JAMES A WING MAKERS: OTÁZKY A ODPOVĚDI

 James

James

autor

12.04.2006 Esoterika

      Predčasom bol na týchto stránkach publikovaný článok ktorý bol akýmsi uvedením do materiálov Tvorcov Krídel. Dnes už vieme, že za sprístupňovaním všetkých materiálov stojí osoba zvaná James, bytosť žijúca v ústraní, vystupujúca výhradne prostredníctvom originálnych stránok www.wingmakers.com a www.lyricus.org. Preklady väčšiny materiálov možno zhliadnuť na http://sweb.cz/wingmakers/ a http://www.lyricus.cz/. Ponorme sa teda spoločne do týchto riadkov, kde možno spoločne nájdeme odpovede i na tie naše otázky...

Otázka 1 - Nemyslím si, že materiály Tvorcov Krídel (WMM) sú nevyhnutne nasmerované na študentov ezoteriky. Zjavne je hodená oveľa širšia sieť. Je to tak?

Odpoveď 1 - Materiály Tvorcov Krídel nie sú zamerané na žiadnu skupinu. Je to skôr naopak, sú určité skupiny a jednotlivci, zameraní na katalytické materiály, o ktorých sa zmieňujete ako o WMM. Reťazce udalostí sú ako matematické algoritmy, majú rezonančný bod, ktorý pri pôsobení určitej frekvencie môže naviesť vybraného jednotlivca alebo v menšom rozsahu celú skupinu, aby podvedome vyhľadávala WMM. Toto navádzanie je ako jemná vôňa, ktorá vás pritiahne k miestu určenia, k poľu pokrytého kvetmi bez vašej vedomej túžby zakúsiť kvet.

       Je náležité povedať, že "širšia sieť", ako ste to vyjadrili, je určená pre osoby mimo ezoterických aktivít. Je to jednoducho preto, lebo osobnosti oddané ezoterike budú často nepatrne, ale i tak neodolateľne motivované brániť ezoterické učenia, ktoré pokladajú za pravdivé alebo aspoň za najpravdepodobnejšie. Takže ezoterické texty zanechané predchádzajúcimi učiteľmi aktivujú ich inšpiráciu. Keď sú ľudia vystavení hudbe, poézii a umeniu - faktorom, ktoré priamo nie sú spojené s týmito ezoterickými textami, - evokuje to ich obranný reflex a materiály neabsorbujú - majú sklon ich analyzovať a porovnávať.

       WMM majú byť absorbované tak, akoby človek absorboval slnečný svit, keď je vonku. Nikto nevyžaduje na absorbovanie slnečných lúčov meracie prístroje a šošovky; jednoducho je potrebné byť v ceste týchto slnečných lúčov. Potrebujú sa umiestniť, aby prijali slnko. Takto je to s WMM. Širšia sieť je skutočne o nových inkarnujúcich sa dušiach, ktoré sa ako výsledok svojho kódovaného sledu udalostí podvedome umiestnia tak, aby sa k nim dostali tieto materiály.

Otázka 2 - Sú Tvorcovia Krídel podobní ako Manasputras alebo Väčší Stavitelia (Greater Builders), ako sa o nich zmieňuje niektorá literatúra?

Odpoveď 2 - Stavitelia Formy (Form Builders) (ako sa o nich zmieňujem ja) nie sú Tvorcovia Krídel. Predstavte si Tvorcov Krídel ako kolektívnu identitu, podobnú termínu, ktorý by sme použili pre "ľudstvo", okrem toho, že Tvorcovia Krídel zastupujú centrálnu rasu siedmeho univerza. Sú "deťmi" Siedmeho Archetypu Prvotného Zdroja, zatiaľ čo ľudia sú "deťmi" Tvorcov Krídel.

     Vnútri Tvorcov Krídel, práve tak ako vnútri ľudstva, je obrovská rozdielnosť. Inými slovami, nie každý, kto je členom centrálnej rasy siedmeho univerza, sa zaoberá duchovným prospechom ľudstva. Takže vo veľmi, veľmi starovekej dobe (ako ľudstvo nazerá na tieto veci), bol vyvinutý zdroj náuky, nazvaný Lyricus (jeho skutočný názov sa nedá vyjadriť jazykmi, akými sa hovorí na Zemi).

     Lyricus sám o sebe je mýtickým obláčikom dymu v tajomných / okultných / mysterióznych školách Zeme. Nemám dovolené odhaliť veľa o tejto organizácii, takže som nútený tak trochu "chodiť okolo otázky".

    Stavitelia Formy sú poslami Lyricusu, ale sú rozhodne iní ako

    Tvorcovia Krídel v tom, že ich funkcia existencie sa má exportovať pre vyvíjajúce sa, život nesúce planéty a konajú ako genetickí predkovia humanoidných foriem života.

      V Lyricuse je sedem primárnych vedomostných disciplín. Najcentrálnejšia a zjednocujúca disciplína je genetika. Stavitelia Formy sú súčasťou tejto disciplíny, ale viac sa zaoberajú druhmi v ich formatívnom období vývoja a menej, keď sa blížia k svojej vrcholnej príležitosti objavu Veľkého Portálu. Stavitelia Formy sú stvoreniami Lyricusu.

     Počuli ste výraz "cykly v cykloch" alebo kruhy v kruhoch. Tu je to vyjadrené v skutočnosti, že každá galaxia, nesúca život, má humanoidný archetyp práve tak, ako ho má každý zo siedmich vesmírov, a v každom sektore galaxie (obyčajne rozdelenej na približne 1000 sektorov) sídli sub-archetyp založený na galaktickom modeli. Tento sub-archetyp je to, o čom sa v škole arkány (arcane school) zmieňuje ako o Staviteľoch Formy. Je jednou z krásnych irónií Prvotného Zdroja, že Stavitelia Formy sú vlastne vzhľadom na celú ich záhadnú a skrytú identitu prítomní v každom žijúcom človeku formou integrácie ich tela, mysle a ducha. Stavitelia Formy sú súčasťou veľmi rozsiahlej organizácie v Lyricuse, ktorú si môžete predstaviť ako rozsiahlu vedeckú sústavu genetikov, ale nie pozemského rodu. Stavitelia Formy neštudujú genetiku, oni ju vytvárajú; neodhaľujú svoje stvorenia, oni sú tými stvoreniami.

      Najsilnejším mostom medzi materiálmi AAB (Alice A. Bailey) a WMM je učiteľský rád Lyricus, ale bude trvať nejaký čas, kým budú náuky Lyricusu prinesené na Zem. Napriek tomu, keď tieto náuky budú uvoľnené, budú oporou v ťažkostiach mnohých, mnohých študentov, keď budú putovať od starého pohľadu na svet k novému.

Otázka 3 - "Octavio Fifteen" je 85 65, čo sa zhoduje s "Kumarom Zeme". Upozornili ste ma na ezoterickú numerológiu skôr, ale Corteum predsa súvisí so Síriom a podľa DK (Djwhal Khul) Sanat Kumara (tiež 120) má predsa špeciálny vzťah k Logu Síria. Niečo sa tu deje. Buď to znamená niečo významné pre ezoterický význam vášho príbehu, alebo je to len obyčajná zhoda jazykovej štruktúry kombinovaná s mojou príliš aktívnou predstavivosťou. Môžete mi povedať, čo to je? Vec, ktorá ma na tejto korešpondencii trápi, je to (aspoň po kapitolu 8), že Fifteen sa zdá mať značne nemilosrdný charakter.

Odpoveď 3 - Máte pravdu, že diela vyvinuté rádom Lyricus sú kódované (ako sme hovorili predtým); avšak nie sú kódované v numerologických ekvivalentoch, ktoré používate. Nepredpokladáme, že toto platí ako efektívna inštrukcia pre ašpirujúcich študentov. Ide viac o to, že máme zvyk kódovať informácie pre účely diskrétnosti. Keď je ten zvyk tak dobre ustálený a tá práca taká dôležitá, ako je to v prípade Podporných Zón, prirodzene kódujeme informácie v numerologických, symbolických, jazykových podtónoch, mantrových rytmoch, farebných a hudobných frekvenciách. Všetky z týchto aspektov sú vtkané do hlbšieho významu, odrážajúceho kozmologické a multiverzné štruktúry, ktoré spájajú ľudské vedomie s Navigátorom Jednoty.

Otázka 4 - Niekto sa potom opýtal, prečo bolo vo WMM tak veľa materiálu Urantia. Odpovedal som, že niečo z kozmológie do toho zapadá, ale preto, aby som parafrázoval seba: "James mieša materiály z rôznych zdrojov, napríklad Chakobsa (jazyk) je z Duny Franka Herberta." Sám som na to zvedavý a pripúšťam, že kniha Urantia mi veľmi nesedí. Niektoré jej časti sú úplne fascinujúce a iné časti sú úzkoprsé a jednoduché. Napríklad, pri všetkom náležitom rešpekte, hoci všeobecne chápem koncept siedmich supervesmírov a Veľkého Vesmíru atď., diagram a vysvetlenia sa zdajú byť takmer detinské. Väčšina z tých, ktorí študovali  Pojednanie o kozmickom ohni (Alice A. Bailey a Djwhal Khul), považujú po porovnaní kozmológiu WM vyjadrenú podľa modelu Urantia za horšiu. Nehovorím, že ja alebo oni úplne chápeme Pojednanie o kozmickom ohni, ale že vízia, o ktorej sa tu hovorí, je ďaleko vyspelejšia ako jednoduchá prezentácia pochádzajúca z konceptu WM založenom aspoň čiastočne na Urantii.

Odpoveď 4 - Toto je zaujímavá téma. Ako prvé, váš predpoklad, že WMM sú založené na Knihe Urantia, nie je presný. V tejto galaxii sa kozmológia prezentovaná v Knihe Urantia považuje za jednu z dvoch najlepších zobrazení štruktúry Veľkého Vesmíru. (Kniha, o ktorej sa zmieňuje Projekt Ancient Arrow,Prahová Kozmogónia, sa považuje za tú ďalšiu.) Stalo sa, že WMM nie sú založené na tomto zobrazení, ale viac na realite fyzického Veľkého Vesmíru, čo sa náhodou zhoduje s názvom, ktorý používa Kniha Urantia. Zastávam názor, že diela AAB sú neporovnateľné s Knihou Urantia alebo Prahovou Kozmogóniou podľa jej  prezentácie kozmologickej štruktúry fyzického vesmíru.

