Váhy   22.10.2017   SabinaO HISTORII HOVOŘÍ VANGA

08.03.17   Ženi Kostadinová
Ženi Kostadinová

Podle ezoterické hypotézy se všech-no, co se na Zemi nebo na jiných místech vesmírného prostranství odehrává, uchovává. Nemůže to  zmizet. Informace  o  životních  procesech,  o událostech,  o  různých  osobnostech  i celých národech, kontinentech a planetách, se podle parapsychologů za-chovávají v éteru ve formě tzv. kroniky Akaša. Je jakýmsi vesmírným počítačem, v  němž  se  uchovává  všechno  - minulost,  přítomnost  i  budoucnost. Na  Zemi  je pouze  málo vyvolených, kteří  znají  "kód"  tohoto  vesmírného počítače a čerpají z něj  informace. Vanga  zanechává   několik  velmi zajímavých  popisů  událostí,  které by historici mohli prozkoumat, kdyby  byli  méně  skeptičtí.  Protože  jde o  historii,  zastavme  se  nejdříve u času, jak ho prorokyně nazývá.


Na tomto světě je hodně věcí, které  neznáme.  Procesy,  jevy,  události ukryté  v  tkanivu  přírody,  očím  neviditelné, smyslům   nepochopitelné... a přece  existují.  Otázek  je  více  než odpovědí. Fenomentální schopnosti lidí jako Vanga pouze upozorňují, jak chabé jsou  naše  znalosti  o člověku,  o  jeho možnostech. Kromě tisíců předpovědí o budoucnosti, rozhovorů s mrtvými a květy, popisů událostí a lidí, Vanga zanechává ještě jednu nerozluštěnou hádanku  -  cestování  do  
minulosti.

Pro proroky jakoby neexistoval čas. S udivující přesností popisují události v budoucnosti, ale také scény z minulosti, z historie. Myslíme si, že historie je mrtvá, že to, co zůstává někde v pozadí času, je nenávratné. Zdá se, že tomu tak není. Jasnovidci mohou vzkřísit i nejvzdálenější příhody, popsat dávno zapomenuté události,  dokážou  uvést jména oblastí i lidí žijících dávno před námi. Odkud tyto informace čerpají? Odpovědi jsou různé. Cayce říká, „že hovoňí s  bohem",  Vanga  „slyší hlas", Nostradamus „zachytává  nejjemnější vibrace vesmíru..."

Podle ezoterické hypotézy se všech-no, co se na Zemi nebo na jiných místech vesmírného prostranství odehrává, uchovává. Nemůže to  zmizet. Informace  o  životních  procesech,  o událostech,  o  různých  osobnostech  i celých národech, kontinentech a planetách, se podle parapsychologů zachovávají v éteru ve formě tzv. kroniky Akaša. Je jakýmsi vesmírným počítačem, v  němž  se  uchovává  všechno  - minulost,  přítomnost  i  budoucnost. Na  Zemi  je pouze  málo vyvolených, kteří  znají  "kód"  tohoto  vesmírného počítače a čerpají z něj  informace. Vanga  zanechává   několik  velmi zajímavých  popisů  událostí,  které by historici mohli prozkoumat, kdyby  byli  méně  skeptičtí.  Protože  jde o  historii,  zastavme  se  nejdříve u času, jak ho prorokyně nazývá.

 

Čas

„Není rozdíl mezi minulostí, přítomností  a  budoucností  –  nemoc, smrt,  katastrofa,   svatba, děti.   Všechno  je  pohyb,  pouze  směr  je různý...” „Neexistuje minulost, neexistuje přítomnost, neexistuje budoucnost! Existuje velký čas a časy.
Všechno je součástí velkého potoka.” Mnoho mudrců po  celá  staletí  hledá podstatu času a snaží se kategorii "čas"  definovat.  Od Pythagora  a  Platona (čas  si  představují  jako  pohyb v  kruhu)  až  k  našim  současníkům. Podle  J. Prestliho, A.  Einsteina  i  K. Junga jsou čas a prostor pouze pojmy subjektivní myšlenky člověka o nekonečnosti, ale reálně  neexistují.  E. Cayce tvrdí:

„Minulost, pňítomnost a budoucnost tvoňí nerozlučný celek, který lidé nazývají  čas."

Vyprávění Vangy  o  minulosti  na- stolují  otázky,  které  není  možné  na malém prostoru interpretovat. Dále je  uvádíme jen z důvodu ucelenosti, jíž chceme  při  výkladu  a  chápání  jejího prorockého fenoménu  dosáhnout.

 

Rupite

„Nedaleko Rupite 15. října před tisíci lety vybuchl vulkán. Ohnivá láva pochovala velké město s tisíci nevinných lidí. Byli vysocí, silní, oblékali se do tenkých, jako staniol se lesknoucích oděvů. Byli velmi vzdělaní.” Řeka, která tekla městem,  byla zlatonosná,  každé  nově  narozené dítě pokřtili v jejich vodách. Městské brány byly ozdobeny velkými pozlacenými okřídlenými zvířaty. Na tomto místě stály tři velké chrámy: Svatá Petka, Svatá Bohorodička a Svatý Pantelejmon.  Hořící propast, která město pohltila, nám nyní posílá horké  páry,  abychom se mohli léčit. Jsou to vzdechy nevinných obětí.

Mou prosbou k vám všem je, abyste i v budoucnosti tento den oslavovali, abyste vzdávali  díky všem zesnulým té doby. „Tento  horský  hřbet  (který se tyčí nad vyschlým korytem řeky Strumy v  pohoří Kožuch u  Rupitu - pozn. aut.) skrývá  velké  tajemství...  Tímto  místem  vede  „ptačí trasa”. Tudy letí velké houfy ptáků, když odlétají nebo se vracejí na jih. Proč se setkávají na tomto místě – to nevím. Voda, která je v Rupitu, je blahodárná. Je kouzelná. Je dobrá k pití i ke koupání. Žaludečně střevní onemocnění, houser, ledviny, žlučník, svalová atrofie... všechno léčí.

Vaše děti by zde měly chodit bosé, měly by se v této vodě koupat. Nečekejte však  peníze z tohoto pramene!  Přišli  sem, vrtají,  kopou...  Musí vám být jasné,  že  z tohoto pramene obchod  nebude. Začnete-li  vodu  prodávat,  vytratí se a jen Bůh ví, kdy znovu vytryskne. Chraňte si tuto vodu! Už dlouho vám  říkám,  že  nastanou doby,  kdy za vodu  budete  platit zlatými šperky!” Vanga o této záležitosti hovoří kvůli řeckým obchodníkům, kteří do Rupitu přišli v roce 1994. Po četných   sondážích a výzkumech se pokoušejí zahájit výrobu lahvové minerální vody s  názvem "Vanga" a o její vývoz z Bulharska. Jejich ambice se ale nenaplňují.

 

Melnik

„Melnik je starobylé město. Každá travička v něm, každý kámen, každá píď země je posvátná. Tam se člověk může nabít silou, ener- gií, oduševněním. Proto tam často chodím.  Usadím  se  na  nějakém kameni a chci v tichu mlčet, ale všechno, co mne  obklopuje,  se mnou začne mluvit – kameny, rozvaliny,  potůčky... Město mi vypráví svou historii. Vidím lidi, kteří dávno zemřeli, zničené chrámy a domy staré tisíce let. K pamětihodnosti Samuilova mu- síte postavit chrám Svatý Naum. Žádají to oslepené duše Samuilových vojáků.”

 

Rusko

„V  Rusku  je  mnoho  posvátných míst... U řeky Don je jeden vrch. Je zvláštní – přecházíte po něm  bosí,  abyste pocítili jeho působení. Ros- tou  tam  léčivé  trávy,  je  tam  také léčivý pramen. Na tomto vrchu byl třikrát svatý Sergej a třikrát ho blahoslavil. Na tomto místě postavil kříž. Proto se tam člověk cítí jako v kostele. Nabíjí se silou a cítí se, jakoby měl křídla. Svatý Sergej je velký prorok. Nyní je největším svatým. Je vůdcem ce- lého lidstva. Hodně pomáhá
lidem! Proměnil se ve světlo a září, září... Vidím ho držet Rusko jako na dlani. Vidím kostel, který je postaven na vyvýšeném místě.

Vidím lidi s kopími a přilbami.” V  roce  1984,  pět  let  po  vyřknutí Vanžiných  slov,  na  tomto  místě  ruská expedice zahájila archeologické vý- zkumy. Krátce poté objevila pozůstatky staroruské pevnosti a knížecí hrob. Na úpatí vrchu odhalila malý pramen s ledovou vodou, o kterém nikdo nepředpokládal, že    existuje. V tomto proroctví Vanga  popisuje také známý obraz Roricha, na němž je zobrazen svatý Sergej, který v rukou  drží patriarchální kostel, symbolizující  Rus.  Blahořečí  vojskům, účastníkům kulovské bitvy s Mongolotatary (1380)


(c)2017 Ženi Kostadinová

Zdroj: medium.mysteria.cz/obsah.php

oblíbenost článku   hlasování   nejhorší 1 slabý 2 slabý 3 podprůměrný 4 průměrný 5 průměrný 6 nadprůměrný 7 velmi dobrý 8 velmi dobrý 9 nejlepší 10 9 (9 hodnocení) zobrazeno: 2964x (dnes: 9x)

Související článkypřednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Říjen
2017
Po Út St Čt So Ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

přijímané platební karty
statistika TopList


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics