23. - 25. 7. 2021 (VELETOV U KOLÍNA): "SIGILIÁRNÍ FÉNOMENOLOGIE" - ČÁST PRVNÍ

 Redakce

Redakce

autor

16.07.2021 Oznámení

Po vynuceném odkladu, který byl způsoben restrikcemi v důsledku tzv. "koronavirové pandemie" jsme velmi rádi, že Vám můžeme nabídnout dlouho očekávaný praktický seminář "SIGILIÁRNÍ FÉNOMENELOGIE". Jde o pozoruhodný systém okultního učení vycházející z pradávného odkazu "Učení Ulema" a "Učení Ramadosh". Iniciační metodologie nabízí studentům vysoce sofistikovanou dovednost tvorby energetických polí zvláštní síly s širokým spektrem kreativních pozitivních účinků v široké oblasti našeho každodenního života.

Rezonanční platforma vybudovaných energetických polí ze strany adepta velmi účinným a harmonickýcm způsobem zesiluje kvantové a skalární účinky šišinky mozkové a "třetího oka". Tímto způsbem je zasvěcený adept schopen dle vlastních požadavků a prostředků vnitřní touhy modelovat architekturu stávajích (a zdánlivě neměnných) kvalit své vlastní osobnosti včetně individuálně prožávané reality. Hlavní cíle tohoto učení, probuzených dovedností a záměrů spočívá ve význámném zkvalitnění faktoru "BÝT MAXIMÁLNĚ ŠŤASTNÝ VE SVÉM ŽIVOTĚ", tedy ve své aktuální inkarnaci a skrze sebe pomáhat zvyšovať tento index i ve svém bezprostředním okolí. Svým charakterem, výslednou efektivitou a tvůrčím dopadem na životní realitu adepta jde o extrémně účinný prostředek.

I z tohoto důvodu se historicky "globálně - mocenský systém" ze všech sil snaží blokovat u širší veřejnosti přístup k této dovednosti. "Studio Esoterních Věd" nabízí tuto možnost exkluzivně v České republice omezenému okruhu zájemců. Opakování této iniciační praxe v budoucnosti není zaručeno. I z tohoto důvodu jde o vyjimečnou příležitost pro každého, kdo  se cítí být touto praktickou duchovní cestou osloven. Níže je uvedena hrubá osnova semináře.

 

OBSAHOVÁ PLATFORMA

TEORIE:

1. Původ sigiliárních nástrojů

2. Popis toho jak funguje harmonická konvergence ve spojení s šišinkou mozkovou a "třetím okem"

3. Popis jak funguje vědomé a řízené modelování holografické podstaty reality aktuální inkarnace ze strany "Sigiliární fénomenologie"

4. Popis a prezentace více jak 50-ti praktických nástrojů, které student v průběhu semináře obdrží k vlastní tvůrčí dispozici

5. Průběžné individuální konzultace

 

PRAXE:

1. Iniciační výuka jednotlivých aktivačních kroků pracovních nástrojů

2. Postupné seznámení s širokým spektrem oblastí ve kterých jsou prezentované nástroje účinné

3. Metodologie postupného ladění síly Vědomí na rezonanční prostředí prezentovaných nástrojů za účelem budování účinných energetických polí

4. Speciální metodika užití nástrojů v oblastí: ZDRAVÍ, ROZVOJE POVAHOVÝCH VLASTNOSTÍ, KOMUNIKACE S KOSMICKOU MOUDROSTÍ, ZESÍLENÍ ŽIVOTNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ apod.

5. Rozvoj nástavbových speciálních dovedností

Poznámka: Vzhledem k velkém rozsahu užitných nástrojů a oblastí jejich použití je tento seminář rozdělen do dvou částí, jež jsou na sobě nezávislé.

 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU + ORGANIZAČNÍ INFORMACE - ZDE