     Pojednanie o kozmickom ohni sa viac zaoberá definíciami makrokozmu a mikrokozmu, keďže sa týkajú úzkej oblasti pohľadu na multivesmír. Tento náhľad a výsledná prezentácia kozmologickej štruktúry Veľkého Vesmíru je nepodstatná a jeho hojné používanie východnej ezoterickej terminológie vytvára bariéru západnej mysli, niečo, čo Kniha Urantia nerobí. Toto nie je kritika Kozmického ohňa, ale je to jeden z dôvodov, prečo je čítanie Knihy Urantia viac rozšírené ako čítanie Pojednania o kozmickom ohni.

      S ohľadom na zjednodušený postoj ku kozmológii, ako je to obsiahnuté vo WMM, je to tak z niekoľkých dôvodov. Ako prvé, nie je účelom týchto materiálov vyučovať kozmológiu fyzického Veľkého Vesmíru alebo nepatrných vibračných polí známych ako multivesmírna alebo multi-dimenzionálna realita. Ešte prídu knihy, ktoré to budú robiť. WMM sú navrhnuté, aby inšpirovali nedávno inkarnované osobnosti k ich pozemskému cieľu - k objaveniu Veľkého Portálu. Je to jedno z mnohých diel, ktoré budú mať tento vplyv. Je to ukazovateľ smeru, nie vedomostná encyklopédia. Je to katalyzátor, nie expozícia duchovných alebo kozmologických informácií.

Otázka 5 - On verí, že celá vec je prepracovaný podvod. Nemôže prijať myšlienku, že bytosť môže pracovať na Zemi v rámci duchovnej Hierarchie, a tvrdiť, že pochádza z inej galaxie. Zdôraznil, že DK len vyučoval usporiadanie existencie v našej vlastnej galaxii, naznačujúc, že mimogalaktický kontakt bol východom z pomeru k reťazcu hierarchických kontaktov, možných pre pozemských ľudí.

Odpoveď 5 - Jedno zo zaujímavých pozorovaní, ktoré som o ľudskej mysli urobil, je to, ako niekto, kto je uctievaný ako autorita, môže neúmyselne tak rezolútne definovať hranice viery pre svojich nasledovníkov. DK nikdy neinformoval, že rozšírenie Hierarchie nebolo ponad hranice galaxie Mliečnej dráhy a že tento väčší rád nemal dopad na lokálny systém. alebo ho neovplyvnil. Možno vás prekvapí, keď sa dozviete, že DK (počas obdobia jeho transmisií k AAB) si nebol vedomý týchto mimogalaktických kontaktov Lyricusu a centrálnej rasy siedmeho univerza inak než prostredníctvom mýtu. Takže pri jeho opomenutí veci sa predpokladá jeho názor o ich neexistencii. Jednoducho o Lyricuse nevedel, pretože bol mimo cieľov jeho poslania. Jeho práca vyžadovala viac zamerania a keď otvoríte túto "Pandorinu skrinku", (Hierarchia Veľkého Multivesmíru), potrebujete zhromaždiť tím, aby ste odhalili tieto informácie, pretože sú príliš rozsiahle a hlboké, aby sa ich pokúsila odhaliť jedna osobnosť (odtiaľto pôvod Knihy Urantia).  Najnižšia "priečka" alebo vibračné pole je Veľký Fyzický Vesmír, ktorý obsahuje sedem supervesmírov. Nie je možné zobraziť tento model s presnosťou podľa vzťahov. Táto relativita sa dá vyjadriť jediným spôsobom - abstraktnou matematikou a dokonca ani tak to nie je presné. Takže Veľký Multivesmír je ako presný model nevyjadriteľný. Avšak pozostáva z jedenástich primárnych dimenzií, hoci v každej z týchto dimenzií je neuveriteľná rôznosť a rozmanitosť. Stačí povedať, že Kniha Urantia sa približuje k zobrazeniu horizontálneho pohľadu na Veľký Fyzický Vesmír a materiály AAB sa približujú k zobrazeniu vertikálneho pohľadu na multivesmír. Napriek tomu môžete vidieť, že "anténa" sa povrchu Veľkého Multivesmíru len slabo dotýka.

      Ako môže jedna osoba zobraziť túto šírku a hĺbku nekonečného a rozširujúceho sa multivesmíru? Nemôže, a keď sa o to pokúsi, spôsobí mu strašnú nespravodlivosť a výsledky budú zavádzajúce. Vesmír a multivesmír, ktoré DK zobrazil, boli dobre obsiahnuté v "anténe". Nebolo jeho zámerom zobraziť najväčšiu víziu multivesmíru. Jeho zámerom bolo zobraziť energetické polia lokálneho systému a jeho hierarchiu na základe toho, ako ju pochopil.

      Možno jedno z najväčších tajomstiev vesmíru, týkajúce sa organizácií, je Učiteľský Rád Lyricus. Je to základ SOA (Source Organizational Alignment - Organizačné Zoskupenie Zdroja), ktorý je neviditeľný a chcel by takým zostať, až kým nebude objavený Veľký Portál. Ak by bola jeho identita odhalená skôr, dostal by sa pod rýchly a permanentný útok každej štvrte moci. (Lyricus sa zmieňuje o Štvrtiach Moci pozostávajúcich z vlády, vedy, náboženstva a kultúry). Vieme to zo skúsenosti. Takže pracujeme prostredníctvom existujúcich štruktúr a rozvíjame náš vplyv v každej štvrti. V žiadnom prípade nie som jediný, kto zastupuje Lyricus a je teraz vtelený na Zemi. Zatiaľ čo ja som možno jadrom kultúrnej štvrte moci, mám náprotivky v každej z ďalších troch štvrtí, ktoré rovnako nie sú všeobecne známe ani viditeľne prítomné, ale napriek tomu sa potichu venujú rozvíjaniu ich poslania, aby podporili zmeny, ktoré sú požadované na objavenie Veľkého Portálu.

     Dokonca keď sa predstavujeme Zemi, deje sa to pod maskou mytológie a príbehu. Nepresadzujeme sa v kontexte faktu a skutočnosti, pretože potom by sa nás obávalo zoskupenie moci v každej štvrti. V tomto strachu sídli prirodzené napätie druhu, keď sa blíži k Veľkému Portálu. Štvrte moci budú odolávať, keď budú vidieť, že cieľom je zaviesť Veľký Portál ako uzol Siete Zvrchovanej Jednoty (SIN - Sovereign Integral Network). Tento odpor by znemožnil potrebné financovanie a tvorbu zákonov, aby sa dosiahol tento zlomový objav. Takže Lyricus posiela katalyzátorov do každej štvrte za účelom založenia "nulovej zóny", ktorá môže byť činná ako inkubátor a urýchľovač týchto požadovaných zmien.

     Lyricus je nepredstaviteľne veľké SOA s podstatným vplyvom a autoritou. Jeho "riaditeľ" je Siedmy Archetyp Prvotného Zdroja. Môžete si predstaviť Lyricus ako zachovávateľa pravdy a jediná "pravda", ktorú sa usilujeme zachovať, je dosiahnuteľnosť darovaná humanoidným druhom, aby objavili - vlastnou iniciatívou - Veľký Portál. Pracujeme na úrovni druhov, nie jednotlivcov, hoci predsa pracujeme s jednotlivcami ako prostriedkami na otestovanie našich vedomostí o druhoch. Organizácie na Zemi v náboženskej štvrti viac inklinujú k práci s jednotlivcami, tak je pochopiteľné, že keď by niekto počul o Lyricuse alebo o Tvorcoch Krídel, prirodzene by tvrdil, že DK neodhalil naše existencie, čo je čudné, hlavne ak by sme boli spojení v našich cieľoch.

      Ale ako som povedal predtým, DK si nebol vedomý Lyricusu v čase jeho transmisií k AAB. Áno, vedel, že Hierarchia sa rozšírila ponad jeho mentálny pojem (a pojem Veľkej Bielej Lóže), ale nevedel, ako ďaleko alebo za akým účelom. Objavenie Veľkého Portálu nikdy nebolo odhalené v žiadnom z materiálov pozemskej náboženskej štvrte. Dajme tomu, že toto je jedinečné zameranie Lyricusu a ľudstva, nezasahuje vás to ako čosi zvláštne?

      Toto nápadné vynechanie z náboženskej štvrte ľudstva je odrazom toho, ako náboženstvá Zeme zamietajú a nechápu pokrok vedy a technológie. Napríklad DK nikdy nepreniesol vedu v kontexte genetiky, a predsa v Lyricuse je toto základná znalosť. Pre DK bola veda zhodná s Antakaránou, trojuholníkov alebo invokácie (aby sme uviedli pár príkladov). Nebola to veda dvojitého helixu. Jeho vedomá myseľ nevlastnila túto slovnú zásobu vedomostí, a preto nebol žiaden spôsob, ktorým by priamo hovoril o týchto témach.

      Ďalší zaujímavý príklad - pojem klonovania - rozhodne nie je prítomný v žiadnom z ezoterických diel a i tak vám môžem povedať celkom otvorene, že skúmanie klonovania poskytne veľmi kritický komponent k objavu Veľkého Portálu. Keď vedecká slovná zásoba a pojmy absentujú v náboženskom názvosloví, text bude mať sklon k éterickosti alebo k morálnu. Ten prvý je vysoko subjektívny, a preto relatívne nehmotný, a ten druhý vyjadruje kontrolu, a preto je limitujúci. Majstri Veľkej Bielej Lóže to nemali v úmysle, jednoducho im chýbala slovná zásoba a pochopenie.

     Tu je ďalší príklad. Keď preskúmate pojem Jediného Svetového Náboženstva, ako je definované mnohými rôznymi pozemskými majstrami vrátane DK, uvidíte, že toto nie je popis Veľkého Portálu alebo konvergencia k Veľkému Portálu. Namiesto toho je to "echo" Veľkého Portálu, ktoré putuje cez spomalenie slovnej zásoby a jazyka a ako výsledok je odeté v klišé jednoty neba na zemi, návratu majstrov, vlády spravodlivosti atď. Týmto popisom chýba integrovaná vízia siedmich zložených síl alebo disciplín, ktoré sa zjednotia, aby vyvolali tento objav a výslednú akceleráciu ľudstva až na dosiahnutie vstupu na Sieť Zvrchovanej Jednoty.

     Toto je hodné vášho rozjímania. Slovná zásoba obmedzuje odhalenie viac než akýkoľvek iný prostriedok. Toto je dôvod, prečo je tak životne dôležité kódovanie a mimozmyslové inštrukcie.

Otázka 6 - Mohli by ste, prosím, podrobnejšie popísať, čo sú Podporné Zóny a aký je ich cieľ?

Odpoveď 6 - Galaktické Podporné Zóny sú vedomostné úschovne Lyricusu. Sú domovom pre miestny personál Lyricusu, výskumné centrá, vyučovacie zariadenia a rôzne nástroje, ktoré, ako veríme, v tomto špeciálnom prípade pomôžu ľudstvu zamerať svoju technológiu a snahy na cieľ Veľkého Portálu. Ako som predtým spomínal, v Galaktickom Jadre je sedem Podporných Zón. Tieto Podporné Zóny súvisia so siedmimi primárnymi disciplínami, ktoré bsahujú "knižnicu katalytických nástrojov" Lyricusu.

      Lyricus je schopný sledovať a monitorovať SECU (Sovereign Entities of the Central Universe - Zvrchované Bytosti Centrálneho Vesmíru) bez ohľadu na to, aké fyzikálne štruktúry obývajú. Keď posúdime, že špeciálna SECU je riadne pripravená, je (jej Navigátor Jednoty) transportovaný do jedného z našich tréningových centier, aké si na Zemi nedokážete predstaviť. Používam slová Tréningové Centrum len preto, lebo si neviem predstaviť nič iné, čím by som ich opísal. Kandidáti nie sú nevyhnutne duchovne zameraní, ani nie sú vzorom ľudstva vzhľadom na ich osobnosť, fyzické telo alebo temperament. Avšak sú pokročilými SECU pôsobiacimi v ľudskej forme, typicky nevedomí si svojho poslania a cieľa.

      Tieto priaznivé entity sú eskortované z ich ľudského nástroja a zavedené do takej Podpornej Zóny, ktorá sa najlepšie hodí pre ich cieľ a poslanie. Sú všeobecne vyučovaní formou dialógu - nie inak než zobrazujú pojednania Lyricusu. Majú dovolené pýtať sa majstrov a majstri majú dovolené objasňovať relevantné témy. Nebude sa zdať prekvapujúce, že Einstein bol jednou takouto SECU, ktorá bola vyučovaná majstrami Lyricusu. Mal povolené formulovať "jeho" teórie prostredníctvom dialógu s jedným majstrom. Keď sa vrátil do svojho ľudského nástroja, skúsenosti a vedomosti boli zachytené v jeho vyššej mysli a potom bol potrebný spúšťač na vykreslenie toho do vedomia.

     Tieto spúšťače sú opatrne organizované reťazce udalostí, ktoré majster v úlohe SECU koordinuje prostredníctvom procesu, ktorý nazývame - opäť prekladám, ako najlepšie viem - svetelná re-orientácia. Tento proces si vyžaduje, aby sa informácie získané v Podpornej Zóne filtrovali do vedomia v znovuzozbierateľnom stave. Aby sa toto stalo, Dr. Einstein zažil udalosť alebo EDSS (Encoded Data Sensory Stream - Zmyslových Tok Kódovaných Dát), ktoré vyvolávajú alebo spúšťajú znovuzozbieranie zasiatej spomienky. Zasiata spomienka je najkritickejšia časť procesu svetelnej re-orientácie, pretože ona sama nesie dostatočnú silu, aby pritiahla nové vedomosti do vedomého stavu ľudskej mysle. Celkovo som tento proces zjednodušil, slová sú veľmi nepríjemne limitujúce na to, aby sa to dalo popísať. Radšej by som mal prestať predtým, než vás celkom zmätiem.

      Dôvod, že fyzicky preložené Podporné Zóny sú kritické pre SECU viazané na Zem, je ten, že sú najistejšími katalyzátormi spomienky. Je veľmi ťažké presunúť supervedomé poznanie a spomaliť ho pre vedomé znovuvyvolanie ľudským nástrojom. A toto bude požadované v oveľa vyššej frekvencii počas ďalších 100 rokov, a tak sú Podporné Zóny povýšené na novú úroveň - EDSS, ktoré spustia zasiate spomienky.

Otázka 7 - Tibeťania nám hovoria, že naše Slnko je centrom srdca nášho miestneho QAWNMBS (One About Whom Naught May Be Said - Ten, O Kom Sa Nemôže Hovoriť). Je toto centrom srdca systému Síria?

Odpoveď 7 - Uvedomujem si, že v skupine stúpencov je významná špekulácia ohľadom tejto záležitosti. Prosím pochopte, že z perspektívy Lyricusu sa zdá čudné, že by to bola záležitosť úvah akéhokoľvek stúpenca, ak, samozrejme, nie sú úplní v pochopení anatómie ich individualizovaného vedomia. A toto je podľa mojej skúsenosti veľmi zriedkavý prípad, ak vôbec nejaký je.

      Poznaj seba samého skôr než svet, to je staroveký výrok, a rozmary vonkajšieho kozmu, zatiaľ čo sú zaujímavé pre poznanie z perspektívy zvedavosti, nie sú obzvlášť relevantné v porovnaní s pochopením osobného vesmíru človeka.

     Jednoduchá odpoveď na vašu otázku je: nie. Avšak namiesto rozvinutia vašej otázky volím zameranie sa na sporné otázky Podrobnosti Ezoteriky (MOTE - Minutia of the Esoteric). MOTE tvorí teleskopickú komplexnosť a kým je základ osobného vesmíru jasný a dobre pochopený, táto komplexnosť môže byť integrovaná a užitočná. Na druhej strane, ak je osobný vesmír pochopený chabo, potom bude MOTE slúžiť celkom inému účelu.

     Nie je to zhoda okolností, že sa Lyricus zmieňuje o tejto podmienke vonkajšieho pátrania a špekulácie ako o MOTE. Zhromaždenie (mote) okolo zámku je formou ochrany a opevnenia. Predstavte si váš osobný vesmír ako metaforu zámku, MOTE ako zhromaždenie a kozmos vonkajšieho vesmíru ako potenciálneho nepriateľa, pre ktorého odrážanie je zhromaždenie navrhnuté. Keď vybudujete zhromaždenie, urobíte tak len ak veríte, že to vonkajšie napadne to vnútorné a nejako ho oslabí, zmenší alebo dokonca zničí.

      V poradí stvorenia vnútorný plodí vonkajší, takže sa žiadne zhromaždenie nevyžaduje, samozrejme, len ak si tvorca nie je istý svojím stvorením. Toto je kľúčový prvok pre uvažovanie.

      Viem, sú tí, ktorí vám povedia, že vesmír tvorí absolútna a objektívna realita. Je presné, že Slnko je centrom solárneho systému pre všetkých, ktorí prebývajú na Zemi. A zatiaľ čo tam sú pevné pravidlá geografie a priestorových vzťahov, za niečím iným sa môže celkom definitívne spraviť bodka, dokonca aj vo fyzickom svete - najhustejšie nazhromaždenie vibračných polí nazývame multivesmír.

    Avšak keď niekto uprie svoj pohľad ponad dimenziu MEST (Matter, Energy, Space, Time - Hmota, Energia, Priestor a Čas), prebudí sa k uvedomeniu, že tieto superdimenzie ponúkajú subjektívny komponent, ktorý je naliehavo osobný, tvárny, formovateľný, citlivý a vnímavý. Tieto vibračné polia podporujú prvotný impulz individualizovaného a nesmrteľného vedomia, ktoré definuje svoju realitu vo všetkých svetoch svojho vyjadrenia, zahŕňajúc dimenziu MEST. Keby nebolo zaostávanie vo vnímaní, ktoré spôsobuje hustota MEST, tento kreatívny tok by bol jasne viditeľný.

     Ako viete, existuje psychologická situácia niekedy nazývaná ako realita konsenzu. Ak 5000 učeníkov Svätej Cesty povedalo, že srdcové centrum Síria je naše Slnko a len 5 povedali, že nie je, realita konsenzu určuje, že tí piati opozičníci nemajú pravdu alebo sú nesprávne vedení. Opýtam sa vás jednoduchú otázku: Prečo by sa akýkoľvek učiteľ snažil určovať alebo dokonca zasahovať do realít konsenzu MEST, keď MEST je jednoducho vzdialená ozvena alebo artefakt väčšmi vibračných svetov v jednotlivcovi?

      Je to moje pozorovanie, že kvalita MOTE je čiastočne výsledkom zaraďovania a dôrazu Hierarchie na jej rozdeľovanie vedomostí a čiastočne produktom toho, ako sú pravdivo integrálne osobné a kozmické oblasti.

      Tieto dve oblasti sú ako spojené dvojčatá s rôznymi osobnosťami, mysľami a temperamentmi a napriek tomu sú nútené kráčať ako jedno telo. Toto telo sa stáva pevnou súčasťou kompromisu, časticou neporiadku a nepokoja. V spojených svetoch je určitý chaos alebo neporiadok, pretože ako súťažiace gravitačné polia vás ťahajú do rôznych smerov.

     V Lyricuse máme frázu: Čo je vnútri, je bez rovnosti a povstane to z najmenšieho priestoru, kde Prvotná Vibrácia Neprejaveného vzrastie v nádhere Milosti Jedného Sveta. Tu ste Tvorcom - Prežívajúcim, ako aj Prežívajúcim - Tvorcom, tým, kto určuje osud. Toto môžete ovládať. Toto môžete stelesniť po všetky veky. Vo vnútri svetov MEST, môžete len dať svoju energiu a čas mnohým alebo niekoľkým krátkodobým realitám.

      Uvedomujem si, že som ťažko zrozumiteľný a akosi indiferentný k vašej pôvodnej otázke, ale keď sa pozriete opatrne, uvidíte svoju odpoveď nie tak veľmi v literárnom texte, ale vo vedomí za slovami.

Otázka 8 - Je systém Síria solárnym plexom centra bytia, ktoré má za hlavné centrum Veľkého Medveďa?

Odpoveď 8 - Opäť chápem a vážim si vašu túžbu pochopiť tieto záležitosti, ale pri riziku nadbytočnosti čokoľvek, čo poviem - relevantne k vašej otázke, vám pomôže vo vašom hlbšom pochopení Toho Kto Má Byť Poznaný V Duši (vy)
(OWOBIK - One Whom Ought Be Inwardly Known). Keď dovolíte samým sebe, aby ste boli vtiahnutí do týchto smerov, potom sa pripravte, že budete sklamaní de-orbitálnymi silami, ktoré vás vtiahnu do MOTE v obrane vašej ignorancie OWOBIK.

     Túžba po vedomostiach o MOTE je prevažne funkciou ega. Je veľa vysoko rozvinutých duchovných učiteľov s iniciáciami a s prekročením siedmej úrovne, ktorí vám nemôžu dať zásadné odpovede na otázky o MOTE.

     Je to tak, pretože reality konsenzu - reality mnohých v MEST - nemajú opodstatnenosť v ich učeniach. Poznám učiteľa, ktorý je nadaný v záležitostiach srdcovej čakry na jej najezoterickejších úrovniach, ale ak by ste sa ho opýtali na vzťah S3 (posvätné zvukové symboly) k 268 celulárnym meridiánovým líniám v palete a hypotalame, pokrčil by plecami. Túžil by poznať odpoveď, ale len preto, lebo sa potenciálne týka oblasti jeho špecializácie, keďže energetický systém individualizovaného vedomia je holistický a zjednotený. Avšak ak by bola položená otázka o kozmickom ráde ako prvá, možno by poznal odpoveď, ale pravdepodobne by obrátil vašu pozornosť na osobnú úroveň, upozorniac vás - ako som to urobil aj ja - že predtým, ako sa oblasť vašich otázok rozšíri do kozmu, najprv pochopte to, z čoho ste zložení, čím ste, aké sú vaše vzťahy k Prvotnému Zdroju, čo je vašou úlohou/dharmou, čo si premietate do vášho osobného vesmíru a prečo.

      Z vlastnej skúsenosti viem, že tí najlepší učitelia obracajú otázku o kozmických MOTE najprv k základnému pochopeniu OWOBIK, potom k ezoterickému pochopeniu OWOBIK, k vzťahu OWOBIK k jeho pôvodom a osudu, k vzťahu OWOBIK ku kozmickému plánu a nakoniec k ceste špecializácie, ktorou jednotlivec predloží svoje dary ducha. Žiaden stupeň tohto poradia nie je hermeticky uzavretý a oddelený od tých druhých. Steny medzi nimi sú porézne, ale napriek tomu učiteľ udržiava oblasť zamerania v rôznych úsekoch a štádiách.

      Prosím pochopte, že keby som bol vo vašej prítomnosti, mohol by som sa vás opýtať desať otázok o ľudskom ušno-mozgovom komplexe a desaťkrát by ste nevedeli odpovedať. Nie preto, lebo tieto informácie nie sú dostupné vo vašej miestnej knižnici alebo kníhkupectve, ale preto, lebo ste ich neštudovali. Uisťujem vás, že pochopiť toto je dôležitejšie než kozmologický poriadok vzdialených solárnych systémov.

     Znamená moja odpoveď, že stúpenec by nikdy nemal klásť otázky o kozmických MOTE? Nie. Na tejto línii otázok nie je nič zlé, pokiaľ chápete, že majú dôsledky a hľadiská a že sa k nim priblížite, vedomí si ich prirodzených nedostatkov. Sú výnimky z tohto pravidla? Áno, tie sú vždy.

      Videl som študentov, ktorí mali vrodený dar pre kozmické MOTE, čo je podstatný komponent špecializácie ich dharmy. Títo jednotlivci majú sklon byť nadšení, snažiac sa čo najviac artikulovať a hodnotiť intuitívne čo cítia - čo sú typické artefakty iných životov alebo portálov vedomia, ktoré sú podprahové pre ich vedomé vnímanie. Títo študenti sú ako detektívi pri hľadaní skrytých vypínačov v tmavej miestnosti.

       Viera - podprahová ako môže byť - je, že keď môžu tie vypínače zapnúť, ich osvietenie je zaistené. Ich karma je vyčistená a majú svoj osud vhodne pod kontrolou. Realitou je, že tmavá miestnosť nie je kozmická, je osobná a tma je motivačnou silou, ktorá prebudí "Detektíva", aby spoznal seba. Kozmické MOTE sú primárnym rozptýlením počas cesty.

      Čo je budivé a dôstojné vašej energie (hoci to náleží k vesmíru) je pred-formujúci a pred-poznávací aspekt: jednota za polaritou. Multivesmír je najväčší otvorený systém, vždy seba-korigujúci a hľadajúci dynamickú rovnováhu svojej pôvodnej vibrácie. Jednotlivec je časticou tohto makrosystému, vibrujúcou v súzvuku. V najhlbšom jadre jednotlivec už chápe, čo je potrebné vedieť o kozme, a je v rozvojovom, vývojovom stave napodobovania pred-formatívneho aspektu multiverza.

 

Otázka 9 - Ak je ´Lyricus spojený s Centrálnou Rasou alebo WM a veľká väčšina je z Centrálnej Rasy´, vyžaruje to z tohto solárneho systému? Ak áno, z akej schémy a zemegule? Ak nie, hovoríme o oblasti Plejád? (Náuky predsa majú silný Lúč 3, ich tretí aspekt.) Ak je to tak, má potom "Centrálna Rasa" nejaký vzťah k Centrálnemu Spirituálnemu Slnku?

Odpoveď 9 - Lyricus je najprednejšie bratstvo učiteľov organizované v siedmich vedomostných kategóriách - každá je komponentom procesu, ktorý odblokuje druhy k zavedeniu ich vrcholnej technológie a vedomosti v snahe nevyvrátiteľného vedeckého objavu ľudskej duše (známeho ako Veľký Portál). Tento objav - nie ako osobnejší, introspektívny proces jednotlivca - je navrhnutý pre druhy celkove, a preto obsahuje oveľa mnohoznačnejšiu snahu a koordináciu.

      Je účelom tohto zámeru, že Centrálne Spirituálne Slnko je skutočne pripojené a slúži ako zosilňujúci systém pre ciele Lyricusu. Primárny vzťah medzi Lyricusom a Centrálnym Spirituálnym Slnkom je porovnateľný s plachetnicou a jej vzťahom k vetru. Keďže Lyricus je poslanie smerujúce vonkajším smerom, Centrálne Slnko pôsobí ako energetizujúca sila pri distribúcii učení Lyricusu - nie tak veľmi ako tvorca obsahu a princípu, ale skôr ako pohotovostný a prípravný faktor pri cieľových druhoch učení Lyricusu.
Zatiaľ čo Lyricus je intelektuálne zrovnaný s Hierarchiou a jej cieľom a zámerom, tiež nesie oddelené učenie prostredníctvom zakódovaného zvuku a svetla, ktorého časťou sú Tvorcovia Krídel.

Otázka 10 - Za čo považuje Hierarchia súčasnú post-Irakovú situáciu, pokiaľ ide o ´zapečatenie dvier, kde prebýva zlo´? Získalo znovu Temné Bratstvo moc, ktorú malo pred 2. svetovou vojnou, keď pracovalo prostredníctvom osových národov? Je situácia týkajúca sa rovnováhy sily medzi Bielou a Čiernou Lóžou) považovaná teraz za neistú a vratkú? Kto má v súčasnosti navrch?

Odpoveď 10 - Temná Lóža pokračuje v konzumovaní a plánovaní moci vo fyzických a emocionálnych úrovniach Zeme bez ohľadu na vonkajšie vojnové udalosti. Inými slovami, vojny a politické nepokoje nie sú barometrami Temnej Lóže. Skôr sa znaky Temnej Lóže dajú nájsť v etike dospelých a detí a ako situačné etiky na kolektívnej báze opätovne odkláňajú globálnu kultúru preč od Božej vôle-pre-dobro. Kým Navigátor Jednoty (komponent ľudskej duše) nebude objavený a jeho praktické aplikácie nebudú využívané masami ľudí, Temná Lóža bude dominovať v tejto fyzickej ríši.

     Jej dominantnosť umožňujú ľudské druhy, ktorým chýba identifikácia so zjednocujúcou silou, ktorú Navigátor Jednoty zakotvuje vo vyššej mysli. Tento pocit oddelenia od bratstva duší je jednoduchou zbraňou, ktorú využíva Temná lóža, aby získavala, udržiavala a motivovala svojich prívržencov.

Otázka 11 - Zionisti boli nástrojom Temného Bratstva pred a po 2. svetovej vojne: "Zapečatenie tých dvier nebolo úspešne prevedené, je časťou múdrosti, aby bolo v čase objavené. Tieto Sily Zla pracujú prostredníctvom trojuholníka zla, z ktorého jeden bod sa dá nájsť v Zionistickom hnutí v Spojených štátoch, ďalší v strednej Európe a tretí v Palestíne. Palestína už viac nie je Svätou zemou a nemala by byť za ňu považovaná."[1] Je tento trojuholník stále aktivovaný prostredníctvom ´Neoconov´ v americkej administratíve? Ak áno, aká nebezpečná je ich agenda, pokiaľ ide o nadvládu Ameriky a Izraelu na Strednom východe?

Odpoveď 11 - Vaša otázka má v sebe dohady, ktoré nie sú celkom presné, a preto ak by som mal priamo odpovedať, moja odpoveď by bola z donútenia obmedzená.

      Dovoľte mi len povedať, že Palestína a Izrael sú menšie elementy vo veľkej schéme koncentrácie ovládania hlavných zdrojov Zeme (t. j. ropy, zemného plynu, vody, potravinových komodít, zlata, diamantov atď.), tam nájdete pôsobenie Temnej L. Použijúc túto líniu zdôvodnenia, Izrael ani Palestína nevlastnia tieto životné zdroje.

      Tieto zdroje sú zdrojom životnej sily Temnej Lóže, ako aj mocenskou základňou, z ktorej stúpajú k prominencii a uplatňujú svoju chamtivosť. Bolo to takto stovky generácií. Toto je pravda pre terru-zem ako pre každú planétu, na ktorej sa nachádza život s nositeľom duše DNA v čase pred Veľkým Portálom.

     Planetárne životne dôležité a hodnotné zdroje priťahujú tých, ktorí sa identifikujú s mocou namiesto s bratstvom, s využívaním namiesto spolupráce. Toto je pravý a skutočný základ Temnej Lóže.

Otázka 12 - Je správna teória sprisahania, že útok na WTC 9. 11. bol navrhnutý vládou Spojených štátov a /alebo Izraelskou tajnou službou? Aký bol stupeň spoluviny v operácii Osama Bin Ládina? Sú Osama Bin Ládin a George Bush učeníkmi a ak áno, aký je ich vývojový status? 1 - 2 stupeň? (1.3, 1.5 atď.)

Odpoveď 12 - Nikto nezosnoval tragédie z 9. 11. okrem tých, ktorí to previedli. Temná Lóža to neorganizovala. Je to prirodzená, organická udalosť vyvstávajúca zo vzájomne nesúvisiacich, neslobodných populácií sveta, ktoré sa snažia vrátiť útok za to, čo považujú za kultúrnu genocídu.

      Kultúrna genocída (robím rozdiel medzi rasovou genocídou) je jedným z jemnejších spôsobov, ako presunúť ovládanie zdrojov na Strednom východe. Niekto by mohol namietať, že Temná Lóža alebo vláda Spojených štátov vedeli, že niečo ako 9. 11. sa môže vyskytnúť, ale nepredpísali spôsob zničenia ani to špecificky neumožnili. Skôr ukazujú svoju moc a kultúrnu autokraciu s tým spojenú vediac, že reakcia je nevyhnutná.

      Proti každej nekontrolovanej moci je hnutie odporu. Je to zákon vesmíru a Temná Lóža si je toho veľmi dobre vedomá. Avšak hnutie odporu môže byť manipulované, aby vyvolalo strach, je to strach, ktorý ďalej degraduje situačnú etiku a otvára dvere involúcii.

     Čo sa týka úrovní učeníctva alebo vývojového statusu je to veľmi osobná záležitosť a nikdy nie je odhalená učiteľmi Lyricusu. Ba čo viac, akýkoľvek nepatričný dôraz na iniciačný status, obzvlášť na taký, ktorý sa netýka vášho, je energiou namierenou nesprávnym smerom.

Otázka 13 - Považuje Hierarchia za hrozivú rezolúciu izraelsko-palestínskej krízy? Uvažuje Manu, že podnikne drastické opatrenia, ak sa situácia čoskoro nevyrieši?

Odpoveď 13 - Rezolúcia krízy na Strednom východe je poprepájaná. Izraelsko-palestínsky konflikt je tankovaný dôvernou, nevyčerpateľnou zásobou vzájomnej nevôle, všetko smeruje k problému kultúrnej genocídy a k presunu kontroly nad životnými zdrojmi.  Keď pôvodní Američania podstúpili tento proces, najprv mali hnutia odporu, ale nakoniec podľahli dlhotrvajúcej, nekonečnej sile bieleho expanzívneho hnutia. Toto nebude prípad uvedeného konfliktu. Bude pokračovať v mnohých dekádach ustavičných cyklov pokoja zbraní a opätovných začiatkov nepriateľstva.

      Manu Piatej Rasy sa nezaoberá záležitosťami tohto druhu. Ak by sa zaoberal, nepripravoval by sa na ďalší evolučný štandard DNA nosiča duše. Toto je hlavná úloha, ktorou sa v súčasnosti zaoberá Manu.

Otázka 14 - Aký je pokrok stelesnenia Hierarchie? Kto a akí Majstri pracujú "medzi ľudstvom" v tomto bode?

Odpoveď 14 - Vízia Hierarchie, ako ju preniesla Alice Bailey, bola nekompletná, keďže nezahŕňala Lyricus a Kmeň Svetla, ktorý obkolesuje Veľké Centrálne Slnko (aby som vymenoval dve vylúčenia). Toto bolo zámerné prehliadnutie navrhnuté na to, aby zjednodušilo a obmedzilo misiu Hierarchie. Pokiaľ ide o stelesnenie Hierarchie, odlišuje sa podľa planéty/druhu. V supervesmíre 7 je približne 30 triliónov potenciálnych život nesúcich planét, Nosič Duše DNA je distribuovaný na približne 0.0015% z týchto planét, alebo na asi 4,5 miliarde planét. Viete si predstaviť rozsah takého podnikania? Hierarchia je stelesnená vo veľmi malom percentuálnom podiele, menej než 1%, alebo asi na 840 000 rôznych druhoch.

      Ako môžete vidieť, stelesnenie je z pohľadu Hierarchie proces, ktorý zahŕňa oveľa väčší rozsah než terru-zem. Čo sa týka vašej otázky, všetci pozemskí zástupcovia Bielej Lóže pracujú medzi ľuďmi. Predpokladám, že v skutočnosti naozaj myslíte to, ktorí známi majstri sú fyzicky inkarnovaní v tejto dobe. Nemám dovolenie odhaliť tento zoznam. Poviem vám, že je približne 165 majstrov (6. iniciácia a viac), ktorí sú fyzicky prítomní na terre-zemi a ktorí pôsobia ako predvoj duchovných zborov, väčšinou prostredníctvom ášramických aktivít. Sú niektorí majstri, ktorí si dovolili vystúpiť z relatívnej anonymity a ochrany ášramu, ale týchto je menej ako tucet a okrem jedného mena ich nepoznáte v literatúre Alice Bailey alebo inej, spojenej s Bielou Lóžou.

      Avatár Syntézy je inštruovaný prostredníctvom Lyricusu a ako viete, pôsobí spoločne a koordinovane s Kristom. Avatár Syntézy je dôverne spojený s cieľmi Lyricusu, znalý, že Veľký Portál a návrat Vedomia Krista podnietia a urobia trvalým Vedomie Jedného Ľudstva a Jedného Sveta.

Otázka 15 - Návrat Krista bol pôvodne navrhnutý okolo roku 2025. Bol ten dátum nejako posunutý dopredu a ak áno, aké je terajšie približné načasovanie?

Odpoveď 15 - Načasovanie návratu Krista súvisí s načasovaním výstupu Neviditeľnej Cirkvi. Tieto dve veci sú neoddeliteľné. V slovníku Lyricusu je Neviditeľná Cirkev vzostupom Veľkého Portálu a jeho významnosti ako zjednocujúcej platformy odkazu náboženstiev a systémov založených na viere. Vedomie Krista iba pripraví Neviditeľnú Cirkev, aby vládla v ľudskom srdci a vyššej mysli, a Kristus vskutku vystúpi hneď nato v evolučnej službe.

     Vzhľadom na vašu otázku o načasovaní je nemožné ustanoviť špecifické časové opatrenia pre udalosti, ktoré zahŕňajú súhrn ľudských rozhodnutí. Pravdupovediac, je to nakoniec ľudské rozhodnutie, nie rozhodnutie uložené Hierarchiou.

Otázka 16 - DK povedal, že v tomto storočí príde učeník, aby vykonal tretie zavedenie náuk, ktoré začali Blavatsky a Bailey. Ukáže sa ešte tento učeník a sú tie náuky v procese rozširovania Majstrom stúpencovi? Akú majú tieto náuky formu? Odlišujú sa radikálne od tých, ktoré boli dané predtým? Ak áno, ktorý Majster to urobí (DK?) a kto je tým učeníkom, alebo v ktorej časti sveta sídli?

Odpoveď 16 - Nie som schopný v tomto čase vyjadriť sa k tejto jednotlivej otázke.

Otázka 17 - Aké percento ľudstva považuje Hierarchia za v súčasnosti podstupujúce prvé zasvätenie? Kto ju už podstúpil?

Odpoveď 17 - "Strecha" túžby v akokoľvek božsky orientovanom zasvätencovi na Svätej Ceste nepozostáva zo stupňov alebo dokonca z ťažko získaných úspechov, ktoré reprezentujú. Pozostáva z príspevku ich duše k rozšíreniu evolučných podmienok svojho príslušného druhu. Z tohto dôvodu iniciácie nie sú obzvlášť dôležité v očiach hierarchie, ani v nich nevidia vyznamenania cti alebo poverení vyššieho účelu.

      Tým chcem povedať, že chápem povahu vašej otázky a dám vám niekoľko všeobecných ukazovateľov. Jestvuje nepatrne menej než 100 000 zasvätencov, ktorí sú teraz inkarnovaní na Zemi a ktorí nasledujú Cestu Múdrosti, ukradnutú Hierarchiou. Nasledujú majstrami vyložené princípy a praktikovanie týchto princípov v každodennom živote. Nie bezúhonne, ale s ľudskými rozporuplnými vlastnosťami.

     Avšak počas nasledujúcich 3 generácií bude príliv pokročilých duší inkarnujúcich sa na terru-zem. Tento príliv nazývame: Symetria Nebies. Pokročilé duše (väčšinou nepochádzajúce zo slnečnej sústavy) budú kódované s predispozíciami transformácie. Do roku 2080 ich bude viac ako 200 miliónov. Toto sú transformátori, ktorí prinesú symetriu do asymetrických fyzických a emocionálnych oblastí. Budú to vodcovia tohto vývinu, ktorí budú zodpovední za objavenie a nezvratný dôkaz ľudskej duše.

      Je to vyvrcholenie ľudského naplnenia v tomto evolučnom cykle, a je to nepopierateľný cieľ všetkých vnútri Bielej Lóže, pretože tento objav nepatrí jednotlivcovi. Nie je krytý posvätnosťou individuálnej oblasti zážitku. Je to stelesnenie Hierarchie a svojím nezmazateľným znakom sa dotkne vedomia každého.

     Vedomie Krista objav upevní a Neviditeľná Cirkev to bude chrániť pred všetkými, ktorí sa pokúsia tento objav osočovať, potlačiť alebo mu zabrániť.

Otázka 18 - Ak je biotechnológia na prudkom vzostupe a keďže existuje mnoho etických úvah o získavaní kmeňových buniek z ľudských plodov (klonovanie atď.), považuje Hierarchia niektoré z nich za nepostrádateľné? Alebo je to len vytváranie monštier ľudstvom na vyššom otočení evolučnej špirály, ako skoncovala Lemuria - ale tentoraz s vyššou inteligenciou? Prejavuje sa teraz karma tej periódy postupu?

Odpoveď 18 - Výskum klonovania odkryje dôležitú súčasť Veľkého Portálu. Je to chápané ako životne dôležitý výskum a je to takmer vždy nevyhnutný krok na ceste k jeho objavu u rozvíjajúcich sa druhov. Výskum ľudského genómu sa netýka replikačnej povahy rekombinačnej DNA a tento rozdiel robí výskum klonovania drahocenným. Počas tejto štúdie sa vynára vedomosť o tom, ako môže byť Prvopočiatočná DNA vedecky aktivovaná interakciou so strážcami špecifického génového potenciálu: histónmi.

Otázka 19 - V svetle vyššie uvedeného a stanoveného, že veľa karmy sa vybíja rodovo cez ľudské telo, ako sa Hierarchia pozerá na vedu, ktorá sa pokúša liečiť rakovinu a iné karmické choroby in utero (počas tehotenstva) alebo ináč? Inými slovami, ako by sa karma vybila inými fyzickými prostriedkami (t.j. telo môže zlyhať v každom prípade, práve ako klonovaná ovca "Dolly") alebo na inej úrovni?

Odpoveď 19 - Odpoveď na túto otázku sa nachádza v zákone prirodzeného výberu. V živote sú niektoré podmienky (a toto je jedna z nich), ktoré nie sú spôsobené vyšším duchovným zákonom (v podstate karmickým), ale sú skôr výsledkom fundamentálnych fyzických princípov tak ako gravitácia. Zákon prirodzeného výberu je jedným z nich. Keď sa púšťate do genetiky prostredníctvom medicínskych zásahov, zahrávate sa s týmto zákonom a môžete očakávať reakcie.

      Domnienka, že choroba je "karmicky vyvolaná", je nesprávna. Choroba je následok mnohých vecí, niekedy súvisí s karmou, ale viackrát je to dôsledok hlbšieho účelu: v tomto prípade objavenia duše. Bez medicínskej technológie, ktorú choroby vyžadujú, by ľudská duša zostala neoddeliteľnou súčasťou viery, a preto by našla svoju cestu do podmnožiny druhu, ale neniesla by takú obrovskú závažnosť a význam, ako keď je jej existencia dokázaná vedou.

      Choroba slúži účelu pre širší druh, napriek tomu, že sa zdá absurdnou v kontexte jednotlivca. Medicínska technológia, ktorú druh vyvíja na boj s vlastnou smrteľnosťou, je presne požadovaným technickým základom, aby veda dokázala existenciu duše (Veľký Portál).

Otázka 20 - Je SARS biologickou zbraňou a ak áno, kto ju vyvinul a použil? Alebo je to výsledok masového strachu, za aký sú iné nákazlivé ochorenia považované z hľadiska ezoteriky?

Odpoveď 20 - SARS je prirodzený následok biologickej rozmanitosti a splynutia organických druhov. Na tomto prepuknutí nie je zákerné nič, čomu by sa nedalo zabrániť lepšou hygienou.

Otázka 21 - Je Hierarchia znepokojená hrozbou použitia jadrových zbraní? Dovolili by ich použitie za niektorých okolností?

Odpoveď 21 - Vo vnútri Hierarchie nie je jednotný názor na túto záležitosť. Nehľadiac na intervenčné stratégie Hierarchie, tento vesmír je založený na princípe slobodnej vôle. Intervencie sa zvažujú veľmi, veľmi opatrne - v časovej postupnosti a tiež mimo nej - a vykonávajú sa zriedka, iba ak významne nenarušia hlavný cieľ Hierarchie, ako je objavenie Veľkého Portálu.

Otázka 22 - Aké sú dnes nedostatky učeníkov podľa Hierarchie? Sú rovnaké, ako bývali (t.j. nedostatok citlivosti na dojem, zotrvačnosť, strach, materializmus atď.)?

Odpoveď 22 - Ani tu Hierarchia nie je jednotná. Z hľadiska Lyricusu, ktorého perspektívu poznám najlepšie, sú dnes 3 hlavné nedostatky učeníkov:

1. Pôsobia v CoD (Caves of Disconnection - Jaskyne Odlúčenia), ktoré oslabujú ducha súčinnosti a zdieľania, ktorý je požadovaný na osvieženie a oživenie náuky. Metafora jaskyne sa tiež týka tohto problému, pretože prirodzená tendencia učeníka je udržať ezoterické náuky ezoterickými. Toto neplatí len pre Cestu Múdrosti Bielej Lóže, ale tiež pre príbuzné polia genetiky, jadrovú fyziku, teóriu zvuku a svetla, kozmológiu, novú psychológiu atď. Učeníci sa potrebujú vzdelávať vo všetkých týchto oblastiach, pretože všetky sa týkajú ľudstva.

2. Náuky Svätej Cesty nie sú pevné ani kompletné. Učeníci si musia zachovať svoju flexibilitu a ochotu nielen rozvíjať súčasné náuky v nových oblastiach vyjadrenia, ale tiež hľadať, ako náuky môžu byť syntetizované alebo krížené s novými náukami, ktoré z nich vyplývajú. Učeníci majú ten nedostatok, že sú uzamknutí do tradičných paradigiem a ochraňujú svoju intelektuálnu žiadosť v záujme ega a familiárnosti komfortu.

3. Ezoterika sa ťažko stane exoterikou, ak jasne nedemonštruje etickú povahu, ktorá je v živote učeníka manifestovaná. Inými slovami, konzistencia pravých vzťahov a vôľa pre dobro je vyjadrená poctivo prúdom života jednotlivca od jedného konca k druhému. Toto si vyžaduje výnimočne disciplinovanú cestu k jednej komunikácii používam termín komunikácia v jeho najširšom význame.

Otázka 23 - Aké sú hlavné oblasti, na ktoré by mohli svetoví učeníci zamerať svoju pozornosť, aby urýchlili prácu Hierarchie?

Odpoveď 23 - Nie je nič iné, na čo sa treba sústrediť, než na prekonanie nedostatkov, stručne spomenutých v odpovedi 22. Chápem povahu vašej otázky, ale Hierarchia nevyžaduje vedomé a úmyselné skupinové zameranie učeníkov na uskutočnenie alebo urýchlenie jej úlohy.

Otázka 24 - Plán, ktorý sa Hierarchia snaží uskutočniť, je predmetom neustálych modifikácií. Akých je dnes ich 5 hlavných priorít?

Odpoveď 24 - Priority nie sú stanovené číselne. Inými slovami, v Hierarchii je základný cieľ a stovky súvisiacich taktík. Niektoré taktiky možno majú závažnosťou bližší termín než iné a v tom je zmysel pre prioritu, ale všetko je časťou evolučného systému, ktorý stavia ľudský druh a dôkaz duše na kurz smerujúci ku kolízii.

      Každý evolučný systém je navrhnutý tak, aby sa napokon transformoval na novátorský systém s novým, ale príbuzným účelom. Evolučné systémy majú zreteľnú kulmináciu, ktorá je katalyzátorom, aby sa transformácia odohrala. V prípade súčasného evolučného systému ľudstva je objav Veľkého Portálu zreteľnou kulmináciou, a keď nastane, posunie evolučný systém od ľudského druhu (planetárne zameranie) k interdimenzionálnemu druhu (medzigalaktické zameranie), založenému na schopnosti ľudstva použiť Veľký Portál ako rozhranie k Sieti Zvrchovanej Jednoty.

      Zodpovedajúce aplikovanie Veľkého Portálu pripadne na učeníkov Svätej Cesty, aby ju verne vykonali. Všetky školenia, prípravy a obete dnešných dní sú navrhnuté, aby zapojili učeníkov budúcnosti zodpovedne riadiť a ochraňovať výsledky Veľkého Portálu. Toto je ohniskový bod Hierarchie, hoci nie všetci vnútri Hierarchie sú si vedomí tohto preklenujúceho cieľa a jeho kulminácie, predpovedanej v poslednej štvrtine 21. storočia.

Otázka 25 - Hrozí svetová hospodárska recesia? Považuje Hierarchia za nutné, aby sa vyvinul nový finančný systém?

Odpoveď 25 - Je jedno Zenové príslovie: Posledná vec, ktorú si ryba všimne, je voda. Recesia sa blíži a je globálna. Je výsledkom kontroly zásob peňazí / aktív / životných zdrojov Temnou Lóžou. Hierarchia sa nezaoberá finančným systémom, pokiaľ technológia, nutná pre Veľký Portál, dostáva investície (a bude ich dostávať).

Otázka 26 - Rozumiem tomu tak, že ľudstvo ako celok, ako aj sama planéta a všetky formy života na nej podstupujú rozsiahle biologické zmeny na tých najzákladnejších úrovniach. Sú medzi nami takí, ktorí sú si toho vedomí, t.j. ktorí učinili rozhodnutie stelesniť energiu našej Duše, Navigátora Jednoty atď. Mnohí z nás začali tento proces pred vyše desaťročím a ďalej zažívajú mučivú bolesť a nepokoj vo fyzickom tele, ako aj návaly depresie a mentálne a emocionálne výzvy. Niektorí to považujú za transformáciu, vzostup, čistenie karmy predkov atď. Táto záležitosť sa týka mnohých, mohli by ste to, prosím, komentovať? Napr. aké je skutočné dianie a čo môžeme očakávať, ako proces precitnutia pokračuje a / alebo ako sa završuje?

