HOMEOPATIE - REVOLUČNÍ A TRANSFORMUJÍCÍ

Malerba dr. Larry

Malerba dr. Larry

publikováno: 13.10.2017 kategorie: Zdraví

Homeopatie je revoluční a současně má transformační účinek. Ti, kteří zažijí úspěšnou homeopatickou léčbu se často změní natolik, že mnohdy selhávají veškeré předpoklady. Když se začneme zamýšlet nad tím, jak je možné, že homeopatie účinkuje na všechno, hluboce to změní naše vnímání světa kolem. Jakmile se použije homeopatická léčba, člověk si nemůže pomoct, ale začne vidět věci ze zcela nového úhlu, ve zcela jiném paradigmatu, než jak se na to dívají mainstreamová věda a medicína. 

Homeopatie je kontroverzní, protože je výzvou pro naše nejváženější přesvědčení a hodnoty. Změní způsob, jak chápeme svou mysl a tělo. Boří medicínu, která se soustřeďuje na tělo. Homeopatie jednoduše neuznává realitu mysli. Znovu a znovu potvrzuje, že mysl a tělo jsou jedno. Dokonce i termín  "tělomysl", je zde zavádějící. Neznamená to, že by byly mysl a tělo dvě  oddělené věci, ale že jsou vzájemně propojeny. Mysl a tělo jsou jedno a to samé.

Jenom abychom si to vyjasnili: nejde o to, že by snad všechno byla mysl nebo že všechno je v mysli. Vše je "tělomysl", kdy se zdravotní problémy projevují v různé míře jako fyzické, mentální nebo duševní symptomy. Možná by bylo úplnější, kdybychom řekli, že je to "tělo-srdce-mysl-duše".

"Tělomysl", je jenom praktický, ale umělý výraz vztahující se k myšlence, která je cizí těm, kdo interpretují život a nemoc z pohledu konkrétního třídimenzionálního paradigmatu mainstreamové medicíny. Již tak je pro vědce těžké uvěřit, že existuje něco jako mysl, nemluvě  o představě, že tělo a mysl jsou jedno a totéž.

Homeopatie dokáže radikálně změnit průběh lidského života tím,
že lidi osvobodí od energetického sevření jejich nemocí

Moderní věda se usnesla na tom, že mysl je „epifenomén“ - pouhý vedlejší produkt neurochemie mozku. Materialistická předpojatost vědě nedovolí, aby připustila, že mozek, podobně jako rádio, přijímající rádiové vlny, by mohl být přijímačem a přenašečem vědomí. Třídimenzionální medicína není připravena připustit existenci čtvrté dimenze. Ale bez čtvrté dimenze vědomí, bez životní síly, která organizuje a udržuje lidskou podobu, by lidské tělo nebylo ničím jiným než jenom amorfní hmotou.

Homeopatie v praktické rovině ukazuje energetickou povahu všech věcí. Všechno je jedno a všechno je energie. To, co nazýváme hmotou, je pouze trochu hustější a kompaktnější projev energie. Einsteinova teorie speciální relativity demonstruje myšlenku ekvivalentnosti hmotné energie, což znamená, že hmota není ničím víc než koncentrovanou energií.  Proto je možné říct, že tělo a mysl jsou jedno a to samé. Všechny projevy - materiální i nemateriální, jsou manifestací energie v nekonečném průběhu. Konvenční věda vnímá energii v rozsahu od nejnižších rádiových vln až po gama paprsky, které mají nejvyšší frekvenci. Ale nezařadila na dolní konec spektra hmotu a na horní konec spektra mysl.

Říkejme tomu mysl, vědomí, energie, či, duch nebo životní síla, na tom nezáleží. To všechno jsou legitimní termíny, vztahující se k tajemné čtvrté dimenzi; dimenzi, kterou věda a medicína chybně ignorují jako pro zdraví a léčbu nepodstatnou. Žijeme ve sjednoceném světě, kde všechny věci vibrují na svých jedinečných frekvencích.

Můžeme tuto skutečnost přijmout, udělat si čas na prozkoumání jejích vlastností a zákonitostí a využít tyto cenné znalosti pro blaho lidstva anebo můžeme pokračovat jako doposud, zahrabávaje se čím dál hloub do materialistického sajrajtu za pomoci mainstreamové medicíny.

