabickým čtením každý při čtení slova nebo věty procítí své emoce a uvědomí si příčinu svého onemocnění. Pacienti tak navazují spojení sami se sebou a se svou úzkostí. Jistotu vidí v přijetí a upřímnosti. To jim umožňuje realizovat vše, co je potřeba k tomu, aby se situace změnila. Nyní jsou připraveni a ochotni vědomě provádět změny pomocí jiných nástrojů.“ Odkazy vysvětlené v encyklopedii mohou být komplexnější a hlubší, zahrnují více aspektů než pouze ty, kterých jsme si vědomi. Proto kromě používání této techniky možná budeme muset přizvat odborníky pracující v oblasti medicíny nebo využívající jiné profesionální přístupy, aby nám pomohli dosáhnout nezbytných změn v našem životě.