DLOUHO OČEKÁVANÉ OBNOVENÍ VÝROBY TITANOVÉ PYRAMIDY

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

publikováno: 05.02.2015 kategorie: Titanová pyramida

Stálí čtenáři si jistě pamatují článek z roku 2013 uvedený na stránkách Matrixu (viz http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7054-pribehy-titanove-pyramidy-1-titanova-pyramida-jako-unikatni-alternativni-prostredek-21-stoleti-aktualizovane-informace), kdy vůbec poprvé byly zveřejněny základní velmi důležité informace o titanové pyramidě, které nám zanechali zástupci skupiny Plejádských civilizací.

Tehdy ve spolupráci se Zbyškem a Barbarou Sikorovými (dlouholetými studenty Modrého světla) vzniklo centrum pro výrobu a distribuci titanové pyramidy o základně 100x100 mm, a to doposud jako jediné na světě (pokud mám k dispozici čerstvé informace).

Titanová pyramida byla jako cílový produkt pro klienta definována proporcemi a úhly posvátné geometrie s následujícími parametry:


Drsnost povrchu boku pyramidy: 1,6 mikronů (leštění)

Rozměrová tolerance ± 0,5 mm

Hmotnost: cca 956 g (při měrné hmotnosti 4,506 kg/dm3)

Čistota chemického složení dle ASTM:Grade 2

Nabídka se setkala s nebývalým zájmem, a tak bylo postupně vyrobeno omezené množství cca 350 ks, které je dnes zcela vyprodáno. Majitelé při práci s Ti pyramidou získali velké množství pozitivních velmi zajímavých informací a zkušeností. Zároveň jsem však dostával stále více dotazů, jak je možno práci s pyramidou zdokonalit. Proto jsem se rozhodl pro stávající majitelé pyramid uspořádat dva prodloužené víkendové kurzy, které byly avizovány na stránkách Matrixu. Kurzy se setkaly se značným zájmem klientů, u nichž vznikl také nový požadavek na přenosnou cestovní pyramidu. Požadavek jsem postoupil dodavateli, který po projednání s výrobci nabídl optimální rozměrovou variantu základny 60x60 mm s následujícími parametry:

Drsnost povrchu boku pyramidy 1,6 mikronů (leštění)

Rozměrová tolerance ± 0,5 mm

Hmotnost cca 207 g (při měrné hmotnosti 4,506 kg/dm3)

Čistota chemického složení dle ASTM – Grade 2

Dodavatel při zabezpečení výroby Ti pyramid měl však od výrobců řadu limitujících faktorů:

  • časově omezená platnost nabídky titanových tyčí pouze na 7 dnů z důvodu pohyblivé ceny titanu na světových burzách, která je navíc vázána kurzem € v okamžiku prodeje (kurzovní ztráta nebo výnos),

  • 100% zálohová platba předem vyžadovaná výrobci,

  • dodací lhůta polotovaru 7 – 8 týdnů.

V zájmu garance jakosti dodávky byl orientován nákup polotovaru na USA, Švýcarsko nebo Anglii (nikoliv země východu).

K pyramidě byla doložena kopie atestu jakosti materiálu. V praxi byla pro výrobu pyramidy použita jakost Grad 2, která u realizované výroby dosáhla čistoty až 99,84 % Ti.

Vzhledem k stále se opakujícím dotazům čtenářů a jiných zájemců, zda je možno ještě zakoupit titanovou pyramidu, bylo rozhodnuto po projednání s manželi Sikorovými o sběru požadavků a zahájení výroby nové série Ti pyramid ve dvou velikostních variantách.


Postup pro objednání titanové pyramidy

Vážný zájemce písemně oznámí na E-mail: barunkasikora@seznam.cz upřesněné objednací množství pyramid 100x100 mm nebo 60x60 mm, poštovní adresu odběratele, kontaktní telefon a E-mailovou adresu pro komunikaci. Upozorňujeme zájemce na to, aby při zasílání závazné objednávky uvedli všechny požadované údaje. V minulosti totiž vznikly situace, kdy klient formuloval nepřesné, nebo chybné údaje, což způsobovalo následné komplikace dodavateli s realizací zakázky.

Po naplnění minimálního rentabilního požadovaného množství pyramid
72 ks
dle jednotlivých rozměrů (menší množství prodražuje výrobu), budou vážní zájemci informováni o konečné aktuální ceně pyramidy, o způsobu platby, datu splatnosti a termínu realizace dodávky. Po obdržení úhrady bude objednateli závazně potvrzena dodávka. Sběr požadavků na novou výrobní sérii bude ukončen k 28. 2. 2015.


Cena a platební podmínky

Orientační celková prodejní cena titanové pyramidy 100x100 mm včetně balného a poštovného je 5 100,- Kč, cena pyramidy 60x60 mm včetně balného a poštovného je 2 500,- Kč. Pro zájemce ze Slovenska je cena 189 EUR a 92 EUR. Taktéž bude možno zasílat platbu na účet vedený u slovenské banky.

Cena produktu je však závislá na aktuální ceně titanu na světovém trhu, kurzu EUR oproti Kč a USD vůči EUR, a proto si dodavatel vyhrazuje právo na změny ceny do okamžiku jejího potvrzení v případě, kdy dojde ke změně nákupních podmínek o více jak 5%. Po obdržení úhrady bude objednateli závazně potvrzena dodávka. Důvod úhrady zálohy v plné výši je bohužel zapříčiněn stejnými nároky jak ze strany výrobce polotovaru , tak i zhotovitele opracování.Termín dodání

V termínu plnění byl zohledněn nabízený termín dodávky polotovarů, lhůta pro opracování, balení a expedice. Předpokládaný termín dodávky kupujícímu je cca 15 týdnů od okamžiku obdržení požadované platby a potvrzení dodávky, tj. do 30. 6. 2015.