BÍLÍ MÁGOVÉ GËBEKLI TEPE: ATRONOMICKÁ PŘESNOST MEGALITŮ V GËBEKLI TEPE SPOLU S DALŠÍMI DŮKAZY NAZNAČUJÍ, ŽE ZDE KDYSI BYLA SOFISTIKOVANÁ EUROASIJSKÁ CIVILIZACE (2)

Robert Bauval's Black Genesis

Robert Bauval a Thomas Brophy ve své knize ‚Black Genesis: Prehistorické počátky starověkého Egypta‘ diskutují o severoafrických civilizacích a centrální saharské lokalitě Nabta Playa a spojení "astro-ceremoniální kultury prehistorických národů Nabta Playa a symboliky v monumentální architektuře nejstarších chrámů civilizace Nilu, která postavila velké pyramidy". Ukazují, jak rozmístění megalitických kamenů z Nabta odkazuje k hvězdám z circumpolární oblasti a jejich rotaci kolem polární hvězdy.

Brophy napsal:

"Lidé z Nabta Playa a jejich následovníci, chrámová civilizace Nilského údolí, sledovali okolí circumpolární hvězdy Big Dipper (v souhvězdí Velkého medvěda) -nazývané starými Egypťany ‚Býčí stehno‘ a každoroční východ Siriuse a hvězd Orionova pásu. Kamenný systém v Nabta Playa se skládá z "kruhového kalendáře" a dalších přesně usazených kamenů ke sledování hvězdy Vega. Stavba by měla být postavena kolem roku 6,100 př.n.l. Zápal pro severní oblohu nedává smysl, pokud se jedná o subsaharskou kulturu. Proč by se dávní stavitelé Nabta Playa tolik zajímali o severní oblohu? Kultura pocházející z této vzdálené země ledu a sněhu, staro- indoevropský lid by měl mnohem více důvodů k vytvoření takového kalendáře. Víme, že stavitelé Göbekli Tepe a obyvatelé Urfa přispěli k civilizaci před několika tisíci lety. Nabta Playa je však významná, protože zahajuje etapu pozdějších egyptských divů".

Černá geneze nebo geneze Indoevropanů z Göbekli Tepe?

Pre-dynastičtí Egypťané, které mnoho badatelů identifikovalo jako dávné Kavkazany, byli zpočátku jako obyvatelé poušťě organizovaní v malých městech dokonce i na Sahaře. Byli oni tvůrci této sítě? V knihách ‚Black Genesis‘ a ‚Afričan Imhotep‘ volí Robert Bauval a Thomas Brophy multikulturní cestu. Tvrdí, že Afričané nejen vytvořili místo Nabta Playa, ale že Imhotep sám byl africký Nubiec, a že z Afriky a Egypta se šířila civilizace a astronomie. Autoři ‚Black Genesis‘ měli pravdu ohledn

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.

Další díly