EXODUS V NOVÉM SVĚTLE: ČERSTVÉ DŮKAZY O DĚJINNÉ REÁLNOSTI BIBLICKÉHO LÍČENÍ

Exodus, neboli "vyjití z Egypta", je definujícím příběhem židovského lidu a popis jak Mojžíš se svými následovníky prochází rozestoupeným mořem se hluboce vštípil i do vědomí západní civilizace. Podle ortodoxních židů, křesťanů a muslimů se jedná o skutečnou historickou událost, ke které došlo někdy mezi čtrnáctým a dvanáctým stoletím před naším letopočtem, možná v pozdní době bronzové. V této významné době opustili potomci Jákoba, tehdy ještě jako otroci, Egypt, aby cestou vedoucí skrze Rákosové moře za pomocí zázraků jejich Boha Jahveho unikli porobě.

Mojžíšova Tóra uvádí: „Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma“ (Ex 26, 13). Exodus židovskému národu doslova vtiskl smysl jeho existence a jedná se také o nejčastěji zmiňovanou událost v Bibli. Židé odchod z Egypta každoročně oslavují v synagogách čtením z Tóry a každá rodina tento svátek zvaný Pesach uctí slavnostní večeři. Historická skutečnost této události byla po dlouho dobu přijímána i ortodoxními učenci.

A to až do osmdesátých let minulého století, kdy došlo k velikému rozkolu v akademické literatuře. Někteří dále věřili, že k Exodu skutečně došlo. Nová generace badatelů byla ovšem opačného názoru. Vzbouřenci začali s divokým přehodnocováním historie a posouváním datace „mýtu“ o Exodu, dokud se neobjevily hlasy, že celá událost je vlastně opsána podle spisu Aigyptiaka, jehož autorem byl ve třetím století před naším letopočtem egyptský kněz a historik Manehto.

Pro příklad uveďme poznámku předního egyptologa Donalda Redforda, který v roce 1992 napsal, že: „Exodus je sbírka příběhů o původu svého národa, kterou Hebrejci přijali poté, co se usídlili. Jelikož neměli žádné příběhy, které by byly skutečně jejich vlastní, přejali je od dřívějších kultur, které napodobovali.“ V roce 2013 archeolog Bill Dever tvrdil, že „celkově vzato je příběh o Exodu fikcí – pouhou záležitostí legend.“ V ten samý rok se

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.