"GNOSTICKÁ ŠKOLA NOVÉHO MILÉNIA - INICIAČNÍ SYSTÉM" I.

 Redakce

Redakce

autor

15.06.2020 Oznámení

KOMPLETNÍ PORTFOLIO PRVNÍHO VÍKENDOVÉHO SEMINÁŘE "GNOSTICKÉ ŠKOLA NOVÉHO MILÉNIA" JE K DISPOZICI - ZDE

 

Záznam z prvního semináře - "GNOSTICKÁ ŠKOLA NOVÉHO MILÉNIA - INICIAČNÍ SYSTÉM". MATERIÁL JE PRIMÁRNĚ URČEN PRO AKREDITOVANÉ STUDENTY TOHOTO PROJEKTU, ALE MŮŽE SI HO ZAKOUPIT KAŽDÝ KOHO NÍŽE UVEDENÁ OBSAHOVÁ NÁPLŇ TÉTO ŠKOLY ZAUJME. 
--------------------------------------------


Tajný gnostický systém nauk se vyučoval ve dvou centrech v Etiopii. Informace  dnes oficiálně přístupné v současnosti mají jen málo společného s původní Gnózí. Gnóze = poznání je souborem tajných (skrytých před veřejností) nauk a cestou vědomostí a praxe, která je nejstarším iniciačním a zasvěcovacím souborem praktik na naší planetě, který se dochoval do dnešní doby. Vyučovala se v Lemurii, Atlantidě i v Hyperborei.
NÍŽE JE UVEDENO KOMPLETNÍ OBSAHOVÉ PORTFOLIO "GNOSTICKÉ ŠKOLY".

Adepty gnostického učení jsou lidé hledající, kteří kráčí na své cestě od brány, začínající prvním iniciačním stupněm. Existuje celkem 15 stupňů, na prvním se adept seznamuje na nejobecnější úrovni se základními gnostickými pravidly. Mistři gnóze to nazývají "Brána Zasvěcení" - PORTA INITIÁTIS. Každý stupeň má svou barvu, název, frekvenci a systém iniciace. Velmistr (dosáhl 15. stupně) byl prezentován atributem "Slunce na Zemi" - SOLIS INTÉRA.

Barvou 15. stupně je oranžová (barva červánků), základním znakem gnóze pak oranžový kruh, ve kterém je kříž. Veškerá symbolika vycházející z kříže uvnitř kruhu navazuje na gnózi (vikýřová okna, …). Z hlediska poznání kruh symbolizuje zodiak a precesní kruhový pohyb, symbolizuje zároveň i základní faktor času = cyklus. Kříž vymezuje v daném časovém cyklu 4 těžištní body: zimní a letní slunovrat + jarní a podzimní rovnodennost. Tyto těžištní body jsou spojeny s ročním cyklem, ale mají je všechny cykly. Jde o chápání tajemství fraktálového uspořádání základních časových cyklů.


Základní oblasti výuky

  • 1. Poznání Stromu Života (poznání struktury životní reality, podstaty života, podstaty Boha, podstaty evoluce čili vývoje a podstaty nepoznaného).

  • 2. Nauka o psychologii Vesmíru a psychologii Vesmírných sil jíž se dnes zjednodušeně říká astrologie.

  • 3. Zasvěcení do skutečného významu Knihy Zjevení (popis určitých cyklicky se opakujících principů) PATENT SIGNIPHICATION.

  • 4. Charakter, původ, struktura a typy působení sil archotských

  • 5. Neutralizace sil archontských, UI a mimo-realitních blokujících vazeb

 

Studium je dále vedeno prostřednictvím skupiny liniových iniciačních a studijních souboru:

a) STUDIUM "ŠEDÉ ZÓNY" (první síň)

b) MYSTÉRIUM 12-TI PŘIMLOUVÁNÍ SE (druhá síň)

c) KABALAH SEPTEMDIÉBUS (Třetí síň popisuje 7 základních časových cyklů, 7 kosmických sil a 7 dnů tvoření. Den je opět časovým cyklem. Jde o 7 časových cyklů a jejich vliv, projevy a účinky v kosmickém tvůrčím procesu, ze kterého vystupuje lidská bytost Adam Kadmon. Pochopíme–li účinky těchto časových cyklů na člověka z pozice tvoření, pochopíme podstatu lidské evoluce).

d) KABALAH GENESIS. ( Čtvrtá síň - Bytost lidská vstoupí do zrození a dere se ke světlu. Veškerá tajemství týkající se podstaty lidské bytosti na hmotné úrovni i na úrovni světů, které jsou vyššího i nižšího charakteru a souvisí nějakým způsobem s člověkem, se probírají v gnostické kabale zrození).

e) TAJEMSTVÍ VELKÉ ARKÁNY ŽIVOTA (Pátá síň - Tato arkána je složena z 22 mikrocyklů a ty se v různých formacích promítají do lidského života v podobě mnoha různých zkoušek a výzev. Velká Arkána Života je psychologií lidského ducha. Její součástí je také výuka osudu a tzv. karmy).

f) FUNGOR DIA/CESTA ZÁŘE (Šestá síň - Tato oblast je známější ve východním světě jako Cesta Boddhisatvy) (internet: Boddhisatva = probuzená bytost – buddhismus).  Je to nejněžnější část gnóze, vyučuje se na konci (za odměnu pro ty, kteří vytrvají na své cestě). Jde o cestu hlubokého poznání a hluboké moudrosti.

g) ORBIS POTENTIS/PRSTEN MOCNÉHO (Sedmá síň -  Podstata hmotného světa a duchovního poutnictví v něm, symbióza bytostí, které v tomto světě existují. Zdaleka ne všechny bytosti jsou vidět.  Jsou průběžné dílčí cíle na cestě Poutníka – Poutník je ten, který sám Sebe umí zbavit pout na úrovni mysli, srdce a nohou. Je potřeba střídat pohled do dálky a do sebe Sama. Cílem je být krásným člověkem, který se umí radovat a být šťastný a umět obdarovat i ostatní kolem sebe. Dokázat jim svým životem říci, že jsem šťastný. Pro každého je to štěstí jiné, štěstí se dá nalézt, žít a projevit. Smrtí nic nekončí… Důležité je nikdy ničeho nelitovat. Nejdůležitější jsou zkoušky teď pro mne životem předložené. Vždy konám tak, jak nejlépe dokážu. Můžeš zřít sebevíce a přesto nedohlédneš. Tak jak bezedná studnice prostupuje do hloubek matky Země, tak v podobně bezedných prostorách tohoto světa nacházíš se, duchovní poutníče. Dar sdílet s druhým, dar přítomnosti druhé bytosti je velká milost, která byla člověku dána a přesto se člověk k druhým chová jako … Nemusíme sami sdílet tu hlubokou hudbu propastnosti, která se kolem nás nachází).

h) IRIS ANULUM/KABALA KRUHU (Osmá síň - Umění transformovat energie z jednoho typu do jiného. Zde se adept učí o veškerých tajemstvích projevu energetické Boží prapodstaty a jak s ní nakládat).

 

JE MOŽNÉ SE JEŠTĚ STÁLE PŘIHLÁSIT K PŘÍMÉMU FYZICKÉMU STUDIU V RÁMCI VÍKENDOVÝCH SEMINÁŘŮ - 3X DO ROKA A TO NA ADRESE: chvatal@matrix-2001.cz

 

Technické dotazy směrujte na adresu:
Jan KOPŘIVA - webinare@matrix-2001.cz