COVID-19 A VZNIKAJÍCÍ PANDEMICKÝ PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX (2)

Berletic Brian

Berletic Brian

autor

12.05.2021 Společnost
VELKÉ FARMACEUTICKÉ FIRMY: NEJMÉNĚ DŮVĚRYHODNÝ PARTNER V PANDEMII
         Zisky a míra korupce velkých farmaceutických firem Západu jsou i za běžných okolností šokující. Současné ovzduší všeobecného zmatku, paniky a rostoucího socioekonomického zoufalství jen nahrává tomu, aby se nepřístojnosti tohoto odvětví posunuly na novou úroveň.
         Farmaceutické společnosti jako Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca a Moderna – které od daňových poplatníků obdržely přímo nebo nepřímo miliardy dolarů na vývoj vakcín proti COVIDu-19 – za sebou mají dlouhou zdokumentovanou historii korupce, včetně uplácení regulačních orgánů, lékařů a vlád.
         Byly také přistiženy při padělání údajů o bezpečnosti a účinnosti. Propagovaly používání svých produktů u pacientů i v případech, pro které nebyly schváleny regulačními orgány, a to včetně dětských pacientů.
         Byly dokonce přistiženy, jak vědomě prodávají produkty, o nichž věděly, že jsou nebezpečné nebo přímo smrtící – zadržovaly zásadní informace jak před regulačními orgány, tak před veřejnosti.
         Samotná společnost Pfizer – když se její vakcína proti COVIDu-19 začala veřejně distribuovat – byla vyšetřována, podle vlastní zprávy Security Exchange Commission (SEC), pro svůj obchod s generiky Greenstone kvůli obavám z porušení antimonopolního zákona, kvůli výrobním problémům týkajícím se přípravku Quillivant XR, kvůli problémům s kvalitou při výrobě autoinjektorů, dále byla vyšetřována kvůli podezření z korupce týkající se jejích ruských a čínských transakcí a soudních sporů v Mexiku kvůli výrobě přípravku Zantac a karcinogenní látky zvané N-Nitrosodimethylamine (NDMA), která se v něm nachází.
         Vyšetřování týkající se Zantacu nakonec přimělo Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) – který lék původně schválil – požadovat jeho stažení z trhu, poté co zjistil, že je skutečně spojen se zvýšenou pravděpodobností vzniku rakoviny.
         Wall Street Journal ve svém článku z roku 2020 pod názvem „Pfizer Receives Inquiry From SEC Bribery Unit“ (Pfizer je vyšetřován protikorupčním útvarem SEC) zveřejnil minulé skandály této firmy:
Společnost Pfizer měla již dříve spory s americkými úřady kvůli obvinění z úplatkářství v rámci jejího zahraničního působení. Společnost v roce 2012 souhlasila se zaplacením 60,2 milionů USD na vypořádání sporů v rámci vyšetřování SEC a ministerstvem spravedlnosti ohledně údajného porušování FCPA v několika evropských a asijských zemích, včetně Číny a Ruska.
         Americké ministerstvo spravedlnosti ve svém vlastním prohlášení ohledně části plateb společnosti Pfizer za rok 2012 uvádí:
Podle soudních dokumentů společnost Pfizer H.C.P. provedla širokou škálu nepřípustných plateb směrem k mnoha vládním úředníkům v Bulharsku, Chorvatsku, Kazachstánu a Rusku – včetně ředitelů nemocnic, členů regulačních a nákupních výborů i dalších zdravotnických pracovníků – a snažila se nevhodně ovlivňovat vládní rozhodnutí v těchto zemích ohledně schválení a registrace produktů Pfizer Inc., udělování farmaceutických tendrů a objemu prodeje produktů Pfizer Inc. Podle soudních dokumentů společnost Pfizer H.C.P. použila četné mechanismy k nepatřičnému ovlivňování vládních úředníků, včetně fingovaných konzultačních smluv, výhradní distribuce či neoprávněných cestovních výdajů a hotovostních plateb.
         Takové úplatky by mohly pomoci vysvětlit, proč jsou Pfizer či další farmaceutické společnosti schopny prodávat nebezpečné přípravky, jako je rakovina způsobující Zantac, nebo – v případě konkurenčního výrobce vakcín proti COVIDu-19 firmy Johnson & Johnson – karcinogenní dětský pudr –, a to po celá léta, než dojde k zahájení soudních sporů nebo než veřejné rozhořčení vyburcuje regulační orgány, aby konečně náležitě dělaly svou práci.
         V případě společnosti Johnson & Johnson vyšetřování agentury Reuters vedlo ke konstatování (zvýraznění bylo přidáno):
Tváří v tvář tisícům žalob prohlašujícím, že jejich mastek způsobil rakovinu, J&J trvá na bezpečnosti a čistotě svého ikonického výrobku. Interní dokumenty zkoumané agenturou Reuters však ukazují, že pudr této společnosti byl časem znečištěn karcinogenním azbestem a že společnost J&J tyto informace zatajovala před regulačními orgány i veřejností.
         To ilustruje konzistentní vzorec korupčního jednání táhnoucí se napříč výrobním procesem společnosti Pfizer (i Johnson & Johnson) až po jejich obchodní praktiky, a to v průběhu let. Jedná se o celé odvětví, které opakovaně vykazuje nebezpečně chybné jednání, je opakovaně vyšetřováno a pokutováno, nicméně má povoleno nejen pokračovat v podnikání, ale stále mu jsou svěřovány klíčové problémy veřejného zdravotnictví.
         Mělo by být zcela zřejmé, jaké to má důsledky pro proces vývoje, schvalování, výroby a distribuce vakcín proti COVIDu-19.

„FINTA“ H1N1 2009
         I přes obrovské množství veřejně známých korupčních afér západního farmaceutického průmyslu a přes znepokojivé důsledky, které to má pro současné zavedení očkování proti COVIDu-19, jde jen o jeden rozměr mnohem širšího problému.
         Známe také minulé případy, kdy velké farmaceutické společnosti vytvářely všeobecné obavy s cílem přilákat obrovské státní zakázky a získat moc i vliv nad veřejným diskursem týkajícím se otázek zdravotní péče.
         Tytéž velké korporátní sdělovací prostředky, které dnes pomáhají rozdmychávat veřejnou hysterii v souvislosti s COVIDem-19 a podporují zavádění očkování, už v minulosti informovaly o případech, kdy velké farmaceutické společnosti vykřikovaly „nastala pandemie“, jak využily svého vlivu na mezinárodní organizace, jako je WHO, a zajistily obří vládní kontrakty v hodnotě miliard dolarů na zbytečné či neúčinné léky a vakcíny.
Známe také minulé případy, kdy velké farmaceutické společnosti vytvářely všeobecné obavy...
         Připomeňme si rok 2009 a zděšení panující okolo „prasečí chřipky“ H1N1. Po dramatickém prohlášení WHO o „globální pandemii“ byly titulky a články hlavních západních médií téměř totožné s těmi, které dnes kolují o COVIDu-19.
         NPR v článku z roku 2009 tvrdí:
Sedm měsíců po začátku pandemie chřipky v roce 2009 Severní Amerika vede v počtu nemocných, říká WHO.
         Na rozdíl od jiných, nová H1N1 po svém nástupu na konci dubna už nikdy neopustila scénu. Ve skutečnosti je aktivnější než kdykoli předtím. Mexiko zaznamenalo od září více případů pandemické chřipky než za první čtyři měsíce pandemie letos na jaře.
         Stupňující se hysterie pokračovala jak ve Světové zdravotnické organizaci, tak v západních médiích, doprovázená úsilím o financování vývoje vakcín a vytvářením zásob přípravků jako Tamiflu firmy Roche.
         Britský deník Daily Mail v článku z roku 2009 s názvem „Tamiflu: What you MUST know as swine flu threatens to strike“ (Tamiflu: Co MUSÍTE vědět, když vás ohrožuje prasečí chřipka) uvedl:
Vláda oznámila, že se zásoby léčiv – známých jako antivirotika – k boji proti bezprostřední hrozbě pandemie prasečí chřipky vytvářejí tak, aby pokryly více než 50 milionů lidí – neboli 80 % populace země.
         Nicméně jakmile hysterie opadla, vyšla najevo pravda. Začaly se objevovat články, jako je tento od agentury Reuters, který byl uveřejněn v roce 2014 pod názvem „Stockpiles of Roche Tamiflu drug are waste of money, review finds“ (Zásoby přípravku Tamiflu firmy Roche jsou plýtváním penězi, posuďte nová zjištění) a který uvádí:
Výzkumní pracovníci, kteří roky bojovali za získání kompletních údajů o léku proti chřipce firmy Roche Tamiflu, ve čtvrtek prohlásili, že vlády, které vytvářejí jeho zásoby, utrácejí miliardy dolarů za přípravek s pochybnou účinností.
Článek rovněž poukázal na to, že:
Tržby za Tamiflu dosáhly v roce 2009 téměř 3 miliard dolarů – hlavně kvůli jeho použití při pandemii chřipky H1N1 – ale od té doby mají sestupnou tendenci.
         Existovaly rovněž finanční vazby firmy Roche na odborníky WHO, kteří označili výskyt H1N1 za „pandemii“, což napomohlo připravit půdu pro všeobecnou hysterii potřebnou k podpoře růstu zisků společnosti Roche z prodeje v podstatě zbytečných zásob přípravku vládním organizacím.
         BBC ve svém článku z roku 2010 „WHO swine flu experts ‚linked’ with drug companies“ (Odborníci WHO na prasečí chřipku se ‚spojili‘ s farmaceutickými společnostmi) uvedla:
Vyšetřování zjistilo, že klíčoví vědečtí pracovníci, kteří stojí za doporučením Světové zdravotnické organizace v oblasti tvorby zásob léků proti pandemické chřipce, byli finančně provázáni se společnostmi, které takto profitovaly.
         Společnost Roche byla BBC jmenovitě zmíněna (zvýraznění bylo přidáno):
Toto doporučení přimělo mnoho zemí po celém světě k nákupu velkých zásob přípravku Tamiflu vyráběného firmou Roche a přípravku Relenza společnosti GlaxoSmithKline.
         Navzdory všem těmto post-H1N1 odhalením v roce 2020 nastupují na scénu stejní herci, aby si zahráli reprízu – s malým či žádným poplachem ze strany stejných mediálních organizací, které v roce 2009 ignorovaly „fintu“ H1N1 a jen neochotně o ní informovaly až dlouho poté, co už se škoda udála.
-pokračování-