CESTA "DUHOVÉHO HADA": ZA OPONOU ZÁZRAKŮ (5)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

14.07.2021 Fenomenologie

Kdysi se mi ozval jeden člověk se zvláštní příhodou. Uvedl:

"Jednoho slunečného odpoledne, když jsem byl doma sama, což je vzhledem k tomu, že mám obvykle dům plný dospělých dětí a vnoučat, vzácné, zazvonil mi telefon a po mém pozdravu se ozval jemný mužský hlas a řekl: "Jste členem Velkého bílého bratrstva:" Pak to cvaklo a bylo ticho. Kromě samotné zprávy mi připadala výška hlasu krajně neobvyklá, ne-li znepokojující. Zněl lidsky, ale poněkud kovově, plechově. Vyplašilo mne to a dodnes jsem nepochopil co to všechno mělo znamenat."

Že by komunikační vzor vzor robota? Nemohu si pomoci, ale vzpomínám si na článek, který napsal Tim Shipman z Washingtonu s názvem "Pentagon najal britského vědce, aby mu pomohl sestrojit robotické vojáky, kteří 'nebudou páchat válečné zločiny", jenž vyšel v londýnském deníku "The Daily Telegraph", kde se v jedné jeho části píše:

"Americká armáda i námořnictvo najaly odborníky na etiku výroby strojů, aby zabránily vytvoření amorálního stroje na zabíjení ve stylu Terminátora, který by vraždil bez rozdílu. Do roku 2010 budou USA investovat 4 miliardy dolarů do výzkumného programu 'autonomních systémů', což je vojenský žargon pro roboty, kteří nebudou podléhat strachu nebo touze po pomstě, která postihuje vojáky v první linii. Americké námořnictvo také najalo britského odborníka na robotiku, aby radil při konstrukci robotů, kteří neporušují Ženevské konvence. Colin Allen, vědecký filozof z Indiana University, právě vydal knihu shrnující jeho názory s názvem "Morální stroje: Učíme roboty, co je správné a co ne"".

Dr. Allen řekl deníku "The Daily Telegraph":

"Otázka, na kterou chtějí odpověď, zní, zda můžeme sestrojit automatizované zbraně, které by byly v souladu s válečnými zákony. Můžeme použít etickou teorii jako pomoc při konstrukci těchto strojů?"

Šéfové Pentagonu jsou znepokojeni studiemi stresu vojáků, kteří bojovali v Iráku, které ukazují, že vysoký podíl vojáků v první linii podporuje mučení a odplatu vůči nepřátelským bojovníkům. Ronald Arkin, počítačový vědec z "Georgijské technické univerzity", který pracuje na softwaru pro americkou armádu, napsal zprávu, v níž dospěl k závěru, že roboti, ačkoli nejsou "na bojišti dokonale etičtí", mohou "jednat etičtěji než lidští vojáci." Samozřejmě, že robotická technologie mnohé naplňuje obavami o čemž svědčí i tento výše uvedený článek:

"Noel Sharkey, počítačový vědec z Sheffieldské univerzity, známý především díky svému podílu na cuitovém televizním pořadu Robot Wars, je vedoucím kritikem amerických plánů. Říká: "Běhá mi z toho mráz po zádech. Desítky let pracuji v oblasti umělé inteligence a představa robota, který rozhoduje o ukončení lidského života, je děsivá."

Ale když se vrátím k prvnímu odstavci a příhodě mého známého, nabízí se otázka:  Nebyl snad hlas bytosti, který promlouval do telefonu nejprve zpracován přes jazykový překladač? Nevím, co se mu to stalo a proč se mu to stalo; zůstává to stále záhadou. Nemohu si pomoci, ale věřím, že jsme stále pod dohledem a dostaneme "vizitky" od našich "robotických" pozorovatelů, když se nám osvítí náš původ a osud. Snad ze světa, který je zrcadlovým obrazem toho našeho a kterému leží na srdci jeho vlastní zájem o přežití? Mám na mysli, že možná to co děláme s našimi vlákny DNA ve smyslu programování našich genů, děláme i s těmito bytostmi-dvojčaty - současně - prostřednictvím harmonické rezonance? Je to tak, že máme "robotického" dvojníka na planetě X na Síriu? Možná. Každopádně jsem se o výše uvedené telefonické podivnosti mého známého zmínil Fredovi Millsovi v Atlantě v Georgii. On mě upozornil, že jistý pán z "Harvardské univerzity", doktor Timothy Leary (1920-1996), "hippie-dippy guru LSD", svého času tvrdil, že mu naši budoucnost osvětlila telepatická "halucinace", kterou nazval "Starseed Transmission".

Leary meditoval se skupinou vězňů v prostorách věznice Folsom, kde byl v té době uvězněn kvůli nezákonnému držení marihuany, když jemu a ostatním sdělil "hlas" sídlící ve hvězdné soustavě Sírius údajně následující zajímavosti:

 • Je čas, aby život na Zemi opustil planetární lůno a naučil se chodit po hvězdách.

 • Život byl na vaší planetě před miliardami let zaset nukleotidovými šablonami, které obsahuje plán postupné evoluce prostřednictvím sledu biomechanických stupňů.

 • Cílem evoluce je vytvořit nervový systém schopný komunikovat s galaktickou sítí a vrátit se do ní, kde na vás čekáme my, vaši mezihvězdní rodiče.

 • Život na planetě Zemi nyní dosáhl poloviny Cesty, usadil se a vyvijí se prostřednictvím larválních inkarnačních mutací a metamorfóz do sedmi vývojových stadií vašeho mozku.

 • Shromážděte nejinteligentnější, nejvyspělejší a nejodvážnější zástupce svého druhu, rozdělené rovným dílem mezi muže a ženy. Ať jsou zastoupeny všechny rasy, národnosti a náboženství.

 • Chystáte se objevit klíč k nesmrtelnosti v chemické struktuře genetického kódu, v němž najdete "Písmo Života". Nastal čas, abyste přijali odpovědnost za nesmrtelnost. Není nutné, abyste zemřeli.

 • Klíč k vyšší inteligenci objevíte v chemické struktuře nervového systému. Určité chemické látky, používané moudře, umožní vašemu nervovému systému rozluštit genetický kód.

 • Veškerý život na vaší planetě je Jednotou. Všechen život se musí vrátit domů.

 • Naprostá svoboda, odpovědnost a mezidruhová harmonie umožní tuto cestu. Musíte překonat larvální identitu rasy, kultury a národnosti. Vaše jediná oddanost je oddanost k životu. Jediný způsob, jak přežít, je uskutečnit cestu do vašeho kosmického domova. Do bodu "Alfa".

 • Posíláme do vaší sluneční soustavy skupinu znamení, jež vás budou informovat o tom, že nastal čas vzhlédnout ke hvězdám.

 • Až dorazíte zpět do svého kosmického domova, dostanete nové instrukce a pravomoci.

Možná bláznivé; ale zajímalo by mě, zda jsou tyto myšlenky natolik bláznivé, aby byly pravdivé. Alan F. Alford z anglického Walsallu odvážně prohlašuje, že "....starověcí mudrci věřili, že budoucí osud lidstva spočívá v návratu ke Zdroji, tj. k Bohu a Nebi". Smrt těla podle nich neznamená konec, ale spíše kritický mezník v lidské existenci. Ti, kdo měli tajné znalosti, mohli znovu nastoupit cestu k nebeskému Zdroji a vstoupit branou do ztraceného ráje. Vědoucí duše by se pak spojila se svým prapůvodním tělesným dvojníkem a zhmotnila by se ve světě pozoruhodně podobném Zemi.

Znovu opakuji otázku,: Nachází se naše tělesné dvojče na Síriu?

Stále více vidím, že mýtus je symbolický způsob, jak nás zaměřit na to, abychom v očích naší mysli dokázali spojit to, co se zdá být protikladné. Například vidím, že náboženství je založeno na vědeckém kódu, astroteologii, která se nás snaží motivovat k tomu, abychom vzhlíželi k noční obloze a hledali svůj "dvojnický" původ, abychom zachytili to, co softwarový inženýr Laird Scranton zprostředkoval v knize "The Science of the Dogon", když říká, že egyptská bohyně Isis, zosobnění hvězdy Sírius, a její dvojče Nefthys, alias "Paní chrámu", představovaly zřejmé bipolární stavy v lidstvu; "muž a žena"; "světlo a zrození"; "tma a smrt"; ... možná i to klasické: otrok a pán.

Stejné rysy dvojice jsou připisovány také Síriu A a B. Navíc mystička Alice Baileyová ve svých spisech "Zasvěcení, lidské a sluneční" uvádí: "V tajemství hvězdy Síria jsou ukryta fakta o naší kosmické evoluci, a mimochodem tedy i o naší sluneční soustavě". Dovolte mi, abych otevřeně řekl, že pokud jde o tento příběh, je mnoho, co se můžeme naučit z pohanských mysterijních škol a dalších rituálů tajných společností, které vznikly v Atlantidě. Tyto ideje pak byly prostřednictvím jejích přeživších předány Egypťanům (cesta "Zlatého Lvího Rouna"), přičemž fragmenty těchto skutečností tvoří báje i učení svatých písem v dnešním judaismu, křesťanství a islámu.

Hrubě řečeno, klíče od "Božího království" dodnes unikají ortodoxii z důvodů, které se stávají známými. Mocenským systém se soustředil na ovládání lidu, nikoli na jeho záchranu z nevědomosti o Bohu. Vzpomínáte si na starověký zákaz vlastnit výtisk Bible? Jaká ošklivá i sladká tajemství skrývali před farníky kněží, kteří se stali vyvrheli a přiživovali se na informacích vyhrazených mocným? Nikdy jsem nebyl příznivcem konspirací, ale fakta křičí. Znalec esoteriky Kenneth Grant ve své životopisné knize "Aleister Crawley & Skrytý Had" (1973) dává nepokrytě najevo, že Sirius je téma, které prostě nehodlá tiše odejít a chce, aby se o něm znovu uvažovalo. Grant odhaluje:

"Jediné místo v Crowleyho spisech, kde uvádí význam iniciačního "A:.A:.", je v jeho magickém záznamu, kde se objevuje ve formě "ACTHP APLOC". Jde o zkomoleninu řecko-koptské podoby výrazu "Argenteum Astrum" (Stříbrná hvězda), přesto je to pravý okultní klíč k podstatě řádu, který ale není vyjádřen správnou latinskou verzí názvu.

Argos je odvozen od výrazu "arg" nebo "arca", ženské generativní síly symbolizované Měsícem, v mystériích používaným "arghem" ve tvaru lůna, synonymem královny nebes. "Arghya" (sanskrt) je pohár na úlitbu; Aster Argos je měsíční nebo "stříbrná" hvězda.

 • Měsíční složku představuje Isidino oko a její hvězdou je Sírius.

 • Souhvězdí, jehož hlavní hvězdou byl Sírius, se kdysi jmenovalo Fénix [toto souhvězdí pravděpodobně odpovídalo komplexu hvězd dnes známých jako Cygnus a Aquila]. To bylo tajné jméno Bafometa (Crowleyho) jako nejvyšší hlavy O.T.O. [Ordo Templi Orientis neboli Řád chrámu Východu, nazývaný tak proto, že východ je místem východu slunce. Nejedná se však o odkaz na fyzické Slunce, ale na Setovo oko, astronomicky zobrazované Síriem]. Podobu boha tohoto ptáka (emblém sótského roku či cyklu) přijal proto, že dosáhl poledníku (tj. dosáhl nadřazenosti) v okamžiku východu Síria neboli Seta.

 • Stříbrná hvězda (A:.A:.) je Sírius. Jako Hoor-paar-Kraat, jehož formulí je mlčení a síla, je to nehynoucí bůh, který je mimo naši sluneční soustavu. Horus je "synem" tohoto boha a sluncem (nebo otcem) naší sluneční soustavy. Horus je tedy Hrumachis (syn) hvězdy Sírius. Sírius, Sothis nebo SetAn, tak představuje nejvyšší, věčné světlo. Hvězda je tedy klíčem k současnému Horovu aeonu, neboť představuje Satanovu energii, která bude v průběhu současného cyklu prostupovat Zemí.

Poznámka: Všimněte si, prosím, že Satan je "archetyp"; "energie" nebo "síla". To znamená, že existuje okultní program, skrytá mocenská snaha ovládnout svět, ale jedná se o globální skrytou organizaci složenou z podobně smýšlejících lidí, nikoli o jedinou bytost. Přesto uvidíme, jak křesťanská církev kupříkladu začíná ovládat své stádo tím, že v každém nekřesťanovi podporuje démona a za každým zlovolným činem stojí ďábel. Ani jednou se neotočí k zrcadlu a neuvidí, kdo na ně ukazuje prstem. Opět se nacházíme v přetahované, duchovní i fyzické, mezi těmi, kteří operují láskou k moci, a těmi, kteří operují mocí lásky. "Neboť nebojujeme proti krvi a tělu, ale proti knížectvím, proti mocnostem, proti vládcům temnoty tohoto světa, proti duchovní zlobě na vysokých místech".

-pokračování-