HLAVNĚ NEDOPUSTIT "KOSMICKÝ PEARL HARBOR"

Nedávno vytvořené „Kosmické síly“ Spojených států jsou obecně považovány za „dítě“ prezidenta Donalda Trumpa, který následně vzbudil podezření, ne-li přímý odpor, u těch, kteří se domnívali, že jde o grandiózní marnivý projekt bez skutečného významu pro národní bezpečnost. První návrh vytvoření „Kosmických sil“ však ve skutečnosti pochází z „bilaterální komise“ zřízené během Clintonovy iniciativy, která 11. ledna 2001 vydala podrobnou zprávu, doporučující ustanovit novou vojenskou složku nazvanou „Kosmický sbor“. Hlavní cíl tohoto „Kosmického sboru“ spočíval k zabránění budoucího kosmického „Pearl Harbor“.

Při sledování historického původu „Kosmických sil“ je velmi zajímavé to, že onu „bilaterální komisi“ řídil Donald Rumsfeld, bývalý ministr obrany (1975-1977), který má poměrně záhadnou historii v kontextu s vyšetřováním jevu UFO. Ten se evidentně velmi aktivně podílel na vývoji a řízení tzv. „reverzního inženýrství“ v souvislosti s ukořistěnou mimozemskou technologií. Jeho aktivity se také dotýkají náboru jednotlivců pro „Tajné kosmické programy“. Rumsfeldovo vedení „Komise“ a jeho druhé jmenování ministrem obrany (2001–2006) za prezidenta George Bushe vedlo k tomu, že členové "Komise" věřili tomu, že bezprostředně na spadnutí legislativa ohledně vytvoření „Kosmických sil“.

To, co se stalo o osm měsíců později, zcela vyvrátilo jakoukoli naději na budoucí vznik legislativy, která by vytvořila “Kosmický sbor“.  Útok z 11. září podle důkazů představuje útok „pod falešnou vlajkou“ organizovaný ze strany „Deep State“. Jen o den dříve Rumsfeld v živé televizi připustil, že Pentagon nedokázal rozumně vysvětlit chybějících 2,3 biloonů dolarů. To vedlo k mnoha spekulacím, zda jedním z motivací útoku z 11. září nespočívalo v zabránění drastického vyšetřování chybějících bilionů.

Vzhledem k vedoucí roli Rumsfelda při návrhu vytvoření “Kosmického sboru“, jeho následnému druhému jmenování ministrem obrany a jeho odhalení chybějících bilionů, je možné si položit otázku, zda další klíčový účel „Deep State“ při iniciaci 11. září nespočíval v zastavení realizace „Kosmického sboru“? Pokud ano, pak se zdá, že kosmický „Pearl Harbor“ je scénář, který „Deep State“ podporuje přinejmenším od roku 2001. Můžeme začít tím, co obsahovala zpráva „Komise“ ohledně realizace „armádní kosmické služby“. Název zprávy zní „Hodnotící zpráva komise a organizace pro národní bezpečnost v kosmickém prostoru“.1 Byla vydána devět dní před koncem Clintonovy administrativy 20. ledna 2001. Zpráva začíná tvrzením, že její členové byli jmenováni na základě jejich oboustranného hodnocení od „Výborů pro ozbrojené služby“ ve „Sněmovně reprezentantů“ a „Senátu“. Soustředila se na bezpečnost v kosmickém prostoru a zdůraznila důležitost preventivního opatření, aby nedošlo ke kosmickému „Pearl Harbor“ ze strany potenciálního protivníka:

"Útok na prvky amerických kosmických systémů během krize nebo konfliktu by neměl být považován za nepravděpodobný čin. Pokud se USA mají vyhnout kosmickému „Pearl Harbor“, musí brát vážně možnost útoku na americké kosmické systémy. Vedoucí představitelé národa musí zajistit, aby byla snížena zranitelnost Spojených států a aby se důsledky překvapivého útoku na kosmické prostředky USA omezily na minimum.“2

Aby se plně připravila na budoucí nepředvídané události v otevřeném kosmickém prostoru a na jakékoli překvapivé útoky, zpráva „Komise“ požadovala zřízení „Kosmického sboru“ jako nové vojenské služby v rámci amerického armádního programi s tím, že by se později vyvinula do samostatného oddělení:

"Kosmický sbor v rámci ministerstva může být sám o sobě vhodným modelem nebo užitečnou instancí ve vývoji směrem ke kosmickému armádnímu sboru. Jedním z modelů by měl být vztah armádního letectva k armádě během druhé světové války. Stávající kosmické síly letectva, zařízení, jednotky a personál a vojenské kosmické mise mohly být převedeny do funkčního sboru. Komický sbor by mohl mít pravomoc k získávání a provoz kosmických systémů, možná by zahrnoval systémy „Ministerstva obrany“, nebo zpravodajské komunity, a přitom i nadále využívat stávající logistické a podpůrné funkce letectva“.

