Vodnář   23.1.2018   Zdeněk

Nejvyšší tajemství (21)

04.06.07   David Icke
David Icke Lev je již od dávných dob velice významným symbolem, neboť byl Árijským symbolem Slunce a byl často umísťován u vstupu do chrámů a posvátných míst. Odtud Sfinga s tělem lva, což se vztahuje k astrologickému znamení Lva, opět v astrologii považované za znamení pod vládou Slunce. Celý základ 'Britské' kultury a legend pochází od Féničanů. Slavná legenda o sv. Jiřím a Drakovi je postavena na sv. Jiřím z Cappadocie, fénického centra v Malé Asii. Bitvy mezi sv. Jiřím a drakem by dost dobře mohly být symbolem Marťansko-reptiliánských konfliktů, které, jak se zdá, sahají velmi daleko. Červený kříž sv. Jiří (Anglie) a kříže sv. Ondřeje (Skotsko) a sv. Patrika (Irsko) a insignie Skandinávie byly všechny nošeny jako posvátné praporce vítězství Féničanů. Červený kříž byl ohnivým křížem, Fénicko-Árijským symbolem Slunce, stejně jako svastika čili hákový kříž, používaný později Nacisty. Svastiku můžeme nalézt na kameni zasvěceném Fénickému bohu Slunce Bel, který byl objeven u Craig-Narget ve Skotsku a byl používán jako dekorace oděvů jejich vysokých kněžek (viz.obr. 10 a 11).

       Lev je již od dávných dob velice významným symbolem, neboť byl Árijským symbolem Slunce a byl často umísťován u vstupu do chrámů a posvátných míst. Odtud Sfinga s tělem lva, což se vztahuje k astrologickému znamení Lva, opět v astrologii považované za znamení pod vládou Slunce. Celý základ 'Britské' kultury a legend pochází od Féničanů. Slavná legenda o sv. Jiřím a Drakovi je postavena na sv. Jiřím z Cappadocie, fénického centra v Malé Asii. Bitvy mezi sv. Jiřím a drakem by dost dobře mohly být symbolem Marťansko-reptiliánských konfliktů, které, jak se zdá, sahají velmi daleko. Červený kříž sv. Jiří (Anglie) a kříže sv. Ondřeje (Skotsko) a sv. Patrika (Irsko) a insignie Skandinávie byly všechny nošeny jako posvátné praporce vítězství Féničanů. Červený kříž byl ohnivým křížem, Fénicko-Árijským symbolem Slunce, stejně jako svastika čili hákový kříž, používaný později Nacisty. Svastiku můžeme nalézt  na kameni zasvěceném Fénickému bohu Slunce Bel, který byl objeven u Craig-Narget ve Skotsku a byl používán jako dekorace oděvů jejich vysokých kněžek (viz.obr. 10 a 11).

 


Svastika, Fénický sluneční symbol, na Fénickém kameni u Craig-Narget ve Skotsku a obr.11 na oděvu Vysokých Fénických Kněžek.

 


Fénické zobrazení Barati (vpravo) a Britský symbol Britannie. Jsou stejnými božstvy, a alternativními jmény pro ně, jako Královna Semiramis v Babylonu

 

       Dočetl jsem se, že jméno svastika pochází ze sánskrtského slova svasti, což znamená blahobyt a bylo považováno za pozitivní symbol až do doby, kdy se ho zmocnili Nacisté a učinili z něj symbol destrukce. L. A. Waddell interpretoval značky na jiném kameni ve Skotsku, tzv. Newton Stone v oblasti Dumfries a Galloway jako Fénicko-Hittitské a zasvěcené jejich bohu Slunce jménem Bel nebo Bil. Klasický britský symbol Britannia pochází od Fénické Bohyně Barati. Podívejte se, jak Féničané zobrazili Barati a jak Britové zobrazili Britannii na obr. 12!

       Jedním z hlavních center Árijco-Hittitů-Féničanů byla Cilicia v Malé Asii a zde byla Barati uctívána jako Perathea a později Diana. Takže Diana a Britannia pocházejí ze stejného zdroje. Barati byla postavou královny/bohyně Féničanů, tak jako Barat byl bohem/králem.

       Toto jsou nejspíše jména pro Babylonská božstva Nimroda a Semiramis. 'Královský' elitní klan Árijců se nazýval Barats a to je důvodem, proč naleznete termín Barat nebo Brihat ve staré indické kultuře, stejně tak jako u slov Británie a britský (Barat-ain and Barat-ish).

       Indické Védy říkají, že:

      "Král Barat dal své jméno Dynastické Rase, jejímž zakladatelem byl; je to tedy od něj, odkud se proslulost této Dynastie rozšířila tak daleko."

       Parat, Prat a Prydi jsou některými z dalších odvozenin slova Barat. Původní tvar byl Barat-ana nebo Brithad-ana. Přípona ana znamená v jazyce Hittitsko-Sumerském (Árijském) 'jeden'. Ana se ve skutečnosti vyvinulo v anglické slovo 'one' a skotské 'ane'. Barat-ana nebo Briton tedy znamená 'Jeden z Baratů' (Bruits). Situace je stejná u mnoha dalších zemí obývaných touto bílou rasou. Jméno Írán vychází z dřívějšího Airy-Ana nebo Air-an, což znamená Země lidí Arrays neboli Aryans.

       Indické Védy také znají bohyni Barati (náležející k Baratům) a ta byla známá jako Božská Brihad. Říkají, že její zvláštní místo bylo na řece Saras-vati, která je shodou okolností moderní řekou Sarus v Hititsko-Fénické zemi Cilicia.

      Řeka se vlévala do moře u Tarsu, údajného domova sv. Pavla v Novém zákoně, díle napsaném ve shodě s Árijskými slunečními mýty. Tito Féničané a Árijci také uctívali hada a tvar měnící plazovci zvaní Nagas byli hadími bohy Indů. Védy, inspirované Árijci, vyprávějí, jak by hadí lidé, Nagas, mohli způsobit neuvěřitelnou zkázu a okamžitou smrt.

      Nagas se údajně zjevili při zrození člověka, jenž vešel ve známost jako Buddha a hadí hry jsou součástí legendy o Krišnovi.

      Římským označením Barati bylo Fortuna. Fortunu zobrazovali stejným způsobem, jakým Féničané symbolizovali Barati a Britové Britannii. Všechny byly spojovány s vodou, což můžeme u námořní rasy, kterou Féničané jsou, očekávat.

       Také Egypťané měli bohyni zvanou Zrození/Birth, bohyni vod, a ta byla dalším zrcadlovým odrazem Barati, neboť Árijci-Féničané byli silou za Egyptem. Birth byla popsána babylonským vládcem okolo roku 680 před Kristem jako "Fénický bůh nad mořem". Na Krétě, dalším fénickém středisku, pod označením 'Mínojská/Minoan' byla jejich bohyní Brito-Martis. Podle řeckých a římských legend byla Fénickou Bohyní (jinými slovy Barati) a božskou dcerou Fénixe, krále Phoenicie.

       Brito-Martis začala být ztotožňována s bohyní Dianou, významným božstvem antického světa, a jako taková byla vyzbrojena pro lov. Jak hrabě Spencer zdůraznil na pohřbu své sestry Diany, princezny z Walesu, ona byla pojmenována po bohyni lovu.

       Ranní britští králové si říkali 'Catti' a to se také objevuje na jejich mincích. Árijští Hittité z Malé Asie a Sýrie-Fénicie si říkali Catti nebo Khatti. Rasa Árijců, kteří opustili Kavkaz, aby ovládli Indii byli známí jako Khattiyo. Pojem Khatti se vyvinul přes hebrejské a anglické překlady do Hittitů Starého zákona. Kassi nebo Cassi byl titul používaný první fénickou dynastií okolo roku 3 000 před Kristem a byl přijat babylonskou dynastií. Není to překvapující, protože byly různými větvemi jednoho druhu lidí.

      Prastaré indické seznamy králů zmiňují někdy stejné lidi, kteří se objevují na mezopotámském seznamu králů a ukazuje se, že predynastičtí civilizátoři raného Egypta byli také Árijské rasy. Díváme se zde na stejné lidi, o tom není nejmenších pochyb, a v rámci této rasy existují Árijsko-reptiloidní rodové linie, které s narůstající tendencí držely v rukou vládu za všech dob, od těch prastarých a po současnost. Jak poukazuje L. A. Waddell: anglický, skotský, irský, galský, velšský, góthský a anglosaský jazyk a písemnictví, a také celá rodina Árijských jazyků, jsou odvozeny od Árijského Fénického jazyka přes jazyky Hittitů a Sumerů.

       Zhruba polovina nejběžnějších slov používaných v tzv. anglickém jazyce v dnešní době je sumerského, kyperského či hittitského původu, se stejnou zvukovou formou a významem. Sumerština, jazyk 'bohů', je rodičovským jazykem pro většinu světa, přestože já se domnívám, že má původ někde jinde, dokonce mnohem hlouběji v historii, možná v Atlantidě nebo dokonce v oblasti, která se dnes nazývá Britské ostrovy. 


(c)1998 David Icke

(c)2007Translation: Adriana Křížová


oblíbenost článku   hlasování   nejhorší 1 slabý 2 slabý 3 podprůměrný 4 průměrný 5 průměrný 6 nadprůměrný 7 velmi dobrý 8 velmi dobrý 9 nejlepší 10 5.9 (1526 hodnocení) zobrazeno: 12956x (dnes: 1x)

K článku není založena diskuze

Článek je součástí seriálu "Nejvyšší Tajemství"
exkluzivně pro čtenáře magazínu Matrix 2001
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Leden
2018
Po Út St Čt So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

přijímané platební karty
statistika TopList


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics