"COVID-19" A SÍTĚ 5G - TRANSMUTACE VIRU A LIDSKÁ IMUNITA (33)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

19.07.2021 Exkluzivně

I když se tomu nechce věřit, důkazy naznačují, že pandemie COVID-19 není náhodná. Simulace provedené pouhých 10 týdnů před vypuknutím epidemie byly až děsivě shodné s událostmi, které se odehrály ve skutečném světě. Zároveň technokraté po celém světě rychle využili pandemii jako ospravedlnění pro zavedení plánů, které se v zákulisí připravovaly desítky let. I když je obtížné určit, kdo je technokratická elita, odborníci jako Patrick Wood, ekonom, finanční analytik a americký konstitucionalista, který zasvětil celý život výzkumu a pochopení technokracie, navrhují, abychom se podívali na soukromé, globální organizace, které hrají hlavní roli při formování našich globálních ekonomik a environmentálních hnutí. Zatímco dříve byla technokracie skutečným soukromým klubem, dnešní technokraté nemusí mít nutně členské průkazy. Klíčovými hráči jsou však členové Trilaterální komise. Mezi známá jména americké Trilaterální skupiny patří Henry Kissinger, Michael Bloomberg a těžké váhy společnosti Google Eric Schmidt a Susan Molinariová, viceprezidentka společnosti pro veřejnou politiku. Mezi další skupiny, které je třeba sledovat, patří:

  • Římský klub

  • Aspen Institute, který vychovává a mentoruje vedoucí pracovníky z celého světa ohledně jemností globalizace. Mnozí členové jeho správní rady jsou zároveň členy Trilaterální komise

  • Atlantický institut

  • Brookings Institution a další think-tanky

Ústřední roli v technokratickém plánu hraje také Světová zdravotnická organizace (WHO), lékařská složka OSN, stejně jako Světová ekonomická organizace - World Economic Fórum (WEF), které slouží jako sociální a ekonomická pobočka OSN a je organizací, která pořádá každoroční konferenci miliardářů ve švýcarském Davosu. Světové ekonomické fórum založil Klaus Schwab, který je rovněž autorem knih Čtvrtá průmyslová revoluce (2016), Formování čtvrté průmyslové revoluce (2018) a COVID-19: Velký reset

Nadace Billa a Melindy Gatesových se stala největším sponzorem WHO, když americká vláda v polovině dubna 2020 zastavila financování, dokud nebude dokončena kontrola Bílého domu ohledně postupu WHO při řešení pandemie COVID-19.348 Gavi, Vaccine Alliance, partnerství mezi Gatesem a Big Pharmaou s deklarovaným cílem řešit globální zdravotní problémy prostřednictvím vakcín, je také hlavním dárcem WHO a jednou z hlavních iniciativ WEF.349 Způsob, jakým Klaus Schwab popisuje Gavi, vypovídá o mnohém: "V mnoha ohledech je [Gavi] vzorem toho, jak veřejný a soukromý sektor mohou a mají spolupracovat - pracovat mnohem efektivněji než samotné vlády nebo samotné podniky nebo samotná občanská společnost."350

Může to znít lákavě, dokud si neuvědomíte, že efektivně pracují na tom, aby nás zbavili našich svobod. Světové ekonomické fórum je konglomerátem největších a nejmocnějších světových podniků, které pomáhají technokratické agendě dál. Patří mezi ně Microsoft, který z Billa Gatese udělal miliardáře, MasterCard, který vede globalistické úsilí o rozvoj digitálních průkazů totožnosti a bankovních služeb, Google, světová jednička ve sběru velkých dat a lídr v oblasti služeb umělé inteligence, a také nadace založené nejbohatšími lidmi světa, jako jsou Rockefellerova nadace, Rockefeller Brothers Fund, Fordova nadace, Bloomberg Philanthropies a Open Society Foundations George Sorose.351 Když nahlédnete za oponu WEF a WHO, najdete tam samé bohaté jednotlivce a jejich společnosti a nadace, které sice tvrdí, že usilují o spravedlivější společnost a zdravější planetu, ale ve skutečnosti se snaží pouze centralizovat zisk a moc.

