CESTA K OSOBNÍMU ÚSPĚCHU

Mysl člověka prochází od narození do dospělosti pěti fázemi a jen tehdy, pokud člověk úspěšně těmito fázemi prošel a získal úplnou kontrolu nad silami své mysli, může doufat, že dosáhne osobního úspěchu. Tyto fáze jsou:

  • 1. Mysl motýla, ve které osoba přelétá od myšlenky k myšlence a nemůže se příliš dlouho soustředit na jednu věc nebo myšlenku.

  • 2. Emocionální stádium, ve kterém vládne nerozvinutá vůle, a kdy je osoba z každého předmětu/tématu zmatena.

  • 3. Fáze zaujetí/utkvělosti. Jedna myšlenka vystupuje do popředí - láska, sex, ambice atd. - a osoba začíná být touto myšlenkou ovládána nebo dokonce i puzena (nucena).

  • 4. Zaujetí/utkvělost ztrácí trochu ze svého půvabu a vyvíjí se v další krok, ve kterém subjekt myšlenku vlastní namísto toho, aby jí byl vlastněn.

  • 5. Nakonec člověk dosáhne zralosti/dospělosti a získá úplnou sebekontrolu nad silou/mocí své mysli.

V prvních dvou stádiích není člověk schopen svou mysl soustředit na daný předmět/téma, ale je ovlivňován myriádami myšlenek vycházejícími od ostatních. Třetí krok je svým způsobem reakcí na tento stav, zatímco teprve ve čtvrté fázi získává člověk sílu se koncentrovat takovým způsobem, aby dokázal o jednom předmětu/tématu přemýšlet dostatečně dlouho a natolik intenzivně, aby se naučil promítat svou mentální sílu tak, jak si přeje. V poslední fázi však člověku jeho schopnost ovládat svou mysl dovoluje změnit svůj obraz sebe sama, své mínění/představy o sobě samém na skutečnost. To způsobuje, že ostatní poslouchají/řídí se jeho silnější mentální vůlí, a on je zároveň schopen přinášet objektivní věci, které abstraktně vytvořil a poté promítl ve své mysli.

Abstraktní obrazy v mysli mohou být vytvářeny vědomě z Abstraktního Já - řidiče tělo-stroje (těla), který se snaží vyjádřit sám sebe a dát identitu svému Já, „Vám“. To, co se musíme naučit je, jak je tvořit vědomě, a jak je poté použít pro jakýkoliv účel/záměr, jehož obrazy jsme nejprve vytvořili z našich idejí/myšlenek. Tot

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.