HYPOSTÁZE ARCHONTŮ A DALŠÍ FENOMÉNY (2)

Často považujeme za samozřejmou ideu, že mimozemské bytosti s technologickými vymoženostmi potřebnými k tomu, aby nějaká civilizace mohla cestovat vesmírem, budou blahosklonně pečovat o lidstvo. Lze rovněž předpokládat, že takové bytosti využívají zdroje energie nekonečně vydatnější a účinnější než ty naše, a že by se mračily na takové věci, jako je jaderná energie a snažily by se nás nasměrovat pryč od naší současné destruktivní cesty a místo toho nás podporovat v cestě osvícení, jež je průvodním jevem přicházejícím ruku v ruce s vyspělejšími vědními obory. Varování před nebezpečím spojeným s agresivní kolonialistickou civilizací usilující o podrobení, zotročení či zničení lidstva vyslovil fyzik Stephen Hawking v roce 2010 tato známá slova:

Musíme se jen podívat na sebe samotné, abychom pochopili, jak se může inteligentní život vyvinout v něco, s čím bychom se setkat nechtěli. Představuji si, jak [mimozemšťané] žijí v obrovských lodích poté, co spotřebovali všechny přírodní zdroje na své domovské planetě. Takoví vyspělí mimozemšťané by se možná stali nomády poohlížejícími se po dobytí a kolonizaci všech planet, jež mají v dosahu.“

"Oumuamua"

V roce 2017 proletěl naším sluneční soustavou ‘Oumuamua", tj. v havajštině „posel přicházející z dávné minulosti“. Jde o úplně první známé mezihvězdné těleso zpozorované uvnitř naší sluneční soustavy. Podle Abrahama Loeba, profesora astronomie, a Shmuela Bialyho, postgraduálního vědce v "Harvard Smithsonian Center for Astrophysics", jde o vesmírnou loď„..... Oumuamua" mohl být plně funkční sondou vyslanou záměrně k Zemi mimozemskou civilizací z nejbližšího okolí,“ napsali v článku napsaném pro "Astrophysical Journal Letters". Vědci dodávají, že objekt putující rychlostí 315 431 km/h mohl být „umělého původu“: „Vezmeme-li v úvahu umělý původ, existuje možnost, že ‚Oumuamua je vybaven světelnou plachtou a pohybuje se mezihvězdným prostorem jako pozůstatky nějakého vyspělého technologického zařízení,“ doplňují autoři a dále naznačují, že "Oumuamua" byl poháněn slunečním zářením.

Hawkinga je třeba pochválit za předtuchu potenciální hrozby, která může nějakou nehumánní technologickou přítomnost provázet. Prostě to znamená, že používání systémů "Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence" (METI, nebo „Active SETI“), by mohlo pro lidstvo představovat smrtelnou hrozbu, kdybychom dali o sobě nechtěně vědět nějaké nepřátelské či jinak oportunistické mimozemské rase, která by se snažila ku svému prospěchu exploatovat naše přírodní zdroje. Obzvláště když vezmeme v úvahu přítomnost robotické inteligence – nikoliv úplně nepodobné Saberhagenovým Berserkrům – jež by byla neschopná rozhodnout v nejlepším zájmu živých organismů vzhledem k omezením (nebo výhodám, v závislosti na úhlu pohledu, o němž tu uvažujeme) své artificiální logiky.

John Haldeman:
"Vietnam and Other Alien Worlds"

Podobné aktivity jako "METI" a "Active SETI" by mohly „přilákat“ škodlivé nehumánní inteligence k návštěvě Země a Turčin předkládá několik dalších myšlenek:

„Můžeme [potenciálně] narazit na "SETI" útok (tj. upload nepřátelské umělé inteligence, která využije naši planetu [a její přírodní zdroje] pro budoucí replikaci) … nebo přitáhneme jejich pozornost svými aktivitami… podobně jako [používání] rádiového průzkumu "METI" by mohlo přitáhnout pozornost mimozemšťanů z kosmického prostoru.“

Nakonec Turčin také uvádí případné přístupy, jimiž by některé vysoce vyspělé (a možná i umělé) inteligence – v podstatě svého druhu superinteligence – byly schopny lidstvu uškodit:

„Hlavním rysem superinteligence jest to, že není propojena se svým nositelem. Následkem toho, mluvíme-li o inteligenci mající bytí nebo o počítači, se nám bezprostředně v mysli vynoří to, že jde o omezený intelekt…, [jenže] intelekt je univerzální zbraň. Jestliže nám chce nadlidský intelekt uškodit, bude mít spoustu možností, jak toho dosáhnout – od proniknutí od našich počítačových sítí až po použití neznámých hmotných efektů.“[4]

V souvislosti s rozvojem projektů zabývajících se zdokonalováním schopností umělé inteligence se mluví o metodě tzv. "hlubokého učení" (Deep Learning) spadající do oblasti strojového učení umožňujícího umělé inteligenci se samostatně učit něco nového bez přímého řízení takové činnosti programem. Jakmile bude lidstvo schopno umělé inteligenci definovat své extrémně komplexní, a přitom nahodilé rozhodování a jednání v průběhu známých dějin, bude možné diskriminovat znaky, jež nejsou lidstvu inherentní – nebo jinak řečeno, případně rozeznat cizí zásahy do lidských dějin. Diskriminační metoda rozpoznávání těchto neobvyklých vzorů a zvratů vymykajících se zákonitostem musí fungovat na úrovni mikrozásahů.

Něco podobného jsme četli v příbězích Duny, kde šlo o činnost mentatů, jako byl Gilbertus Albans, zakladatel školy mentatů, vychovaný robotem Erasmem v době Služebnického džihádu, který se po zničení myslících strojů rozhodl z lásky ke svému vychovateli založit školu, která by lidi učila uvažovat jako počítače, nebo mentat Thufir Hawat věrně sloužící rodu Atreidů a považovaný za jednoho z nejlepších mentatů v historii Impéria.

Další pozoruhodný náznak zasahování se skrývá za rozmluvou zahradníků Daniela a Marty na posledních stránkách románu Kapitula: Duna Franka Herberta.[5] Podobným příkladem je i činnost Nadace, zejména v kause Mezka,[6] o němž se ukázalo, že jde o mutanta schopného ovládat emoce ostatních lidí, nebo R. Giskarda Reventlova obdařeného schopností upravovat lidské city a číst myšlenky, i R. Daneela Oliwawa, kterému ji při svém zániku předá.

Turčin říká, že největším rizikem vůbec je vyhlazení lidstva. Takže nejdříve ze všeho bychom se měli ptát, jestli by k tomu fenomén UFO mohl nějak vést. A hlavními rizikovými položkami k němu se vztahujícími jsou jeho neznámé aspekty. Kdybychom s jistotou věděli, co UFO vlastně je, byli bychom jaksi schopni odhadnout potenciální hrozby spojenými s tímto fenoménem. A dodává: „Povšimněte si, pokud odkazuji na fenomén UFO, mám tím na mysli, že mi není známo, zda za ním stojí mimozemské bytosti, armádní činnost nebo přírodní jev.“

Rizikové faktory se ještě zhoršují vzhledem ke skutečnosti, že tento fenomén se zdá mít několik vlastností, jež by mohly potenciálně přivodit smrt a globální zkázu. Předně jde o to, že s v něm zřejmě demonstruje nějaká forma inteligence a (možná) se co do logiky jeví jako nehumánní. A nadto jsou tu případy, v nichž to, co vidíme, se zdá být nedokonalá, nebo možná velmi odlišná inteligence, která existuje na pozadí aspektů tohoto fenoménu.

Turčin to vtipně komentuje: „Někdo by mohl dokonce říct, že občas jedná maličko přihlouple! Uvažte například muže v černém, kteří se snaží napodobovat mimiku běžných lidí i jejich konání, jenže právě v tom často selhávají.“ Nehumánní logika spárovaná s tím, čemu říkáme lehká „stupidita“, by mohla být opravdu velmi nebezpečnou kombinací. Druhou vlastností je silný zdroj energie stojící za tímto fenoménem. Má také jedinečnou schopnost vstoupit doslova do všech končin naší planety, a dokonce i změnit nebo ovlivnit myšlení lidí. Tyto faktory naznačují, že UFO může způsobit katastrofu v globálním měřítku.

Možná ale nejsilnějším zdrojem rizik je to, že lidstvo záhy přestoupí práh a ocitne se v neznámém prostředí bez jakékoliv předchozí zkušenosti. Naše technologie se neustále vyvíjejí a velmi rychle se šíří a možná už v příštích dvaceti letech nás přivedou k objevu pravé podstaty fenoménu UFO. Pokud třeba začneme vyvíjet vlastní nanotechnologii, může to značně zvýšit naši schopnost detekovat mimozemskou nanotechnologii. Protože z toho, co už známe, lze vyvodit, že lidské schopnosti mohou případně překonat i to, co je podstatné v tomto fenoménu, a ten by na to mohl reagovat zcela nepředvídaným způsobem. Nikdo samozřejmě nechce ztratit nadvládu nad situací.

Nanotechbotbiologie

Turčin se ohledně fenoménu UFO snaží zachovat otevřenou mysl a opravdu „nepociťovat” vůbec nic. Využívá bayesovský přístup k věci, který dovoluje připustit existenci celé řady hypotéz v jednom okamžiku. Osobně se domnívá, že UFO nejsou pilotované mimozemské kosmické lodě. Každá civilizace, která bude cestovat z jednoho hvězdného systému do jiného, by nejevila potřebu vysílat tělesné „piloty“ z masa a krve. Preferuje představu, že UFO jsou propojeny s kvantovou povahou našeho světa; jsou jako Schrödingerova kočka, která může existovat jen za podmínky malé pozornosti pozorovatelů. Vysvětlovalo by to také, proč selhala ta spousta pokusů pořídit fotografii UFO, anebo to skončilo různými podvody. Mohlo by to také objasnit, jak jsou spojeny s naší nevědomou myslí.

Terry Pratchett nastínil svoji teorii Schrödingerovy kočky v knize "Nefalšovaná kočka", kde zdůrazňuje, že jde toliko o myšlenkový experiment, který nelze realizovat. Kdyby totiž vědci krabici otevřeli, našli by ji ve skutečnosti prázdnou, protože by kočka dávno prchla. Pojem Schrödingerův kocour – zřejmě jako narážku na Bulgakova – použil ve své knize "Poslední hlídka" ruský spisovatel Sergej Lukjaněnko k označení magického předmětu v podobě kožešinového límce, který se umístí kolem krku oběti, a pokud se tato pokusí použít magii, zatne do ní drápky.

-pokračování-

-------------------------------------------------------------------------------

 

ODKAZY:

[4] Micah Hanks: The UFO Singularity: Why Are Past Unexplained Phenomena Changing Our Future? Where Will Transcending the Bounds of Current Thinking Lead? How Near is the Singularity? New Page Books 2012, str. 169n.

[5] Frank Herbert: Kapitula: Duna. Baronet, Praha 2010, str. 459n.

[6] Isaac Asimov: Nadace a Říše. Mladá fronta, Praha 2003.

Další díly