INFRAZVUK JAKO KOMUNIKAČNÍ MÉDIUM MEZI STAROVĚKÝMI KOMPLEXY - KLÍČE LEŽÍ V BOSENSKÉM "ÚDOLÍ PYRAMID" (5)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

publikováno: 21.11.2013 kategorie: Exkluzivně

Na obrázku níže je patrný geometrický amulet, na kterém jsou zobrazena čísla sanskrtského typu. Tento předmět byl nalezen na poli poblíž pyramidy Slunce v oblasti Visoko. Nástroj je vyroben z keramického kompozitního cementu. Tento malý amulet obsahu sadu glyfů, které se čtou: nau ya-as upama (v překladu: "Kosmické lodě jsou součástí nejvyššího jednoho"). Co do velikosti je tento předmět podobný dalším amuletům, které byly v této a přidružených lokalitách nalezeny. V současné době máme k dispozici desítky takových předmětů.

Z hlediska ergonomického lze vidět velmi specifické sochařské formy v podobě jakýchsi megakeramických platforem, jež sloužily k tvorbě malých osobních žetonů, a které v sobě nesou charakteristické rysy různých kultur staré Atlantidy. Tento druh předmětů lze pohodlně vzít do dlaně rukou (viz obr. níže), lze jimi také stimulovat chodidla nohou. Přitom bylo zjištěno, že transdukují silnou infrazvukovou rezonanci, která byla v podobném charakteru již dříve zjištěna v prostředí "Pyramidy Slunce" a také elektromagnetickém poli tří pyramid v egyptské lokalitě Gízy.

Ukazuje se, že většina poměrně rozsáhlých bosenských pyramidových komplexů disponuje cementovými terasami a chodníky, které však nejsou plochého charakteru, ale vlní se velmi specifickým způsobem, takže základna odpovídá ergonomickému tvaru lidského chodidla. To díky tomu ideálně přiléhá k zemi a zabezpečuje efektivní přenos elektrické energie do bioenergetického systému člověka.

Zjistilo se, že tyto různorodé ruční sošky výrazným způsobem posilují elektromagnetické účinky kolem lidského těla a evokují široké spektrum léčivých procesů. Malý pískovcový artefakt z lokality Viskoko zobrazuje poměrně hladký vzor v podobě pravidelných hřebenů, které se dají velmi pohodlným způsobem sevřít v obou rukách. Zobrazení tří pravidelných hřebenů v paralelním provedení výrazně odpovídá sanskrtskému glyfu pro "hrom", který se nazývá "rua". Pozdní umělecké vzory vycházející z atlantských kořenů obvykle obsahují vložené glyfy - ligatury, které popisují význam nebo funkci daného předmětu.

Na obrázku níže je zase vidět překrásné provedení "Rua" glyfu v jednoduchém designu v životní velikosti pískovcového odlitku lidské nohy. Tento předmět byl vytěžen z hloubky jednoho metru v lokalitě "Vrátnické Mohyly". Jednotlivé linie vymezují pět prstů na nohou, přičemž se rozšiřují po celé délce oranžového kamene. Tři z těchto linií vystupují velmi zřetelným způsobem a nabízí tak domněnku, že by i v tomto případě mohlo jít o odkaz na glyf  "Raua". Tento výklad také odráží spojitost s efektem "bosých nohou", které při dostatečně kvalitním dotyku s pyramidovými kameny aktivovaly bioelektrickou indukci "hromové" planetární infrazvukové rezonance.

Význam těchto malých uměleckých odkazů je spojen s jistou skupinou zjevně se opakujících kulturních vzorců, kam patří i výběr speciálních piezoelektrických materiálů. To vše je spojeno se starými metodami védských léčebných procedur a jistého druhu "posvátného" životního stylu, který byl domorodými komunitami přísně dodržován v mnoha částech našeho světa. Přírodní moudrost těchto prastarých kultur i v současné době velmi hluboce a intenzivně působí na lidské vědomí a pomáhá nám nastartovat proces postupného sjednocení různých oblastí vědeckého bádání.  Kolektivní vědomí našich předků bylo kořenovým způsobem spojeno tajemstvím reinkarnačních cyklů v návaznosti na posvátné časové rytmy Vesmíru. Naši předci dokázali na rozdíl od současné civilizace šepotu těchto rytmů a rezonancí pozorně naslouchat a řídit se jimi. Na druhou stranu ale nic není ztraceno.

Náš rostoucí zájem o vysoce pokročilé technologie starověkých civilizací, prostřednictvím kterých byly budovány pyramidové stavby po celém světě a zintenzivňující se odhalování nových a nových pyramidových komplexů v poslední letech, spolu velmi úzce souvisí. Osobně jsem přesvědčen o tom, že se nám právě v současné době nabízí jedinečná příležitost pochopit a přijmout starověký mystický odkaz našich předků a začít na něm budovat zcela nový druh budoucnosti lidské civilizace.

Podobně je tomu i s jinými odkazy (například různorodých kalendářních systémů). V současné době se mnozí výzkumníci přiklání k názoru, že staří Mayové v oblasti Yucatanu byli strážci starých kalendářních systémů atlantského typu. Jejich účelem bylo umožnit lidem sledovat cyklické interakce planet, jejich vlivy na lidské vědomí a na bioenergetickou podstatu lidského těla. V současné době spíše intuitivně cítíme a vnímáme vysoce pozitivní stavy v blízkosti elektromagnetických polí vodopádů, v prostředí horských vrcholků nebo u jeskynních komplexů včetně monumentálního silového působení pyramidových polí, která se nacházejí na různých místech naší planety.

Otevírá se nám tak brána do světa nových zcela neznámých energií, které, pokud budou využity tím správným pozitivním způsobem, mohou katapultovat lidstvo na zcela novou úroveň Bytí. A to je vskutku velká výzva.

-konec-
Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly