8. - 10. 10. 2021 (VELETOV U KOLÍNA): ANDĚLÉ A JINÉ BYTOSTI I.

 Redakce

Redakce

autor

06.10.2021 Oznámení

Jsou všude mezi námi. Potkáváme je na ulicích, v parcích, v obchodech. Používají lidská těla k tomu, aby mohli zkoumat naší cicilizaci. Jsou blíž než si myslíme. Mohou být našími přáteli, kamarády, nebo dokonce partnery. Odvěká pravidla světa třetí dimenze určují podstatu hry mezi "Světlem a Tmou". Jsou tu tedy tací, kteří lidským bytostem pomáhají, léčí naše těla, jsou zdrojem naší inspirace i tužeb, chrání nás a dokonce se i obětují. Lidské smysly jsou velmi omezené a tudíž nevidí charakter Duše v lidském těle. Jsou tu ovšem ale i tací, kteří tento svět používají za loviště, teritorium zdroje energetické potravy. O kom je řeč? O "Nelidech". Bytostech z jiného světa, které jsou však pevnou součástí každodenní reality našeho světa i naší civilizace.

Již počátku roku 2012 přišlo "Studio Esoterních Věd" s naprosto originálním kurzem, který všem zájemcům nabízí praktické zasvěcení do postupů a technik umožňující vědomý kontakt s nelidskými "Bytostmi Světla" za účelem vnitřní komunikace, spolupráce, ale i ochrany před těmi, kteří loví a živí se lidskou životní energií. Do dnešní doby opakovaně proběhlo s velkým úspěchem již několik cyklů tohoto kurzu. Tento seminář poskytuje také velmi podrobné postupy a návody k tomu, jak rozpoznat "nečlověka" strany "Světla" i "Tmy" včetně apelů jak postupem při setkání s takovou Bytostí. Přesná studijní osnova tohoto kurzu je popsána dále v "podrobných informacích níže".

A otázka závěrem: JE VAŠE VYŠŠÍ "JÁ" SKUTEČNĚ LIDSKÉ POVAHY?  I ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU NALEZTE NA TOMTO SEMINÁŘI.

 

CÍLE KURZU

1. Poskytnout servis podrobných ukazatelů, znaků a indicií v rovině fyzické, emoční, ale i mentální vztažných k jednoltivým typům nelidských bytostí, tak aby každý student byl schopen vysoce kvalitní a samostatné identifikaci

2. Předání celé řady praktických inciiačních postupů prostřednictvím kterých lze žádat všechny čtyři typy bytostí andělských o ochranu, péči, dohled a inspiraci. Podobné postupy a praktiky se týkají možnosti navázat kontatkt s mnohými dalšími kreativními a člověku nakloněnými bytostmi (elfové, víly, džinové, hobiti a další).

3. Předání způsobů identifikace a vlastní ochrany před bytostmi nelidského původu nacházející se v  lidském těle, kteří se živí lidskou životní energií a lové v teritoriu tzv. "páté oktávy třetí dimenze" našeho světa.

4. Předání praktických postupů vedoucích k osobní identifikaci svého Vyššího Já v rámci okruhu bytostí nelidského původu, včetně svého poslání v prostředí planety Země

5.  Analýza zcela nové skupiny bytostí nelidského  původu inkarnovaných do lidských těl v prostředí planety Země

6. Detailní popisy světů oktávy 6 a 7 uvnitř třetí dimenze odkud pochází bytosti nelidského původu

 

PODROBNÝ ROZVRH OBSAHU

Odborně zaměřený kurz "Andělé a jiné bytosti I." je unikátní. Pozitivní formy bytostí nelidského původu  mohou být velmi silnými pomocníky a Učiteli každému z nás, pakliže je aktivním způsobem projevena snaha o kontakt a spolupráci, která je podmíněna skutečně důležitými a pozitivními objektivními důvody daného člověka v jeho životě. Do kategorie těchto pozitivně nakloněných bytostí patří především: andělé, elfové, víly, trpaslíci, hobiti, archontové Světla, a další. Do kategorie "lovců", kteří se živí lidskou životní energií patří bytosti, kteří se staví do pozice lidského nepřítele a blokují jeho individuální evoluci, do této kategorie patří (vampýři, vlkodlaci, trollové, undiny, glyfové, archontové Tmy a další). Nakonec máme k dispozici jakousi neutrální kategorii, která je svým způsobem v mnohem unikátní.. Důležité je upozornit, že všechny výše vyjmenované bytosti jsou v podstatě Duše nelidského původu obývající lidské tělo.

1.)  Úvod do studijní problematiky

2.) Energetická podstata a evoluční struktura bytostí šesté a sedmé oktávy třetí dimenze

3). Detailní popis světa uvnitř šesté a sedmé oktávy třetí dimenze

4) Základní všeobecná charakteristika bytosti nelidského původu  ze sedmé oktávy třetí dimenze a jejich úloha v lidských tělech

5) ANDĚLÉ - podrobný popis duchovního poslání všech čtyř kategorií andělských bytostí v prostředí našeho světa, metodika sebeidentifikace s andělskou Dušíí, speciální mántry a motlitby 

6.) ELFOVÉ - podrobný popis duchovního poslání elfských bytostí v prostředí našeho světa, metodika sebeidentifikace s elfskou Duší, speciální mántry a motlitby

7) VÍLY - podrobný popis duchovního poslání těchto bytostí v prostředí našeho světa, metodika sebeidentifikace s Duší víly, speciální mántry a motlitby

8) TRPASLÍCI - podrobný popis duchovního poslání těchto bytostí v prostředí našeho světa, metodika sebeidentifikace s Duší trpaslíka, speciální mántry a motlitby

9) HOBITI - podrobný popis duchovního poslání  v prostředí našeho světa, metodika sebeidentifikace s Duší hobita, speciální mántry a motlitby

10) ARCHONTOVÉ SVĚTLA - podrobný popis duchovního poslání těchto bytostí v prostředí našeho světa, metodika sebeidentifikace s Duší archontů světla, speciální mántry a motlitby

11) HYDRY - podrobný popis duchovního poslání těchto bytostí v prostředí našeho světa, metodika sebeidentifikace s Duší Hydry, speciální mántry a motlitby

12) Další Exkluzivní videa Duše Hydry v lidském těle

 

DETAILNÍ POPIS ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ + PŘÍHLÁŠKY ZDE