AKTUÁLNÍ VĚDECKÉ DŮKAZY PROKAZUJÍ, ŽE "MODERNÍ" TYP ČLOVĚKA ŽIL V EVROPĚ JIŽ PŘED 210 000 LETY A JEHO PŮVOD NELEŽÍ V AFRICE, NÝBRŽ NA ZANIKLÉM KONTINENTU LEMURIE (3)

Již zmíněné vykopávky v Madjedbebe proběhly v roce 1989 a archeologové zde objevili tři vrstvykamennými nástroji jejichž stáří bylo určeno do období mezi 50 000 až 60 000 let př.n.l. Byly zde objeveny zbytky ohnišť a mlýnských kamenů. Již v první sérii vykopávek bylo objeveno více jak 11 000 artefaktů, což samo o sobě naznačuje, že zde existovalo trvalé osídlení. Později se ukázalo, že v dané lokalitě lidé žili pod dobu 10 000 let. Kromě toho je třeba dodat, že artefakty výše uvedeného stáří se nacházely v posledních třech horních vrstvách. Jen stěží si lze představit, jak staré musely být útvary ve spodních dvou pásmech – možná i stovky tisíc let.

Zřejmě právě z tohoto důvodu nebyly formálně datovány, ani podrobně zkoumány, neboť takové zjištění by způsobilo silnou kontroverzi a následnou debatu. Kolébka lidstva by se totiž náhle ocitla v Austrálii, a nikoliv v Africe. Vážným problém by navíc byl i fakt, že primáti, z nichž se datuje historie evoluce „moderního člověka“, se nikdy v Austrálii nevyskytovali. Legendy domorodých národů Austrálie hovoří o tom, že se u tito lidé vyskytovali od počátku času. V těchto prehistorických dobách prý byl tento kontinent obýván obřími bytostmi nadpřirozené povahy. Je zajímavé, že analogickou informaci dostáváme z mnoha jiných částí našeho světa.

Jak již bylo naznačeno v předcházející části, ortodoxní vědci se nicméně domnívají, že ke kolonizaci Austrálie mohlo dojít přes pásmo indonéských ostrovů, přičemž bylo nutné provést několik výletů přes oceán, přičemž tímto způsobem se do Austrálie mohly dostat stovky lidských bytostí. Kromě tohoto zde v inkriminované době existovalo dostatek přírodních zdrojů a potravin, které by nové osadníky dokázaly uživit. Údajně existují informace, které naznačují, že za posledních 1000 let žilo na tomto jižních kontinentů nějakých 750 000 domorodých obyvatel.

Nejnovější vědecké teorie říkají, že nejméně 1300 obyvatel na starověký kontinent SAHUL přicestovalo čistě prostřednictvím mig

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.

Další díly