Váhy   22.10.2017   Sabina"TYRYKSOVÉ KÓDY I. - CESTRA TRŮNŮ (MECHANISMUS MERKABA, POPIS A STRUKTURA POVAHY SYSTÉMŮ SENZORICKÝCH POLÍ LIDSKÉ AURY) - Motivační ukázka z obsahu semináře

18.03.16   Jaroslav Chvátal
Jaroslav Chvátal

Systém merkaba je svojí přirozeností fixně energeticky propojeno s éterickým tělem planety Země. Již od prvních vteřin fyzické inkarnace vystupuje z útvaru merkaby vlákno, které  v topologii místa narození vstupuje do éterického těla planety. Toto vlákno Arkturiány nazývají kotvící vlásečnice. Při plnohodnotné energetické bilokaci v prostoru, v časoprostoru, v tzv. dimenzionálních pásmech plní toto vlákno roli kotvy, která usnadňuje vypočítat referenční bod návratu tzv. výchozí aktivity (akce). Druhé vlákno vystupující ze struktury merkaby proniká do sluneční korony (slunečního ohanbí - původní text) a dále pak do slunečního jádra, Arkturiané nazývají toto vlákno sluneční vlásečnice. Toto vlákno plní roli energetické pumpy, která pumpuje VF druh plasmy do tzv. transmisní komory merkaby. Tato energie je následně využívána k výše uvedeným třem druhům pohybu v časoprostorovém a dimenzionálním pohybu. Energetická kapacita merkaby je z pohledu lidské představivosti veskrze ohromující.


 Systém Merkaba je také součástí jemnohmotných těl lidské bytosti. Je to však jediný prvek, který není uchycen pouze v jednom energetickém prostředí, čili prostupuje více jemnohmotnými pásmi člověka najednou. Merkaba systém lze vnímat jako homogenní energetické pole, které do určité míry má schopnost ovlivňovat toky energií mezi jemnohmotnými těly a fyziologickým organismem a opačně. Arkturiánská věda disponuje velmi pokročilými vědomostmi a znalostmi týkající se systému Merkaba. Část těchto vědomostí a znalostí byla předána naším prapředkům na různých místech naší planety.

 

Merkaba a její podstata.

 Soubor schopností a účinků aktivní Merkaby umožňuje velmi efektivní rozpuštění iluze času a prostoru pro dané a konkrétní vědomí člověka s aktivní merkabou. Arkturiání upozorňují na to, že aktivní Merkaba v energetické zóně dotyčného  jedince rozpouští za normálních okolností velmi silný zákon příčiny a následku a naopak vytváří  velmi aktivní nelokální prostředí. Za těchto okolností může docházet k řízeným přeskokům fyzického vědomí v prostoru a čase přičemž integrita fyzického pole není dotčena.

Systém merkaba za normálních okolností vykazuje aktivitu, kterou lze rozdělit do 3 fází.

Fáze 1 - umožňuje libovolné pohyby v prostoru

Fáze 2 - umožňuje libovolné pohyby v čase a v prostoru

Fáze 3 - umožňuje vykazuje libovolný pohyb v mezidimenzionálním prostředí.

 

Analýza fáze 1

Systém merkaba je svojí přirozeností fixně energeticky propojeno s éterickým tělem planety Země. Již od prvních vteřin fyzické inkarnace vystupuje z útvaru merkaby vlákno, které  v topologii místa narození vstupuje do éterického těla planety. Toto vlákno Arkturiány nazývají kotvící vlásečnice. Při plnohodnotné energetické bilokaci v prostoru, v časoprostoru, v tzv. dimenzionálních pásmech plní toto vlákno roli kotvy, která usnadňuje vypočítat referenční bod návratu tzv. výchozí aktivity (akce).

Druhé vlákno vystupující ze struktury merkaby proniká do sluneční korony (slunečního ohanbí - původní text) a dále pak do slunečního jádra, Arkturiané nazývají toto vlákno sluneční vlásečnice. Toto vlákno plní roli energetické pumpy, která pumpuje VF druh plasmy do tzv. transmisní komory merkaby. Tato energie je následně využívána k výše uvedeným třem druhům pohybu v časoprostorovém a dimenzionálním pohybu. Energetická kapacita merkaby je z pohledu lidské představivosti veskrze ohromující.

Odpovídá asi 4,5 mil GW energie pro každý jeden synchronický puls. V případě zadání cíle je z prostředí merkaby vyvrženo 3 vlákno , které Arkturiáni nazývají “přenosová jazylka”, která vymezuje přesný bod cíle, kterého chce lidské vědomí v rámci konkrétní akce dosáhnout. Jazylka zaniká v okamžiku aktivního dosažení cíle. V případě, že prostředí cíle fyzikálně, energeticky neodpovídá silně limitujícím a omezujícím potřebám fyzického těla, pak fyzické tělo v místě cíle nevznikne. V takovém případě zůstává aktivní pouze kombinace fyzického a kosmického vědomí ve formě cílené vzájemné komunikace a aktivní tvůrčí koordinace.

 

Pohyb v časoprostoru - fáze č.  2

Tento druh pohybu se nijak zvlášť nelyší od pohybu uvnitř prostoru. Rozdílnost spočívá v přechodném vzniku dalšího energetického vlákna, které Arkturiání nazývají časová kotva (časová jazylka). Ta vymezuje časový bod přenosu  v prostředí tzv. časového matrixu naší reality. Tento bod lze posouvat v čase směrem dopředu i v čase směrem dozadu. Energetický výdej je zhruba stejný nebo podobný jako u prvostupňového pohybu v čistém prostoru. Přesto všechno vyžaduje druhostupňový pohyb velkou míru zkušeností a vědomostí z praxe ryzího cestování v prostoru.

Různorodost tvarové morfologie energetického pole Mekaba systému,
je dána druhem aktuální operační aktivity

Pohyb v mezidimenzionílním  prostředí - fáze č.3

Třetí druh pohybu. Arkturiané upozorňuji na skutečnost, že lidská bytost ve stávajícím režimu evoluce není schopná dosáhnout této aktivity. Nicméně aktivní svazek  frekvencí KKE spouští takové metamorfické procesy, které připravenému lidskému jedinci umožní vstupovat i do tohoto režimu. Co se týče pohybu 1. a 2. stupně má lidská historie zaznamenanou celou řadu jedinců, kteří dokázaly prakticky využívat možnosti merkaby (Thovt, Imhotep, Tutmos III, Apolonius z Tiany, Ježíš, Nikolas Flamel, Fulkanely, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus), Saint Jermaine, Blavatská a další).

 

Analýza vnitřní struktury systému merkaba a praktické podmínky její aktivizace.

Velkou překážkou následujícího výkladu je skutečnost, že topologie objektů uvnitř VF prostředí jemnohmotných těl nelze zobrazit v klasickém fyzikálním prostředí, kde panuje dominantní princip příčiny a následku. Podle zdrojových informací přesto Arkturiáni nalezly jakýsi primitivní způsob, pomocí kterého si lze alespoň v základu představit skutečnou strukturu systému Merkaba.

Predstavme si binárný štvorsten. A teraz sa pokúsme si predstaviť, že tento binárny štvorsten naraz rotuje vo všetkých smeroch, vo šetkých možných osiach a rovinách (čo fyzikálne nie je možné). Čiže  vytvára nekonečný počet rotačných osí okolo svojho ťažiska súčasne. To, čo by sme nakoniec videli je „ježkovitá gula“, s nekonečným počtom ostňov, ktoré tvoria vrcholky binárnych štvorstenov.

Základní, rezonanční čili frekvenční koeficient, by pro smyslové zrakové centrum vytvářel barvu Merkaby v jasném, svítivém, tyrkysovém odstínu. Lze tedy konstatovat, že základní barvou – frekvencí, je tyrkysová barva. Arkturiánská věda má k dispozici metodiku, která umožňuje postupnou aktivizaci Merkaby a to prostřednictvím tzv. tyrkysových kódů.

Tyrkysové kódy - představují autonomní programovací prostředí, které pulsní formou prostřednictvím biotranslokačních nástrojů uvnitř buněk těla vysílá spouštěcí relaci. Tento proces má 4 fáze (disponujeme 4 tyrkysovými kódy). Jeden kód navazuje na druhý v naprosto přesné posloupnosti. Úspěch realizace závisí na tom, zda spící systém Merkaby zareaguje na tyto iniciační pulzy, zda prostřednictvím adekvátní odezvy vznikne uzavřený pracovní okruh, který je schopen trvale “probudit” systém Merkaba.

Proč systém Merkaba spí?   

Z prehistorických pramenů vyplývá, že velká část populace ještě před 15 - 20 tisíci lety disponovala aktivním systémem Merkaby, který umožňoval minimálně bilokaci v ose prostoru, čili prostředí, v rámci planety Země. Ovšem nepředvídatelnými účinky kataklizmatické události před 12 000 lety v důsledku změn v elektromagnetickém poli Země, způsobilo částečnou destrukci doposud fungujícího mechanismu. Poté v postkataklizmatickém období, kdy se začal postupně formovat Markabiánský vládnoucí systém, bylo z jeho strany využito narušení systému Merkaba a došlo k jeho vypnutí.

 

Jak může dojít k vypnutí merkaba systému?              

Je potřeba si uvědomit, že jednou z dominantních charakteristik systému Merkaba je jeho tzv. multifázová nelokální rotace. Je jednou ze základních funkcí, která udržuje tento systém při životě. Multifázová nelokálni rotace (MNR), vyžaduje kolem 1,5 miliónu otáček během 1 sekundy v nekonečném množství rotačních os. Změny planetárniho elektromagnetického pole Země způsobily, že u 90% přeživšího obyvatelstva v postkataklizmatickém období poklesl počet otáček v Merkaba systému pod limitní hranici a v důsledku toho spadla dosavadní MNR do režimu tzv. mnohačetné fázové rotace tělesa (MFR), což nakonec vedlo k vypnutí Merkaba systému, protože Merkaba nedokázala v režimu MFR nasávat dostatek energie ze Slunečního  jádra, aby se udržela koherentně aktivní.

Markabiánský vládnoucí systém vědom si stávající situace a úžasné příležitosti, vymyslel ohromné množství tzv. negativních prekurzorů (cigarety, alkohol, smog, křaplavé technologické zvuky, jedovaté biochemické látky tvářící se jako potraviny, systémová pravidelná intoxikace organismu prostřednictvím očkování, chemtrails, fluorizace vody, přemrštěné chlórování atd.). Vlivem sinergického efektu uvedených a mnohých dalších negativních prekurzorů došlo k vypnutí Merkaba systému i u zbylých 10% populace na planetě Zemi.

Vyjímku tvořily určité vyhraněné zasvěcené skupiny a vysoce spirituálně vyvinutí jedinci, kteří vědomě vstupovali do inkarnace za účelem svého misijního poslání. Aktivita 12 frekvencí energií Kukulkána  a následné nastartování metamorfických změn v oblasti lidské DNA a lidského buňkového systému, dává lidstvu naději k opětovnému zažehnutí mechanismu Merkaba, s reaktivací pozoruhodných schopností a vlastností profilující se skrze fyzické vědomí člověka. Tato příležitost by mohla být významným mezníkem v procesu osvobození se od vládnoucího vlivu Markabiánů a souběžně s tím i vytvoření větší imunizace vůči omezujícímu vlivu prostoru a času.

 

Podrobný obsah semináře, organizační informace a možnost přihlášky - ZDE


(c)2016 Jaroslav Chvátal

oblíbenost článku   hlasování   nejhorší 1 slabý 2 slabý 3 podprůměrný 4 průměrný 5 průměrný 6 nadprůměrný 7 velmi dobrý 8 velmi dobrý 9 nejlepší 10 10 (2 hodnocení) zobrazeno: 2333x (dnes: 2x)
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Říjen
2017
Po Út St Čt So Ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

přijímané platební karty
statistika TopList


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics