DRAČÍ KREV - LIDSKÝ OSUD (7)

Další mimozemské skupiny operující v prehistorických dobách v prostředí Země

Zatímco plazí formace se staly prvními kolonisty v historicky dohádatelné podobě událostí, na druhou stranu nebyli plazi ani zdaleka jediní, kteří se aktivně podíleli na běhu důležitých událostí a řízení lidských zdrojů na naší planetě. Ve skutečnosti registrujeme 12 skupin, které nějakým způsobem poskytly část své vlastní DNA v rámci experimentální činnosti, která ve zdejších podmínkách probíhala velmi dlouhou dobu. Pokud k výše uvedeným skupinám přiřadíme plazí druh, pak se díváme na 13 genetických skupin.

Výsledkem byla poměrně nepřehledná situace. Zatímco všichni humanoidní mimozemšťané byli potomci lyřanského genetického jádra, byl každý druh kulturně a fyzicky ovládán různými zájmovými frakcemi. Postupně se tak v podmínkách Země vyvinula velmi zajímavá situace. Zástupci mimozemské skupiny pocházející z oblasti Tau-Ceti svou aktivitu zaměřili na východ evropského panteonu. Konkrétně šlo o oblast Uralu. Z tohoto důvodu můžeme konstatovat, že jejich vliv na slovanské národy byl jednoznačně dominantní. Lze konstatovat, že podíl genomu mimozemské skupiny z Tau-Ceti je ve slovanských národech nejsilnější.

Výsledkem byla rasa lidí poměrně výrazně podsadité a svalnaté postavy o průměrné výšce kolem 1,7 metrů, tmavých vlasů a tmavých očí s poměrně drsnými povahovými vlastnostmi dávající přednost studenému klimatu. Existují dochované informace právě z oblasti Uralu, které naznačují, že tato pozemská rasa neměla v lásce jak "grays" bytosti, tak plazí frakce entit. Mimo jiné z toho důvodu, že jejich domovy byly velmi často terčem útoku "grays" a plazovců, kteří unášeli především praslovanský typ lidské bytosti.

Nemůžeme se tedy divit tomu, že zástupci mimozemské skupiny z Tau-Ceti se rozhodli bytosti "grays" v prostředí Země zcela zničit. Tento příběh měl zajímavou dohru i v současnosti. Málokdo ví o tom, že v roce 1950 tehdejší Sovětský svaz podepsal dohodu se zástupci humanoidů z Tau-Ceti ohledně využití podzemních základen a rozsáhlých podzemních bludišť v oblasti Sibiře a Uralu.

To je také důvod, proč město Sverdlovsk bylo dlouhou dobu před veřejností uzavřeno. V letech 19581980 zde probíhala poměrně intenzivní mimozemská aktivita. Poblíž Sverdlovsku byl na počátku šedesátých let 20. století sestřelen americký špionážní letoun, neboť Američané se ze všech sil snažili zjistit bližší informace o tajných aktivitách mezi Sověty a mimozemskými entitami, jejichž ohnisko probíhalo právě v okolí města Sverdlovsk.

Ve střední Evropě, ale především v oblastech, kde se nacházely germánské kmeny, byly prováděny genetické pokusy pod dohledem mimozemských entit z oblasti Aldebaranu. Tato mimozemská frakce vykazovala velmi vysokou inteligenci a disponovala vskutku pokročilou vědou. Jejich genotyp byl typický světlými vlasy a modře zabarvenýma očima. Ovšem nelze opominout fakt, že součástí této mimozemské skupiny byly i jedinci tmavší pleti, hnědých vlasů a očí.

Humanoidé z oblasti Aldebaranu se vynikajícím způsobem vyznali ve vojenské strategii a taktice. S germánskými národy udržovali tito E.T. kontakt nepřetržitě po dobu 2000 let. Ve většině případů byl kontakt udržován telepatickou cestou. Touto formou byly předávány i důležité informace.

Dalším důležitým faktem je, že poměrně velká část populace v dnešní střední Evropě má smíchané genetické fragmenty zástupců E.T. z Tau-Ceti a Aldebaranu. Jde především o polskou a ruskou kulturu. Existují domněnky, že Hitler o této skutečnosti věděl a i z toho důvodu byl tak dychtivý po invazi a připojení právě těchto zemí ke své říši. Když se podíváme více zpět do historie, zjistíme, že genomem Aldebaranců byl také velmi výrazně ovlivněn národ Vikingů. V důsledku toho Vikingové zdědili poměrně agresivní a bojovné tendence. Podobný jev bylo možné sledovat i u germánských kultur.

Zhruba před 3000 lety došlo ke genetické manipulaci i na italském poloostrově. V starobylých záznamech Etrusků můžeme dohledat indicie, které hovoří o poměrně významném vlivu mimozemských bytostí ze systému hvězdy Arcturus. Hovoříme o skupině cizích bytostí, které se z nějakého nám doposud neznámého důvodu rozhodly zůstat zde na Zemi. Po určité době došlo k postupnému smísení genetického kódu pozemšťanů s touto mimozemskou skupinou. Lze se vcelku oprávněně domnívat, že výsledkem byl zrod římské kultury, která se poměrně rychle dokázala infiltrovat do oblasti Blízkého a Středního východu.

Oproti tomu skupiny humanoidů z oblasti hvězdného systému Antares se dominantně podílely na genetických experimentech v oblasti pozdějšího řeckého impéria. Jedním z velmi výrazných rysů této mimozemské kultury byly homosexuální vztahy. On vůbec sociální systém na úrovni rodiny byl u bytostí z Antares velmi odlišný od pozemských tradic. Některé indicie poukazují na to, že mimozemskými pozorovateli uvnitř tajného amerického projektu "Montauk" byli právě Antariané. Navíc je eminentně zajímaly experimenty dr. Wilhelma Reicha.

Antariané mají černou až olivově zbarvenou pleť, tmavé oči a krátké tenké tělo. Přesto mají až neuvěřitelně vyvinuté svalstvo v důsledku velmi vysoké gravitace na jejich planetě. Potomci kříženců člověka a Antarianů dodnes obývají oblast Španělska a Portugalska. Potomci kříženců člověka s Antariany, Římany a Araby se později začali v určitém množství objevovat v oblasti Střední a Jižní Ameriky. Zde pak následně došlo k dalšímu pokrevnímu mísení s místními indiánskými kulturami potomků kříženců původních Atlanťanů a humanoidů z oblasti Procyonu.

Po pádu Atlantidy se na naši planetu dostalo poměrně velké množství zástupců humanoidní mimozemské frakce pocházející z oblasti Prokyonu. Pozdější představitelé mayské, aztécké a incké civilizace se stali nositeli poměrně významného množství genomu bytostí z Procyonu. Některé frakce této civilizace, které se usadily na naší planetě, se smísily s Lemuřany, kteří přežili katastrofu své vlastní civilizace a zdržovali se v oblasti dnešních And. Není bez zajímavosti, že velké množství genomu zástupců Procyonu bylo nalezeno v DNA tzv. "Pueblo indiánů" žijících na americkém jihozápadě. Na tomto místě je třeba upozornit především na indiánský kmen Anasazi, kde byla příměs tohoto typu mimozemského genomu zjištěna v největší míře.

Bohužel všechny tyto velmi intenzivní genetické profily křížení způsobily nakonec výrazné oslabení původního lidského genomu, a navíc tato situace umožnila podstatně jednodušší kontrolu jednotlivých pozemských kultur a etnik ze strany plazích a reptiloidních forem inteligence. Například i když zástupci civilizace Procyonu velmi dlouhou dobu odolávali tlaku ze strany plazovců, nakonec i oni podlehli a byli plazími tvory podmaněni. To se samozřejmě odrazilo v charakteristice rituálů a osobností, které byly později kulturami Střední a Jižní Ameriky uctívány.


Křišťálové lebky

Když se sešla "Hatonská Rada", aby rozhodla o vývoji života na Zemi, musela prozkoumat dvě otázky. Za prvé - v případě, že by vývoj na planetě Zemi byl ponechán vlastnímu osudu, byli by lidé schopni dostatečně kvalitním způsobem zjistit svůj vlastní původ? A za druhé - pokud by na planetě Zemi nedošlo k žádnému zásahu, jakým směrem by se lidská civilizace vyvíjela? Součástí "Hatonské Rady" byli i bytosti, které v prostředí 3D nedisponovaly klasickým fyzickým tělem. Pro tyto entity neexistuje žádné pojmenování, ale je jisté, že se staly strážci velmi vysokých vědomostí, které by měly být uvolněny lidstvu teprve ve chvíli, kdy dosáhne požadované kvality duchovního vývoje.

Několik málo dochovaných informací týkající se těchto bytostí hovoří o tom, že v prostředí své vlastní domovské dimenze disponují velkým svalnatým tělem, jejich pleť má bronzový odstín, vlasy jsou zlato-žluté barvy a jejich oči mají výraznou fialovou barvu. Na naší úrovni 3D byl těmito bytostmi vytvořen archetypální symbol, který se vztahuje ke střeženému vědění. Tímto symbolem je "ženská podoba lidské lebky" ve formě kříšťálu. Sama "lebka" reprezentuje humanoidní bytosti bez rasových a genetických rozdílů ve svazku bratrství a harmonie. Ženské pohlaví bylo vybráno proto, že je reprezentantem vědomí, které se dokázalo lépe vypořádat s vlivem "síly ega". A křišťál byl vybrán proto, jelikož představuje hmotu, která disponuje nejvyššími frekvencemi uvnitř naší třetí dimenzi.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.