"EXTREME REPORT": HAVAJSKÉ OSTROVY V ŠOKU - VLNA ZMUTOVANÝCH MOŘSKÝCH ŽIVOČICHŮ SE VALÍ NA PLÁŽE - VĚDCI JSOU BEZRADNÍ - TEMNÝ PŘÍZRAK ZKÁZY FUKUŠIMY NÁS OPĚT DOSTIHL

Velmi uvláštní informace přišly před několika dny z „Institutu mořské biologie” (Institute of Marine Biology – IMB) a „Ruské Akademie Věd” (RAS) z Vladivostoku. V obou dvou zprávách je poměrně podrobným způsobem popsán případ zvláštní invaze záhadných (zřejmě zmutovaných) tvorů v prostředí Havajských ostrovů, které patří pod geografickou zprávu Spojených Států.

Uvedené informace přímo hovoří o tom, že tito zvláštní tvorové jsou prvními oběťmi mutačních aktivit vyvolaných jadernou katastrofou v japonské Fukušimě, ke které došlo dne 11. března roku 2011 v důsledku velmi závažného typu zemětřesení a následných vln tsunami.

Podle uvedených materiálů zasypaly ostrovy miiliony zvláštních krabů. Nejhorší je situace na jižních březích ostrova Oahu, který je třetím největším a nejlidnatějším ostrovem Havajského souostroví. V důsledku tohoto bezprecedentního jevu dokonce přerušila televizní stanice „KHON” živé televizní vysílání a dala prostor tomu, aby se k této podivné záležitosti vyjádřili odborníci. Reakce odborníků však byla více jak rozpačitá.

Dr. Scott Paddock k věci říká: “Jsou jich miliony. Jejich barva je fialová přecházející až do indigové modré. Na každé straně tato zvláštní zvířata připomínající kraby, mají po šesti nohou. Celá pobřeží, když se podíváte, tak se doslova hýbou pod miliony indigově fialových malých těl zcela neznámého živočišného druhu. Nikdy jsme nic podobného neviděli. Je to apokalyptického rozměru.

Obrovské množství těchto tvorů umírá doslova v přímém přenosu. Doufáme, že se nám podaří zachránit dostatečný počet těchto tvorů, abychom mohli pokračovat ve výzkumu a potvrdit tak naši teorii, která říká, že jde o důsledek dramatických mutačních procesů v důsledku masivního výronu jaderného záření do oceánských vod v pobřežních oblastech japonské elektrárny Fukušima.”

Vědci z „Institute of Marine Biology” jsou přesvědčeni, že toto je pouze první vlna masivních mutací, které jsou v současné době na různých místech našeho světa v aktivním procesu jako varovné memento toho, co se před rokem a několika měsíci odehrálo v pobřežních oblastech Japonska. Nejhorší na celé věci je skutečnost, že i v současné době radioaktivní materiál proudí do oceánského prostředí.

Dr. Joseph Rachlin, ředitel „Lehman College's Laboratory for Marine and Estuarine Research“ (LaMER) se sídlem v New Yorku, se shodl se svými kolegy z IMB v prostředí „National Geographic“, když krátce po katastrofě v jaderné elektrárně Fukušima Daiichi uvedl:

„Radioaktivní ozáření mořské vody se může projevit mnoha různými způsoby. Může živočišné druhy zabít a v podstatě zcela vyhubit, nebo vytvořit naprosto bizarní mutace potomstva ozářených živočichů. Vzhledem k tomu, že v lidské potravinové skladbě jsou velmi významným způsobem zastoupeni mořští živočichové, může se velmi jednoduchým způsobem dostat kontaminovaný biologický materiál do potravinového řetězce. Daleko větší obavy, než z úhynu mořských živočichů, jsou z možných dopadů na genetiku zvířat. Toto je považováno za hlavní problém.“

Ve chvíli, kdy se začal řešit průšvih na Havajských ostrovech, začalo krůček po krůčku vylézat na povrch zjištění, že již před nějakou dobou byla zaznamenána živočišná mutace na území Spojených Států, ale jak známe politiku tohoto regionu, od samého počátku této kauzy existovala jednoznačná politická objednávka na to, aby se tento případ co nejrychleji ututlal a hlavně nedostal za hranice USA. Naštěstí se tak nestalo, jak ukazuje následující výtah zprávy z některých internetových zdrojů:

„Opět se ukazuje, jak trestuhodný přístup zaujímá americká vláda k velmi závažným skutečnostem, které se v současné době na území Spojených Států odehrávají. Je nyní již jednoznačně prokázáno, že vláda USA se společně s FBI snaží zakrýt stopy působení radioaktivního záření v této zemi.

Jedním z mnoha příkladů je případ ženy, která v okolí města Michigan nalezla velké množství vzorků rostlin, které ve svém životě nikdy neviděla. Po určité době pochopila, že jde o těžké mutace bylin, které velmi dobře zná. Ohromená touto skutečností vše nahlásila odpovědným úřadům.

V této chvíli ale ještě netušila, jakým způsobem jí tato aktivita zkomplikuje život ze strany státních orgánů a policejních složek. Žena pak po určité době sama pro některé sdělovací prostředky prohlásila, že snaha o ututlání této záležitosti ze strany státní moci byla evidentní. Tento a mnohé další případy odhalují pravou skutečnost, a to že potenciální nebezpečí z radioaktivního spadu se zdaleka nemusí týkat pouze samotného Japonska.“

Míru zoufalství pramenícího z nastalé situace kolem elektrárny Fukušima velmi barvitým způsobem demonstrují zástupci společnosti „Fairewinds Energy Education Corporation“, která získala grant na výrobu vzdělávacích videí, která by měla lidem po celém světě pomoci pochopit, k čemu vlastně ve Fukushima Daiichi došlo. Zde je úryvek informací, které k avízované jaderné události poskytl jaderný expert dr. Arnie Gundersen:

„Blok číslo 4 byl vždy od samého počátku největší problém. Pokud jste sledovali naše webové stránky, jistě víte, že zhruba týden po nehodě jsme informovali o tom, že pokud by došlo k explozi nebo ke vznícení bloku číslo 4, muselo by dojít zákonitě k evakuaci Tokia. Blok číslo 4 disponoval mnohem větším množstvím paliva, než tomu bylo v ostatních blocích elektrárny.

V podstatě šlo převážně o použité palivové tyče, které jsou samy o sobě hodně nebezpečné. Mimoto je známo, že blok číslo 4 byl strukturálně velmi oslaben sérií explozí, které elektrárnu zasáhly. Je samozřejmé, že pokud předtím byl blok číslo 4 schopen nějak vzdorovat zemětřesení až intenzity 7,5 stupně, pak v současné době něco podobného absolutně nepřichází v úvahu.

Z výše uvedených důvodů je pochopitelné, že se ohromné množství zasvěcených jedinců, od zaměstnanců a managementu elektrárny počínaje přes japonské vládní úředníky až po vědecké pracovníky, doslova klepe, aby se nestalo nic, co by způsobilo konečnou destrukci bloku číslo 4. V současné době existují velmi kvalitní simulace, které detailně demonstrují, co by se stalo, kdyby k totální destrukci čtvrtého bloku došlo.

Abyste si alespoň laicky dokázali udělat představu o tom, co by se stalo, můžete si představit, že ve chvíli ultimátní destrukce bloku číslo 4 by do hry vstoupilo tolik cesia nacházejícího se v palivovém bazénu bloku 4, které by odpovídalo množství atomových bomb použitých v jaderných testech od roku 1940 do roku 1970. Asi nyní budete schopni docenit rozsah potenciálního nebezpečí, kterému i v současné době jsme vystaveni, a to nejen v oblasti Japonska.“

Navíc se v současné době provalila další velmi nepříjemná skutečnost. Organizace “A Freedom of Information Act" (FOIA) společně s "Friends of the Earth" (FoE) (Přátelé Země), "Physicians for Social Responsibility" (PSR) (Lékaři pro společenskou odpovědnost) a "Nuclear Information and Resource Center" (NIRS) společně odhalily šokující řadu zcela nových důkazů, které potvrzují zcela úmyslné a globální zakrývání skutečné závažnosti všeho, co se děje kolem jaderné katastrofy ve Fukušimě. Bohužel, své si k tomu přidávají i mainstreamová média, která bezostyšně i nadále ignorují všechny aspekty tohoto kolosálního skandálu.

Co všechno se ještě bude muset stát, aby se člověk jednou provždy dokázal probudit z této neuvěřitelné noční můry?

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.