AMERICKÁ "NASA" JE JIŽ BEZMÁLA TŘIČTVRTĚ ROKU NA NOHOU - A MÁ PROBLÉM, ZKOUMÁ OBROVSKÉ NEZMÁMÉ TĚLESO V JEDNOM Z MĚSÍČNÍCH KRÁTERŮ (2)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

29.01.2014 Exkluzivně

Čína nevyslala svého "Nefritového králíka" na Měsíc žádnou náhodou

Existuje několik indicií, které potvrzují, že vláda Spojených států sdílela své poznatky o pohybujícím se objektu uvnitř naší sluneční soustavy s jinými vládami. Krátce poté k překvapení mnohých oznámila Čína, že na Měsíc hodlá vyslat svůj vlastní "rover" a v prosinci uvedla do aktivity projekt "Chang E-3". Start se podařil stejně tak jako měkké přistání sondy "Chang E-3 Lunar Lander". Čína se tak po Rusku a USA stala třetí zemí na světě, které se něco podobného podařilo.

Krátce po úspěšném přistání přišlo na řadu vozítko zvané "Nefritový králík". Ví se také o tom, že Spojené státy byly v daném okamžiku v úzkém spojení s Čínou mimo jiné proto, aby zjistily, zda bude čínský rover schopen odcestovat dostatečně daleko, aby mohl k tak závažnému problému získat více informací. Na druhou stranu zatím nemáme k dispozici žádné reakce Číny na to, zda bude v tomto ohledu s Američany spolupracovat.

Jenomže v posledních hodinách se situace na povrchu Měsíce evidentně vyhrotila. Čína byla nucena oznámit, že "Nefritový králík" má problémy (zřejmě s hydraulikou solárních panelů), přičemž nestálá situace primárně ohrožuje velmi citlivé elektronické vybavení "roveru" a to především ve chvíli tzv. "měsíční noci", kdy teplota klesá poměrně prudce směrem dolů. Možné může být vše, ale tak nějak nevěřím, že jde v tomto případě o čistou náhodu. Podstatně je více pravděpodobné, že tyto potíže ať již přímo nebo nepřímo mohou souviset s existencí neznámého obřího tělesa, o kterém jsem se zmínil v první části tohoto materiálu.

Starosti ovšem mají i v USA

Komparativní analýzou dostupných informací vychází najevo, že neznámý objekt, jež momentálně "parkuje" na povrchu Měsíce, dosud nevykazoval absolutně žádné nepřátelské úmysly. O to více je pozoruhodná poslední aktivita na straně Spojených států. Dne 10. ledna letošního roku "NASA Wallops Space Facility" se sídlem ve Virginii informovala o vypuštění tří raket "Terrier-Orion" pouhé tři dny před touto událostí. K vypuštění raket došlo dne 14. ledna 2014 krátce po půlnoci, resp. v době mezi "01:00 a 05:00 AM". Rakety byly vypouštěny v  rozpětí 20 vteřin po sobě. Pro "Wallops Space Center" je přitom typické, že start raket oznamuje zhruba jeden měsíc dopředu.

Start těchto raket byl pozoruhodný především tím, že na následovnou žádost "Ministerstva obrany" nebyly a ani nebudou v reálném čase uváděny žádné informace. Start raket dokonce nebyl vysílán v přímém přenosu na internetu (což také není obvyklé) a stejně tak nebudou ohledně této mise prováděny žádné aktualizace na sociálních sítích. Z toho vyplývá, že veřejnost nebyla informována o povaze nákladu a pochopitelně ani o charakteru mise.


Start rakety "Terrier-Orion" v  "NASA Wallops Space Facility"


Všechny tyto procedury vyvolané ze strany "Ministerstva obrany" jsou poměrně velmi neobvyklého charakteru a my se zatím můžeme pouze čistě dohadovat, co všechno za tím vším stojí. Ale jak se čtenáři dozví v následujících odstavcích, je celková situace možná ještě vážnějšího charakteru, než jak bychom se na první pohled mohli domnívat.

Každopádně lidé, kteří žijí v relativní blízkosti "Wallops Flight Facility", jež leží v oblasti virginské "Wallops Island", mohli v inkriminovanou dobu vidět ohnivé pruhy startujících raket na temné obloze. Zároveň je třeba zmínit, že "Terrier-Orion" je malá raketa, která v žádném případě není schopna doletět až na Měsíc. V podstatě může pouze vynést poměrně malý náklad do vzdálenosti asi 180 kilometrů do Vesmíru. To znamená někam do nižších hladin oběžné dráhy kolem naší planety. Všechny tyto okolnosti však již ze samotné podstaty činí misi tří raket "Terrier-Orion" velmi podivnou, ne-li přímo záhadnou.

Pokud by čtenáři měli zájem se podívat na avizovaný objekt přímo na měsíčním povrchu, pak lze využít služby "GoogleMoon". Objekt je třeba hledat na pozici: 22°42'38.46"N, 142° 34'44.52"E.

Příběh, který je v tomto materiálu prezentován, je poměrně hodně medializován a to i klasickými internetovými médii jako je například: "London Daily Mail", "New York Daily News" nebo "The Hindustan Times of India". To také nasvědčuje tomu, že nejde o žádnou konspirativní teorii, ale o problém, jenž má velmi reálné základy. Pokud budete číst dále, zjistíte, že přítomnost jednoho, případně dvou obřích neznámých objektů na povrchu Měsíce není jediným problémem. Další a podstatně větší problém představují bezprecedentní jevy, jež jsou spojeny s Měsícem jako celkem.

Dne 26. ledna 2014 ve 23.38 místního času (velmi čerstvá událost) pořídila posádka vrtulníku patřící třetímu televiznímu kanálu společnosti "KCRA" se sídlem v Sacramentu, Kalifornie velmi zvláštní video (viz níže pod článkem). Na tomto videu je ve velkém přiblížení vidět planeta Venuše, která je evidentně zčásti překryta extrémně masivním objektem. Je třeba upozornit na to, že v danou dobu z hlediska astronomického nemohlo proběhnout zatmění této planety a to ani z částečného hlediska. Na výše uvedeném televizním kanále se následně rozpoutala velmi bouřlivá diskuze, ovšem nikdo z přítomných nedokázal logicky daný jev vysvětlit.

Pokud bychom výše uvedenou verzi vzali (alespoň z pracovního hlediska) jako fakt, pak je zjevné, že cosi neuvěřitelně velkého se v jistém okamžiku dostalo do prostoru mezi Zemí a Venuší. Otázkou je, v jaké vzdálenosti se neznámý objekt během zákrytu Venuše pohyboval. S největší pravděpodobností by musel dosahovat velikosti malé a zcela neznámé planetky, která by při přiblížení se k Zemi vlivem vzájemného působení slapových sil způsobila celou řadu klimatických a zřejmě i geologických poruch dosahujících až kataklyzmatický charakter.

Tato záležitost je ovšem zajímavá i z hlediska předchozí problematiky, jež se vztahuje k neznámému objektu parkujícímu na povrchu Měsíce, který se náhle objevil v kosmickém prostoru mezí Zemí a Marsem, aby dále pokračoval směrem k zemskému kosmickému souputníkovi. To ovšem není ani zdaleka všechno. Dne 27. srpna 2013 tehdejší ministryně pro vnitřní bezpečnost Janet Napolitani během svého odchodu z funkce při projevu na rozloučenou poskytla nenápadnou, ale svým obsahem fatální informaci, když mezi slovy prohodila:

".... svým způsobem svému nástupci jeho roli vůbec nezávidím, neboť bude čelit přírodní katastrofě, která v novodobých dějinách nebude mít obdoby."

Je samozřejmě otázkou, co si v té chvíli posluchači jejího projevu pomysleli. Možná šlo jen o nepovedený sarkastický žert. Nelze ale ani vyloučit verzi, že Napolitano byla ještě v době své funkce ministryně pro vnitřní bezpečnost seznámena s velmi závažnými skutečnostmi přísně tajného bezpečnostního charakteru. Takže je dost dobře možné, že aktuální sled poměrně bezprecedentních událostí může s jejím bizarním prohlášením souviset podstatně více, než by se mohlo na první pohled jevit.

Z logického hlediska je zjevné, že pokud by zákryt Venuše byl způsoben nějakým skutečně extrémně velkým tělesem, musela by jeho gravitační síla ovlivňovat i ostatní nebeská tělesa na miliony kilometrů daleko ve všech směrech, stejně tak jako planety Saturn nebo Jupiter ovlivňují svým gravitačním polem Zemi a jiná tělesa uvnitř naší sluneční soustavy. Jako jakási gravitační protiváha pak působí silné gravitační pole našeho Slunce a díky tomu jsou oběžné dráhy jednotlivých planetárních těles poměrně stabilního charakteru. Tedy minimálně do té doby, dokud by tuto rovnováhu nenarušilo nějaké jiné velké těleso.

S těmito úvahami a také s aktuálním jevem ve spojení s Venuší přichází na mysl poměrně logická otázka:

"Byly v posledních několika letech prokazatelně zjištěny a zaznamenány anomální projevy naznačující přítomnost zcela nového a pro nás zatím neznámého gravitačního pole?"

Upřímně řečeno, je odpověď poměrně šokujícího rázu. Zní totiž: "Ano"!

V následující třetí a poslední části tohoto materiálu se seznámíme s ohromujícími důkazy v podobě unikátního sledu fotografií včetně vyjádření zástupců oficiální vědy.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.