ČERNÉ SLUNCE VYCHÁZÍ (22)

Heart Jack

Heart Jack

publikováno: 12.12.2017 kategorie: Exkluzivně

Zmizení se dějí ve skupinách po celém systému východních a západních parků a všude kolem Velkých jezer. Americký centrální koridor je prakticky zmizeními netknutý. Paulidesovo počáteční šetření ukázalo, že nejvyšší počet incidentů se vyskytl v Yosemitech. Lidé se ztrácejí s úžasnou pravidelností a navíc ve řídce zalesněné krajině, zdánlivě bez krytí pro cokoliv většího, než je chřestýš.

Paulides, ve spolupráci se čtyřmi dalšími členy policejních složek, kteří odešli do důchodu, podal žádost FOIA službě národního parku a požádal ji o seznam lidí, kteří  v Yosemitech zmizeli. Park odpověděl, že nemá žádné takové seznamy. Jak bývalí členové policejních složek tak i Paulides okamžitě rozpoznali dech beroucí míru nedbalosti v postupu zaměstnanců parku, když takové seznamy vůbec nevedli. Je pravděpodobné, že stejná neschopnost existuje i na úrovni federální agentury NPS (Služba národních parků, pozn. překl.).

Yosemitský národní park

Znovu podali FOIA žádost a přeformulovali ji tak, aby se vyhnuli případným nejasnostem v textu. Zpět přišla jen chladná odpověď západního regionálního ředitele NPS, jenž vyjadřovala celkové popření existence takového seznamu, který je veden buď na úrovni parku, nebo na úrovni národní. Paulides ji cituje slovy, že "spoléháme na institucionální paměť našich zaměstnanců, která nám má pomoci s řešením problému nezvěstných lidí a slouží pro zmapování četnosti výskytu v různých parcích."

Paulides poslal zpět dopis, v němž uvedl, že je publikovaným autorem, a že požádal o výjimku. Ze zákona má právo tento seznam získat a využít zdroje, právě citované zdroje. Služba parku odpověděla, že jeho knihy nejsou dostatečně rozšířeny po knihovnách, aby získal onu vyjímku, že by museli jít do archivu a tento seznam vytvořit, a že by to ho to stálo třicetčtyři tisíc dolarů. A to jen pro pro seznam nezvěstných lidí v parku Yosemite. Seznam zahrnující všechny parky by Paulidese vyšel na 1,4 milionu dolarů.

Místnosti koronerů po celé Americe jsou plné těl a kostí, které nelze identifikovat. Více než jeden z pěti lékařů, kteří pracují v nejrušnějších amerických márnicích, není navíc ani certifikovaný forenzní patolog. V šestnácti stovkách venkovských krajích, kde jsou jmenováni nebo zvoleni koroneři, je jedinou potřebnou kvalifikací vysokoškolský diplom.

NEEXISTUJE ŽÁDNÝ CENTRALIZOVANÝ REGISTR NEBO DATABÁZE OSOB, KTERÉ ZMIZELI V AMERICKÝCH NÁRODNÍCH PARCÍCH, LESÍCH, NEBO POZEMCÍCH POD JURISDIKCÍ SPOLEČNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO ŘÍZENÍ (BLM). NPS, PARKOVÁ POLICE SPOJENÝCH STÁTŮ A VNITŘNÍ ODDĚLENÍ NEBUDOU NA JEJICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POSKYTOVAT JAKÉKOLI INFORMACE O ZMIZELÝCH LIDECH JINÝCH NEŽ TY, JENŽ INFORMUJÍ O ZMIZNÍ PRVNÍ SEDM AŽ DESET DNÍ PO JEJICH PRVNÍM NAHLÁŠENÍ.

Po tomto období ti, kteří zmizeli, obvykle spadnou do kategorie Missed Presumed Dead (zmizelý, pravděpodobně mrtvý, pozn. překl.). Neexistuje žádný záznam o jejich zmizení. Situace prakticky zajišťuje, že ti, kteří zmizí na pozemku pod jurisdikcí NPS nebo BLM, nebudou nikdy identifikováni, pokud se jejich zbytky nenajdou v oblasti, ve které zmizeli.

 

Kryt čočky fotoaparátu Stacy Anne Arrasové

Stacy Anne Arrasová zmizela 17. července 1981. Bylo jí čtrnáct a jela na výlet na koni na venkov do oblasti Yosemite s otcem a jeho šesti přáteli. Aby získala lepší snímek, stoupla si před zraky svědků ke stromům, jenž rostly v jejich táboře Sunrise High Sierra. Od té doby už ji nikdo nikdy neviděl. Po intenzivním dvoutýdenním hledání se objevila pouze krytka čočky z jejího fotoaparátu. Byla na tom stejném místě, kde Stacy stála, v blízkosti stromů.

Poté, co NPS zamítl Paulidesovi první žádost FOIA o případu Arrasové, odvolal se a byl znovu zamítnut. Poté mu úřad zavolal zpět, aby se zeptal, proč ty informace chce. Paulides se zeptal, zda je Arrasová pohřešovanou osobou nebo se jedná o kriminální případ. Na to agent NPS odpověděl, že je to vyšetřování případu pohřešované osoby. Agent poté potvrdil, že neexistují žádní podezřelí, a nikdo se tímto případem během posledních dvaceti let ani nezabýval. Nicméně, řekl Paulidesovi, že mu nic dalšího neposkytne.

Když se Paulides ptal na případ 30-ti letého George Penca, administrativa v daném parku odpověděla na jeho FOIA žádost stejným způsobem. Penca záhadně zmizel 20. června 2011, když se unaven spozdil za svou církevní skupinou, během sestupu po stezce Upper Yosemite Falls Trail. Tři a půl míle dlouhá stezka se vine ve do výšky 2500 stop po téměř svislém útesu a končí u nejvyššího vodopádu v Severní Americe. Jedná se asi o nejzajímavější turistickou atrakci v parku Yosemite.

Je velmi frekventovaná a je z ní pěkne vidět na vesnici Yosemite. Krom pádu, který znamená jistou smrt z ní není úniku. Dvanáct helikoptér, sedmdesát čtyři pozemních družstev a šest vyhledávacích psů nedokázalo najít ani Pencovo ​​tělo ani žádné jiné stopy, které s tím souvisejí.

 

Jaryd Atadero

Tři roky starý Jaryd Atadero zmizel ze stezky Big South Trail v kaňonu Poudre v Coloradu - 2. října 1999. Cestoval s křesťanskou výpravou, která pobývala na chatě jeho otce, známém to křesťanském útočišti. Jaryd  se nějak dostal před všech dvanáct členů výpravy a poslední lidé, kteří ho viděli naživu, byli dva muži, kteří rybařili v řece Cache la Poudre. Rybáři tvrdí, že byl stále ve viditelné vzdálenosti od  skupiny, a že se jich ptal, jestli v oblasti viděli nějaké medvědy. Řekli mu, aby se vrátil ke své skupině a pokračovali v lovu ryb.

Čtyři týmy se sledovacími psy nemohly najít po Jarydovi žádnou stopu a během hledání se dokonce zřítil i vrtulník Air Force a zranil pět členů posádky. Jeho pozůstatky byly nalezeny až o čtyři roky později a více než pět set metrů nad stezkou, ze které zmizel, na místě přístupném pouze tím, že se na něj dalo vyškrábat po všech čtyřech. Jedná se o velmi strmý sráz a většina dospělých lidí by ho ani nevylezla.

Na lebce byly nalezeny podivné škrábance. Soudní experti s nimiž Paulides případ konzultoval nebyli schopni určit jejich původ, ale jednohlasně tvrdí, že nebyly způsobeny žádným zvířetem. Mnoho nalezených dětí mělo hluboké škrábance na kůži. Hledání malého Jaryda bylo od začátku mediální událostí. Podle Allyna Atadera, Jarydova otce, který napsal knihu Missing, jenž celý tento příběh popisuje, probíhalo hledání velice špatně, ne-li záměrně špatně. Jaryd zmizel v lese pod jurisdikcí federální vlády. V rozporu s minulými událostmi se FBI tentokrát odmítla hledání učastnit. V tisících minulých případech zkoumaných Paulidesem byla FBI obvykle v pátráná zapojení nebo alespoň poslala pozorovatele.

Během hledání byla rodina Ataderových nevysvětlitelně zastrašována šerifem, který jim hrozil zatčením pokud je chytí na stezce Big South Trail . Šerifskému úředníkovi připadalo vhodné  už tak rozrušenému Allynovi říct, že tělo jeho syna je v mrazivých říčních vodách a nebude po čtyři roky k nalezení. Když Allyn zjišťoval, co psovodi dali svým psům pro nalezení Jarydovy pachové stopy, zjistil, že je to pár jeho vlastních šortek. Když se ptal, jak mohly být šortky dospělého člověka omylem zaměněny za šortky tříletého dítěte, muž, který vedl pátrací a záchrannou operaci, se začal rozčilovat a hrozil, že pátrání okamžitě odvolá. Během pátrání tvrdil šerif a záchranáři, že Big South Trail je jedinou cestou, která údolím prochází. Allyn později zjistil, že existuje hned několik dalších cest.

Jarydovy pozůstatky by nalezeny 4. června 2003 turisty. Ležely na otevřeném místě. Allyn má podezření, že tam byli umístěny, aby se chválně našli. Barvy tenisek byly stále jako nové a Jarydův zub byl na vršku rozpadajícího se kmene, i když měl být spíše ponořen v humusu, který se za ty čtyři roky musel v divočině vytvořit. Tepláky byly nalezeny obrácené na rub, ale když měl šerif tiskovou konferenci, byli obráceny zpět, aby je mohli ukázat médiím. Poté, co se proti tomu Allyn ohradil, byl ignorován a tepláky zůstaly jak byly.

Zub na kmeni mohl být zanechán hlodavcem. Neexistuje však žádné logické vysvětlení, pro stav tenisky, která byla vystavena živlům devět tisíc stop ve Skalistých horách po dobu čtyřech let. Zuby, lebka a oblečení byly odeslány do vyšetřovací laboratoře Colorado Bureau of Investigation (CBI) kvůli analýze DNA. Na oděvu nebyla nalezena žádná krev a CBI tvrdila, že degradovaná lebka umožňuje pouze 85% přesnost identifikace. Identifikace zubu byla také neprůkazná, protože testování ukázalo, že DNA byla smíchána s jinou DNA.

Expert na DNA z Ohia, který byl soukromě přizván k vyšetřování, později Allynovi řekl, že zub byl kontaminován DNA více než jedné osoby. Všechny testované látky by měly být před testováním rutinně vyčištěny, aby k takové kontaminaci nedošlo. Vlasy, které byla nalezeny na chlapcově svetru, byla také analyzovány, ale výsledky testů nebyly nikdy zveřejněny. Allynovi řekli, že vlákna vlasů nejsou lidského původu, ale nepocházjí ani od horského lva, a že by se o to neměl dále starat. Mnoho Paulidesových čtenářů poznamenalo, že cílovou skupinou pro zmizení jsou křesťansky (“nábožensky") založení lidé nebo vojenský personál.

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly