Váhy   23.10.2017   TeodorSVĚT V KOLIZI: "Sedm dní které otřásly světem": Demokracie ve Spojených Státech zemřela....

23.09.08   Jaroslav Chvátal
Jaroslav Chvátal "Volný trh je ve Spojených Státech v podstatě mrtvý. Současné akce amerického ministerstva financí v podstatě zablokovaly volný trh a v podstatě nastolují instituční socialismus", prohlásil senátor o jednom z nejneuvěřitelnějších dnů v americké historii. V podobném duchu píše i britská nezávislá tisková agentura v článku pod příznačným názvem "Sedm dnů, které otřásly světem" a která si mimo jiné klade otázku, kdo zaplatí zhruba jeden bilion dolarů, když američtí daňoví poplatníci jsou již tak přetíženi. V článku se dále praví: "Obrovské množství amerického státního dluhu bobtná prakticky každý den, půjde o největší výdej od dob II. světové války. Již nyní se rýsují náznaky toho, že tento dluh z části odkoupí Čína, Arábie a další bohaté státy v tomto regionu, dokonce i Rusko nebude stát v pozadí. Jenže toto všechno má jeden velký háček. Spojené Státy budou muset dříve či později těmto státům splatit i s úroky. Mimo mnoho jiných věcí to bude znamenat vyšší daně a nižší vládní výdaje. Jenže blízká budoucnost může mít pro americké občany je pochmurnější průběh.

          "Volný trh je ve Spojených Státech v podstatě mrtvý. Současné akce amerického ministerstva financí v podstatě zablokovaly volný trh a v podstatě nastolují instituční socialismus", prohlásil senátor o jednom z nejneuvěřitelnějších dnů v americké historii. V podobném duchu píše i britská nezávislá tisková agentura v článku pod příznačným názvem "Sedm dnů, které otřásly světem" a která si mimo jiné klade otázku, kdo zaplatí zhruba jeden bilion dolarů, když američtí daňoví poplatníci jsou již tak přetíženi. V článku se dále praví: "Obrovské množství amerického státního dluhu bobtná prakticky každý den, půjde o největší výdej od dob II. světové války. Již nyní se rýsují náznaky toho, že tento dluh z části odkoupí Čína, Arábie a další bohaté státy v tomto regionu, dokonce i Rusko nebude stát v pozadí. Jenže toto všechno má jeden velký háček. Spojené Státy budou muset dříve či později těmto státům splatit i s úroky. Mimo mnoho jiných věcí to bude znamenat vyšší daně a nižší vládní výdaje. Jenže blízká budoucnost může mít pro americké občany je pochmurnější průběh.

      

      To k čemu došlo v tomto týdnu v ekonomické sféře našeho světa, nemá v posledních několika desetiletích obdoby. Nejhorší dopad tohoto destruktivního domina ovšem zažívají sami Američané. Tedy ti, u kterých to všechno začalo. Velmi trefně se o tom zmiňuje britská "Telegraph News Service" v článku "Wall Street privatizuje americkou vládu: bojte se", kde se mimo jiné píše:

      "Svět se změnil. Volný trh byl ve Spojených Státech v kritických dnech opuštěn svými hlavními exekutory - finančními experty Vesmíru".

      Existuje jediný hlavní důvod, který vedl k těmto mimořádným událostem. Ten je nyní také velmi dobře popsán nejvyššími úředníky ve Spojených Státech - je jím naprostý kolaps americké ekonomiky. Tato událost však byla mnohými americkými experty prorokována již před několika měsíci.

       Mimo to je třeba upozornit na některá další velmi závažná fakta. To co se v současné době v USA odehrává, je v podstatě jistá forma socialistického znárodnění volného tržní ekonomiky. Dramatický pád dolaru již máme jednou za sebou. Není to tak dávno, pouze několik měsíců tomu dozadu. Možná, že nyní je jasnější proč k tak radikálnímu propadu této měny došlo. Jenže někteří jsou přesvědčeni o tom, že soudobá americká hospodářská krize dolar opět rozjede směrem dolů. Toto vše čím nyní Spojené Státy prochází je zřejmě pouze začátek něčeho ještě zásadnějšího.

       To co se v současné době odehrává, má jistou analogii se zhroucením americké ekonomiky v minulém století, která začala zhroucením trhu cenných papírů 29. října 1929 a která odstartovala "Velkou ekonomickou krizi" jenž ve své podstatě vedla o deset let později k II. světové válce. V podstatě v tomto období došlo ke skryté transformaci od statutu republiky ke statutu demokracie.

     Na tomto místě by byla vhodná malá, ale velmi významná vsuvka. S následujícími informacemi samozřejmě nemusíte vůbec souhlasit. Reprezentují jeden z mnoha názorů. Zdá se, že (alespoň ve Spojených Státech, ale zřejmě to platí všeobecně, je velký rozdíl mezi "republikou" a "demokracií").

     Pro lepší pochopení se podívejme na výtah z "Ústavních záruk každému státu republikánskou formou vlády" (Článek 4, sekce 4.):

      "Žádný stát se nemůže připojit ke Spojeným Státům, ledaže by svým zřízením šlo o republiku. Naše republika je oddána svobodě a spravedlnosti pro všechny. Menšinová práva jednotlivce jsou prioritou. Lidé mají svá přirozená práva namísto občanských práv. Každý jedinec je chráněn souhrnem práv většiny. Jeden hlas v porotě může vetovat většinu.

      V čisté demokracii může většina (51%) měnit anebo zrušit práva menšiny (49%). V praxi to znamená, že není podstatný jednotlivec anebo menšina. Kromě občanských práv se musí jakkoliv významná část menšiny řídit blahosklonnou vůlí většiny. Jinými slovy řečeno - demokracie je diktaturou většiny. Sokrates byl popraven demokracií, ačkoliv neublížil nikomu, pro většinu byl nepřijatelný. Poprava Sokrata - jehož Platón nazval nejmoudřejším, nejspravedlivějším a nejlepším člověkem, jakého poznal - v něm zanechala trvalý odpor k demokratické vládě."

      A nyní se zpět dostáváme k tomu, co se snažil senátor Bunning v souvislosti s posledními radikálními událostmi sdělit. Spojené Státy. Vše nasvědčuje tomu, že Spojené Státy postupně a jistě rozvrátily stávající demokracii, tak jako kdysi před republiku a směřují k socialismu. Podrobněji lze socialismus definovat takto:

      "Socialismus se opírá o široké množství ideologií a politických hnutí s důrazem na socio-ekonomický systém, ve kterém je vlastnictví a distribuce majetku pod kontrolou komunity. Tato kontrola může být realizována různorodými nástroji. Jako ekonomický systém je socialismus často charakterizován společným vlastnictvím výrobních prostředků?.atd."

       V tomto ohledu je jistě zajímavé poukázat na fakt, že vládní garnitura Spojených Států si pro tento nový systém vytvořily zajímavé předpolí již v květnu roku 2007 kdy prezident Bush podepsal vládní  nařízení známé pod titulem: "National Security and Homeland Security Presidential Directive" kde se mimo jiné sděluje:

      "Tato směrnice definuje komplexní národní politiku v návaznosti na federální uspořádání a federální operace definuje odpovědného koordinátora za rozvoj a realizaci federální politiky. Tato politika ustanovuje "National Essential Functions", které přednesou podmínky pro činnost jednotlivá ministerstva a státní agentury a uloží vedení státu, republikovým a regionálním politikům a organizacím privátního sektoru, aby zajistili komplexní a integrovaný kontinuální národní program, který obnoví důvěryhodnost bezpečnosti našeho státu a vytvoří efektivní mechanismus rekultivace."

     Lze konstatovat možná většině Američanů zřejmě doposud neznámý fakt. Jde o to, že od 11. září 2001 byli občané USA ovládáni doslova nouzovými směrnicemi a které s největší pravděpodobností dne 28. srpna 2008 byly prezidentem Bushem dále rozšířené.

      Pro obyvatele Spojených Států skutečně asi zvoní na podstatně horší časy. Jejich vláda zřejmě hodlá jít za jistých okolností až tak daleko, že ty samé síly, které používá proti chiméře terorismu, použije proti vlastním lidem. Jisté náznaky můžeme vnímat v "US Army Times News Service", kde se píše:

      "Třetí pěchotní divize, první brigády zvláštního nasazení strávilo posledních 35 měsíců v Iráku v plné bojové pohotovosti hlídající a doprovázející zásobovací konvoje. Nyní ale zřejmě trénují pro podobnou misi, ale v domácích podmínkách.

      Od 1. října po dobu 12-ti měsíců bude 1.BCT pod každodenní kontrolou "Severní Armády" a "Northern Command" jako nástroj federální reakce v případě jakéhokoliv druhu národní pohromy anebo teroristické akce.

      Jenže tato specializovaná vojenská jednotka může být vyzvána na pomoc i v případě občanského neklidu resp. kontrole davu".

     Jaké prostředky by v takovém případě ke zkrocení zlého davu tyto ozbrojení bohatýři použili, raději ani nedomýšlím. Ona ta současná realita je již bez toho dostatečně šílená?..


Hlavní zdroj: www.whatdoesitmean.com

Další zdroje: http://latimesblogs.latimes.com/laland/2008/09/bailout-rage-so.html

                       www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/seven-days-that--shook-the-world-936159.html

                       www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?MLC=/money/city_news&xml=/money/2008/09/14/ccdumas114.xml&CMP=ILC-mostviewedbox

                      www.1215.org/lawnotes/lawnotes/repvsdem.htm

                      http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism

                      www.whitehouse.gov/news/releases/2007/05/20070509-12.html

                      www.armytimes.com/news/2008/09/army_homeland_090708w/


oblíbenost článku   hlasování   nejhorší 1 slabý 2 slabý 3 podprůměrný 4 průměrný 5 průměrný 6 nadprůměrný 7 velmi dobrý 8 velmi dobrý 9 nejlepší 10 6.2 (806 hodnocení) zobrazeno: 8805x (dnes: 1x)

K článku není založena diskuze
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Říjen
2017
Po Út St Čt So Ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

přijímané platební karty
statistika TopList


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics