CHANNELIG SE ZOSHEM Z ROKU 2004

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

publikováno: 25.04.2014 kategorie: Chanelling

Jmenuji se Zosh, jsem rád, že s vámi mohu hovořit. S novou skupinou cítím jiné vibrace, než jsem zvyklý. Je pravda, že se jedná o novou skupinu?

Ano, mohl by jsi nám na začátku pro nové členy říci o tvém poslání a tvé činnosti?

Já jsem filozof a jsem velmi rád, že mohu být ve spojení s vědomím, které obývá planetu, jež si vcelku velmi dobře dokáži představit, jelikož jsem velmi dlouhá léta ve spojení s jiným tělem, s mužem. Toho muže znají mnozí po celém světě, jelikož jeho knihy o příbězích nás dvou kolují velmi dlouhou dobu ve vašem společenství. Já jsem připraven hovořit na mnohá témata a jsem připraven s vámi zcela jistě sdílet energii, kterou nazýváte moudrost. Moudrost je úžasná, nádherná, velmi laskavá a jemná linie energie, která se větví do těch nejmenších větviček, vlákýnek a jako neurologický systém prozařuje skrze zjevné i nezjevné universum. Jde o to, aby vědomí kterékoliv biologické entity bylo schopno napojit se na tyto vlákénka a sdílet onen nádherný a velmi pestrobarevný proud kosmické inteligence, která ve spojení s životem a s potřebami života, tedy láskou, dává aspekt moudrosti. Jsem velmi blízko, jsem vedle vás a cítím vaše myšlenky, a přesto jsem velmi daleko. Budu rád, když spolu budeme na mnohá témata rozvíjet diskuzi. To je asi úvodem.


Děkuji. Noví účastníci si pro tebe připravili otázky, které ti budu postupně číst a budeme prosit o tvoje vyjádření. Pan T. V. se ptá: Je Agharta bytost a jakým způsobem mohu s touto bytostí komunikovat?

Agharta je především pojem, je to slovo. To slovo je složené z písmen. Představte si slovo, strukturu písmen a za tuto strukturu si dosaďte různorodé frekvence. Tyto frekvence jsou klíčem. Vy znáte klíč, který je hmotný. Vím o tom, Robert mi o tom říkal. A když tím klíčem pohnete, otevřete cosi. Říkáte tomu dveře nebo brána, branka nebo vrátka. A každé slovo je takový klíč. Pomocí tohoto vibračního klíče jste schopni otevřít banku informací, banku neuvěřitelných informací, jež jsou skryté přirozenému vnímání různorodých vědomí tohoto světa. Pravda, některá vědomí disponují sympatickou vibrací, kterou moduluje jejich mozek Jsou schopna jednodušeji klíčem otevřít, ba dokonce otvírat mnohými různými klíči, mají k tomu prostě blíž. Jsou to různí tvorové, které řadíte do kategorie zvířat, ovšem Agharta je stejně tak jako Země, Gaia, Slunce – solaris, sol, soltek klíčem.

Agharta je klíčem do jiného frekvenčního prostředí. Toto frekvenční prostředí je na vertikální ose energetického středu vaší planety umístěno do jistého konkrétního kvadrantu glóbu těla planety. Ten kvadrant je vymezen různými ukazateli. Na fyzikální úrovni, která je vám nejbližší, to budou geodetické a geografické prvky. Těmito geografickými prvky můžeme vymezit prostor či prostředí analogické vertikální ose umístění Agharty. Agharta je prostor, frekvenční parametr, který je vsazen do jiné frekvence. Přestavte si zeměkouli jako dort, ten dort má různé vrstvy, těch vrstev je velké množství. Každá vrstva je proti těm ostatním jinak jsoucí. Jednotlivé vrstvy se nevnímají, ani nevidí. Jednotlivé vrstvy se nijak neovlivňují, alespoň ne na úrovni mechaniky kosmu, makrokosmu či mikrokosmu vašeho světa nebo mechaniky, kterou uznává vaše vědomí.

Tyto vrstvy jsou součástí tělesnosti a životnosti vaší planety. Hovořím o vaší planetě, proto hovořím o vrstvách vaší planety. Nehovořím o jiných planetách, protože tam je to podobné, a přesto v jistých dílčích ukazatelích jiné. Agharta je jiné frekvenční prostředí. Toto jiné frekvenční prostředí v sobě obsahuje jiné principy a zákonitosti. Zákonitosti fungování vědomí v esenci materie. Hmota je vibrace, je to zkondenzované světlo. Světlo, které je zkondenzované, které je ztuhlé, zatuhlé. Hmota je vlastně světelný led. Znáte kapalinu, která se nazývá voda. Zvýšíte-li frekvenci této látky, vznikne pára, snížíte-li frekvenci této látky, vznikne led. Stějně je tomu i u světla, snížíte-li frekvenci světla, vznikne hmota, zvýšíte-li frekvenci světla, vznikne tachyonické proudění, které je minimálně 21x rychlejší, čilejší a živější a více schopné přenášet životodárné proudy energie než fotonická báze světla. Všechno je život, vše je světlo, všechno je energie, všechno je vědomí pouze v jiné frekvenci kmitání, vlnění. Jakýkoliv posun či postup odněkud někam, do něhož můžete zařadit například duchovní vývoj, je změna frekvence, nic víc – pouze změna frekvence. Jenomže změnit frekvenci svého vědomí směrem k jiným frekvenčním modulům je velmi, velmi náročné. Proč?

Protože vyžaduje určité hodnoty, palivo. Tedy změna či přeladění na jinou frekvenci je hybnost vědomí v rezonančním mnohoprostředí vnějšího vesmíru. Tuto hybnost lze různě korigovat. Ovšem aby tato hybnost vznikla, je potřeba palivo - energie. Energií pro hybnost vědomí ve frekvenčním prostředí vnějšího vesmíru jsou zkušenosti. Zkušenost je energie, stejně jako všechno ostatní, a to energie velmi zvláštní, velmi specifická. Když uvedete do střetu určité elementární částice, vzniká jistý druh energie. Když štěpíte atom, vzniká atomová energie, pokud svým vědomím budete schopni rozštěpit prostoročas, vznikne velmi intenzivní energie, která zakládá bázi koule. Ta koule je geometrické ztvárnění zkušenosti. Podle druhu zkušenosti přijímáte, trávíte různě velké energetické koule. Ty koule jsou palivem k pohybu vašeho vědomí, hybnosti, jež nazýváte duchovní vývoj v mnohofrekvenčním prostředí vnějšího vesmíru. Jak svým vědomím rozštěpíte prostoročas? Prostoročas rozštěpíte jakoukoli akcí.

Akce vytváří reakci, když rukou udeříte do stěny, vytvoříte akci. Zpětný tok energie vytvoří to, že si ruku zlomíte. Tlakem vašeho vědomí vytváříte myšlenky, myšlenky jsou hybným motorem pro štěpení prostoročasu v bilióntině vteřiny. V této bilióntině vteřiny vznikne jádro akce. To, co je samotnou akcí (vy vnímáte pohyb jako akci, jako děj), je pouze hybnost tohoto jádra, vy už jenom sledujete hybnost jádra, ale nevnímáte samotné jádro, protože samotné jádro jakékoliv akce, která vytváří rozštěpení prostoročasu v milióntině vteřiny, je tak rychlá záležitost, že uniká všem smyslům. A to je podstata matrixu. Dostali jsme se od Agharty až k matrixu. Já se ovšem k Aghartě vrátím, jelkož je to taková lavinová dráha. Všechno souvisí se vším, všechno je život, všechno je energie – světlo, velmi laskavá energie. Laskavá energie, sladká jako lízátko, a to je život. Život je permanentní sled nekonečného řetězení akcí vytvářejících stejně protichůdnou energii v podobě reakcí.

Akce a reakce jsou důsledkem, respektive paralelním faktorem rozštěpení prostoročasu v bilióntině vteřiny. Znovu opakuji, že tohoto rozštěpení dosáhnete myšlenkou. Není žádné akce bez předcházející myšlenky. Je to ta myšlenka. Je to mentionová částice, která rozštěpí v milióntině vteřiny prostoročas. Ekvivalent energie, který z toho vznikne, dává hybnost jaderné bázi akce. Vzniká děj a z děje přichází jiná reakce – protiakce. Střetem reakce a protiakce se tvoří balónky jako z bublifuku. Balónek je zkušenost, polykáte zkušenosti a zatápíte pod kotlem hybnosti vašeho vědomí ve frekvenční mnohosti vesmíru.

Já bohužel nejsem schopen jinak vysvětlit tyto základní a triviální záležitosti týkající se toho, čemu říkáte duchovní evoluce. Používám vaše slova, protože jsou vám nejbližší, ale zároveň musím využívat vaši logiku. Použiji-li svoji logiku, bude pro vás nečitelná, ale budu schopen více se přiblížit podstatě věci, ovšem pro vás to bude nečitelné. Proto jsem omezen. Ale to nevadí, protože jsem rád, že spolu můžeme hovořit a diskutovat.

Agharta – Aghartiána je prostor Země v jiné frekvenci. V té frekvenci žijí myšlenkové útvary. Tyto myšlenkové útvary jsou v zásadě sublimační energií jistých vědomých útvarů, které se pohybují uvnitř tohoto světa, tohoto prostoru. Tak to vypadá z pohledu vaší frekvence, pokud by si se převlékl a vstoupil do frekvence hybnosti svého vědomí Agharty, vše dostane hmotný tvar. Zvýšení frekvence tvého vědomí způsobí v siločarách tvé energetické bytosti zakřivení fotopických částic, respektive zakřivení jejich vnitřních spinálních jednotek. Toto zakřivení způsobuje kondenzace a kondenzace probíhá permanentně do konečného stavu zledovatění světla, a to je hmota. K tomuto zledovatění dojde tehdy, jestliže ty pozvedneš frekvenci svého vědomí a zvýšená frekvence vytvoří zesílení elektromagnetického pole v energetickém okruhu tvého vědomí. Toto elektromagnetické pole zakřiví spinální jednotky fotonických částic, které samozřejmě způsobí kondenzaci čistého světla. Tak vzniká realitní prostor, proto je realitní prostor identický a individuální pro každé vědomí zvlášť. Jak ti to mám vysvětlit? No asi takto:

Budeš-li mít květinu a budeš mít dvacet lidí, každý z nich zřejmě bude vnímat onu květinu. Ale reaktivní účinek na citově emoční a mentální úrovni této květiny bude pro každého jiný, protože základní hmotový koncenzus květiny je sice všude stejný, ale sublimační faktor na světelné jemnohmotné úrovni je jiný, protože je jiný v každém jiném světě těch dvaceti lidí. Tedy znovu zopakuji jednu větu, kterou jsem skrze toto tělo mnohokrát opakoval.

Je tolik světů, kolik je lidských bytostí. Každá lidská bytost žije sama ve svém vlastním světě. To, co vnímá okolo, ty tisíce a milióny lidí, jsou návštěvníci. Jsou to projekční energetické hladiny jiných druhů vědomí, které se zrcadlí na panoramatickém vnitřním zrcadle tvého vlastního vědomí. Máte-li další otázku, můžeme pokračovat.


Při dnešní přednášce jsme dostali informace o teorii doktora Monroea o paralelních informacích. Je tato teorie správná?

Ano, doktor Robert Monroe. Jeho teorie je posun, je pokračováním klasické inkarnační teorie. Je to vylepšení, je to inovace, jež je správná a má svoji roli. Má svoji roli a hraje svoji úlohu v těchto časech. V tomto období, těch pár desítek let (rozpětí 50 - 80 let) a v tomto období je potřebná. Je potřebná pro stimulaci, pro dobré nastimulování asociačních a inspirativních energií a představ jedinců, kteří projeví zájem o tuto teorii, a to je dobře. Samozřejmě že tato teorie není konečná a skutečnost je třeba hledat ještě někde jinde, jelikož třeba nabývá ještě jiných forem, ale to je záležitost hybnosti vašeho vědomí. Když jedete autem, míjíte kolem stromy, stromy ubíhají kolem vozidla, když jede alejí. Každý ten strom je inovací jedné a té samé teorie. Tak, jak jede vozidlo, míjí jednotlivé stromy. Tak, jak v hybnosti svého vědomí kráčíte po cestě evoluce, míjíte jednotlivé teorie, inovační teorie jednoho a toho samého a nelze z jednoho místa vozidla z ničeho nic přeskočit na jiné místo. Kontinuálně tam dojedete, až přijde ten správný čas.


Děkujeme. V této teorii nám lektor říkal o třetí síle, která brzdí vývoj lidské bytosti v tomto vtělení. Můžeš nám povědět něco o této síle.

Upřesněte otázku.


Je to třetí inteligence, která se nabourává do systému,, aby mohla čerpat energii pro svůj vývoj a svoje potřeby. Pro svůj prospěch snižuje duchovní růst lidské bytosti. O kterou sílu se jedná?

Rozumím vám. Vědomí, které sídlí v těle, skrze které hovořím, použilo tento termín jako náhražku za velmi mnohočetný problém. Tady nejde o jednu inteligenci, tady jde o soubor mnoha velmi důležitých faktorů,  které on pojmově zastřešil onou šedou inteligencí. Rozumíte mi.


Ano.

Takže vy budete řešit celou množinu záležitostí s tím spojených. Nejde tedy pouze o jednu jedinou věc.


Můžeš nám alespoň přiblížit, o jaké indicie se jedná?

Jsem v situaci, kdy stojím na písčité pláži. Písčitá pláž je tvořena neuvěřitelným množstvím různě zbarvených kamínků. Dokážeš si to představit, příteli?


Ano.

Vedle mne stojí můj přítel a ptá se mě: "Můžeš se podívat na tu pláž a říct mi ten základní odstín všech těch kamínků na té pláži?"


Takže těch inteligencí je tolik, jako těch kamínků na té pláži?

Těch inteligencí není tolik jako těch kamínků na té pláži, ale informačních linií, linek, problémů z toho vycházejících je možná ještě víc. Ovšem chápu, že potřebujete odpověď, protože jedna z takových základních lidských vlastností je zvídavost, která,  popravdě řečeno, není-li krocena, často přechází v zvědavost. Ale budu brát v potaz, že se stále jedná o tu zvídavost, a proto vám rád odpovím. Je mi také jasné, že přítel hraje o čas, a proto nemůžu být takový, že bych odmítl. Že?

Takže vám jde o tu šedou inteligenci, pokud tomu dobře rozumím. Vždy, když tečou informace, jejich dopadem by mělo být přijetí, které je závislé a odvislé na úrovni pochopení. Načnu-li nějaký problém, je možné, že vás odradím, protože nedokonalý tok informací způsobí vaše rozladění s možným nepochopením, a to já bych rozhodně nechtěl. Proto z té množiny vyjmu pouze některé artefakty, kterým se budu věnovat. Souhlasíš s tím?


Ano.

Máme-li rozebírat šedou inteligenci, je potřeba se zcela jistě ponořit do oblasti historie, do oblasti lidské psychologie, lidské astrologie, mechaniky vesmíru, do oblasti ezoterní kosmologie, planetární kosmologie, mechaniky mikrokosmu, genetiky a do oblasti politiky. Pokusím se nějak obsáhnout tyto oblasti. Sice v této chvíli nevím jak, ale alespoň se o to pokusím.

Lidská bytost není forma, lidská bytost je uzel světla. Je to uzel světla, který v sobě obsahuje velmi speciální program. Tento speciální program je postaven na sběru zkušeností na úrovni lidských duchů. Vy jste se učili paralelní systém inkarnací. Na jednom konci jste vnímali jasná světelná stvoření, kterými jste vy, a na druhém konci jste vnímali zatuhlé reflexe sebe samého v podobě inkarnátů v inkarnačních sledech, v prostoročasových útvarech, kterým říkáte životy. Jenomže tím to nekončí, jak jsem kdysi v roce 1993 sdělil mému příteli na druhé straně kosmického telefonního aparátu Robertu Shakirovi. Potravinový řetězec na této planetě nekončí lidskou bytostí, ale pokračuje dál do vesmíru. Lidé dělají jednu velmi velkou chybu, že si sami o sobě myslí, že jsou vrcholem potravinového řetězce této planety. Není to pravda, kdyby to byla pravda, bylo by to velice ploské a velmi jednoduché a takový vesmír určitě není. Jak nahoře, tak dole.

Stavíte kravíny, v nichž jsou ustájené krávy. Stavíte vepříny a chlívky, ve kterých máte ustájená zvířata. Tato zvířata jsou omezena na svobodě, aniž si to sama uvědomí, protože když se telátko té krávě narodí, dostane řetěz, a pro to telátko je to přirozené, protože řetěz má i maminka a jiné krávy, jež jej měly geneticky již v mnoha řadách. Proč by to nemohlo být směrem nahoru stejné? Jak nahoře, tak dole. Toť první zákon Herma Trismegista, zákon vzoru. Činíš-li něco druhým, počítej s tím, že bude činěno i tobě. Nechceš-li, aby bylo činěno tobě, nečiň ani těm druhým. Zrcadlení. Princip zrcadlení je velmi prostý. Díváte se dolů na krávy, podívejte se občas vzhůru, koho tam uvidíte? Ten řetěz na vaší úrovni nemusí být řetěz, tím řetězem může být mnoho jiného. Lidé vymýšlí mnoho teorií, celou řadu hypotéz a praktických forem řešení situace, ve které se nachází.

Ale přesto stačí na globální úrovni, upozorňuji na globální úrovni, změnit profil svého chování a jednání směrem k hierarchicky „nižším“ formám projevů života. A změna je nabíledni směrem vzhůru. Jenomže to vyžaduje onen globální, opravdu globální rámec tahu na jednu branku. Je otázkou, jak je ve vaší době, ve vašem prostředí tato alternativa životaschopná. Jste schopni ji zrealizovat, či nikoliv. Jak to zorganizovat, jak vyřešit mnoho problémů na různých úrovních, kulturně sociálních, kulturních, psychologických , politických, ekonomických atd.? No takový je svět, a potravinový řetězec u člověka nekončí, ale pokračuje dál.

Teď si představte, že něco podobného je zcela jsoucí i v programu pana Monroea. Je duch a inkarnát. Inkarnát slouží duchu a sbírá zkušenosti. On je vlastně takový vysavač. Má k tomu potřebné nástroje, v bilióntině vteřiny pomocí mentionových částic svých myšlenek rozštěpí prostoročas, vytvoří akční jádro, které v hybnosti realizuje děj, vzniká protiopoziční energie, která ve střetu s prvotní energií akce vytváří bublinu zkušeností. Bublina je strávena inkarnátem, vstřebána a více či méně pochopena a pokud není pochopena hned, tak uzrává. Ony ty bubliny uzrávají. Máte bubliny, jež jsou na vyšší mentální úrovni. Tam jsou uskladněné neuzrálé, čili nepochopené bubliny zkušeností. A ony tam zrají, jako brambory ve sklepě nebo jiné ovoce a když uzrají, vytvoří stimulační proud energie, přinášející tzv. dodatečné pochopení. Uzrálé bubliny stoupají vzhůru, ale už to nejsou bubliny, je to jemná vířivá voňavá energie. Krouží ve spirále stříbrnou šňůrou vzhůru k vám. Tam je trávena, duch roste.

Úžasné, evoluce se naplňuje, ale tento proces duchem nekončí. Je důležité, aby se duch podíval také nahoru. Učiní-li tak, uvidí něco velmi přízračného, stříbrnou šňůru, jež se line vzhůru, a na jejím konci… ( zde si můžete doplnit rovnici). A tak ten duch, co by inkarnát jiné formy, nasává bubliny na své vlastní úrovni, živen zpětným rázem energie zkušeností vlastní energie, která ve výronu vytvořila čidla, která ještě v nižších vibračních pásmech tvoří vlastně to samé, co je duch, co je člověk nahoře. Pak by se chtělo říci, a jak je to dál? Třeba směrem dolů. No podívejte se na to tak: Je tělo, to tělo je složeno z miliardy buněk. Duchem takového těla je fyzické vědomí, stříbrnými šňůrami nervový systém, a inkarnáty jednotlivé buňky. Jak nahoře, tak dole. Nekonečný proces, můžete sjíždět výtahem na úroveň elementárních částic a ještě dál a všechno se opakuje ve stejném sledu. Můžete jet na úroveň galaxií, metagalaxií a ještě víš a pak zjistíte, že ta metagalaxie není nic jiného než inkarnát se svou vlastní stříbrnou šňůrou vzhůru. A pak se takový člověk zeptá: "Kde je bůh?"

Kde je bůh? Vždyť on je konec, on je omega, finále, vrchol pyramidy. Špatně položená otázka. Kde je? Všude, vždyť vám to říkají neustále, že všude. Protože bůh je proces toho všeho. To je bůh. Proces toho všeho. Moudrý proces a proces všude přítomný. No proto je všude bůh. Proces, který je stejný na úrovni mikroelementárních částic a stejný na úrovni makrokosmických prvků. Proto je všude, dole i nahoře. Je to proces. A teď se ptáte, kdo řídí tento proces?  Tato otázka je logická pro vědomí, které uvažuje, že něco je vně a když je něco vně, tak to vně je vedle toho, co je vedle. Je bublina a vně bubliny jiná bublina a vedle této bubliny je další bublina. Takováto logika je charakteristická pro evoluční rámec soudobé lidské bytosti. Existují jiné logiky, i vy k nim dospějete, vy k nim právě spějete, vy k nim přijdete, jste velmi blízko. Jiná logika říká, že není nic vně, protože nelze nic vyčlenit z ničeho. Vždyť vám to říká i samotný bůh. Já jsem ve všem, já jsem vše a není nic mimo mne. To je problém, protože lidská bytost a lidské vědomí pracuje s dvěma faktory - prostoru a času. Lidská bytost si myslí, že prostor je vyplňován. Není, proč by měl být prostor vyplňován? Prostor je tvořen. Dám vám malý příklad.

Představte si dům a místnosti. Místnosti jsou prostor, tento prostor existuje jenom díky tomu, že je vymezen, že je vytvořen hmotou obklopující vnitřní prostor. Zrušíte-li hmotu, která obklopuje vnitřní prostor, přestane vnitřní prostor existovat. Pak přestane existovat uvnitř i vně. Je to hmota zkondenzované fotonické částice se zakřivenými siločárami, které působí na naše vědomí a vytváří iluzi vevnitř a vně. Dám jiný příklad. Chcete zažít boha? Chcete ho zažít v této chvíli? Máte jedinečnou příležitost. Tak dobře, půjdeme na to:

Zavřete oči a představte si, že sedíte v houpacím křesle na zahradě a houpete se. Máte otevřené oči, kolem sebe vnímáte stromy, keře, rostliny, budovy, dokonce vnímáte sedátko pod sebou. A teď jste se rozhodli, že se vydáte na cestu za bohem. Ještě jednou se podíváte kolem sebe, vidíte vesmír, vidíte zem a planetu Zem. Vidíte, že vše je vymezeno, něco je uvnitř a něco je venku. Vidíte okna, která vedou dovnitř domu, vidíte, že všechno je vevnitř a vně. Ale v této chvíli se začíná rozpouštět vaše houpací křeslo přímo pod vámi. Rozpouští se a vy se stále houpete. Mizí keře, mizí zahrada, rozpouští se dům. Vy se stále houpete. Kolíbavý pohyb, velmi příjemný. Rozpouští se vaše tělo, ale přesto vidíte. Nemáte ruce, ani nohy, přesto vnímáte, vidíte všechno kolem sebe. Jenomže co se děje, rozpouští se celá planeta, mizí, rozpouští se. Vy stále všechno vidíte, ocitáte se ve volném vesmíru. Houpete se, stále se kolíbete. Vždyť tady, kde je volný prostor, měla být planeta, měla být půda, není tam nic.

Všude kolem vás jsou hvězdy. Měsíc je nádherný, krásný, jako rybí oko. Vy plavete ve vesmíru, houpete se, je vám příjemně, dobře, nemáte tělo a všechno vidíte. Rozpouští se vesmír, rozpouští se měsíc, rozpouští se jako pára na nebi. Už není. A ejhle, začínají pohasínat hvězdy. Jedna za druhou. Všechno vidíte, úplně všechno. Zhasínají, stále se houpete, vše vidíte. Nemáte tělo, a přesto jste. Jenomže v jedné chvíli zhasne poslední hvězda. Kde je prostor, kde je nahoře, dole, napravo, nalevo. Co znamená kilometr, tisíc, uvnitř a vně v této chvíli? Houpete se a vnímáte nekonečné nádherné vlnění bez rozměru. Právě jste zažili být uvnitř boha. V této chvíli. A to je bůh. Toto je bůh.

Takže honem rychle se pojďte vrátit nazpátek. Hvězdy se opět rozsvící. Jenda za druhou, přichází měsíc a slunce, rodí se planeta, vše roste, kvete a pučí a vy jste opět na zahradě. Houpete se na houpacím křesle. Dům před vámi, vůně, otevřené okno. Uvnitř a venku. Iluze, normální obyčejná iluze hmoty.

Tak se posuneme kousíček dál, můžete otevřít oči. Já doufám, že alespoň částečně jste pochopili, co jsem měl na mysli. Je to velmi, velmi důležité. Přemýšlejte o tom, o čem jsem právě před chvilkou vyprávěl. Hovoříme o šedé inteligenci. Tato šedá inteligence nemůže být vně. Nemůže být vně, protože všechno je ve všem. Už tomu rozumíte? Je ve vás, je v nás. Je rovna bohu, protože ona vzniká tehdy, zakřivíme-li úhel vlastního vědomí v nepochopení podstaty věci. Když zakřivíte spiny fotonických částic, začne kondenzovat světlo v led. Zakřivíte-li zdravý úhel pohledu vědomí na podstatu věci nesprávným způsobem, oživíte šedou inteligenci. Vibrace začne klesat. A všechno začíná tuhnout, ...tuhnout, ...uhnout. Co myslíte? Kdo vytvořil hmotu? Hmota je odpadní produkt zakřiveného úhlu vědomí v nepochopení. Nehovořím jen o naší generaci, to je nastřádané. Je potřeba pracovat na rozpuštění iluze. Tou iluzí je hmotný koncenzus reality v sublimačním faktoru, který vytváří energetické zakřivení a kolem jádra čistých světelných buněk vůle procesu, kterému říkáte bůh.

Já se velmi omlouvám, ale nejsem schopen to jinak popsat, jinak sdělit, jinak říci a jinak podat.


Děkujeme, bylo to dost výstižné. A další otázka. Byl hurikán Katrina, který loni zničil New Orleans, novým typem zbraně hromadného ničení?

Ano, nenazval bych to ovšem zbraní hromadného ničení, ale nazval bych to projevem vůle hierarchicky vyšší úrovně vědomí. Můžeme hovořit o planetárním vědomí, vědomí planety. Co se týká použití skalárních sil a skalárního typu energií, která je schopna evokovat stejný problém, pak lze v případě hurikánu Katrina jen částečně hovořit o tomto použití. Každopádně byla to skalární energie a byla to zbraň, která vytvořila zrod této síly, tohoto problému. Ale poté se do hry vložilo intenzivně zaostřené vědomí planety. Ta zbraň už potom neměla vliv na průběh celého procesu. Další otázka.


Jaký je nejefektivnější postup pro astrální cestování?

Odpověď na tuto otázku vyžaduje velkou odpovědnost a množství informací, ale mohu odpovědět velmi čistě, upřímně a velmi jednoduše. Nemohu doporučovat, ale inspiroval bych k použití techniky Roberta Bruceho - australského specialisty na astrální cestování.


Jaká byla příčina vzniku tsunami v roce 2004?

Byl to kolaps gravitačního zařízení. Toto gravitační zařízení bylo umístěno v jednom z příčných ramen Jávského příkopu.


Kdo tam to gravitační zařízení umístil?

To je artefaktální záležitost, chcete-li bližší informace k tomuto zařízení, rád vám je podám. Pro ucelenou představu o dané problematice šlo o primární konvertor, který byl součástí většího zařízení pro úpravu gravitačních vln. Tyto gravitony používala atlantská civilizace především v dobách mezi 28 - 35 tisíci lety př. n. l. Tím zároveň odpovídám i na stáří daného zařízení, které bylo soběstačné a plně funkční.


Kdo způsobil kolaps tohoto zařízení?

Byla to cílená záležitost amerického válečného námořnictva, jež samozřejmě byla motivovaná jinými agenturami. Problém je v tom, že tento výbuch jedné sekce tohoto primárního konvertoru způsobil gravitační anomálii. Tato gravitační anomálie ve svém důsledku zpozdila tok času o 0,38 setin vteřiny. Toto zbrzdění je ale chronické, což znamená, že zbrzdění času bude postupem času narůstat proti původnímu běhu času, pokud jste mě pochopili. To ovšem znamená intenzivní rehabilitaci například takového problému, jakým je rok 2012 a celé řady dalších událostí, které jsou definované časovými koordináty.


Takže tuto událost udělali Američané cílevědomě na odvrácení roku 2012?

Ne ne, oni neměli vůbec zájem na tom, aby došlo ke kolapsu tohoto zařízení. Oni pouze zkoumali toto zařízení. Chtěli pochopit jeho princip. Bohužel někdy stačí, jak vy říkáte, strčit jeden drát do nesprávné dírky.


Jak skončila ponorka, která se vydala prozkoumat výsledky tohoto výbuchu?

Silné gravitonové vlny, které jsou stále aktivní, a to v sférické oblasti do vzdálenosti 149 kilometrů od epicentra, způsobily rozvrat v činnosti nervového systému. To znamená chronickou dysfunkci nervového systému, jež způsobuje kolaps všech základních orgánů podporujících život.


Jak dlouho se budou tyto gravitonové vlny rozkládat?

Poločas rozpadu nebo respektive prostor pro zklidnění v té časové bázi není dlouhý a v zásadě by mělo trvat ještě 4 roky a  3/4 měsíce než budeme moci hovořit o přirozeném stavu.


Bude toto do budoucna poučením pro lidstvo?

Já jsem bohužel přesvědčen, že zde nemůže jít o poučení a už vůbec ne na úrovni lidstva, protože o tomto skoro nikdo neví. Tak jak můžeme hovořit o poučení. Poučení může nastat pouze tehdy, pokud by veřejnost byla globálně informována o pravém stavu věci.


A dá se toto nějak zveřejnit?

Máte možnost.


Děkujeme za rozhovor.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.