Je zde překvapivá a pozoruhodná podobnost v tom, co „Komise“ doporučila ohledně návrhu prezidenta Trumpa na vytvoření „Kosmických sil“, který byl představen o 18 let později. Ve směrnici o kosmické politice, vydané 19.února 2019, Trump prohlásil:

Ministerstvo obrany přijme v rámci stávající pravomoci kroky ke sloučení svých kosmických zdrojů s cílem čelit hrozbám ve Vesmíru a vypracovat legislativní návrh na zřízení Kosmických sil jako šesté větve ozbrojených sil Spojených států v rámci Ministerstva obrany. To je důležitý krok pro naši budoucnost.“3

Tento dvoustupňový vývojový proces je důležitým vodítkem toho, že kosmické síly nebyly pouhým spontánním výtvorem prezidenta Trumpa, což se zdálo být poprvé, kdy byl vznesen „nijak vážným“ způsobem při projevu při projevu na „USMC Miramar Air Base“březnu 2018:

„Moje nová národní kosmická strategie uznává, že Vesmír je doménou boje stejně jako země, vzduch i moře. Můžeme mít dokonce i k dispozici kosmické síly. Myslím to velmi vážně, neboť v kosmu máme za sebou velké množství aktivit. A tak jsem si říkal, že možná potřebujeme nový typ vojenské síly, které budeme říkat „kosmické vojsko“. A pak jsem si sám pro sebe řekl, že je to opravdu vážný a skvělý nápad, takže by stálo za to do toho jít“.

Podobnosti mezi Trumpovou „Směrnicí o kosmické politice – 4“ a zprávou „Komise“ zveřejňenou o 18 let dříve naznačují, že Trump byl informován osobami obeznámenými se zprávou a myšlenka vojenských kosmických sil měla v Pentagonu vážnou podporu. Je důležité zdůraznit kritickou roli, kterou hraje Rumsfeld, jenž byl jmenován předsedou „Komise“ a a který vydal doporučení pro založení „Kosmického sboru“. Rumsfeldův význam nastiňuje reportér John Tirpak, který o zprávě kosmické „Komise“ pro „Air Force Magazine“ 1. března 2001 napsal:

„Během uplynulého desetiletí vygenerovala armádní sféra proud zpráv z panelů s modrou stužkou. Doporučení by však mohla mít značnou váhu, protože jeho předseda Donald H. Rumsfeld se stal ministrem obrany…. Rumsfeld rezignoval na funkci předsedy panelu, když ho prezident Bush protlačil do čela Pentagonu, o dva týdny dříve, než „Komise“ zveřejnila závěrečnou zprávu. Zpráva však údajně odráží velkou část Rumsfeldova uvažování o otázkách o otázkách organizačních procesů v otevřeném kosmickém prostoru a mohla by dobře sloužit jako plán reorganizace kosmického prostředí v blízkosti naší planety“.4

Role Rumsfelda vedla k tomu, že generál Ronald Fogelman, nově vysloužilý náčelník štábu USAF (1994-1997) a prominentní člen „Komise“ z roku 2001, zveřejnil zprávu o tom, že vytvoření „Kosmického sboru“, je na spadnutí:

„Předseda Komise – Donald Rumsfeld – je nyní ministrem obrany, a tak má na mysli čerstvé otázky týkající se kosmického prostoru, řekl Fogleman. Dodal, že k nějaké restrukturalizaci pravděpodobně dojde velmi brzy“. Kdybych byl sázkařem, vsadil bych se, že v legislativním návrhu [ministerstva obrany], který letos přijde nařadu, tam přesně toto bude“.5  

A tak 10. září 2001 se Rumsfeld objevil v živě televizi s tím, že Pentagon nemohl ve fiskálním roce 1999 nemohl dohledat 2,3 bilionů dolarů. To byly peníze, které nemohl generální inspektor Pentagonu dohledat, a který také popsal podobné anomálie s rozpočtem Pentagonu v letech 1998 a 2000. Ve své „Zprávě o černém rozpočtu“ z roku 2003 vysvětlil, jak byly chybějící biliony součástí masivní neoficiální černé operace CIA. Jak byl tento rozpočet vytvořený na financování druhého „Projektu Manhattan“ zahrnující výzkum a vývoj získaných mimozemských technologií.

Rumsfeld ve svém rozhovoru uvedl, že povede byrokratickou válku, aby přinesl změny, které by přesně sledovaly peníze proudící Pentagonem. Pozoruhodné přiznání ministra Rumsfelda bylo druhý den zastíněno útokem z 11. září. Jeho přiznání vyvolává řadu možných vysvětlení s ohledem na daný sled událostí a efektivní politice „Kosmického sboru“ pro nadcházející roky. Prvním z možných vysvětlení je, že Rumsfeld byl ve skupině „bílých klobouků“, kteří chtěli přesměrovat část černých rozpočtových peněz plynoucích přes Pentagon na financování nových projektů, jako je jeho navrhovaný "Kosmický sbor", který by zabránil budoucímu „kosmickému Pearl Harbor“.

Druhým vysvětlením je, že Rumsfeld byl plně informovaný o nadcházejícím útoku pod falešnou vlajkou a chtěl zveřejnit zprávy o chybějících bilionech v době, kdy by tento fakt byl zcela zastíněn nadcházejícím útokem pod falešnou vlajkou a globální válkou proti terorismu, který by následně dominoval Bushově administrativě. A třetí varianta spočívá v tom, že Rumsfeld se nacházel v jakési „šedé pozici“, kdy musel současně hrát protichůdné role v řízení globální války proti terorismu z Pentagonu, což účinně bránilo vytvoření „Kosmického sboru“, zatímco v zákulisí dělal, co bylo možné, aby živil myšlenku „Kosmického sboru“ v budoucnosti.

Bez ohledu na přesný vztah mezi Rumsfeldem, chybějícími biliony, financováním "Kosmického sboru" a útoky z 11. září je jedna věc jasná. Následná válka proti terorismu vedla k tomu, že Pentagon upřednostnil financování vojenských intervencí po celém Středním východě a v severní Africe. Potenciální financování zaměřené na realizaci "Kosmického sboru" bylo odloženo a téměř o dvě desetiletí a bylo vzkříšen až prezidentem Trumpem. Mezitím Čína v dobrém utajení vybudovala poměrně velkou infrastrukturu vlastního „kosmického námořnictva“. Existenci čínského kosmického námořnictva odhalil generálporučík Steven Kwast (v USAF) během své přednášky, která proběhla v září 2019:

Čína je naší konkurencí, Rusko je naší konkurencí. Oni vidí potenciál kosmické ekonomiky a rychlým tempem směřují k tomuto druhu budoucnosti. Čína již takovou organizaci vybudovala a má strategii, doktrínu a technologii. Budují kosmické námořnictvo s vizí upevnění své světové nadvlády.“6

Budou kosmické síly včas financovány a rozšířeny, tak aby se zabránilo nežádoucímu ataku? Budeme schopen úspěšně integrovat malou, ale vysoce sofistikovanou skupinu kosmických s antigravitačním pohonem? Tedy těch plavidel, které byly součástí tajného kosmického programu USAF vyvinutého a nasazeného v již 70. letech? V současné době americkým „Kongresem“ na rok 2021 zatím neprošly finanční požadavky na obranu potřebné k financování nových projektů předpokládaného nasazení kosmických sil.  Zpoždění vedlo k pokárání „Kongresu“ ze strany šéfa kosmických operacígenerála Jaya Raymonda, který prý v tomto ohledu pociťuje velmi silné znepokojení.

Takže si můžeme položit otázku, zda ono zpoždění „Kongresu“ není také čirou náhodou jakýmsi dalším úskokem ze strany „Deep State“, který se aktivizaci „kosmického vojska“ snaží ze všech sil zpomalit.

------------------------------------------------------------

 

PRAMENY:

1. https://fas.org/spp/military/commission/report.htm
2. https://fas.org/spp/military/commission/executive_summary.pdf
3. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/text-space-policy-directive-4-establishment-united-states-space-force/
4. https://www.airforcemag.com/article/0301space/
5. https://www.youtube.com/watch?v=IVpSBUgbxBU&feature=youtu.be
6. https://www.youtube.com/watch?v=KsPLmb6gAdw&feature=youtu.be&t=1139