Můžeme s životní sílou pracovat, anebo můžeme pracovat proti ní. Je to na nás.

Vibrační frekvence životní síly se změní, když zažívá strádání, což se projeví jasně rozlišitelnými typy příznaků. Každý homeopatický lék má jedinečnou energetickou frekvenci, kterou lze identifikovat za pomoci symptomatických vzorců, které může zapříčinit. Když se spojí příslušný energetický podpis léku a nemocného člověka, tj. když tyto dvě frekvence spolu souzní, vytvoří to určitou konstruktivní interferenci a následkem toho se dysfunkce životní síly vrátí do energetické rovnováhy, do svého původního zdravého základního stavu.

Homeopatie je revoluční, protože mění samotnou podstatu a smysl medicíny jako takové. Cílem není jenom ulevit od bolesti a nepohodlí, je jím navrácení zdraví a rovnováhy. Cílem není pouze potlačit příznaky;  je jím odstranit slupky, přijít na kloub rostoucí dysfunkci životní síly. Cílem není jenom fyzické zdraví: cílem homeopatie je zdraví těla, srdce, mysli a duše. I když jdou taková očekávání mnohem dál, než o čem by mohla ortodoxní medicína jenom snít, není to nereálné. Naše očekávání týkající se alopatické medicíny jsou pozoruhodně nízká. Máme sklon  přijímat stále se zvyšující rizika výměnou za jenom velmi skromné výhody. Homeopatická léčba nemusí vždy dosáhnout svého ušlechtilého cíle, ale když se tak stane, je to skutečně pozoruhodné.  

Homeopatie toho všeho dosahuje bez generování ošklivých vedlejších účinků, bez potřeby syntetických látek, bez otravování životného prostředí těmi látkami a bez poškozování zvířat. A třešinkou na dortu je, že homeopatie snižuje pravděpodobnost okrádání lidí za pomoci vysokých cen a vykořisťování ze strany farmaceutických korporací.

Jakoby to nestačilo, homeopatie také slouží jako nástroj vědomého vývoje. Jinými slovy, je to léčebná metoda, která, pokud se použije se znalostí, má tendenci podporovat nárůst vědomí. Nemám na mysli pomalou, nelítostnou, Darwinovu evoluci ve smyslu silnější přežije, kterou nás s laskavostí sobě vlastní učí materialistická věda. Homeopatie podporuje rychlejší typ psycho spirituální evoluce, která se projevuje jako větší uvědomění, emoční vyrovnanost a zralost a duchovní vnímavost.

Pro mě je nemoc zablokovaná energie a jejím důsledkem je zastavený vývoj. Chronická nemoc, která nechce ustoupit, je znamením zablokovaného vědomí. To je důvod, proč se tak mnoho lidí učí cenným životním lekcím za pomoci utrpení, které nemoc doprovází. Zablokování má být pouze dočasné, jenom aby člověk stihl přijmout poselství, které se v něm skrývá. Všimněte si, že to není to samé, jako když řekneme, že si lidé způsobují nemoci sami anebo že mají schopnost silou mysli se nemoci zbavit. Nemoc je velmi složitá záležitost a je často mimo naši kontrolu. Proto je chronická nemoc chronickou. Vzdoruje naší snaze vyřešit to sami. Někdy je účelem lekce jenom naučit se požádat o pomoc.

Homeopatie může výrazně změnit průběh života lidí tím, že je uvolní z energetického sevření  jejich nemoci. Když se životní síla již nemusí zabývat nemocí, může být přesměrována k vyššímu cíli osobního růstu a službě lidem. Vědomí a nemoc jsou pozitivní a negativní strana stejné mince. Nemoc je pobídkou, držící klíč k uzdravení a jeho následnému růstu uvědomění. 

Nejmíň pětkrát jsem viděl, jak se otevřely dveře vesmíru poté, co mí pacienti dostali správný lék. Je to, jakoby sám vesmír poznal, že se situace zlepšila a to umožnilo, aby se nečekaným způsobem materializovaly růst a pokrok. Jsou to příležitosti, kterých by člověk za předchozího zdravotního stavu nebyl schopen využít. Často se zamýšlím nad tím, jak by vypadal pacientův život, kdyby nedostal tento tolik potřebný lék.

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.