Mnoho termínů, které v posledních letech stále častěji slýcháme, se také pod jiným názvem vztahuje k technokracii. Příkladem mohou být udržitelný rozvoj, Agenda 21, Agenda 2030, Nová městská agenda, zelený ekonomika, nová zelená dohoda a obecně hnutí za globální oteplování. Všechny odkazují na technokracii a ekonomiku založenou na zdrojích a jsou její součástí. Mezi další pojmy, které jsou synonymem technokracie, patří Velký reset352 , Čtvrtá průmyslová revoluce353 a heslo Build Back Better (Budujme znovu lépe).7 Nedílnou součástí technokratické agendy je i Pařížská dohoda o klimatu. Společný cíle Velkého resetu a všech těchto hnutí a agend spočívá ve zmocnění se všech zdrojů světa - jejich vlastnictví - pro malou globální elitní skupinu, která má know-how k programování počítačových systémů, jež budou nakonec diktovat životy všech. Je to skutečně nejvyšší forma totalitarismu. Když mluví o "přerozdělování bohatství", ve skutečnosti mají na mysli přerozdělování zdrojů od nás k nim. Pohled do této budoucnosti nabídl článek, který v listopadu 2016 napsala pro Forbes Ida Aukenová z týmu pro strategii vedení Světového ekonomického fóra.

Částečně se v něm píše:

"Vítejte v roce 2030. Vítejte v mém městě - nebo spíše v "našem městě". Nic mi nepatří. Nevlastním auto. Nemám dům. Nevlastním žádné spotřebiče ani žádné oblečení... Vše, co jste považovali za výrobek, se nyní stalo službou... V našem městě neplatíme žádný nájem, protože někdo jiný využívá náš volný prostor, kdykoli ho nepotřebujeme. Můj obývací pokoj se používá k obchodním schůzkám, když tam nejsem ... Jednou za čas mě štve, že nemám žádné skutečné soukromí. Nikam nemůžu jít a nebýt zaregistrována. Vím, že někde je zaznamenáno všechno, co dělám, na co myslím a o čem sním. Jen doufám, že to nikdo nezneužije proti mně. Celkově vzato je to dobrý život".354

Pokud si všechno pronajímáte a nemáte žádný vlastní soukromý majetek, kdo tedy všechny ty věci vlastní? Technokratická elita, která vlastní všechny energetické zdroje. Je dost znepokojivé, že jednou z forem energetických zdrojů, které moderní technokraté zřejmě hodlají sklízet, pokud patenty něco naznačují, je lidské tělo. Jako jeden z příkladů lze uvést mezinárodní patent společnosti Microsoft WO/2020/060606, který popisuje "kryptoměnový systém využívající údaje o tělesné aktivitě".355 Tento patent, pokud by byl realizován, by v podstatě proměnil lidské bytosti ve roboty. Lidé budou degradováni na úroveň nemyslících trubců, kteří budou trávit dny plněním úkolů automaticky zadávaných například aplikací v mobilním telefonu výměnou za "odměnu" v podobě kryptoměny.

 

Veřejná tvář technokracie: Bill Gates

Jakmile se seznámíte s technokratickou agendou, můžete začít poměrně snadno rozpoznávat její aktéry. Jedním z těch nejzřetelnějších je Bill Gates. Téměř vše, co dělá, podporuje technokratickou agendu. Gates, který v roce 1975 spoluzaložil společnost Microsoft, je pravděpodobně jedním z nejnebezpečnějších filantropů v moderní historii, který vložil miliardy dolarů do celosvětových zdravotnických iniciativ, jež stojí na vratkých vědeckých a morálních základech - včetně pandemie COVID-19.

Gatesovy odpovědi na problémy světa se důsledně zaměřují na budování zisků společností pomocí vysoce toxických metod, ať už jde o chemické zemědělství a geneticky modifikované organismy, nebo farmaceutické léky a vakcíny. Jen zřídka, pokud vůbec, se setkáváme s tím, že by Gates propagoval čistý život nebo levné holistické zdravotní strategie, což jsme rozhodně viděli během této pandemie. Vakcíny a různé sledovací technologie byly po celou dobu jeho odpovědí, a právě v těchto odvětvích má své zájmy.

 

Gates věnuje miliardy soukromým společnostem

Článek v The Nation ze 17. března 2020 s názvem "Bill Gates' Charity Paradox" podrobně popisuje "morální rizika obklopující 50 miliard dolarů charitativního podnikání Gatesovy nadace, jejíž rozsáhlé aktivity v posledních dvou desetiletích podléhaly pozoruhodně malému vládnímu dohledu nebo veřejné kontrole". Jak je uvedeno v tomto článku, Gates objevil snadný způsob, jak získat politickou moc - "který umožňuje nevoleným miliardářům utvářet veřejnou politiku" - a to charitu. Gates popsal svou charitativní strategii jako "katalytickou filantropii", v níž jsou "nástroje kapitalismu" využívány ve prospěch chudých. Jediným problémem je, že skutečnými příjemci Gatesových filantropických snah bývají ti, kteří jsou již nepochopitelně bohatí, včetně Gatesovy vlastní charitativní nadace. Na druhou stranu, chudí nakonec dostanou nákladná řešení, jako jsou patentovaná geneticky modifikovaná semena a vakcíny, které v některých případech způsobily mnohem více škody než užitku.

Kromě darů poskytovaných neziskovým organizacím Gates přispívá také soukromým ziskovým společnostem. Podle deníku The Nation poskytla Gatesova nadace téměř 250 milionů dolarů na charitativní granty společnostem, v nichž nadace vlastní firemní akcie a dluhopisy.356 Jinými slovy, Gatesova nadace dává peníze společnostem, z nichž bude mít na oplátku za své "dary" finanční prospěch. Výsledkem je, že čím více peněz Gates a jeho nadace dávají, tím více roste jejich bohatství. Zdá se, že část tohoto růstu bohatství je také způsobena daňovými úlevami poskytovanými na dobročinné dary. Stručně řečeno, jde o dokonalé schéma přelévání peněz, které mu umožňuje vyhýbat se daním a zároveň maximalizovat generování příjmů.

Gatesova "filantropie" jistě sehrála ústřední roli v pandemii COVID- 19 a i v tomto případě z ní bohatě profituje - opět díky investicím do odvětví, kterým poskytuje charitativní dary, a díky prosazování globálního programu veřejného zdraví, z něhož mají prospěch společnosti, do nichž investoval. Prakticky každý aspekt pandemie zahrnuje organizace, skupiny a jednotlivce financované Gatesem. Patří sem samozřejmě Světová zdravotnická organizace, ale také dvě výzkumné skupiny, které jsou zodpovědné za formování rozhodnutí o uzamčení Velké Británie a USA - výzkumný tým COVID-19 na Imperial College a Institut pro měření a hodnocení zdraví. Neil Ferguson, profesor matematické biologie na Imperial College v Londýně, vypracoval řadu pandemických předpovědí, které se ukázaly jako spektakulárně chybné, včetně jeho předpovědi z roku 2005, že na ptačí chřipku zemře 200 milionů lidí.357 V reálném světě přitom nakonec v letech 2003-2009 zemřelo celosvětově jen 282 lidí.358

V roce 2020 vedl Fergusonův model Imperial College pro COVID-19, na který se spoléhaly vlády po celém světě, k nejdrastičtějším opatřením v reakci na pandemii v novodobé historii.359 Předpovídal, že pokud nebudou přijata žádná opatření, bude mít Velká Británie na svědomí více než 500 000 mrtvých a USA přibližně 2,2 milionu. To je přesně ten druh příhodných dezinformací a hrubého přeceňování rizika, které Gates potřebuje a na které spoléhá, aby mohl prosazovat své vlastní vakcinační a technologické programy. O tom, že Gatesovy filantropické snahy chrání jeho vlastní investice, svědčí i jeho propatentový postoj. James Love, ředitel neziskové organizace Knowledge Ecology International, pro The Nation poukázal na to, že Gates "... využívá své filantropie k prosazování propatentové agendy v oblasti farmaceutických léčiv, a to i v zemích, které jsou skutečně chudé... Podkopává spoustu věcí, které jsou skutečně nezbytné k tomu, aby byly léky dostupné... Dává tolik peněz na boj proti chudobě, a přesto je největší překážkou mnoha reforem."360

Gates je přesvědčeným a dlouholetým obhájcem farmaceutického průmyslu a jeho záměr prosazovat farmaceutickou agendu lze jasně vidět na současné pandemii COVID-19. V této souvislosti je třeba připomenout, že Gates se snaží podporovat farmaceutický průmysl. Od samého počátku se Gates stavěl do popředí s tím, že se nic nevrátí do normálu, dokud nebo pokud se celá světová populace nenechá očkovat a dokud země nezavedou technologie sledování a dohledávání a "očkovací pasy". Zároveň sype peníze do projektů digitálních průkazů totožnosti a plánů na bezhotovostní společnost. Nakonec budou všechny tyto věci propojeny a vytvoří "digitální vězení", v němž bude mít technokratická elita naprostou kontrolu nad globální populací.

 

Nákup příznivého tisku

Ačkoli Gates ve své kariéře několikrát čelil odporu veřejnosti, zejména v 90. letech, kdy byl generálním ředitelem Microsoftu, díky tomu, že financuje také novináře a velké mediální korporace, je od negativních ohlasů stále více izolován. V článku z 21. srpna 2020 v Columbia Journalism Review upozorňuje Tim Schwab na propojení Nadace Billa a Melindy Gatesových s řadou zpravodajských redakcí, včetně NPR. Tato média běžně zveřejňují zprávy příznivé pro Gatese a projekty, které financuje a podporuje. Není překvapivé, že odborníci citovaní v těchto zprávách jsou téměř vždy také napojeni na Gatesovu nadaci. Schwab prozkoumal příjemce téměř 20 000 grantů Gatesovy nadace a zjistil, že více než 250 milionů dolarů bylo poskytnuto významným mediálním společnostem, včetně BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, Guardian, Univision, Medium, Financial Times, The Atlantic, Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde, PBS NewsHour a Center for Investigative Reporting. (Časový rámec těchto grantů je bohužel nejasný.)

Gatesova nadace rovněž poskytla granty charitativním organizacím, které jsou zase spojeny se zpravodajskými médii, jako je BBC Media Action a New York Times's Neediest Cases Fund. Granty od Gatesovy nadace obdržely také novinářské organizace, jako je Pulitzerovo centrum pro krizové zpravodajství, Národní tisková nadace, Mezinárodní centrum pro novináře, Solutions Journalism Network a Poynterův institut pro mediální studia. Je ironií osudu, že "nadace dokonce pomohla financovat zprávu Amerického tiskového institutu z roku 2016, která byla použita k vypracování pokynů, jak si mohou redakce zachovat redakční nezávislost na filantropických sponzorech," píše Schwab. Nadace Gatesových se také podílela na desítkách mediálních konferencí, včetně novinářského festivalu v Perugii, Globálního summitu redaktorů a Světové konference vědeckých novinářů, a má neznámý počet nezveřejněných smluv s mediálními společnostmi na výrobu sponzorovaného obsahu.

Při bližším zkoumání je zcela zřejmé, že když Gates rozdává granty novinářům, nejedná se o bezpodmínečnou almužnu, se kterou si tyto společnosti mohou dělat, co uznají za vhodné. Jsou spojeny s významnými podmínkami a ve skutečnosti se rovnají jen o málo více než nákupu skryté sebepropagace, která je v podstatě nezveřejněnou reklamou. Dalším příjemcem grantů od Gatesovy nadace je společnost Leo Burnett, reklamní agentura, která vytváří zpravodajský obsah a spolupracuje s novináři.

 

Událost 201 - zkouška šatů pro COVID-19

Existuje mnoho důkazů, které ukazují na to, že COVID-19 byl plánovanou akcí, která je nyní velmi přeceňována, i když se neukázala být zdaleka tak smrtící, jak se původně předpokládalo. V říjnu 2019, pouhých 10 týdnů před prvním vypuknutím epidemie COVID-19 v čínském Wuhanu, pořádala Nadace Billa a Melindy Gatesových společně s Centrem zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse a Světovým ekonomickým fórem simulaci pandemické připravenosti na "nový koronavirus", známou jako Událost 201. V roce 2019 se v Číně uskutečnila první simulace pandemie COVID-19, která byla zaměřena na prevenci a řešení problémů s infekcí. Tento scénář zahrnoval vše, co se od té doby odehrálo v reálném světě, od nedostatku osobních ochranných pomůcek, uzavírání budov, cenzury a rušení občanských svobod až po povinné očkovací kampaně, nepokoje, hospodářské otřesy a rozpad sociální soudržnosti.

Stejně jako v reálném životě bylo podle nich třeba čelit "dezinformacím", mezi něž patřily fámy, že virus byl vytvořen a vypuštěn z laboratoře pro výrobu biologických zbraní, a otázky týkající se bezpečnosti urychleně připravovaných vakcín. Univerzita Johnse Hopkinse se může zdát jako renomovaná instituce, ale vezměte v úvahu, že ji založila Rockefellerova nadace a že výzkumníci z Rockefellerovy nadace a Univerzity Johnse Hopkinse stáli za nechvalně proslulými a krutými pokusy na 600 černošských pastevcích v Tuskegee v Alabamě - kterým výzkumníci bez jejich souhlasu aplikovali syfilis a pak jim nikdy nepodali skutečnou léčbu, pouze placebo, i když nakazili jejich manželky a děti. Výzkumníci Rockefellerovy nadace a Johnse Hopkinse se podíleli také na hrůzných experimentech v Guatemale, které proběhly v letech 1946-1948, kdy bylo 5 000 zranitelných Guatemalců, včetně prostitutek, sirotků a duševně nemocných, barbarsky infikováno bakteriemi obsahujícími mnoho pohlavně přenosných chorob, včetně syfilis a kapavky.361

Doktor Bradley Stoner, bývalý prezident Americké asociace pro sexuálně přenosné choroby, popsal guatemalské experimenty jako "něco jako ze zápisníku doktora Mengeleho" - odkaz na experimenty, které Židé podstoupili v rukou nacistů během II. světové války.362 Společně Gatesova nadace, Světové ekonomické fórum a Johns Hopkins Foundation tvoří zřejmě technokratickou triádu, jejíž simulace pandemie byla spíše generální zkouškou než čímkoli jiným.

-pokračování-

----------------------------------------------------

 

PRAMENY:

348. https://www.politico.com/news/2020/04/14/trump-world-health-organization-funding- 186786
349. https://www.weforum.org/agenda/2020/04/who-funds-world-health-organization- un-coronavirus-pandemic-covid-trump
350. https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-commit-gavis-vision- protect-next-generation-vaccines
351. Joseph Mercola: “The Global Takeover Is Underway.”
352. https://www.technocracy.news/sustainable-chaos-when- globalists-call-for-a-great-reset/
353. https://www.gov.uk/government/speeches/the-4th-industrial- revolution
354. https://www.intellectualtakeout.org/why-biden-and-boris-are-both-using--build-back- better-/
355. https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11//10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/
356. https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
357. https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-foundation-philanthropy/
358. https://twitter.com/saifedean/status/1257101783408807938?s=21
359. Steerpike: “Six Questions That Neil Ferguson Should Be Asked.”
360. https://www.nature.com/articles/d41586-020-01003-6
361. Schwab: “Bill Gates’s Charity Paradox”
362. https://dx.doi.org/10.2105%2FAJPH.2013.301520