ENERGETICKÁ PLANETÁRNÍ SÍŤ A GÉNIOVÉ V OBORU (2)

2. Šamanismus, radiace a místa na síti

To vede Devereuxe k velmi zajímavé linii spekulací, která mísí různé verze šamanských tradicí a pověstí s moderní vědou. Pro začátek poukazuje na fakt, že mnoho lidí na místech s abnormálně vysokou koncentrací radiace, která je s takovými starodávnými místy sítě často spojená, pociťuje jakousi formu „zvýšené vnímavosti“ či „nárůst uvědomění“.26 Toto se podle jeho předpokladu děje díky nějakému neznámému nebo jen málo chápanému vztahu mezi radiací a vědomím, a tomuto vztahu říká „radiace-psí“.

Nejde o tak divokou představu, jak se může na první pohled zdát, protože kanadský neurolog, Michael Persinger, publikoval v červnu 1995 v odborném časopise "Perceptual and Motor Skills" článek s názvem „O možnosti zpřístupnění každého lidského mozku elektromagnetickou indukcí základních algoritmů“. Kromě toho existují přesvědčivá tvrzení, že přinejmenším některé chrámy mnohem pozdějšího klasického období se opíraly přímo o znalosti radiotechnických principů, částečně pro účely dálkové komunikace, a částečně kvůli možné manipulaci emočními a mentálními stavy.27 V Persingerově případě je indukce představ a vzpomínek vyvolána speciální helmou, která do mozku člověka vysílá silně koncentrované magnetické pole.

Závěry vyplývající z takového množství lidí majících zmíněnou zkušenost na tolika starodávných místech jsou pro Devereuxe jasné, protože to značí, že fyzikální energetické působení „bylo na rituálních místech využito záměrně s nějakým cílem“, čímž se z těchto míst stala „jednoduše jedna část starodávné technologie manipulace vědomím, která zahrnovala iniciační zkoušky, rituální aktivity, tanec, bubnování, smyslovou deprivaci, užívání drog – a dokonce i povahu míst samotných“.28

 

3. Devereux a možnosti hlubší fyziky

Toto všechno je pro Devereuxe projevem, že v různém místním učení a tradicích ve Velké Británii trvá dávná druidská filozofie prvotní hmoty, fyzického média.29 Druidové, jak se zdá, rozvrhli všechna svá posvát

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.