AZTECKÁ ANOMÁLIE A ANSELM ANEB SPEKULATIVNÍ TEOLOGIE, EKONOMIKA A FYZIKA OBĚTOVÁNÍ (4)

Všimněte si, jak říká Munck, že tato pyramida je záměrně vychýlená, hodně jako „chrámy“ v Tikalu. Toto vychýlení se navíc objevuje v úrovni druhé terasy, a ze všech pěti teras jsou vycentrovány jen spodní dvě. Na základě jeho metody počítání stěn a boků vychází Munckovi následující zajímavý soubor čísel:

1) Vycentrované terasy: 2
2) Počet stěn na bočním pohledu na pyramidu: 6
3) Počet teras: 5
4) Vychýlené stěny na bočním pohledu: 434

Když každé z těchto čísel vynásobíme π a pak mezi sebou, tedy 2π x 4π x 5π x 6π, vyjde nám 23 378,18184, a když to převedeme na obyčejné stupně, získáme 19° 41‘.35 To je naše první nápověda, že se skutečně potýkáme s hyperdimenzionální stavbou, protože když první z platónských těles, čtyřstěn, opíšeme koulí, s vrcholem na rotační ose, jeho ostatní tři vrcholy se budou dotýkat na 19° a 47‘ severní nebo jižní šířky, v závislosti na tom, na jakém rotačním pólu se nachází čtvrtý vrchol. Jde o silné vodítko k hyperdimenzionální geometrii, takové, která se odehrává ve více než třech rozměrech. Zde však musíme začít s Munckem v něčem nesouhlasit, protože ze striktně geometrického pohledu není mezi terasami a stěnami žádný rozdíl; v geometrii jde o jedno a to samé. Navíc bychom museli jeho čísla vynásobit čtyřmi, jelikož stavba má čtyři boky (pamatujte, že terasy se počítají jako jedna stěna, protože se táhnou po celé stavbě, takže je nenásobíme čtyřmi).

Dospěli bychom k následujícím upraveným číslům:

1) Vycentrované stěny (tj. stěny a terasy) 10
2) Vychýlené stěny (tj. stěny a terasy) 19
3) Stěny celkem (tj. všechny stěny a terasy) 29

Všimněte si, že počítáme jen stěny základní stavby, ne stěny, které by přibyly ze schodišť atd. Pak tu jsou další dvě čísla, která by měla být přidána na tento seznam – rohy a hrany:

4) Počet rohů, nebo vrcholů 44
5) Počet hran 78

Tato čísla jsou silným náznakem zvláštních typů hyper-dimenzionálních objektů zvaných složeniny, ačkoli uvidíme i to, že je zde jistý problém. Ale přesto, ta

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.