Odpoveď 26 - Ďakujem vám za otázku a za záujem o túto tému. Je pravda, že ľudský nástroj v niektorých prípadoch podstupuje zmeny a že tieto zmeny môže zažívať niekedy intenzívne a niekedy neobyčajne subtílne. Avšak závažnejšie zmeny - týkajúce sa základnej štruktúry ľudského nástroja - sa nevyhnutne neprejavujú ako fyzický nepokoj alebo emocionálne krízy.

     Veľmi často sa fyzický nepokoj a emocionálne turbulencie môžu pripísať nespočetným a nesúvisiacim príčinám, ktoré (som si istý, že budete súhlasiť) nie sú spojené s týmto základným vývinom ľudského nástroja. Každý musí použiť svoju súdnosť a vlastné vedomosti, aby rozlíšil pôsobenie počasia, výživy, stresových podmienok atď. od tých podstatnejších zmien, ktoré sa vyskytujú na atomárnych alebo sub-atomárnych úrovniach.

     Ľudský nástroj má zmiešanú štruktúru. Nie je jednoducho len fyzický. Zahŕňa cestičky mysle a emocionálneho intelektu, ktoré sú dôvernejšie poprepájané s Navigátorom Jednoty než fyzické telo. Je to Navigátor Jednoty, ktorý vyjadruje svoju formu vedomia prostredníctvom ľudského nástroja živšie a toto vyjadrenie energetizuje cestičky, ktoré spájajú alebo "premosťujú" myseľ a emocionálne vedomie s Navigátorom Jednoty.

     Môžete si predstaviť tieto cestičky ako koreňový systém. Myseľ a emócie sú ako korene fyzického tela, čerpajúce výživu z Navigátora Jednoty. Keď je Navigátor Jednoty aktivovaný, aby sa vyjadril živšie vo fyzickom, 3-dimenzionálnom svete, jeho dodávka výživy je zintenzívnená; myseľ a emócie nepochybne absorbujú túto intenzifikáciu a prenášajú ju ďalej do fyzického tela.

     Prítomnosť Navigátora Jednoty je pre ľudský nástroj neviditeľná a z väčšej časti priamo nepocítiteľná. Vyššie cestičky mysle si ho predstavujú; tieto obrazy sú preložené emóciám a telu prostredníctvom hudby tak živo ako nijakou inou formou umenia. Každá osoba reaguje na tieto preklady trochu inak, neexistuje štandardná reakcia.

     Dôležitú vec, ktorú je potrebné pochopiť, je tá, že prítomnosť Navigátora Jednoty sa vtláča do fyzickej dimenzie a zanecháva svoj nezmazateľný efekt. Je veľa dôvodov, prečo sa to deje, ale najpozoruhodnejšie je, že jednotlivci inkarnujúci sa v tejto dobe budú vedome a v niektorých prípadoch podvedome vyvolávať vedomie Navigátora Jednoty, aby vyžarovalo svoju zjednocujúcu energiu pre ľudský nástroj.

Otázka 27 - Je fér stav, že ste súčasťou Učiteľského Rádu Lyricus, ktorý má základ v systéme Síria (Corteum) napriek skutočnosti, že pochádzate z odľahlej galaxie?

Odpoveď 27 - Na túto otázku sa ťažko odpovedá, prinajmenšom slovami. Vyžaduje si to, aby ste zreorganizovali vašu definíciu entity. Vaša otázka naznačuje, že nemôžem operovať vo viacerých systémoch súčasne. Viem, že ste si vedomý, že v Bratstve sú takí, ktorí praktizujú bilokáciu. Zatiaľ čo o tomto je typicky uvažované v kontexte fyzického tela, multilokácia vo vyšších telách nie je pre členov Lyricusu len možná, ale aj nutná. Čas mi nedovoľuje vymenovať dôvody, hoci najdôležitejší dôvod je celkom intuitívny: multilokácia nám umožňuje "rozšíriť" prítomnosť našich vibračných vedomostí širšiemu obecenstvu.

Otázka 28 - Sú Bytosti Šambaly Tvorcovia Krídel? Je Sanat Kumara Tvorca Krídel? Keď som prvý raz čítal Víziu Mantustia, myslel som, že táto bytosť by mohla byť Sanat Kumara. Je Mantustia Sanat Kumara, a ak nie, kto je Mantustia?

Odpoveď 28 - Len s vedomím úsilím som schopný rozlíšiť Tvorcov Krídel od všetkých cítiacich foriem života v 7. supervesmíre. V realite, v ktorej slúžim, sú všetky cítiace a individualizované formy života rodinou zvrchovane celistvých známych ako Centrálna Rasa Sedem, alebo Tvorcovia Krídel. Čas - ako vzťahujúci sa element - redukuje jednotu vedomia oddeľovaním a jednoznačným zoradením vedomia. V mojom prirodzenom stave nevidím čas týmto spôsobom, a preto vás vnímam ako Tvorcov Krídel tu a teraz, nie v nejakej vzdialenej alebo predstavovanej budúcnosti. Samozrejme tiež dokážem vidieť, ako Navigátor Jednoty v ľudskom nástroji neohrabane zápasí, aby vykonával túto realitu v 3-dimenzionálnom priestore. Ale je to podmienka odlúčenia a viac špecifické, nezakúšanie odlúčenia, ktoré vytvára toto nemotorné uvedenie Navigátora Jednoty.

      Mantustia je pozdvihnutý majster, ktorý je pre Zem mimoriadnou entitou planetárneho významu, avšak, nie je to Sanat Kumara. Vnútri Učiteľského Rádu Lyricus sú rozdiely medzi osobnosťami založené na vyučovacej metóde, ktorú osobnosť používa. Je široký okruh metodológií, ktoré sa môžu používať, a sú presvedčení učitelia, ktorí založili metódy zlučovania týchto metód takým spôsobom, že môžu u svojich študentov vyvolať objavnú skúsenosť prostredníctvom jednoduchej zmeny jazyka. Mantustia vyvinul mnohé z najznámejších rozhovorov Lyricusu. Je majstrom majstrov najezoterickejšieho rádu vnútri Lyricusu, ktorý vyvíja rozhovory, náučné metodológie a empirické učenia prostredím vnútri ľudského genómu. Budete schopní rozoznať jeho hlas, tak ako máte záhadnú schopnosť integrovať paradox s pravdou v autoritatívnom odtieni. Ak je vypočutý v jeho čírom, materinskom jazyku, hlas a múdrosť Mantustia hraničí s neporovnateľnosťou.

Otázka 29 - Je silný predpoklad, že Patanjali bol možno súčasťou Učiteľského Rádu Lyricus. Bol Patanjali Tvorca Krídel a člen Lyricusu? So všetkou patričnou úctou - odvoláva sa písmeno P pri Majstrovi P na P(atanjaliho)?

Odpoveď 29 - Patanjali sa výslovne netýka Lyricusu. Je spojený s planetárnym učiteľským rádom tohto sektora galaxie Mliečnej dráhy. Patanjaliho Sútry sú navrhnuté, aby vyrovnali entitu s vibráciou zjednotenia vštepenou vnútri Navigátora Jednoty. Žiaľ, boli použité na iné účely väčšinou zasvätencov (napr. kontrola mysle), a pri tomto zneužití ich vlastná sila bola oslabená.

     Patanjaliho prítomnosť na Zemi je dobre zahalená kvôli jeho mimozemskému pôvodu. Bol pokročilým mysliteľom a akademikom svojej doby, a len niektorí mohli rozumieť jeho skutočným náukám týkajúcich sa synchronizácie vibrácie Navigátora Jednoty v ľudskom nástroji.

     V tomto čase nie som schopný odpovedať na vašu otázku ohľadne Majstra P.

Otázka 30 - Je okrem slova "Hierarchia" iné slovo, ktoré môžem použiť a ktoré je viac príbuzné s jej pravou povahou?

Odpoveď 30 - Páči sa mi koncept "Organizačné Zoskupenie Zdroja" (Source Organizational Alignment) alebo SOA. Znamená to, že zdroj organizácie je oprávnene splnomocnený zaviesť víziu na dosiahnutie skupinovej energie. Všetci, ktorí investujú svoj čas a energiu do usporiadania, majú zodpovednosť k zoskupeniu tejto vízie. SOA je alternatívna definícia Hierarchie, ktorá predpokladá jej pravú povahu.

     Avšak, povediac toto, vynorí sa problém, ako Hierarchie ochraňujú víziu zdroja, keď sa prihodia tri okolnosti:

-Zdrojová vízia bola časovo ohraničená na obdobie jednej generácie, a usporiadanie pretrvá zdrojovú víziu.

-Zdrojom nebol skutočný vizionár alebo znalec v predvídaní posunov ľudského správania založených na zmenách prostredia.

-Vynoria sa podstatné hrozby alebo príležitosti, ktoré udrú na víziu a vyžiadajú si jej modifikáciu.

     Majte na pamäti, že Veľký Vesmír, zatiaľ čo je takmer nekonečný vo svojich priestorových rozmeroch, je nekonečne riedko obývaný, pokiaľ ide o humanoidné populácie. Kvôli tejto podmienke sa ľudské populácie učia, ako vzájomne pôsobiť naprieč priestorovými dimenziami vesmíru prostredníctvom SIN (Sovereign Integral Network - Sieť Zvrchovanej Jednoty). Obchodovanie je najbežnejší dôvod, pre ktorý humanoidné populácie vzájomne na seba pôsobia; druhým najbežnejším dôvodom je utváranie bezpečnostných aliancií.

     Toto sú dve najdôkladnejšie formy SOA vo fyzickom, Veľkom Vesmíre. Existujú veľmi premyslené a ďalekosiahle obchodné siete, alebo ako sú niekedy nazývané (toto je voľný preklad) Obchodné Spojenecké Organizácie (TAO - Trade Alliance Organizations). Tieto jednotlivé príklady SOA tvoria pravý základ Hierarchie, ako sa rozširuje na planéty nesúce život, ktoré sa stali aktivovanými v Sieti Zvrchovanej Jednoty.

     Existujú tiež planéty, ktorých populácia dosiahla určitú úroveň duchovnej hĺbky a uvedomenia, ktorá spôsobuje, že sa zdržiavajú používania humanoidnej SOA a účasti v TAO. Toto sú evolučne najpokročilejšie humanoidné populácie, a obvykle uprednostňujú zotrvávanie mimo sporov, ktoré samozrejme vznikajú v humanoidných SOA a TAO. Tieto populácie investujú svoj čas a energiu do prejavovania SOA Prvotného Zdroja a do pomoci iným planétam na ich evolučnej dráhe.

     Na týchto planétach Lyricus ustanovuje predsunutú hliadku. Táto hliadka nesie semienko vízie SOA, ale takej, ktorá je pripojená k vízii Prvotného Zdroja. Medzi týmito planétami je forma komunikácie a organizácie, ktorá môže byť označovaná ako SOA alebo Hierarchia, ale toto nie je Hierarchia, o ktorej ste si vytvorili mentálny obraz.

Otázka 31 - Hovoríte, že to nie je SOA, ktorá je "vyrovnaná s víziou Prvotného Zdroja"? Alebo hovoríte, že môj mentálny obraz nie je dosť presný, aby som si uvedomil pravú povahu SOA na Zemi, ktorá je naozaj vyrovnaná s Prvotným Zdrojom?

Odpoveď 31 - Pozemská SOA bola zavedená pred veľkou potopou členmi Lyricusu, ktorý sa stali známi ako Elohimovia alebo Žiariaci. Tieto bytosti založili na Zemi sedem vedomostných centier. Toto boli inštruktážne prostredia, ktoré zrýchlovali napojenie ľudského nástroja k Navigátoru Jednoty, a odblokovaného človeka zasväcovali k pozdvihnutiu vedomia, takže bolo možné vytvoriť veľkolepé filozofické systémy, ktoré v určitom rozsahu pretrvávajú dodnes.

      Hierarchia (ako ju definujete) bola semienkom, ktoré bolo zasadené tímom Lyricusu, ktorý pracoval s kmeňmi ľudí Zeme. V rozpätí jeden tisíc rokov sa ľudská myseľ dramaticky vyvinula, a spolu s tým sa vynorili technológie, ktoré sú úžasne sofistikované. Väčšina týchto technológií bola použitá na účely duchovnej evolúcie druhu, avšak, ako je to vždy v prípade vesmíru slobodnej vôle, nie všetky kmene ľudí vedeli odolávať psychickým a mentálnym manipuláciám politických lídrov, ktorým sa dobytie zdrojov krajiny zdalo žiadúcejšie, než vývoj duchovne rozvinutých spoločenstiev. SOA Hierarchie sa začalo meniť následkom vyššej priority kladenej na sebazáchovu. Na jeho duchovné hodnoty a ciele nastali útoky a bol nútený ustúpiť do ilegality. Z časti kvôli tomuto rozkolu, veľká potopa vykonávala nový výpočet na ľudskom genóme, a efektívne začali nové druhy. Hierarchia si vzala toto ponaučenie k srdcu, a žiadúcejším vyjadrením jej makroosobnosti sa stala trpezlivosť. Jeho učitelia sa stali vizionárskejšími ohľadom dlhej cesty, ktorá stála pred ľudstvom.

Otázka 32 - Uvedomujem si, že vás veľmi nezaujímajú stupne zasvätenia, ale jednoducho ako vzťažný bod, vyššie uvedený opis mi pripomenul ten bod medzi druhými a tretími zasväteniami, na ktoré DK odkazuje ako na pravdepodobne najobtiažnejší stupeň ľudskej evolúcie (prinajmenšom na Zemi). Učeník/študent je v akomsi druhu psychologického územia nikoho, kráčajúc medzi dvoma svetmi. Vidíte to tiež rovnako?

Odpoveď 32 - Sú dôvody, pre ktoré nie som zástancom stupňov zasvätenia. Predpokladá to nejaký proces, ktorý môže byť predpísaný, respektíve aplikovaný na ľudský nástroj, ktorý umožňuje predvídať predpísaný výsledok. Avšak, zasvätenec, ktorý úctivo pozvaný zažiť tento proces, nie je adekvátne vyvinutý v svojom uvedomení poznať, kto robí ten "predpis", alebo aký je dôsledok, keďže sa ich to týka ako jednotlivcov. Preto praktizujú slepú vernosť neviditeľnému "predpisujúcemu" - podmienke, ktorá naloží ľudský nástroj do vlaku pozvoľného prebudenia a viac než to, nádej uniformného procesu.

     Pokiaľ ide o vašu otázku, ľudský nástroj je komplexnou a zložitou nádobou, ktorej rozumiete, ako všetci ľudia tejto éry, len v malej miere (napriek modernej vede). Ľudský nástroj operuje na viacnásobných úrovniach, vo viacnásobných dimenziách časopriestoru, a je extrémne citlivý na psychickú energiu. Nie je to úloha bytia medzi dvoma svetmi, je to úzkosť z nevedomosti. Je celkom prirodzené obávať sa nevedomosti samej. Všetci ľudia sa líšia stupňom tejto úzkosti. Nie je rezervovaná pre tých, ktorí sú na ceste seba-osvietenia; napriek tomu faktu je paragrafovaná v slovnej zásobe "temnej noci duše", "vnímavostného oneskorenia spiritualizácie" alebo "porážke vlastného zasvätenia", ktoré sa stali - čo uvádzajú moji spoločníci - slovnou zásobou notorických sťažností zasvätencov.

     Opisujete vašu skúsenosť humorným spôsobom (vo vašom liste). Odporúčam váš zmysel pre humor. Určite to vylúdilo na mojej tvári úsmev. Humor je vynikajúca zbraň proti úzkosti z nevedomosti. Len pamätajte, mať nádej vyvolá u vás pocit výhody, ste vo výbornej spoločnosti. Úzkosť z nevedomosti je tak všadeprítomná, ako ľudský nástroj sám, a jej prevaha je daňou reality neschopnosti ľudského nástroja "spoznať seba" prostredníctvom mysle. Môže sa spoznať len prostredníctvom Navigátora Jednoty, ale paradoxne, toto poznanie nie je vo forme, ktorá je pre ľudský nástroj prijateľná.

Otázka 33 - Moja žena a ja sme ukončili dva veľké cykly, ako sa o tom pojednáva vo 4. Filozofii. Plánujeme začať tretí. Malo by to byť pretrvávajúce cvičenie? A mali by sme pokračovať ďalšími dvomi cvičeniami štvrtej filozofickej štúdie? Okrem toho každý deň meditujeme ako súčasť našej dennej rutiny. Sú nejaké špeciálne meditácie alebo cvičenia spojené s vašimi náukami zažívania Navigátora Jednoty, ktoré idú po tom, čo je dané v materiáloch Tvorcov Krídel?

Odpoveď 33 - Ako u ktorejkoľvek procedúry, ktorá je distribuovaná od Tvorcov Krídel a určená pre vaše opätovné spojenie s
Navigátorom Jednoty, je treba brať tú procedúru ako pokračujúce cvičenie. Budete sprevádzaní vo vykonávaní tohto cvičenia; nebudete musieť zaviesť štruktúru opakovania.

     Je mnoho techník týkajúcich sa pojednaní Lyricusu, ktoré musia byť v nasledujúcich rokoch uvoľnené. Ale, Materiály Tvorcov Krídel v ich fyzickej forme sú ako tiene väčšieho tela diela, ktoré je obsiahnuté vnútri Galaktických Podporných Zón. Váš Navigátor Jednoty si to uvedomuje, pretože ste boli v týchto svetoch vo svojom stave sna a prebúdzania. Materiály Tvorcov Krídel spúšťajú túto odozvu, či už počúvate Komorovú Hudbu, skúmate umenie, čítate poéziu, alebo rozjímate nad filozofickou strofou. Avšak, posun vo vedomí je extrémne jemný a prakticky nezistiteľný ľudskému nástroju, oboznámenému s ľudským podmieňovaním.

Otázka 34 - Zaujímam sa o maľby a obzvlášť o symboly v nich. Môžu byť preložené do angličtiny? Sú to Senzar symboly, o ktorých sa DK zmieňuje vo svojich spisoch?

Odpoveď 34 - Senzar, okrem jestvovania abecedy ako takej, môže byť interpretovaný v šifrovaných znakoch, ktoré korešpondujú s podstatou ideografov skôr než so slabikami. Senzar, ako jazyk, bol prinesený na Zem Centrálnou Rasou. Dôvod je úplne jednoduchý. Ideografický jazyk môže vyjadriť nesmierne komplexný pojem v jedinom znaku. Je veľmi výkonný a môže byť efektívne kódovaný pre vysoko cielené vysielanie. Kozmologické a matematické koncepty významnej dôležitosti by boli redukované na symbolickú interpretáciu, ale kontextový význam farby a sekundárnej matrice priniesol na svetlo plný význam symbolu, takto jeho kódovanie bolo kompletné.

     Inými slovami, môžete sa pozerať na zvláštny znak 24. Komorového Obrazu (napr. druhý, primárny znak vo vertikálnej matrici v ľavej hornej časti maľby). Ak je vyňatý zo svojho rámca štruktúry, tento jednotlivý znak znamená jednu vec, ktorá by sa dala transponovať do sanskritu, ale keď sa naň pozrieme v jeho kontextovej matrici, je povýšený na Senzar, kde je jeho význam kódovaný a reprezentuje Navigátor Jednoty vnútri ľudského nástroja. Senzar je jazyk, ktorý tečie medzi abecednými znakmi, matematickými symbolmi a hudobnými notami. Je to integrovaný jazyk, niekedy nazývaný Univerzálny Jazyk Svetla alebo
Insígnie Prvotného Zdroja.      Nyní jsme se dostali zhruba do poloviny velmi zajímavého rozhovoru s entitou vystupující pod pseudonymem James. Druhou polovinu tohoto dialogu již přineseme v českém jazyce. Pozn. J.Ch.


Zdroj: http://wingmakers.com/answersfromjames.html

Převzato: Tajomstvá nášej planéty

? 1998-2006, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: ? 2006, Strieborné Oko, Všetky práva vyhradené