Střelec   18.12.2017   Miloslav

UFOlklor: II. UFO, vúdú & magické počítače (2)

05.12.17   San
 San

Pak přichází zprava další postava, manželka vydává podivný zvuk jako by mumlání ze zlého snu – celé to připomíná průběh únosu v případech spojovaných s UFO, a dotaz se opakuje s podivnými zvířecími zvuky na pozadí. Manžel nabude duchapřítomnosti, zařadí rychlost a zběsile ujíždí z místa setkání třetího, resp. čtvrtého druhu, oba silně otřeseni tímto tísnivým zážitkem. Tím to však nekončí, naopak – na místní rozhlasové stanici dochází k dalšímu setkání s bezdomovcem tázajícím se sekretářky: „Máš voheň?“


Je 5. srpna 1956, poušť v Novém Mexiku. V písku se z vejce klube prapodivný tvor, něco mezi žábou a křídlatým hmyzem.

Před úsvitem se v poušti snáší k zemi přízračná postava a další a další – portál byl otevřen a do našeho světa procházejí první entity z Černého vigvamu. Na jednu takovou, bezdomovce s vizáží umouněného horníka, naráží dvojice postarších manželů jedoucí v noci po silnici v poušti, a zastavuje u něj.

Gotta light?

Ten se přiblíží k otevřenému okénku, následně se za ním několikráte zableskne a třikrát se zeptá řidiče: „Máš voheň?“

Pak přichází zprava další postava, manželka vydává podivný zvuk jako by mumlání ze zlého snu – celé to připomíná průběh únosu v případech spojovaných s UFO, a dotaz se opakuje s podivnými zvířecími zvuky na pozadí. Manžel nabude duchapřítomnosti, zařadí rychlost a zběsile ujíždí z místa setkání třetího, resp. čtvrtého druhu, oba silně otřeseni tímto tísnivým zážitkem. Tím to však nekončí, naopak – na místní rozhlasové stanici dochází k dalšímu setkání s bezdomovcem tázajícím se sekretářky: „Máš voheň?

Zjevně hypnotizovaná s narůstající hrůzou kráčí k němu, ten jí klade ruku na hlavu, kterou jí postupně bez námahy rozdrtí jako zralý pomeranč. A pokračuje dál, do studia, kde totéž nakonec provede i hlasateli, a do éteru se chvíli line jen šustot gramofonové jehly na konci desky, pak si přitáhne mikrofon a pořád dokola opakuje černou mantru:

„Toto je voda. A toto je studna. Pij zhluboka a klesni ke dnu. Kůň je oční bělmo a tma uvnitř.“

Lidé naslouchající této inkantaci začínají omdlévat. Žábohmyz leze pouští, až nakonec – zřejmě už jako imago – rozepne křídla, vletí do pokoje spící dívky, která otevře ústa a ten jí tam vleze. Dívka s přivtěleným vetřelcem, jak se zdá, spokojeně spí dál. Bezdomovec vychází ven ze stanice, zableskne se, a on odchází zpět do noční pouště.

Michael Bertiaux posunul magický pohled na UFO ještě dále. Součástí jeho obsáhlé práce "Voudon Gnostic Workbook" je i grimoár nazvaný Zkušenosti s dobrými a špatnými UFO.[11]

Ten je vnímán především jako návod k sestrojení magické hnací jednotky a jako osobní magický nástroj. Stane se hnací jednotkou vašeho vlastního UFO tak, že se různé složky vašeho vědomí učiní radioaktivními. Pokud se tato metoda použije, vyhne se gnostický mág ztrátě sil, a proto se on i se svým osobním výzkumným týmem vyhne zkušenosti se špatným UFO. Špatné UFO totiž musí odebrat radioaktivní energii těm, kdož jsou mimo „sebe“, aby fungovalo tak, jak má, a mohlo se efektivně projevovat.

Proto také je zkušenost se špatným UFO jistým druhem kosmologického či metafysického parazitismu nebo psychického vampyrismu. Špatné UFO se v člověku zmocní a ovládne složku označovanou jako anthrópos a využije ji jako zdroj energie. Špatná UFO operují v gnostickém vesmíru velice čile a pokoušejí se zmocnit jakéhokoliv zdroje energie, grimoáru či magicko-gnostického systému vědomí, struktury vnitřních úrovní, tedy toho, co je označováno jako psychorealita, a poté budou mít snahu vysát z ovládnuté složky ty energie, jež jednak potřebují a nadto jsou na nich stále závislá. Na druhé straně se dobré UFO podobá pelikánovi zobrazovanému v alchymickém symbolismu a hermetickém křesťanství. Dobré UFO bude krmit svoji flotilu (systém myslí) svojí vlastní magickou krví, čili čistou energií vědomí, a to jest tedy to, co v současnosti odlišuje náš magický řád od všech ostatních.

Ašur

Radioaktivní energie uvolňovaná mágy využívajících ófitský proud je tak mocná, že když funguje v plném rozsahu své magické kapacity, jen pár lidí vydrží jejich fyzickou přítomnost. Crowleyho aura, například, byla takto silně nabitá; v některých lidech vzbuzovala nevýslovnou hrůzu. MacGregor Mathers vylíčil své setkání s vysokými adepty podobným způsobem,[12] a je dobře známo, že Eliphas Lévi vzbuzoval panickou hrůzu spiritistickému médiu D. D. Homeovi.[13]

Bertiaux naráží na průchod ze sféry radioaktivní energie k těm tam vocaď pomocí čtvrté dimenze. Během mágovy nepřítomnosti zůstává jeho radioaktivní ochranný štít viset nad posvěcenou oblastí magického díla, dokud ho neuvolní, jako třeba zaříkáváním. Pak je projektováno do „vyššího“ prostoru, kde funguje jako vehikulum nebo rezervoár mágovy energie, rezervoár, s nímž může vytáhnout za prací do jiných dimenzí: „Takové sféry často vidívají senzibilové a mají je za UFO nebo létající talíře, zatímco ve skutečnosti jde o přísun sexuální radioaktivity ze zálohy.“

Ještě jednou ale jinak

Desátá silová zóna, Malchut, země typická pro bdělý stav, může být průchodem mezi tímto universem a jeho reflexí, Meonem, typickým pro snový stav. Říká se, že UFO zde přicházejí „uzemnit“ při cestování tam vocaď, nebo zpoza říší džágrat (stav bdění) a svapna (snění). Za bděním a sněním leží sušupti (bezesný spánek), v hinduismu známý jako temný a bezesný stav spánku ležící mimo světlo vědomí. Je možné, že nejranější mýty uchovávají podání o pronikání těch tam vocaď a styku s nimi, k němuž opakovaně docházelo v předešlých údobích, který byl všeobecně opomíjen vyjma zasvěcených a jistých případně uzpůsobených jedinců – mágů, snílků, senzibilů, médií, básníků, proroků a dalších hlásných trub vzpírajících se identifikaci, neboť jako k zemi tíhnoucí máme sklon vykládat jevy v rámci džágratu, kde kraluje rozum a realita.

Jenže to nereálné, iracionální, fantaskní, je úplně odlišného řádu bytí. Neexistuje v tom smyslu, v jakém existují naše těla, neb existence už z definice implikuje „bytí na vnější straně“, jde o jakousi extenzi či ztělesnění vědomí v rámci časoprostoru, subjekt sám sebe objektivizující.

-pokračování-

 

REFERENCE:

[11] Michael Bertiaux: Voudon Gnostic Workbook. Red Wheel/Weiser, San Francisco 2007. Kap. The Good-UFO and the Bad-UFO Experience, str. 75-81.

[12] Kenneth Grant: Aleister Crowley a skrytý Bůh. Vodnář, Praha 2016, viz kap. 1.

[13] Lévi obšírně vypráví tuto příhodu v knize Klíč k velkým tajemstvím, Trigon, Praha 1991.


(c)2017 San

Všechna práva vyhrazena. Materiál není povoleno bez písemného souhlasu autora jakýmkoliv způsobem publikovat, rozšiřovat či rozmnožovat, a to ani jeho část.


Tento materiál byl napsán autorem speciálně pro náš portál Matrix-2001.cz

oblíbenost článku   hlasování   nejhorší 1 slabý 2 slabý 3 podprůměrný 4 průměrný 5 průměrný 6 nadprůměrný 7 velmi dobrý 8 velmi dobrý 9 nejlepší 10 7 (3 hodnocení) zobrazeno: 708x (dnes: 5x)

Článek je součástí seriálu "UFOlklor: I. PSYCHOMYTOLOGIE"

Co je UFOlklor? Naprosto jedinečný vhled do okultní, mystické ale i gnostické mytologie, se zaměřením na záznamy písemné, i obrazné, jež zaznamenávají výskyt podivných znamení, jevů a zřejmě i objektů na nebeské klenbě v prostředí naší planety Země. Materiál je unikátní nejen svou originalitou, ale i bohatým obrazovým materiálem a nebřeberným souborem důležitých odkazů na další studijní zdroje.
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Prosinec
2017
Po Út St Čt So Ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

přijímané platební karty
statistika TopList


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics