"528" (17)

Horowitz Leonard

Horowitz Leonard

publikováno: 11.01.2018 kategorie: Exkluzivně

"528LOVERevolution"

S příchodem ultrazvuku a nukleárně-magneticko-rezonančním snímáním (MRI) zaútočila zdravotní péče na biofyziku a biospiritualitu. Zvuky, elektronové vlny nebo biorezonanční energetické signály z přístrojů způsobují, že buňky a buněčná jádra pacientů vibrují. Tyto vibrace se prostřednictvím vody v těle vrátí jako signály do počítačových senzorů; ty jsou poté přetvořeny na data a promítnuty elektrony světelné energie proudícími proti video obrazovce do výrazných obrázků. Tímto způsobem je provedena vylepšená diagnóza nemoci. 

Toto použití zvuku na vodu v těle vibrujícího buněčnými jádry – fyzickou hmotou – je podobné práci Stvořitele. Před dávnými věky, při formování našeho vesmíru, byla zpívána slova nebo zvuky vytvářející frekvence nebo „klíče“ stvoření. Tento „hlas“ dal vzniknout kosmu.  Ten samý nebeský orchestr v současnosti hraje hlasitě, jako ještě nikdy, třebaže ho bez speciálního vybavení nemůžete slyšet. Inspiruje vás a podporuje.

O terapeutických využití těchto poznatků bude ještě řeč. Ta zahrnují objevující se oblast hydrosoniky či „biosoniky“, tedy biologicky aktivních zvuků. K dalším využitím patří fyzické terapie, sportovní medicína, hudební, taneční a relaxační terapie, laserové terapie, homeopatie, akupunktura, osteopatie a chiropraktická péče, všechno součásti „energetické medicíny“, která zahrnuje bioenergetiku a elektromagnetismus. Antropologicky a medicínsky vzato, vědci po celém světě získali během několika posledních století vůči fyzice velký respekt. Nicméně specializovaná oblast zvaná metafyzika, která vyžaduje pozornost ohledně psycho-spirituálního sladění, je značně opomíjená. 

 

Srdce revoluce

Navzdory všeobecnému potlačení těchto informací mainstreamovými médii, monumentální objevy ve fyzice, metafyzice a biofyzice nyní podněcují zásadní změny v přístupu a pomáhají objasnit to, co bylo utajované po celá tisíciletí. Studie z oblasti vědy o strukturované vodě, elektrogenetiky a proteinové krystalografie poskytují poznání o tom, jak jste postaveni pomocí posvátné geometrie. Každý šestiúhelník uhlíku ve vašem těle hudebně vibruje s energií 528 Hz a pracuje energeticky a biospirituálně.

Chemie vašeho těla je vlastně zcela regulovaná energeticky. Jednoduše zvažte pH vaší krve jako životně důležité pro zdraví proti nemoci. PH je míra kyselosti oproti zásaditosti a v podstatě odráží elektronovou dostupnost nebo energetické úrovně. Kyselá/zásaditá dynamika ve vašem těle je jako jin/jang kosmického stvoření. Jelikož je 741 Hz zneklidňující a 528 Hz uvolňující, a stres okyseluje, zatímco ostatní je alkalizující, 528 může být vaším zázračným elixírem, zejména pokud je dáno do vody.

Frekvence "528" je pravděpodobně nejléčivějším zvukem v kosmu, vzhledem k faktu, že vaše organické strukturování je na něm založené. Vaše organické strukturování je nyní uznáváno jako manifestace či precipitace energetických vibrací utvářejících molekulární posvátnou geometrii. Důkaz tohoto prostého konceptu (bude vyobrazen v další části), vykreslujícím nejvýznamnější přenašeče energie na Zemi – chlorofyl a hemoglobin. Prohlédněte si pozorně tyto nejdůležitější život dávající struktury, abyste viděli posvátnou geometrii frekvence 528 Hz – kruhovité uspořádání a šestihranný prstenec.

Biofyzika nejlépe vysvětluje tento proces, kterým se zvuková energie, měřená ve frekvencích hertzů, pohybuje jako vlny prostřednictvím vody, cymaticky vyvolávající fyzickou realitu; a také regulující chemické struktury a funkce. Realita je vnímána nesprávně nebo chybně, kvůli vašim omezeným smyslům a trojdimenzionální perspektivě. Ve vědě může vaše zaujatost nebo perspektiva ovlivnit vědecká měření. Fyzikové tvrdí, že žijete v ohebném světě, v kterém vaše myšlenky, postoje nebo hlavní přesvědčení energeticky upravují vaše reality. LÁSKA - 528Hz, "versus" STRACH - 741Hz, například přinášejí rozdílné výsledky, přestože oboje pochází z vaší svobodné vůle a síly zvolit si, co se uvnitř vás děje.

Je třeba širšího pohledu na realitu, aby byl napraven váš duchovní život a síla. Můžete si vybrat zapojit se do neviditelného světa energie proudícího v paralelních dimenzích; ve kterých se pohybují andělé. Duchovní život, nezbytný pro fyzickou realitu, pomáhá mnoha lidem cítit nebo vnímat více pomocí jejich srdcí než jejich myslí. Někteří lidé účinně používají kyvadla nebo virgule, aby je pomohly vést světem možností. Tímto způsobem jsou často vybírány léčivé prostředky. Lidé také používají telepatii a intuici, aby nasměrovaly jejich činy.

Neviditelný ale dosažitelný vesmír energie ovlivňující fyzickou realitu také odpovídá placebu a nocebu. S placebem vaše důvěra nebo víra ve vyléčení vytváří lék. Uzdravování se projevuje energeticky, z víry ve vaší hlavě, která zasahuje vaše srdce. Odtud se stane něco magického s vaší psychoneuroimunologií, která oplývá vírou v pozitivní výsledek. S nocebem, opakem placeba, budete vtaženi do démonické oblasti, která se psycho-neuro-imunologicky projevuje ze strachu, který sužuje vaši hlavu a blokuje vaše srdce a jeho tvůrčí spojení se Zdrojem.

Zde se dozvídáte, že všechno je krystalizované uvnitř vody z matematiky – dokonalého jazyka tvůrčího Ducha. Všechno ohledně tvoření pochází z LÁSKY, a veškerá destrukce následuje strach, který vyvstává z postrádání víry. Je to takto prosté.  Frekvence 528 Hz, charakterizovaná LÁSKOU, vírou, radostí, empatií a odvahou, ladí téměř se vším, kromě 741 Hz na stupnici A = 440 Hz. Udeření ladičkou "528" současně s každým z dalších osmi tónů "Perfect Circle of Sound" vytvoří pouze jeden, který je zjevně rušivý. Tím je „ďáblův tón“ vytvořený "528" společně s "741".

Metaforicky, kruh života byl stvořen tam, kde LÁSKA hraje harmonicky se zbytkem stvoření, nebo disharmonicky s jedinou možností, která vzdoruje LÁSCE.

 

Odpověď na volání

Lidé po celém světě trpí kvůli nevědomosti velkým množstvím novodobých soužení. Tyto znalosti napovídají, že nemoci se spouští především jednou degenerativní rezonancí umlčující LÁSKU. Za normálního stavu harmonická bio-rezonanční energie proudí do a z DNA každé buňky a energetickými kanály nazývanými v čínské medicíně meridiány. Vaše „životní síla“ je přenášena těmito kanály pomocí elektronů, které povzbuzují vaše tělo prostřednictvím vašeho dechu. „Ha“, kterému se říká „dech života“ nebo „prána“, oslavuje tuto dynamiku. Tato energie proudí v dokonalé rovnováze a harmonii s přírodou a udržuje vás chemicky vyrovnané a re-energizované.

Elektrony nesoucí „životní náboj“ jsou vloženy do kyslíku, ten dýcháte prostřednictvím molekuly zelenožlutého chlorofylu, který silně vibruje na frekvenci 528 Hz. S každým nádechem vdechujete čistou pránu/LÁSKU. Ta udržuje skoro všechno naživu. Je to „ha“ v aloha a Jehovah, které vás udržují. Právě odtud pochází požehnání ve Star Wars, „Nechť tě provází síla“. „Síla ve vás je mocná.“ Síla je mocná, a v mnoha lidech se v současnosti stává mocnější, zejména u těch s otevřenou myslí a srdcem. 

Tato věčná síla, nazývaná v náboženské světě jako Duch Svatý, je mnohem mocnější než léky. Onemocnění, u kterých léky ve většině případů selhaly, mohou být vyléčeny „silou“ vytvářenou pomocí bioenergetických postupů, zahrnujících 528 Hz rezonanční biotechnologie. Tato revoluce v léčbě, "528", přichází v době, kdy ji lidé nejvíce potřebují. Moderní medicína, jenž drží pacienty ve farmaceutickém zajetí, chemickém utrpení a fyziologické a psychologické závislosti, v poskytování optimální pomoci selhala.

Objevují se nové filozofie, vysoce účinné alternativní produkty a praktiky. Představa, že můžete chrám duše „léčit“ chemickými škodlivinami a tvrdit, že jde o „přijatelný standard péče“, je barbarská. Ve skutečnosti k veškerému uzdravování dochází především energeticky pomocí Ducha Svatého. Lidé se neustále zázračně uzdravují, navzdory tomu, že jsou medicínsky tráveni lékaři a farmaceuty, kteří si připisují zásluhy za přirozený návrat pacientů do rovnováhy. 

Přesto jsou nejlepší alternativy potlačovány farmaceutickými giganty skrze jejich agenty ve "Světové zdravotnické organizaci", CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), ti všichni podporují legislativu "CODEX ALIMENTARIUS", nařízení pro regulaci celého odvětví a nátlak na spotřebitele. Hnutí lidského potenciálu šedesátých let bylo předzvěstí dnešního "Hnutí přírodní léčby". Oboje koresponduje s "528LOVERevolution" napomáhající v současnosti zrychlující se duchovní renesanci. V  logice a impulsu pro toto masové procitnutí hrají roli LÁSKA, hudební matematika a dynamika frekvence 528 Hz

Tato filozofická, teologická a metafyzická cesta k LÁSCE a globální osvětě je vynucená bolestmi a radostmi v našich životech v této době. Mnoho lidí pátrá po smyslu v životě. K oblíbeným zaměřením patří zábava, duševno a duševní léčba jako lék na to, co nás trápí. Jeviště je připravené pro revoluční technologická řešení pro tento „bláznivý svět“, zejména ve zdravotní péči. Lidé nyní volají po fyzické ochraně a duševním vzestupu od katastrofických událostí, které zahrnují změny na Zemi, změny klimatu a hrozící pandemie.

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly