Vodnář   23.1.2018   Zdeněk

INFRAZVUK JAKO KOMUNIKAČNÍ MÉDIUM MEZI STAROVĚKÝMI KOMPLEXY - KLÍČE LEŽÍ V BOSENSKÉM "ÚDOLÍ PYRAMID" (4)

05.11.13   Jaroslav Chvátal
Jaroslav Chvátal Aby si čtenář dokázal udělat osobní pocitovou zkušenost o kvalitě zcela přirozené akustiky v podzemním tunelovém systému v bosenské lokalitě Ravni nedaleko "Pyramidy Slunce", přikládám dole pod článkem soubor vysoce kvalitní nahrávky v "mp3" jednoho ze starověkých popěvků v podání Denisy Cannas Myriam. Tato zvuková nahrávka určitě stojí za poslechnutí. Ukazuje se, že každý materiál, který byl použit starověkými staviteli zřejmě atlantské nebo praslovanské kultury v této bosenské lokalitě, byl vybírán z přírodních ložisek, nebo pečlivě vyroben tak, aby disponoval unikátními rezonančními vlastnostmi, které byly vysoce prospěšné pro lidské tělo. Prokázalo se, že prakticky každý zde nalezený nástroj byl navržen jako elektro-rezonanční "bezdrátový" léčebný prvek, jež navíc disponoval mnoha dalšími sekundárními vlastnostmi zcela konkrétního druhu.

Na mnoha artefaktech nalezených v podzemním labyrintu v "Údolí Pyramid" v Bosně byly identifikovány starověké rané sanskrtské symboly, které jsou evidentní mutací jednoho z nejstarších symbolických slovanských písem. Velká většina těchto glyfů je poškozená, ale některé z nich se dají i v současné době rozluštit, a to díky speciální dešifrovací metodologii dr. Schildmana.

V těchto chvílích již víme, že těchto několik čitelných částí starověkého skriptu poskytuje silný důkaz o tom, že artefakty, o kterých byla řeč v předcházející části, sloužily jako nástroje stimulující bioelektrické funkce v rámci podzemního tunelového systému a také v rámci nitra bosenských pyramid. Nejvíce zarážející je ovšem fakt, že nás (veřejnost) oficiální archeologie jaksi opomněla o těchto úžasných objevech informovat. Takže se jednotlivá fakta musíme dozvídat z alternativních zdrojů. Proč tomu tak asi je?

Jeden z dochovaných artefaktů s příkladem starověkých glyfů můžete vidět na poměrně unikátní fotografii níže. Tento nález byl uskutečněn během odkrývání jedné z vrstev písčitého podloží. Ve chvíli, kdy se podařilo nápis rozluštit, bylo zjevné, že se jedná o jednoduchý popis funkce samotného objektu. V našem případě se prezentovaná skupina glyfů čte takto: "adhi kara kar-as raua-as kar-as" (v překladu: "Zprostředkovatel neslyšitelného zvuku"). V dané větě lze vnímat nástroj v podobě transformátoru piezoelektrického náboje na záporné ionty, jejichž intenzita je dodnes v podzemním labyrintu neuvěřitelně vysoká.

Díky vysoké příměsi křemenného obsahu v kompaktních říčních kamenech, které tvoří konglomerát podloží "Údolí Pyramid", přispívají objekty v podobě "megakeramických převodníků" k pozoruhodné akustické rezonanci, která je pro oblast Ravne typická a která, jak jsem již uvedl, byla v loňském i v letošním roce detailně zkoumána několika vědeckými skupinami.

Aby si čtenář dokázal udělat osobní pocitovou zkušenost o kvalitě zcela přirozené akustiky v podzemním tunelovém systému v bosenské lokalitě Ravni nedaleko "Pyramidy Slunce", přikládám dole pod článkem soubor vysoce kvalitní nahrávky v "mp3" jednoho ze starověkých popěvků v podání Denisy Cannas Myriam. Tato zvuková nahrávka určitě stojí za poslechnutí.

Ukazuje se, že každý materiál, který byl použit starověkými staviteli zřejmě atlantské nebo praslovanské kultury v této bosenské lokalitě, byl vybírán z přírodních ložisek, nebo pečlivě vyroben tak, aby disponoval unikátními rezonančními vlastnostmi, které byly vysoce prospěšné pro lidské tělo. Prokázalo se, že prakticky každý zde nalezený nástroj byl navržen jako elektro-rezonanční "bezdrátový" léčebný prvek, jež navíc disponoval mnoha dalšími sekundárními vlastnostmi zcela konkrétního druhu.

Sondy v prostředí kultivovaných ploch kolem bosenské "Pyramidy Slunce" odhalily přítomnost syntetických pískovcových artefaktů, na kterých se nachází velmi záhadné glyfy rané sanskrtské symboliky, jež nápadně připomínají podobné nálezy, které byly učiněny v jeskynním systému ve státě Illinois v USA (tedy prakticky na druhé straně světa) a v podzemním tunelovém systému, který se nachází v lokalitě Caria v Itálii. Jeden z obdélníkových vápencových bloků, který byl nalezen v "Údolí Pyramid", se nachází na obrázku výše. Zřetelně vidíme vertikální sloupec s glyfy, které se čtou takto: "kar-as kar-as kar-as kar-as kar-as upama" (v překladu: "Zprostředkovatel neslyšitelného zvuku z velkých hlubin").

Na obrázku výše je patrný model terakotové pyramidy, která byla objevena již v roce 2008 studenty z "Christian-Albrechts University" v Kielu, Německo během výkopových prací v "Donje Mostre", což je jedna z několika lokalit v "Údolí Pyramid". I zde platí smutný fakt, že veřejnost o tomto a mnoha dalších objevech vůbec nebyla informována, jakoby na tyto nálezy bylo uvaleno informační embargo. Jak je patrné z fotografie, jde o částečně poškozený artefakt v podobě velmi specifické čtyřstěnné pyramidy. Radiokarbonovou analýzou se podařilo určit stáří, které odpovídá období neolitu. Na všech stěnách pyramidky je zřetelně viditelný opakující se vzor, který je opět tvořen ranými sanskrtskými symboly.

Opakující se řádky symbolů se čtou takto: "ris kar ris kar ris kar ris kar" (v překladu: "Zprostředkovaná síla zvuku klesá a klesá a klesá...."). Tato opakující se fráze vyjadřuje velkou lítost a zřejmě i bezmocnost nad rozpadávající se funkcí globální planetární pyramidální sítě. Ukazuje se, že v období neolitu byl pyramidový energetický a vlnový systém již ve vážném stavu. Domnívám se, že především v důsledku globálního kataklyzmatu, ke kterému došlo před 12 000 lety, a své zřejmě způsobil i válečný konflikt mezi Atlantidou, "Rámovou Říší" a Lemurií. Je samozřejmě docela dobře možné, že ve hře byl souběh většího množství negativních faktorů.

Takže tento artefakt pyramidového charakteru je ve své podstatě sdělením ohledně prohlubující se nefunkčnosti pyramidových staveb v tehdejší době. Je tedy jen logické, že v našem případě starověcí obyvatelé "Údolí Pyramid" byli daným stavem motivováni k výstavbě podzemního tunelového systému, který ve své podstatě plnil roli jakési náhrady za původní pyramidové objekty, alespoň co se týče specifických ryze energetických a zvukových vln.

-pokračování-

(c)2013 Jaroslav Chvátal

Všechna práva vyhrazena. Materiál není povoleno bez písemného souhlasu autora jakýmkoliv způsobem publikovat, rozšiřovat či rozmnožovat, a to ani jeho část.

Foto: Archiv autora

Přiložené soubory

Ukázka akustických vlastností podzemního tunelového systému v Ravni, Bosna (typ: MP3, velikost: 3.6 MB)

oblíbenost článku   hlasování   nejhorší 1 slabý 2 slabý 3 podprůměrný 4 průměrný 5 průměrný 6 nadprůměrný 7 velmi dobrý 8 velmi dobrý 9 nejlepší 10 10 (8 hodnocení) zobrazeno: 5553x (dnes: 1x)

Článek je součástí seriálu "TAJEMSTVÍ INFRAZVUKOVÉ KOMUNIKACE"
exkluzivně pro čtenáře magazínu Matrix 2001
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Leden
2018
Po Út St Čt So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

přijímané platební karty
statistika TopList


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics