ČERNÉ SLUNCE VYCHÁZÍ (13)

Heart Jack

Heart Jack

publikováno: 10.10.2017 kategorie: Exkluzivně

Ve své knize "Hidden in Plain Sight: Beyond the X-Files" se Dr. Richard Sauder rozsáhle rozepisuje o hlubokých podzemních vojenských základnách. Říká:

“Mám ve svých spisech dvě odtajněná memoranda projektu Paperclip, které výslovně požadují čtyři muže s odbornými znalostmi v oblasti podzemních staveb. Jedním z nich je Xaver Dorsch. "

Většina z nás to nikdy neviděla

V době, kdy Německo hostilo letní olympijské hry v Berlíně v roce 1936, patřilo mezi lídry západní civilizace. Mnozí jsou dnes přesvědčeni o tom, že německá technologie byla podle odhadů sto let před zbytkem světa. Když se Němci chtěli předvést, baron Manfred von Ardenne vynalezl televizi, aby mohly být olympijské hry vysílány živě po Evropě. Co se týče rádiových vln nasměrovaných do prostoru vesmíru, měl Hitler 38 let náskok před zprávou z Areciba.

Dokonce ještě předtím, než se dostali na hranici s Německem, našli ohromení Američané během "osvobození" Lucemburska, zvukový záznam. Říjnové číslo časpisu Harper’s z roku 1946 zobrazuje příslušníka americké zpravodajské služby, jak vytáhl ze šuplíku ve stole miniaturní vakuovou trubičku “o polovině šířky palce" a cívku s páskou. Dychtivě sdělujě: "toto je magnetofonová páska." Ohromen německou magnetickou vědou, mumlal:

“....je z plastu a na jedné straně je metalizovaná oxidem železa. V Německu sloužila k pořizování zvukových záznamů. Denní rozhlasový program lze magnetizovat na jednu cívku. Můžete jí demagnetizovat, vymazat a kdykoli znovu nahrát nový program. Žádná jehla ani absolutně žádný hluk nebo opotřebení z nahrávání. Naviják, který pojme hodinovou nahrávku, stojí padesát centů."

Mezi kořistí odvezenou do Ameriky se Harper zmiňuje o "motoru velikosti ořechu, který rotuje rychlostí 10 000 ot / min - tak rychle, že původně zničil všechny maziva velkým množstvím ozónu, který produkoval." Byla tam ultrafialová světla pro sterilizaci mléka a infračervená světla pro optiku nočního vidění. Existoval proces vytlačování za studena, který umožnil tisíciprocentní nárůst produkce malých dílů vyrobených z oceli. Magnetická pole, kromě použití k nahrávání zvuku, byly také používány k umělé produkci slídy. Revoluční německý kondenzátor, nyní nazývaný jako kapacitor, je v Harperovi popsán jako "magie, dvakrát destilovaná”.

V roce 1934 navázal německý vynálezce Oskar Heil na práci Dr. Heinricha Barkhausena a vyvinul trubici s modulací rychlosti. Heilova trubice dokázala vyzařovat elektrony ve svazcích, což umožnilo dosahovat daleko vyšších frekvencí, než bylo možné s vakuovou trubicí. Trubice Heil byla prvním praktickým mikrovlnným generátorem. Předešla klystron o tři roky. Klystorn je specializovaná vakuová trubice používané pro stejné účely. Wikipedia nesměle sděluje svým čtenářům, že trubice s modulací rychlosti jsou stále ještě dnes "hojně" používané v mikrovlnné technologii.

Chytrá bomba

Heil ještě před válkou vlastnil několik patentů pro "tranzistorové" zařízení. V roce 1947 byl "pozván" do Ameriky. Koncem roku 1947 Bell Laboratories oznámila vynález “tranzistoru s bodovým kontaktem". Tranzistorová trubice učinila svůj debut na Vánoce. V roce 1956 získali Nobelovu cenu - John Bardeen, William Shockley a Walter Brattain z Bell Labs. V roce 1962 založil Heil společnost Heil Scientific Labs Inc. a žil se šťastně až do smrti prací pro obranný průmysl impéria.

Harper získává pro Němce kredit díky "138 typům řízených střel v různých fázích výroby nebo vývoje”, které "používají všech známých druhů dálkového ovládání a pojistek: rádio, radar, dráty, kontinuální vlny, akustika, infračervené a magnetické paprsky.” Byly plánovány bombardéry s raketovými motory, které by mohly doletět za čtyřicet minut z Evropy nad New York.

"V9" byla raketa o hmotnosti 29 000 liber, která byla schopná zasáhnout cíl na vzdálenost 3000 kilometrů při rychlosti 5,870 mil za hodinu při dopadu. Harper cituje jednoho amerického zpravodajského důstojníka, který říká, že výsledek války by byl diskutabilní, kdyby invaze do Evropy byla odložena o dalších šest měsíců. Sovětský ministr zahraničí Vjačeslav Molotov veřejně obviňil Ameriku a Velkou Británii, že si pomohly vyplundrovanými německými patenty a technologiemi a dále reparacemi v hodnotě deset miliard dolarů. To jsou dolary z roku 1940. Zpráva tajemníka z roku 1946 ministerstvem obchodu Spojených států dokumentuje "Technickou průmyslovou zpravodajskou komisi", která prověřuje přes tři a půl miliardy dokumentů z každé oblasti německého průmyslu.

Z těchto dokumentů přefotili tři a půl milionu stránek na mikrofilm. Čtvrtletní věstník Aktuálních akvizic knihovny kongresu pro srpen 1946 odhaduje, že bylo shromážděno něco mezi 1000 a 1500 tun německých leteckých dokumentů. Dále píše, že poslední "nasnímaná knihovna" nyní umístěná ve Wright Field obsahuje na 220 tun dokumentů. Americká neúprosná znásilnění německého soukromého duševního vlastnictví nejen porušila Haagskou úmluvu, ale i všechna pravidla obvyklé slušnosti. Dokonce i Britové byli zděšeni a veřejně slibovali, že respektují německé patenty. To Amerika nikdy neudělala. Svůj zlatý věk technologie zahájila s velkou fanfárou a ustanovila Wernhera von Brauna, aby se ujal role organizátora obřadů a dvorního šaška.

Jeden z největších objemů utajovaných informací shromážděných spojenci pocházel z laboratoří a závodů IG Farben, syndikátu s úzkými vazbami na Ameriku, který měl téměř úplný monopol na chemickou výrobu. Chemie samozřejmě byla základem pro tvorbu většiny syntetických látek. Obrovská budova IG Farben ve Frankfurtu, která měla záznamy o veliké hodnotě, byla "zázračně" ušetřena během bombových orgiích druhé světové války, což dokazuje, že pokud by si to spojenci přáli, bylo by možné dosáhnout lepší přesnosti při bombardování. Klenby budovy IG Farben obsahovaly tajné průmyslové informace o kapalných a pevných palivech, metalurgii, syntetickém kaučuku, textilu, chemikáliích, plastech, drogách a barvách.

Igor Witkowski: "Pravda o Wunderwaffe"

Byly získány tajné vzorce pro více než 50 000 barviv. Několik důstojníků armády USA, kteří se nacházeli v budově IG Farben po válce, uvedlo, že hodnota archivovaných dokumentů a záznamů by sama o sobě stačila na financování války. Z Ohrdrufu se až za východní hranice Německa táhla podzemní říše SS, které předsedal nemilosrdný a účinný kníže generál Hans Kammler. Hrad Książ, na západní hranici Polska  s Českou republikou, je zasazen do předsunutého háje stromů u starobylé vesničky Fuerstenstein.

"Nacistický zvon" (Projekt Glicke) tam byl umístěn předtím, než byl přesunut do Waldenburgu, nyní nazývaného Walbrzych, 45 kilometrů na jih. Naposledy byl viděn pod obcí Ludwigsdorf (Ludwikowice) v labyrintu hornických tunelů, které běží jako žíly skrz severní stranu sudetských hor. Ale stejně jako se Frankenstein vždycky vracel k Mary Shelley, všechny povídky nacistického zvonu se vrací k Igorovi Witkowskému, polskému spisovateli a výzkumníkovi, který napsal rozsáhlou historickou práci o druhé světové válce.

Witkowski prohlašuje, že dostal přistup k soudním zápisům a přepisům NKVD, která je pořídila během výslechu Jakoba Sporrenberga SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei pro Polsko a Bělorusko. Polské soudy následně Sporrenberga pověsili na konci roku 1952 poté, co ho v roce 1950 usvědčily z válečných zločinů. Podle Sporrenberga byl Die Glocke, jak jej nazývali Němci, zvonovitý obal vyrobený z tvrdého a těžkého kovu. Byl naplněn rtuti podobnou látkou s kódovým označením Xerum 525. Kovová kapalina měla fialovou barvu a musela být uložena v obalech o tloušťce tří centimetrů.

Pokusy probíhaly vždy pod keramickým krytem a zahrnovaly dva válce, které se otáčely za pomoci velké odstředivé síly působící v opačných směrech. Během pokusů, které trvaly asi jednu minutu, zářil zvon bledě modrou barvou. Experimentální komora byla umístěna hluboko v podzemí a měla plochu třiceti metrů čtverečních. Celá komora byla obložena keramickými cihlami, které byly ještě překryty gumovými rohožemi. Po každém pokusu byla důkladně vymyta solným roztokem. Rohože byly vyměňovány vždy po několika experimentech a po desátém pokusu byla vyměněna celá komora. Jen zvon zůstaval tentýž.

Během testování byl personál uschován 150 200 metrů. Elektrické zařízení uvnitř tohoto obvodu by bylo vždy zkratováno. První pokusy byly provedeny koncem roku 1944. Během těchto testů se ve ve sféře vlivu zvonů nacházely zvířata a rostliny. Všechny testované subjekty zemřely. Uvnitř tkáně  se vytvořila krystalická látka a tělní tekutiny se zkrystalizovali do frakcí a usmrtily organismus. Všechny subjekty vykazovaly zrychlený stupeň rozkladu, ale chyběly obvyklé pachy hniloby. Během 8 až 14 hodin po experimentu měly rostliny konzistenci podobnou kolomaze.

Pět z původních sedmi vědců pracujících na zvonu zemřelo. Ve druhé vlně experimentů na počátku roku 1945 byla míra úmrtnosti snížena na 10 až 15%. Lidé pociťovali poruchy spánku, nestabilitu nohou a ztrátu paměti. Byli také sužováni  trvalou kovovou pachutí v ústech.

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly