Vodnář   22.1.2018   Slavomír

ASTROPSYCHOLOGIE - ZROZENCI VE ZNAMENÍ "Býka" (1) - STUDENTSKÉ POZNÁMKY Z KURZU JAROSLAVA CHVÁTALA

17.03.16   Jaroslav Chvátal
Jaroslav Chvátal

Takzvané budhické energie a buddhismus jsou protknuty vibracemi zodiakálního egregoru býka. Býk poskytuje všem svým zrozencům do života dar jistého druhu osvícení, především co se týká nakládání s hmotnými energiemi fyzického světa, na psychické rovině realizace energie lásky, přijetí a akceptace a na mentální úrovni poskytuje dary, které směřují k harmonickému a vyváženému způsobu života, bez upřednostňování sebe sama na jedné straně a okolí na straně druhé. Obecně jedním z prubířských kamenů Býka je nalézt vyváženou cestu mezi svými potřebami a potřebami okolí dotyčné osoby. Zrozenec ve znamení Býka tedy podstupuje zkoušky práce s hmotou (skrze zkušenosti nouze, fyzického strádání a nedostatku, směrem k bohatství a hojnosti.


Souhvězdí Býka v sobě obsahuje jeden velmi důležitý fragment astronomického, ale i ryze spirituálně charakteristického charakteru a tím jsou Plejády.

Plejády jsou vzdálenou hvězdokupou, která disponuje životy sedmi hvězd, které jsou nejblíže naší sluneční soustavě, těchto 7 hvězd koresponduje se 7 principy vesmíru (princip odhodlání, vůle a odvahy – který je reprezentován červeným spektrem světla; princip moudrosti, lásky a gravitačních sil – jehož frekvence se promítá do tmavě modrého spektra světla; třetím principem je princip evoluce, čili vývoje (pohybu = změn) – tento princip je definován zeleným spektrem bílého světla; čtvrtý princip je definován existencí konfliktních vztahů, které by v samém důsledku měly přinášet skrze proces porozumění stále narůstající míru harmonie v tomto světě – tento princip se vibračně projevuje prostřednictvím žlutého spektra bílého světla; pátý princip je definován existencí datového prostředí, čili informacemi, které jsou nositeli poznání – tento princip je svou vibrací charakterizován prostřednictvím oranžověného spektra bílého světla; šestý princip je charakterizován existencí idejí, které tvoří to, čemu říkáme ideologie, která když není podepřená dostatkem moudrosti, dává vzniknout ideovým závislostem a která když je podepřena dostatkem moudrosti dává vzniknout víře, která neomezuje, neblokuje svobodu, ani vnitřní rozměr moudrosti.

Tento princip je frekvenčně charakterizován světle modrým spektrem bílého světla; sedmý princip pak je definován tajemstvím času, který určuje různé projevy cyklů, jež svým působením zpestřují evoluci, čili vývoj – tento princip je definován svou vibrací ve spektru fialové barvy bílého světla.)

 

Vibrační energetické pole Plejád a psychologické aspekty lidské bytosti

Hovoříme li o energiích býka, pak v každém případě musíme zohlednit fakt, že ráz těchto energií je vždy kombinován se specifickými a identickými energiemi plejádského systému.

Působení Plejád na fyzické rovině

- již kdysi dávno bylo našimi předky zjištěno, že čisté ryzí plejádské energie velmi ostře reaguje štítná žláza a lymfatický systém. Znamená to tedy, že když vědomí člověka nenaplňuje v dostatečné kvalitě a míře poslání Plejádských energií dochází k defektům v těchto částech těla. V životě lidského jedince existují dva cykly, ve kterých je přirozenost lidská vysoce vnímavá na Plejádské vibrace. První období se nachází mezi 11. – 17. rokem života. Druhé období se nachází mezi 47. – 55. rokem života. V těchto obdobích by disharmonie, čili entropie v prostředku štítné žlázy neměla přesahovat 5%, v obdobích pak 10%.

Působení Plejád na psychické rovině

- zrozenci inkarnování mezi 21. – 30. dubnem jsou poměrně výrazně ovlivňováni zářením Plejád. Z tohoto důvodu by všeobecně měli dbát zvýšené pozornosti k endokrinnímu systému, přičemž ryze na psychické rovině je typické pro tyto zrozence, že mají potřebu poměrně neustálé pozornosti ze strany svého okolí. Oni nemají až tak dalece vyvinuté předpoklady k tomu, aby strhávali pozornost na svojí stranu a proto především:

Nezralý býci mohou upadat do stavu lítostivé oběti a tím si jakoby vymiňovat zvýšenou pozornost okolí. U těchto zrozenců se tento aspekt může v podstatně intenzivnější podobě projevit ve stáří, kdy Tito lidé prostě odmítají být sami.
V rozvinuté podobě bývají tito jedinci výrazně empatičtí, přirozeně citlivý k potřebám druhých lidí, je pro ně charakteristická šetrnost a často bývají rodinnými spasiteli po stránce ekonomické. Mají vztah ke svému rodinnému zázemí a hodně ctí místo svého bydliště. Tito lidé také výrazně inklinují k rodinným tradicím.

 

- zrozenci inkarnovaní mezi 1. – 10. 5.;
Nerozvinutý býk - tito lidé se často staví do pozice uražené ješitnosti, kdy až přecitlivěle a háklivě reagují na slova druhého člověka a jeho reakce, které často zcela nesmyslně vztahují k své vlastní osobě. S těmito lidmi bývá poměrně komplikovaná komunikace, jelikož mají tendence trpět iluzorní představou, že jsou Ti nejhorší a jejich okolí se proti nim spiklo. Tito lidé z hlediska kolektivu nachází velmi těžko svou pozici, neboť málokdo je schopen akceptovat jejich výstřelky.

Chytají za slovíčka a dokáží rozvláčně rozebírat naprosté banality. Což je dost paradoxní jev u tohoto typu znamení, které je jinak velice pragmatické, nic méně Plejádský vliv je zde zřetelný. Je mnohonásobně výraznější s přibývajícím měsícem anebo když je měsíc v úplňku.

Rozvinutý býk mívá velmi dobrou komunikaci, je výřečný, společenský, přičemž se někdy může jevit, že jakoby zlehčuje situaci, může působit až furiantským způsobem a to především tehdy, nachází li se na pozici měsíčního znamení Střelec.

 

- zrozenci inkarnovaní 11. – 20. 5

Nerozvinutý býk – pod vlivem Plejádského záření inklinují k problematickým situacím především ve vztahové oblasti, tito lidé mají ten problém, že sami sebe často velmi přeceňují. Z tohoto důvodu velmi těžce snáší, když mají ve své blízkosti někoho, kdo je úspěšnější, šťastnější anebo z koho vyzařuje pohoda. Jejich prubířským kamenem je závist, s kterou mohou zápasit prakticky po celý život a ta tvoří také zároveň předmět nejtěžších zkoušek, které musí zvládnout pro to, aby mohli dále akcelerovat ve svém růstu.

Duchovně rozvinutý Býk – tito lidé bývají velmi vstřícní, štědří, ale zároveň velmi nesmlouvavý v závazcích a povinnostech a to především v aktivitách, které souvisí s fyzickou úrovní. Mají rádi přesnost, ale pouze v jistých, individuálně typizovaných oblastech života, čímž se výrazně liší od zrozenců ve znamení Panny, kde se tato kvalita stává principiální.

 

Základní obecná koncepce vibračních energií Býka

- v základním profilu těchto vibrací doznívá kvalita vůle a síly, která je tolik typická pro předchozí znamení pro předchozí znamení Berana. U Býka se tyto atributy nejčastěji objektivně projevují ryze na fyzické rovině, ve spojení s hmotnými statky. Naproti tomu typickými rysy býka jsou aspirace, ambice, motivace a inspirace, která ale opět je nejradikálněji vnímatelná na fyzické úrovni. Základním personifikačním archetypem ryzích býčích kvalit, je historická osobnost, která nazývá se Buddha.

Takzvané budhické energie a buddhismus jsou protknuty vibracemi zodiakálního egregoru býka. Býk poskytuje všem svým zrozencům do života dar jistého druhu osvícení, především co se týká nakládání s hmotnými energiemi fyzického světa, na psychické rovině realizace energie lásky, přijetí a akceptace a na mentální úrovni poskytuje dary, které směřují k harmonickému a vyváženému způsobu života, bez upřednostňování sebe sama na jedné straně a okolí na straně druhé.

Obecně jedním z prubířských kamenů Býka je nalézt vyváženou cestu mezi svými potřebami a potřebami okolí dotyčné osoby. Zrozenec ve znamení Býka tedy podstupuje zkoušky práce s hmotou (skrze zkušenosti nouze, fyzického strádání a nedostatku, směrem k bohatství a hojnosti. Existují 3 typizované fáze probouzení Býka:

fáze první – je charakteristická nedostatkem a nouzí, závistí a chronickou pozicí lítostivé oběti a pocitem nespravedlnosti
fáze druhá – Býk je schopen rozmnožovat hmotné statky, dobře se orientuje v distribuci hmotné energie, ale jako kvočna si sedí na svém bohatství, žárlivě střežíc, aby někdo neuzobl. S častým komentáře: „Ani kuře za darmo nehrabe“ „Lehce bys nabyl a já si to musel vydřít.“
fáze třetí – Býk se těší hojnosti a zároveň je schopen nejen rozmnožovat, ale i dělit se.

- hlavním planetárním vládcem je planeta Venuše, která do životního pole zrozenců Býka vnáší zkoušky týkající se Lásky a moudrosti na jedné straně a na straně druhé poskytuje dar moudrosti (moudrosti v zacházení s hmotnými energiemi) a hlavně dar citlivosti a vnímavosti.

- Druhým planetárním vládce je tzv. Vulkán – Vulkán není astronomickou planetou, nýbrž jde o měsíc planety Uranu, který je zajímavý tím, že v sobě obsahuje velmi hutné frekvence minerální říše v celé sluneční soustavě. Tím pádem je Vulkán určitým energetickýmatributem bohatství na fyzické rovině. Vulkán se tak u Býka odráží v přirozených sympatiích k například k pěkným věcem z kovů a minerálů. Pro Býka je kov a minerál určitým druhem elegance. Dále mají všichni Býci přirozenou schopnost komunikovat s minerály a kovy. Jejich další schopností, že jejich tělo je intenzivně vnímající vibrace minerálů, je u nich vysoce účinná mineraloterapie. Zrozenci ve znamení Býka by měli čas od času provádět meditace v podzemí anebo pracovat s hlínou a půdou. Doporučuje se, aby Býci nosili v měšci hlínu.

 

Meditační věty pro Býka

Nezralý Býk„Nechť má snaha a úsilí je neotřeseno.“
Zralý Býk„Já vidím a když oko otevírám všude je světlo.

-pokračování-


(c)2015 Jaroslav Chvátal

oblíbenost článku   hlasování   nejhorší 1 slabý 2 slabý 3 podprůměrný 4 průměrný 5 průměrný 6 nadprůměrný 7 velmi dobrý 8 velmi dobrý 9 nejlepší 10 10 (2 hodnocení) zobrazeno: 1894x (dnes: 2x)

Související článkyexkluzivně pro čtenáře magazínu Matrix 2001
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Leden
2018
Po Út St Čt So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

přijímané platební karty
statistika TopList


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics